Endast för de nÀsta 100 bokningarna: SÀkra dig 10% sista minuten-rabatt pÄ alla villor vid ankomst senast 2024-08-31.

Crovillas

Förmedlingsvillkor för Crovillas GmbH

KĂ€ra kunder, de följande förmedlingsvillkoren blir, i den mĂ„n de Ă€r giltigt avtalade, en del av förmedlingsavtalet vid er bokning, som ni -- nedan kallad "kund" -- ingĂ„r med företaget Crovillas GmbH -- nedan förkortat "CROVILLAS" -- avseende semesterlĂ€genheten/semesterhuset. "SemesterlĂ€genhet" respektive "semesterhus" kallas nedan enhetligt "semesterboende". De följande förmedlingsvillkoren reglerar samtidigt avtalsförhĂ„llandet mellan er och Ă€garen/uthyraren med vilken avtalet kommer till stĂ„nd genom förmedling av CROVILLAS. Ägaren respektive uthyraren av semesterboendet kommer nedan av förenklingsskĂ€l att kallas "uthyrare". BokningsbekrĂ€ftelsen samt de förmedlingsvillkor som gĂ€ller vid bokningstillfĂ€llet sparas av Crovillas och kan vid behov skickas igen nĂ€r som helst. VĂ€nligen lĂ€s dessa villkor noggrant.

Copyright: © Dessa förmedlingsvillkor Àr upphovsrÀttsligt skyddade; CROVILLAS GmbH, Bielefeld och advokat Rainer Noll, Stuttgart

StÀllning och tjÀnster frÄn CROVILLAS, tillÀmpliga rÀttsregler

CROVILLAS erbjuder i prospektet respektive pÄ webbsidorna förmedling av tredje parts tjÀnster, nÀmligen avtal med uthyrarna av semesterbostÀderna. CROVILLAS har dÀrför endast stÀllning som förmedlare mellan kunden och uthyraren. Detta gÀller inte i den mÄn CROVILLAS enligt principerna i § 651a Abs. 2 BGB ger intryck av att tillhandahÄlla de avtalade tjÀnsterna avseende semesterbostaden som sina egna.

RÀttigheter och skyldigheter för CROVILLAS som förmedlare framgÄr av dessa förmedlingsvillkor, eventuella kompletterande avtalsöverenskommelser, i andra hand av de lagstadgade bestÀmmelserna i §§ 675, 631 ff. BGB (bestÀmmelser om betald affÀrsförvaltning).

För kundens rÀttigheter och skyldigheter gentemot uthyraren gÀller uteslutande de lagstadgade bestÀmmelserna och de överenskommelser som trÀffats med dessa.

I den mÄn följande bestÀmmelser innehÄller regler om vistelsen samt kundens och uthyrarens rÀttigheter och skyldigheter, ingÄs dessa överenskommelser av CROVILLAS som ombud i uthyrarens namn och med fullmakt och blir en del av det avtal som ingÄs genom förmedling av CROVILLAS.

Bokningsprocess

Bokningen kan ske muntligt, skriftligt, per telefon, per fax, via e-post eller via internet. De upplysningar som ges av CROVILLAS om tillgÀngligheten av den önskade semesterbostaden före bokningen Àr inte bindande och utgör inget avtalsförslag frÄn CROVILLAS.

Med bokningen erbjuder kunden hyresvÀrden av semesterbostaden, representerad av CROVILLAS, att ingÄ avtalet pÄ grundval av beskrivningen av semesterbostaden, alla kompletterande uppgifter i broschyren eller pÄ internet och dessa förmedlingsvillkor. Inom ramen för avtalsförslaget fÄr kunden information om tillgÀnglighet och specifika betalningsvillkor för den önskade semesterbostaden.

Avtalet blir rÀttsligt bindande för kunden och hyresvÀrden genom den bokningsbekrÀftelse som CROVILLAS som representant för hyresvÀrden skickar skriftligen, per fax eller i elektronisk textform. Vid bokningar kortare Àn en vecka före belÀggningsstart kan bokningsbekrÀftelsen Àven ske rÀttsligt bindande i telefonform.

Betalningshantering

CROVILLAS Àr inkassobemyndigad av hyresvÀrden för alla betalningar, inklusive avbokningskostnader och andra betalningar till hyresvÀrden.

Vid avtalets ingÄende (mottagande av bokningsbekrÀftelsen) förfaller en förskottsbetalning. Förskottsbetalningen uppgÄr till 30% av det totala priset och ska betalas till CROVILLAS inom 5 arbetsdagar efter mottagandet av bokningsbekrÀftelsen. Slutbetalningen ska betalas till CROVILLAS 5 veckor före resans början. Kunden informeras om dessa betalningsvillkor Àven före sin bokning i informationen om tillgÀngligheten av semesterbostaden. De anges dessutom i bokningsbekrÀftelsen.

Som betalningsmedel för förskottsbetalningen och slutbetalningen accepteras banköverföring (avgiftsfri) och kreditkort (avgiftsfri).

Om förskottsbetalningen och/eller slutbetalningen inte mottas av CROVILLAS eller den överenskomna betalningsmottagaren inom denna tidsfrist, trots att semesterbostaden Àr tillgÀnglig enligt avtalet och kunden inte har nÄgon avtalsenlig eller lagstadgad rÀtt att hÄlla inne betalningen, har CROVILLAS rÀtt att efter pÄminnelse med tidsfrist förklara hyresvÀrdens uppsÀgning av avtalet i hyresvÀrdens namn och pÄ hyresvÀrdens vÀgnar och att debitera kunden schablonmÀssiga avbokningsavgifter enligt punkt 4.

I den mÄn hyresvÀrden Àr beredd och i stÄnd att tillhandahÄlla det bokade objektet enligt avtalet, och kunden inte har nÄgon avtalsenlig eller lagstadgad rÀtt att hÄlla inne betalningen, finns det ingen rÀtt till tilltrÀde till objektet och de avtalsenliga tjÀnsterna utan fullstÀndig betalning.

Kundens Äterkallelse, ombokning, ersÀttningsperson

Det pĂ„pekas att det inte finns nĂ„gon lagstadgad Ă„ngerrĂ€tt för avtal om semesterbostĂ€der gentemot hyresvĂ€rdar i och utanför landet. Kunden beviljas dock en Ă„ngerrĂ€tt av hyresvĂ€rden i de av CROVILLAS förmedlade avtalen enligt följande bestĂ€mmelser. Återkallelseförklaringen kan endast riktas till CROVILLAS som representant för hyresvĂ€rden. Det rekommenderas starkt att Ă„terkallelsen görs skriftligen.

HyresvÀrdarna kan genom CROVILLAS som inkassobemyndigade vid Äterkallelse ta ut följande schablonmÀssiga Äterkallelsekostnader, dÀr besparade utgifter samt en vanligtvis möjlig alternativ belÀggning av semesterbostaden beaktas vid berÀkningen. Dessa schablonmÀssiga Äterkallelseavgifter Àr:

  • Vid Ă„terkallelse fram till den 90:e dagen före belĂ€ggningsstart: 30% av totalpriset.
  • Vid Ă„terkallelse frĂ„n den 89:e till den 60:e dagen före belĂ€ggningsstart: 50% av totalpriset.
  • Vid Ă„terkallelse frĂ„n den 59:e till den 30:e dagen före belĂ€ggningsstart: 75% av totalpriset.
  • Vid Ă„terkallelse frĂ„n den 29:e dagen till dagen före belĂ€ggningsstart eller vid utebliven ankomst utan Ă„terkallelseförklaring: 90% av totalpriset.

Vid krav pÄ schablonmÀssiga Äterkallelsekostnader enligt ovanstÄende regler 4.2 Àr Àgaren/hyresvÀrden inte skyldig att tillhandahÄlla bevis pÄ alternativ belÀggning av semesterbostaden under den ursprungligen avtalade kontraktsperioden. Kunden har dock uttryckligen rÀtt att bevisa direkt för hyresvÀrden eller för CROVILLAS att hyresvÀrden faktiskt inte har lidit nÄgon eller en vÀsentligt mindre förlust Àn den schablonmÀssiga ersÀttningen som krÀvs. Vid ett sÄdant bevis Àr kunden endast skyldig att betala det lÀgre beloppet.

HyresvÀrden förbehÄller sig rÀtten att istÀllet för den schablonmÀssiga ersÀttningen krÀva den faktiska förlusten, vilken i detta fall ska specificeras och bevisas för kunden med hÀnsyn till eventuell alternativ belÀggning och uppgifter om detta samt besparade utgifter.

I varje fall av Äterkallelse har kunden rÀtt att enligt bokningsavtalet utse en ersÀttningsperson som med alla rÀttigheter och skyldigheter trÀder in i det avtal som ingÄtts med kunden. HyresvÀrden kan sjÀlv eller genom CROVILLAS som representant motsÀtta sig att ersÀttningspersonen trÀder in i avtalet om denne eller dess medresenÀrer inte uppfyller de avtalsenliga villkoren eller om andra vÀsentliga avtalsförhÄllanden inte Àr uppfyllda av ersÀttningspersonen eller dess medresenÀrer.

Det rekommenderas uttryckligen att teckna en reseavbestÀllningsförsÀkring samt en försÀkring för att tÀcka Äterföringskostnader vid olycka eller sjukdom. Denna kan bland annat tecknas via CROVILLAS tjÀnstesida.

Det finns ingen avtalsenlig eller lagstadgad rÀtt till Àndringar efter avtalets ingÄende avseende resedatum, belÀggningstid, bokade tillÀggstjÀnster eller andra vÀsentliga avtalsförhÄllanden (ombokning). Om en ombokning Àr möjlig och faktiskt genomförs pÄ kundens begÀran, kan CROVILLAS i Àgarens namn krÀva en ombokningsavgift pÄ 25,- EUR per ombokning fram till 90 dagar före belÀggningsstart. OmbokningsönskemÄl som görs efter denna tidsfrist kan, om möjligt, endast genomföras efter Äterkallelse av avtalet enligt ovanstÄende villkor och samtidig nybokning. Detta gÀller inte för ombokningsönskemÄl som endast medför obetydliga kostnader.

UppsÀgning av hyresvÀrden

Om genomförandet av avtalet avsevĂ€rt försvĂ„ras, Ă€ventyras eller pĂ„verkas pĂ„ grund av oförutsedda omstĂ€ndigheter vid avtalets ingĂ„ende, kan kunden liksom hyresvĂ€rden, representerad av CROVILLAS, sĂ€ga upp avtalet. I detta fall överenskoms att tillĂ€mpa bestĂ€mmelserna i § 651 j BĂŒrgerliches Gesetzbuch i Förbundsrepubliken Tyskland samt de bestĂ€mmelser som hĂ€nvisas till i denna bestĂ€mmelse.

HyresvÀrden, eller dess lokala ombud eller CROVILLAS som dess representant, kan sÀga upp avtalet efter att belÀggningen har börjat om kunden och/eller hans medresenÀrer avsevÀrt stör genomförandet av avtalet trots en varning eller om de beter sig pÄ ett sÄdant sÀtt som strider mot avtalet att omedelbar uppsÀgning av avtalet Àr berÀttigad. Detta gÀller sÀrskilt vid avsiktlig eller grovt vÄrdslös skada pÄ semesterbostaden och inventarierna samt vid en skyldig övertrÀdelse av de sÀrskilda skyldigheterna enligt punkt 11 i dessa villkor. Om avtalet sÀgs upp behÄller hyresvÀrden rÀtten till hela priset; hyresvÀrden mÄste dock kreditera vÀrdet av sparade utgifter samt de fördelar som denne erhÄller frÄn en annan belÀggning av semesterbostaden.

Ej utnyttjade tjÀnster

Om kunden inte utnyttjar avtalsenliga tjÀnster som har stÀllts till hans förfogande enligt avtalet, sÀrskilt pÄ grund av sen ankomst och/eller tidigare avresa pÄ grund av sjukdom eller av andra skÀl som inte kan tillskrivas hyresvÀrden eller CROVILLAS, har kunden ingen rÀtt till proportionell Äterbetalning.

HyresvÀrden betalar dock tillbaka de belopp till kunden som han erhÄller frÄn en annan uthyrning av objektet.

Kunden informeras om att de kostnader som uppstÄr pÄ grund av en ofrivillig avbruten vistelse endast kan tÀckas av en sÀrskild avbrottsförsÀkring och inte av en vanlig avbestÀllningsförsÀkring. En sÄdan avbrottsförsÀkring ingÄr inte i priset för semesterbostaden. Det rekommenderas att teckna en sÄdan försÀkring.

Deposition

HyresvÀrden har rÀtt att efter avtalets ingÄende, vid inflyttning eller vid nyckelöverlÀmning (om detta inte Àr möjligt, t.ex. vid sen ankomst eller nyckeldeponering, Àven senare) krÀva en deposition, i den mÄn detta framgÄr av beskrivningen av semesterbostaden och/eller bokningsbekrÀftelsen.

Depositionen sker uteslutande mellan kunden och hyresvÀrden. CROVILLAS har inga skyldigheter att redovisa eller Äterbetala depositionen.

Om semesterbostaden och/eller dess faciliteter samt trÀdgÄrden vid ÄterlÀmnandet visar skador som med rimlig anledning kan antas ha orsakats av kunden eller hans medresenÀrer, har hyresvÀrden rÀtt att hÄlla inne de förvÀntade kostnaderna för att tÀcka skadan frÄn depositionen. Om det uttryckligen anges i objektbeskrivningen kan hyresvÀrden Àven anvÀnda depositionen för att tÀcka extra kostnader som el, vatten, uppvÀrmning, ved, mellanrengöringar samt andra tillÀggstjÀnster som utnyttjats pÄ plats.

HyresvÀrden ger en redovisning av depositionen vid kundens avresa, betalar tillbaka det ÄterstÄende beloppet kontant och/eller gör ansprÄk pÄ de innehÄllna beloppen. Kunden har i hÀndelse av en sÄdan innehÄllning rÀtt att göra invÀndningar mot grunden och beloppet för ansprÄket som innehÄllningen baseras pÄ.

InresebestÀmmelser

För tyska medborgare rÀcker det med ett giltigt ID-kort eller barn-ID-kort (inga ersÀttningskort!).

Information om bestÀmmelser som utlÀndska kunder mÄste följa ges av deras inhemska representation eller ett konsulat. Utan uttrycklig överenskommelse om detta har CROVILLAS ingen skyldighet att undersöka och/eller informera om inresebestÀmmelser för icke-EG-medborgare, statslösa eller personer med liknande status.

Kundens skyldigheter gentemot CROVILLAS och hyresvÀrden, uppsÀgning av kunden

Fel i CROVILLAS förmedlingstjÀnst ska omedelbart anmÀlas av kunden och möjlighet till rÀttelse ska ges. Om denna anmÀlan inte görs pÄ grund av kundens försummelse, bortfaller alla kundens ansprÄk enligt förmedlingsavtalet, i den mÄn CROVILLAS hade kunnat vidta lÀmpliga ÄtgÀrder för att avhjÀlpa felet.

Fel i semesterbostaden, dess utrustning eller andra fel eller störningar ska omedelbart anmÀlas av kunden till den av CROVILLAS angivna kontaktpunkten, utan sÀrskild hÀnvisning till hyresvÀrden sjÀlv, och rÀttelse ska begÀras. Om denna anmÀlan inte görs pÄ grund av kundens försummelse, har kunden inga ansprÄk gentemot hyresvÀrden, i den mÄn denne hade kunnat avhjÀlpa felet eller störningen direkt eller genom att tillhandahÄlla en likvÀrdig annan semesterbostad.

För att kunden inte ska drabbas av nackdelar betrÀffande bevislÀget avseende sitt eget eller icke eget fel eller skadans omfattning vid skador pÄ semesterobjektet eller dess utrustning, rekommenderas det starkt att sÄdana skador, om de upptÀcks vid inflyttning eller senare, omedelbart anmÀls till hyresvÀrden eller dennes utsedda ombud, Àven om kunden inte sjÀlv har orsakat skadorna och Àven om de inte Àr störande för honom.

Om vistelsen i semesterbostaden blir avsevÀrt pÄverkad av ett fel eller en störning som hyresvÀrden Àr avtalsmÀssigt ansvarig för, kan kunden sÀga upp avtalet med hyresvÀrden. Detsamma gÀller om det pÄ grund av ett sÄdant fel eller en sÄdan störning Àr orimligt för kunden att fortsÀtta vistelsen, av en viktig anledning som Àr uppenbar för CROVILLAS. UppsÀgningen Àr endast tillÄten om hyresvÀrden eller, om tillÀmpligt och avtalat som kontaktperson, dennes ombud, har lÄtit en av kunden bestÀmd rimlig tidsfrist passera utan att vidta ÄtgÀrder. Det krÀvs ingen tidsfrist om rÀttelse Àr omöjlig eller om den vÀgras av hyresvÀrden eller dennes ombud, eller om omedelbar uppsÀgning av avtalet Àr motiverad av ett sÀrskilt intresse för kunden.

Ansvar

CROVILLAS avtalsenliga ansvar som förmedlare enligt förmedlingsavtalet Àr, för alla skador pÄ kunden som inte Àr kroppsskador, begrÀnsat till tre gÄnger vÀrdet av den förmedlade tjÀnsten, i den mÄn kundens skada varken orsakats av CROVILLAS avsiktligt eller grovt vÄrdslöst eller CROVILLAS Àr ansvarig för en skada enbart pÄ grund av fel frÄn en uppfyllande assistent.

Skyldigheter gentemot semesterbostadsleverantören

Hyresobjektet fÄr endast belÀggas med det antal personer som anges i avtalet. Vid överbelÀggning har hyresvÀrden rÀtt att krÀva en ytterligare rimlig ersÀttning för perioden av överbelÀggning och de överskjutande personerna mÄste omedelbart lÀmna objektet.

Mottagande av gÀster till kunden Àr begrÀnsat till en period av 24 timmar och högst en övernattning. Ett lÄngsiktigt mottagande av gÀster krÀver uttryckligt förhandsgodkÀnnande frÄn hyresvÀrden och kan av denne göras beroende av betalning av en extra ersÀttning frÄn kunden.

Utan uttryckligt godkÀnnande frÄn hyresvÀrden Àr byte av belÀggning, alltsÄ ett byte eller en efterföljd av personer som faktiskt bor i semesterbostaden, inte tillÄtet vare sig för enskilda personer eller totalt. Vid ett sÄdant avtalsstridigt beteende har hyresvÀrden rÀtt att krÀva en extra ersÀttning.

Det Àr inte tillÄtet att sÀtta upp tÀlt, husvagnar etc. pÄ tomten.

Kunden förbinder sig, Àven för sina medresenÀrer i deras stÀlle, att behandla semesterbostaden och dess faciliteter varsamt och att snabbt som möjligt rapportera alla skador och brister till hyresvÀrden under belÀggningstiden.

Lokaler, anlÀggningar eller omrÄden som Àr i anslutning till semesterbostaden och som i beskrivningen av semesterbostaden eller motsvarande lokala anvisningar anges som att de inte ingÄr i de avtalsenliga tjÀnsterna, fÄr inte betrÀdas av kunden och hans medresenÀrer.

Kunden Àr skyldig att lÀmna huset stÀdat, rent och ordnat vid avresa. Kvarvarande livsmedel ska tas med eller kastas. Soporna ska ocksÄ kastas av kunden sjÀlv. Om semesterbostaden inte lÀmnas i ordning har hyresvÀrden rÀtt att hÄlla inne de uppkomna kostnaderna frÄn depositionen.

Husdjur fÄr endast tas med om a) detta anges i objektbeskrivningen b) sanningsenliga uppgifter om art, ras och storlek lÀmnades vid bokningen c) ett uttryckligt godkÀnnande om medtagande har givits i bokningsbekrÀftelsen d) och djuren Àr rumsrena och vÀluppfostrade samt motsvarar de uppgifter som lÀmnades vid bokningen.

SÀngar och soffor Àr reserverade för tvÄbenta.

Preskription av fordringar frÄn förmedlingsavtalet

Kundens fordringar frÄn förmedlingsavtalet, som grundar sig pÄ skada pÄ liv, kropp eller hÀlsa, inklusive avtalsenliga fordringar pÄ skadestÄnd, som grundar sig pÄ en vÄrdslös pliktförsummelse av CROVILLAS eller en avsiktlig eller vÄrdslös pliktförsummelse av en laglig representant eller ombud för CROVILLAS, preskriberas efter tre Är. Detta gÀller Àven för fordringar pÄ ersÀttning för andra skador, som grundar sig pÄ en grovt vÄrdslös pliktförsummelse av CROVILLAS eller en avsiktlig eller grovt vÄrdslös pliktförsummelse av en laglig representant eller ombud för CROVILLAS.

Alla övriga fordringar frÄn förmedlingsavtalet preskriberas efter ett Är.

Preskription enligt punkterna 12.1 och 12.2 börjar vid slutet av kalenderÄret dÄ fordran uppstod och kunden fick kÀnnedom om fordran eller borde ha fÄtt kÀnnedom utan grov vÄrdslöshet. Om den sista dagen av fristen infaller pÄ en söndag, en allmÀn helgdag som Àr officiellt erkÀnd pÄ förklaringsorten eller en lördag, ersÀtts en sÄdan dag med nÀsta arbetsdag.

Om det pÄgÄr förhandlingar mellan kunden och CROVILLAS om fordran eller de omstÀndigheter som grundar fordran, Àr preskriptionen hÀmmad tills kunden eller CROVILLAS vÀgrar att fortsÀtta förhandlingarna. Preskription intrÀder tidigast tre mÄnader efter att hÀmningen upphört.

Val av lag och jurisdiktion

NÀr det gÀller förmedlingsverksamheten av CROVILLAS gÀller uteslutande tysk lag för hela rÀtts- och avtalsförhÄllandet mellan kunden och CROVILLAS.

Kunden kan stÀmma CROVILLAS, i den mÄn CROVILLAS tas i ansprÄk som förmedlare, endast vid dess sÀte.

För stÀmningar frÄn CROVILLAS mot kunden, i den mÄn ansprÄk frÄn förmedlingsavtalet görs gÀllande, Àr kundens hemvist avgörande. För stÀmningar mot kunder som Àr köpmÀn, juridiska personer av offentlig eller privat rÀtt eller personer som har sin hemvist eller vanliga vistelseort utomlands eller vars hemvist eller vanliga vistelseort inte Àr kÀnd vid tidpunkten för stÀmningen, avtalas, i den mÄn ansprÄk frÄn förmedlingsavtalet görs gÀllande, att CROVILLAS sÀte ska vara jurisdiktion.

OvanstÄende bestÀmmelser gÀller inte om och i den mÄn det framgÄr nÄgot annat till förmÄn för kunden frÄn icke avvikbara bestÀmmelser i internationella avtal eller EU-rÀttsliga föreskrifter som Àr tillÀmpliga pÄ förmedlingsavtalet mellan kunden och CROVILLAS, eller om och i den mÄn icke avvikbara bestÀmmelser som Àr tillÀmpliga pÄ reseförmedlingsavtalet i den EU-medlemsstat som kunden tillhör Àr förmÄnligare för kunden Àn ovanstÄende bestÀmmelser eller motsvarande tyska föreskrifter.