Endast för de nÀsta 100 bokningarna: SÀkra dig 10% sista minuten-rabatt pÄ alla villor vid ankomst senast 2024-08-31.

Crovillas

Dataskydd

1. Dataskydd i korthet

AllmÀnna anvisningar

Följande anvisningar ger en enkel översikt över vad som hÀnder med dina personuppgifter nÀr du besöker denna webbplats. Personuppgifter Àr alla data med vilka du kan identifieras personligen. Mer information om dataskyddet finns i vÄr integritetspolicy som anges under denna text.

Datainsamling pÄ denna webbplats

Vem Àr ansvarig för datainsamlingen pÄ denna webbplats?

Datahanteringen pÄ denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Kontaktuppgifterna till denne hittar du i avsnittet "Information om ansvarig enhet" i denna integritetspolicy.

Hur samlar vi in dina data?

Dina data samlas in dels genom att du lÀmnar dem till oss. Det kan till exempel vara data som du fyller i i ett kontaktformulÀr.

Andra data samlas in automatiskt eller efter ditt samtycke nÀr du besöker webbplatsen genom vÄra IT-system. Det handlar frÀmst om tekniska data (t.ex. webblÀsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisning). Insamlingen av dessa data sker automatiskt nÀr du besöker denna webbplats.

Vad anvÀnder vi dina data till?

En del av datan samlas in för att sÀkerstÀlla en felfri tillhandahÄllande av webbplatsen. Andra data kan anvÀndas för att analysera ditt anvÀndarbeteende.

Vilka rÀttigheter har du angÄende dina data?

Du har alltid rÀtt att kostnadsfritt fÄ information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har Àven rÀtt att begÀra rÀttelse eller radering av dessa data. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du nÀr som helst Äterkalla detta samtycke för framtiden. Dessutom har du rÀtt att under vissa omstÀndigheter begÀra begrÀnsning av behandlingen av dina personuppgifter. Dessutom har du rÀtt att lÀmna in klagomÄl till behörig tillsynsmyndighet.

Du kan nÀr som helst kontakta oss angÄende detta samt andra frÄgor om dataskydd.

Analysverktyg och verktyg frÄn tredje part

NÀr du besöker denna webbplats kan din surfningsbeteende analyseras statistiskt. Detta görs frÀmst med sÄ kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande integritetspolicy.

2. Webbhotell och Content Delivery Networks (CDN)

Vi hostar innehÄllet pÄ vÄr webbplats hos följande leverantör:

Extern hosting

Denna webbplats Àr externhostad. De personuppgifter som samlas in pÄ denna webbplats lagras pÄ vÀrdens servrar. Det kan vara frÄga om IP-adresser, kontaktförfrÄgningar, meta- och kommunikationsdata, kontraktsdata, kontaktuppgifter, namn, webbplatsÄtkomst och annan data som genereras via en webbplats.

Den externa hostingen sker för att uppfylla vÄra potentiella och befintliga kunders avtal (Art. 6.1.b GDPR) och i syfte att sÀkerstÀlla en sÀker, snabb och effektiv tillhandahÄllande av vÄrt onlineerbjudande genom en professionell leverantör (Art. 6.1.f GDPR). Om samtycke har begÀrts sker behandlingen endast pÄ grundval av Art. 6.1.a GDPR och § 25.1 TTDSG, i den mÄn samtycket omfattar lagring av cookies eller Ätkomst till information pÄ anvÀndarens enhet (t.ex. enhetsidentifiering) enligt TTDSG. Samtycket kan Äterkallas nÀr som helst.

VÄr vÀrd kommer endast att behandla dina data i den utstrÀckning som krÀvs för att uppfylla sina skyldigheter och följa vÄra instruktioner avseende dessa data.

Vi anvÀnder följande vÀrd(ar):

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Uppdragsbehandling

Vi har ingÄtt ett avtal om uppgiftsbehandling (AVV) för att anvÀnda den ovan nÀmnda tjÀnsten. Detta Àr ett dataskyddsmÀssigt föreskrivet avtal som sÀkerstÀller att denne behandlar personuppgifter frÄn vÄr webbplatsbesökare endast enligt vÄra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Cloudflare

Vi anvÀnder tjÀnsten "Cloudflare". Leverantören Àr Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (nedan kallad "Cloudflare").

Cloudflare erbjuder ett globalt distribuerat Content Delivery Network med DNS. Tekniskt sett dirigeras informationsöverföringen mellan din webblÀsare och vÄr webbplats genom Cloudflares nÀtverk. Detta gör det möjligt för Cloudflare att analysera datatrafiken mellan din webblÀsare och vÄr webbplats och fungera som en filter mellan vÄra servrar och potentiellt skadlig datatrafik frÄn internet. Cloudflare kan ocksÄ anvÀnda cookies eller andra tekniker för att kÀnna igen internetanvÀndare, som dock endast anvÀnds för det ÀndamÄl som beskrivs hÀr.

AnvÀndningen av Cloudflare baseras pÄ vÄrt berÀttigade intresse av att tillhandahÄlla vÄr webbplats sÄ felfri och sÀker som möjligt (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Dataöverföringen till USA Àr baserad pÄ EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar detaljer hÀr: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Ytterligare information om sÀkerhet och dataskydd hos Cloudflare hittar du hÀr: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Databehandling

Vi har ingÄtt ett avtal om databehandling (AVV) för att anvÀnda den ovan nÀmnda tjÀnsten. Detta Àr ett dataskyddsmÀssigt föreskrivet avtal som sÀkerstÀller att personuppgifterna för vÄra webbplatsbesökare endast behandlas enligt vÄra instruktioner och i enlighet med DSGVO.

Google Cloud CDN

Vi anvÀnder Content Delivery Network Google Cloud CDN. Leverantören Àr Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google erbjuder ett globalt distribuerat Content Delivery Network. Tekniskt sett dirigeras informationsöverföringen mellan din webblÀsare och vÄr webbplats genom Googles nÀtverk. PÄ sÄ sÀtt kan vi öka tillgÀngligheten och prestandan för vÄr webbplats över hela vÀrlden.

AnvÀndningen av Google Cloud CDN baseras pÄ vÄrt berÀttigade intresse av att tillhandahÄlla vÄrt webbaserade erbjudande sÄ felfritt och sÀkert som möjligt (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Dataöverföringen till USA baseras pÄ EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar detaljer hÀr: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Ytterligare information om Google Cloud CDN hittar du hÀr: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de.

3. AllmÀnna anvisningar och obligatorisk information

Integritetsskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med gÀllande dataskyddslagar samt denna integritetspolicy.

NÀr du anvÀnder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter Àr data som kan anvÀndas för att identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka data vi samlar in och hur vi anvÀnder dem. Den förklarar ocksÄ hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill pÄpeka att dataöverföring via internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha sÀkerhetsbrister. Ett heltÀckande skydd av data mot Ätkomst av tredje part Àr inte möjligt.

Information om ansvarig myndighet

Den ansvariga myndigheten för databehandlingen pÄ denna webbplats Àr:

Crovillas GmbH Werner-Bock-Straße 40 33602 Bielefeld

Telefon: +49 (0)521 – 430 69 899 E-post: info@crovillas.com

Ansvarig myndighet Àr den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syftena och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Lagringstid

Om det inte har angetts en mer specifik lagringstid inom denna integritetspolicy, kommer dina personuppgifter att vara kvar hos oss tills syftet med databehandlingen upphör. Om du gör en berÀttigad begÀran om radering eller Äterkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, om vi inte har andra lagliga skÀl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skattemÀssiga eller handelsrÀttsliga lagringsperioder); i det senare fallet kommer radering att ske nÀr dessa skÀl upphör.

AllmÀnna anvisningar om lagstiftningen om databehandling pÄ denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandlingen behandlar vi dina personuppgifter pÄ grundval av artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen (DSGVO) eller artikel 9.2.a i DSGVO, om sÀrskilda datakategorier enligt artikel 9.1 i DSGVO behandlas. Om du har gett ditt uttryckliga samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeland sker databehandlingen ocksÄ pÄ grundval av artikel 49.1.a i DSGVO. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller tillgÄng till information pÄ din enhet (t.ex. via enhetsfingeravtryck) sker databehandlingen ocksÄ pÄ grundval av § 25.1 i TTDSG. Samtycket kan Äterkallas nÀr som helst. Om dina uppgifter Àr nödvÀndiga för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra föravtaliga ÄtgÀrder, behandlar vi dina uppgifter pÄ grundval av artikel 6.1.b i DSGVO. Dessutom behandlar vi dina uppgifter om de Àr nödvÀndiga för att uppfylla en laglig skyldighet pÄ grundval av artikel 6.1.c i DSGVO. Databehandlingen kan ocksÄ ske pÄ grundval av vÄrt berÀttigade intresse enligt artikel 6.1.f i DSGVO. De relevanta lagstiftningsgrunderna för varje enskilt fall informeras om i följande avsnitt i denna integritetspolicy.

Information om överföring av data till USA och andra tredjelÀnder

Vi anvÀnder bland annat verktyg frÄn företag med sÀte i USA eller andra lÀnder som inte Àr sÀkra nÀr det gÀller dataskydd. NÀr dessa verktyg Àr aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjelÀnder och behandlas dÀr. Vi vill informera om att det inte kan garanteras en dataskyddsnivÄ i dessa lÀnder som Àr jÀmförbar med EU. Till exempel Àr amerikanska företag skyldiga att lÀmna ut personuppgifter till sÀkerhetsmyndigheter utan att du som berörd part kan överklaga detta rÀttsligt. Det kan dÀrför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrÀttelsetjÀnster) behandlar, utvÀrderar och lagrar dina data som finns pÄ servrar i USA för övervakningsÀndamÄl. Vi har ingen kontroll över dessa behandlingsaktiviteter.

---<DOC_BEGIN---

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

MÄnga databehandlingsprocesser Àr endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan nÀr som helst Äterkalla ett redan givet samtycke. Lagligheten av databehandlingen som skett före Äterkallelsen pÄverkas inte av Äterkallelsen. ---<DOC_END---

RÀtt till invÀndning mot insamling av data i sÀrskilda fall samt mot direktmarknadsföring (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN SKER PÅ GRUNDVAL AV ART. 6 AVSNITT 1 BOKSTAV E ELLER F GDPR, HAR DU ALLTID RÄTT ATT AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DIN SPECIFIKA SITUATION GÖRA INVÄNDNING MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER; DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR PROFILERING SOM BYGGER PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN SPECIFIKA RÄTTSGRUND SOM BEHANDLINGEN VILAR PÅ FINNS I DENNA INTEGRITETSPOLICY. OM DU GÖR INVÄNDNING KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER, OM INTE VI KAN VISAR TUNGA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT FASTSTÄLLA, GÖRA GÄLLANDE ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 AVSNITT 1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT BEDRIVA DIREKTMARKNADSFÖRING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST GÖRA INVÄNDNING MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING SOM ÄR RELATERAD TILL SÅDAN DIREKTMARKNADSFÖRING. OM DU GÖR INVÄNDNING KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 AVSNITT 2 GDPR).

KlagorÀtt hos behörig tillsynsmyndighet

I hÀndelse av övertrÀdelser av dataskyddsförordningen har de registrerade rÀtt att lÀmna in klagomÄl till en tillsynsmyndighet, sÀrskilt i den medlemsstat dÀr de har sin vanliga vistelseort, arbetsplats eller platsen för den pÄstÄdda övertrÀdelsen. KlagorÀtten gÀller utan att det pÄverkar andra administrativa eller rÀttsliga ÄtgÀrder.

RĂ€tt till dataportabilitet

Du har rÀtt att fÄ de data som vi behandlar automatiskt baserat pÄ ditt samtycke eller för att fullgöra en överenskommelse, överföra till dig eller till en tredje part i ett vanligt, maskinlÀsbart format. Om du begÀr att data ska överföras direkt till en annan ansvarig, kommer detta endast att ske om det Àr tekniskt möjligt.

Information, radering och korrigering

Du har enligt gÀllande lagstiftning alltid rÀtt att kostnadsfritt fÄ information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och eventuellt rÀtt till korrigering eller radering av dessa uppgifter. Du kan nÀr som helst kontakta oss angÄende detta samt andra frÄgor om personuppgifter.

RÀtt till begrÀnsning av behandlingen

Du har rÀtt att begÀra begrÀnsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan nÀr som helst kontakta oss för detta ÀndamÄl. RÀtten till begrÀnsning av behandlingen gÀller i följande fall:

  • Om du bestrider korrektheten av dina personuppgifter som lagras hos oss, behöver vi vanligtvis tid för att undersöka detta. Under undersökningsperioden har du rĂ€tt att begĂ€ra begrĂ€nsning av behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/sker pĂ„ ett olagligt sĂ€tt kan du istĂ€llet för radering begĂ€ra begrĂ€nsning av dataskyddet.
  • Om vi inte lĂ€ngre behöver dina personuppgifter men du behöver dem för att utöva, försvara eller göra ansprĂ„k pĂ„ rĂ€ttsliga ansprĂ„k har du rĂ€tt att begĂ€ra begrĂ€nsning av behandlingen av dina personuppgifter istĂ€llet för radering.
  • Om du har lĂ€mnat in en invĂ€ndning enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen mĂ„ste en avvĂ€gning göras mellan dina och vĂ„ra intressen. SĂ„ lĂ€nge det inte Ă€r klart vilka intressen som vĂ€ger tyngst har du rĂ€tt att begĂ€ra begrĂ€nsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begrĂ€nsat behandlingen av dina personuppgifter fĂ„r dessa uppgifter – förutom lagring – endast behandlas med ditt samtycke eller för att göra ansprĂ„k pĂ„, utöva eller försvara rĂ€ttsliga ansprĂ„k eller för att skydda rĂ€ttigheterna hos en annan fysisk eller juridisk person eller av skĂ€l av stort allmĂ€nt intresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna sida anvÀnder av sÀkerhetsskÀl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehÄll, sÄsom bestÀllningar eller förfrÄgningar som du skickar till oss som sidans Àgare, en SSL- eller TLS-kryptering. En krypterad anslutning kÀnns igen pÄ att webblÀsarens adressfÀlt Àndras frÄn "http://" till "https://" och pÄ lÄssymbolen i din webblÀsarrad.

NÀr SSL- eller TLS-kryptering Àr aktiverad kan data som du skickar till oss inte lÀsas av tredje part.

Krypterad betalningstransaktion pÄ denna webbplats

Om du efter att ha ingÄtt ett betalt avtal Àr skyldig att skicka oss dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för autogiro), kommer dessa uppgifter att behövas för betalningshanteringen.

Betalningstransaktionen med vanliga betalningsmetoder (Visa/MasterCard, autogiro) sker endast via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan kÀnna igen en krypterad anslutning genom att webblÀsarens adressfÀlt Àndras frÄn "http://" till "https://" och genom hÀnglÄssymbolen i din webblÀsarrad.

Vid krypterad kommunikation kan dina betalningsuppgifter som du skickar till oss inte lÀsas av tredje part.

InvÀndning mot reklam via e-post

AnvÀndningen av kontaktuppgifter som publicerats enligt impressumskyldigheten för att skicka oönskad reklam och informationsmaterial motsÀgs hÀrmed. Sidans operatörer förbehÄller sig uttryckligen rÀttsliga ÄtgÀrder i hÀndelse av oönskad sÀndning av reklaminformation, till exempel via spam-e-post.

Dataskörd pÄ denna webbplats

Kakor

VÄra webbplatser anvÀnder sÄ kallade "kakor". Kakor Àr smÄ datapaket och skadar inte din enhet. De lagras antingen tillfÀlligt under en session (sessionskakor) eller permanent (permanenta kakor) pÄ din enhet. Sessionskakor raderas automatiskt efter ditt besök. Permanent kakor förblir lagrade pÄ din enhet tills du sjÀlv tar bort dem eller en automatisk borttagning sker genom din webblÀsare.

Kakor kan komma frÄn oss (förstaparts-kakor) eller frÄn tredjepartsföretag (sÄ kallade tredjeparts-kakor). Tredjeparts-kakor möjliggör integrering av vissa tjÀnster frÄn tredjepartsföretag pÄ webbplatser (t.ex. kakor för hantering av betaltjÀnster).

Kakor har olika funktioner. MÄnga kakor Àr tekniskt nödvÀndiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Andra kakor kan anvÀndas för att analysera anvÀndarbeteende eller för reklamÀndamÄl.

Kakor som Àr nödvÀndiga för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahÄlla vissa funktioner som du önskar (t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. kakor för att mÀta webbpubliken) lagras pÄ grundval av artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen, om ingen annan laglig grund anges. WebbplatsÀgaren har ett berÀttigat intresse av att lagra nödvÀndiga kakor för att tekniskt felfritt och optimerat tillhandahÄlla sina tjÀnster. Om samtycke har begÀrts för lagring av kakor och liknande igenkÀnningstekniker, sker behandlingen endast pÄ grundval av detta samtycke (artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen och § 25.1 i TTDSG); samtycket kan Äterkallas nÀr som helst.

Du kan stÀlla in din webblÀsare sÄ att du informeras om lagring av kakor och endast tillÄter kakor i enskilda fall, neka acceptans av kakor för vissa fall eller generellt, samt aktivera automatisk borttagning av kakor nÀr webblÀsaren stÀngs. Om kakor inaktiveras kan funktionaliteten pÄ denna webbplats vara begrÀnsad.

Vilka kakor och tjÀnster som anvÀnds pÄ denna webbplats kan du hitta i integritetspolicyn.

Server-loggfiler

Leverantören av sidorna samlar in och lagrar automatiskt information i sÄ kallade server-loggfiler som din webblÀsare automatiskt skickar till oss. Dessa inkluderar:

  • WebblĂ€sartyp och version
  • AnvĂ€nd operativsystem
  • Referrer URL
  • VĂ€rdnamn för den Ă„tkommande datorn
  • Tidpunkt för serverförfrĂ„gan
  • IP-adress

Dessa data sammanfogas inte med andra datakÀllor.

Insamlingen av dessa data sker pÄ grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Webbplatsens Àgare har ett berÀttigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats - för detta ÀndamÄl mÄste server-loggfiler samlas in.

KontaktformulÀr

Om du skickar oss förfrÄgningar via kontaktformulÀret, kommer dina uppgifter frÄn förfrÄgningsformulÀret, inklusive de kontaktuppgifter du angav dÀr, att sparas av oss för att kunna behandla förfrÄgan och för eventuella uppföljningsfrÄgor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter sker pÄ grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, om din förfrÄgan har att göra med att uppfylla ett avtal eller om det krÀvs för att genomföra ÄtgÀrder före ett avtal. I alla andra fall Àr behandlingen baserad pÄ vÄrt berÀttigade intresse av att effektivt hantera de förfrÄgningar som riktas till oss (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) eller pÄ ditt samtycke (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) om detta har begÀrts; samtycket kan Äterkallas nÀr som helst.

De uppgifter du anger i kontaktformulÀret kommer att vara kvar hos oss tills du begÀr att de raderas, Äterkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter avslutad behandling av din förfrÄgan). Obligatoriska lagstadgade bestÀmmelser - sÀrskilt lagringsperioder - förblir oförÀndrade.

FörfrÄgan via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, kommer din förfrÄgan tillsammans med all personlig information (namn, förfrÄgan) som framkommer dÀrav att lagras och behandlas av oss för att kunna hantera ditt Àrende. Denna information kommer inte att delas med andra utan ditt samtycke.

Behandlingen av denna information sker enligt artikel 6.1.b i dataskyddsförordningen (DSGVO), om din förfrÄgan Àr kopplad till uppfyllandet av ett avtal eller om det krÀvs för att genomföra föravtaliga ÄtgÀrder. I alla andra fall baseras behandlingen pÄ vÄrt berÀttigade intresse av att effektivt hantera de förfrÄgningar som riktas till oss (artikel 6.1.f i DSGVO) eller pÄ ditt samtycke (artikel 6.1.a i DSGVO) om detta har begÀrts; samtycket kan Äterkallas nÀr som helst.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrÄgningar kommer att vara kvar hos oss tills du begÀr att de raderas, Äterkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter avslutad hantering av ditt Àrende). Obligatoriska lagstadgade bestÀmmelser - sÀrskilt lagstadgade lagringstider - förblir oförÀndrade.

AnvÀndning av chattbots

Vi anvÀnder chattbots för att kommunicera med dig. Chattbots kan svara pÄ dina frÄgor och andra inmatningar utan mÀnsklig hjÀlp. För att kunna ge lÀmpliga svar analyserar chattbots förutom dina inmatningar Àven andra data (t.ex. namn, e-postadresser och andra kontaktuppgifter, kundnummer och andra identifierare, bestÀllningar och chattloggar). Dessutom kan chattboten samla in din IP-adress, loggfiler, platsinformation och andra metadata. Dessa data lagras pÄ chattbotens server.

Baserat pÄ de insamlade data kan anvÀndarprofiler skapas. Dessutom kan data anvÀndas för att visa intressebaserad reklam, förutsatt att övriga lagliga krav (sÀrskilt samtycke) Àr uppfyllda. Chattbots kan kopplas till analys- och reklamverktyg för detta ÀndamÄl.

De insamlade data kan ocksÄ anvÀndas för att förbÀttra vÄra chattbots och deras svar (maskininlÀrning).

De data du anger under kommunikationen förblir hos oss eller chattbotoperatören tills du begÀr att de raderas, Äterkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter avslutad hantering av din förfrÄgan). Obligatoriska lagstadgade bestÀmmelser - sÀrskilt lagringstider - pÄverkas inte.

RÀttslig grund för anvÀndningen av chattbots Àr artikel 6.1.b i dataskyddsförordningen, om chattboten anvÀnds för att ingÄ avtal eller i samband med avtalsuppfyllelse. Om samtycke har begÀrts sker behandlingen endast pÄ grundval av artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen och § 25.1 i TTDSG, i den mÄn samtycket omfattar lagring av cookies eller Ätkomst till information pÄ anvÀndarens enhet (t.ex. enhetsfingeravtryck) enligt TTDSG. Samtycket kan Äterkallas nÀr som helst. I alla andra fall sker anvÀndningen pÄ grundval av vÄrt berÀttigade intresse av en sÄ effektiv kundkommunikation som möjligt (artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen).

Sociala medier

Facebook

PÄ denna webbplats Àr element frÄn det sociala nÀtverket Facebook integrerade. Leverantören av denna tjÀnst Àr Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De insamlade data enligt Facebook överförs ocksÄ till USA och andra tredjelÀnder.

En översikt över Facebooks sociala medieelement finns hÀr: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

NÀr det sociala medieelementet Àr aktivt, upprÀttas en direkt anslutning mellan din enhet och Facebook-servern. Facebook fÄr dÀrmed informationen att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar pÄ Facebook "Gilla"-knappen medan du Àr inloggad pÄ ditt Facebook-konto, kan du lÀnka innehÄllet pÄ denna webbplats till din Facebook-profil. PÄ sÄ sÀtt kan Facebook koppla besöket pÄ denna webbplats till ditt anvÀndarkonto. Vi vill pÄpeka att vi som sidans leverantör inte har kÀnnedom om innehÄllet i de överförda data eller deras anvÀndning av Facebook. Mer information om detta finns i Facebooks dataskyddspolicy pÄ: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Om samtycke har inhÀmtats, sker anvÀndningen av ovanstÄende tjÀnst pÄ grundval av artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen och § 25 TTDSG. Samtycket kan Äterkallas nÀr som helst. Om inget samtycke har inhÀmtats, sker anvÀndningen av tjÀnsten pÄ grundval av vÄrt berÀttigade intresse av en sÄ omfattande synlighet som möjligt i sociala medier.

Om personuppgifter samlas in pÄ vÄr webbplats med hjÀlp av det beskrivna verktyget och vidarebefordras till Facebook, Àr vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna datavernsbehandling (artikel 26 i dataskyddsförordningen). Det gemensamma ansvaret begrÀnsas endast till insamlingen av data och dess vidarebefordran till Facebook. Behandlingen som sker efter vidarebefordran av Facebook Àr inte en del av det gemensamma ansvaret. VÄra gemensamma skyldigheter har faststÀllts i ett avtal om gemensam behandling. Avtalets ordalydelse finns pÄ: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal Àr vi ansvariga för att tillhandahÄlla dataskyddsinformation vid anvÀndning av Facebook-verktyget och för den dataskyddsrÀttsligt sÀkra implementeringen av verktyget pÄ vÄr webbplats. Facebook Àr ansvarigt för datasÀkerheten för sina produkter. RÀttigheter för de registrerade (t.ex. begÀran om information) angÄende data som behandlas av Facebook kan göras direkt till Facebook. Om du gör ansprÄk pÄ de registrerades rÀttigheter hos oss Àr vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Överföringen av data till USA grundas pĂ„ EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns hĂ€r: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 och https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

PÄ denna webbplats Àr funktioner frÄn Instagram-tjÀnsten integrerade. Dessa funktioner tillhandahÄlls av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

NÀr sociala medie-elementet Àr aktivt, upprÀttas en direkt anslutning mellan din enhet och Instagram-servern. Instagram fÄr dÀrigenom information om ditt besök pÄ denna webbplats.

Om du Àr inloggad pÄ ditt Instagram-konto kan du genom att klicka pÄ Instagram-knappen lÀnka innehÄllet pÄ denna webbplats med din Instagram-profil. PÄ sÄ sÀtt kan Instagram koppla ditt besök pÄ denna webbplats till ditt anvÀndarkonto. Vi vill pÄpeka att vi som sidans leverantör inte har kÀnnedom om innehÄllet i de överförda data eller deras anvÀndning av Instagram.

Om samtycke har inhÀmtats, sker anvÀndningen av ovanstÄende tjÀnst pÄ grundval av artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen och § 25 i TTDSG. Samtycket kan Äterkallas nÀr som helst. Om inget samtycke har inhÀmtats, sker anvÀndningen av tjÀnsten pÄ grundval av vÄrt berÀttigade intresse av en sÄ omfattande synlighet som möjligt i sociala medier.

Om personuppgifter samlas in pÄ vÄr webbplats med hjÀlp av det beskrivna verktyget och vidarebefordras till Facebook eller Instagram, Àr vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling (artikel 26 i dataskyddsförordningen). Det gemensamma ansvaret begrÀnsas endast till insamlingen av data och dess vidarebefordran till Facebook eller Instagram. Behandlingen som sker efter vidarebefordran av Facebook eller Instagram Àr inte en del av det gemensamma ansvaret. VÄra gemensamma skyldigheter har faststÀllts i ett avtal om gemensam behandling. Avtalets ordalydelse finns pÄ: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal Àr vi ansvariga för att tillhandahÄlla information om dataskydd vid anvÀndning av Facebook- eller Instagram-verktyget och för den dataskyddsrÀttsligt sÀkra implementeringen av verktyget pÄ vÄr webbplats. Facebook ansvarar för datasÀkerheten för Facebook- eller Instagram-produkterna. RÀttigheter för de registrerade (t.ex. begÀran om information) avseende de data som behandlas av Facebook eller Instagram kan du göra gÀllande direkt hos Facebook. Om du gör gÀllande rÀttigheterna för de registrerade hos oss Àr vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Överföringen av data till USA grundas pĂ„ EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns hĂ€r: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Ytterligare information finns i Instagrams dataskyddspolicy: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analysverktyg och reklam

Google Tag Manager

Vi anvÀnder Google Tag Manager. Leverantören Àr Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager Àr ett verktyg som gör det möjligt för oss att integrera spÄrnings- eller statistikverktyg och andra teknologier pÄ vÄr webbplats. Google Tag Manager skapar inte anvÀndarprofiler, lagrar inte cookies och utför inte sjÀlvstÀndiga analyser. Det anvÀnds endast för hantering och distribution av verktyg som integreras genom det. Google Tag Manager samlar dock in din IP-adress, som ocksÄ kan överföras till Googles moderbolag i USA.

AnvÀndningen av Google Tag Manager sker pÄ grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. WebbplatsÀgaren har ett berÀttigat intresse av att snabbt och enkelt integrera och hantera olika verktyg pÄ sin webbplats. Om samtycke har begÀrts sker behandlingen endast pÄ grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO och § 25 Abs. 1 TTDSG, i den utstrÀckning samtycket omfattar lagring av cookies eller Ätkomst till information pÄ anvÀndarens enhet (t.ex. Device-Fingerprinting) enligt TTDSG. Samtycket kan Äterkallas nÀr som helst.

Google Analytics

Denna webbplats anvÀnder funktioner frÄn webbanalystjÀnsten Google Analytics. Leverantören Àr Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsÀgaren att analysera beteendet hos webbplatsbesökare. HÀr fÄr webbplatsÀgaren olika anvÀndningsdata, sÄsom sidvisningar, tid pÄ sidan, anvÀnda operativsystem och anvÀndarens ursprung. Dessa data sammanfattas i en anvÀndar-ID och kopplas till den specifika enheten för webbplatsbesökaren.

Dessutom kan vi med Google Analytics bland annat spela in dina mus- och scrollrörelser och klick. Dessutom anvÀnder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de insamlade datamÀngderna och anvÀnder maskininlÀrningstekniker för dataanalys.

Google Analytics anvÀnder tekniker som möjliggör igenkÀnning av anvÀndaren för att analysera anvÀndarbeteendet (t.ex. cookies eller enhetsfingeravtryck). Informationen som samlas in av Google om anvÀndningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras dÀr.

AnvÀndningen av denna tjÀnst sker med ditt samtycke enligt Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO och § 25 Abs. 1 TTDSG. Samtycket kan Äterkallas nÀr som helst.

Överföringen av data till USA baseras pĂ„ EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar detaljer hĂ€r: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

WebblÀsartillÀgg

Du kan förhindra att Google samlar in och behandlar dina data genom att ladda ner och installera webblÀsartillÀgget som finns tillgÀngligt pÄ följande lÀnk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hanteringen av anvÀndardata med Google Analytics finns i Googles dataskyddspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Uppdragsbehandling

Vi har ingÄtt ett avtal om uppgiftsbehandling med Google och följer de strÀnga kraven frÄn de tyska dataskyddsmyndigheterna nÀr vi anvÀnder Google Analytics fullstÀndigt.

Hotjar

Denna webbplats anvÀnder Hotjar. Leverantören Àr Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Webbplats: https://www.hotjar.com).

Hotjar Àr ett verktyg för att analysera ditt anvÀndarbeteende pÄ denna webbplats. Med Hotjar kan vi bl.a. spela in dina mus- och scrollrörelser samt klick. Hotjar kan ocksÄ faststÀlla hur lÀnge du har stannat med muspekaren pÄ en viss plats. Med denna information skapar Hotjar sÄ kallade Heatmaps, som visar vilka delar av webbplatsen besökaren föredrar att titta pÄ.

Dessutom kan vi se hur lÀnge du har stannat pÄ en sida och nÀr du lÀmnade den. Vi kan ocksÄ se var du avbröt dina inmatningar i ett kontaktformulÀr (s.k. konverterings-trattar).

Dessutom kan Hotjar anvÀndas för att fÄ direkt feedback frÄn webbplatsbesökare. Denna funktion syftar till att förbÀttra webbplatsens erbjudanden för webbplatsoperatören.

Hotjar anvÀnder tekniker som möjliggör igenkÀnning av anvÀndaren för analys av anvÀndarbeteende (t.ex. cookies eller anvÀndning av enhets-fingerprinting).

Om samtycke har erhÄllits, sker anvÀndningen av ovanstÄende tjÀnst endast pÄ grundval av artikel 6.1.a i dataskyddsförordningen och § 25 i TTDSG. Samtycket kan Äterkallas nÀr som helst. Om inget samtycke har erhÄllits, sker anvÀndningen av denna tjÀnst pÄ grundval av artikel 6.1.f i dataskyddsförordningen; webbplatsoperatören har ett berÀttigat intresse av att analysera anvÀndarbeteende för att optimera bÄde sitt webberbjudande och sin marknadsföring.

Inaktivera Hotjar

Om du vill inaktivera dataskapning med Hotjar, klicka pÄ följande lÀnk och följ anvisningarna dÀr: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Observera att inaktivering av Hotjar mÄste göras separat för varje webblÀsare eller enhet.

För mer information om Hotjar och de insamlade data, se Hotjars integritetspolicy pÄ följande lÀnk: https://www.hotjar.com/privacy.

Dataprocessning

Vi har ingÄtt ett avtal om dataprocessning (AVV) för att anvÀnda ovanstÄende tjÀnst. Detta Àr ett dataskyddsmÀssigt föreskrivet avtal som sÀkerstÀller att denna behandlar personuppgifter frÄn vÄra webbplatsbesökare endast enligt vÄra instruktioner och i enlighet med dataskyddsförordningen.

Webbplatsoperatören anvÀnder Google Ads. Google Ads Àr ett online-annonseringsprogram frÄn Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller pÄ tredjepartswebbplatser nÀr anvÀndaren anger vissa söktermer pÄ Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser visas baserat pÄ anvÀndardata som finns hos Google (t.ex. platsdata och intressen) (mÄlgruppsinriktning). Vi som webbplatsoperatör kan kvantitativt utvÀrdera dessa data genom att till exempel analysera vilka söktermer som har lett till visning av vÄra annonser och hur mÄnga annonser som har resulterat i klick.

AnvÀndningen av denna tjÀnst sker med ditt samtycke enligt Art. 6 Abs. 1 lit. a GDPR och § 25 Abs. 1 TTDSG. Samtycket kan Äterkallas nÀr som helst.

Överföringen av data till USA baseras pĂ„ EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar detaljer hĂ€r: https://policies.google.com/privacy/frameworks och https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google KonverteringsspÄrning

Denna webbplats anvÀnder Google Conversion Tracking. Leverantör Àr Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjÀlp av Google Conversion Tracking kan Google och vi se om anvÀndaren har utfört vissa ÄtgÀrder. PÄ sÄ sÀtt kan vi till exempel utvÀrdera vilka knappar pÄ vÄr webbplats som har klickats pÄ oftast och vilka produkter som har visats eller köpts oftast. Denna information anvÀnds för att skapa konverteringsstatistik. Vi fÄr reda pÄ det totala antalet anvÀndare som har klickat pÄ vÄra annonser och vilka ÄtgÀrder de har utfört. Vi fÄr inte information som gör det möjligt för oss att identifiera anvÀndaren personligen. Google sjÀlv anvÀnder cookies eller liknande igenkÀnningsteknik för att identifiera anvÀndaren.

AnvÀndningen av denna tjÀnst sker med ditt samtycke enligt Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO och § 25 Abs. 1 TTDSG. Samtycket kan Äterkallas nÀr som helst.

Mer information om Google Conversion Tracking finns i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta-Pixel (tidigare Facebook Pixel)

Denna webbplats anvÀnder Facebook/Metas besökarÄtgÀrds-pixel för konverteringsmÀtning. Leverantören av denna tjÀnst Àr Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs de insamlade data Àven till USA och andra tredjelÀnder.

PÄ sÄ sÀtt kan beteendet hos webbplatsbesökare spÄras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka pÄ en Facebook-annons. PÄ sÄ sÀtt kan effektiviteten av Facebook-annonserna utvÀrderas för statistiska och marknadsundersökningsÀndamÄl och framtida reklamÄtgÀrder kan optimeras.

De insamlade data Àr anonyma för oss som operatörer av denna webbplats, vi kan inte dra slutsatser om anvÀndarnas identitet. Men data lagras och behandlas av Facebook, vilket möjliggör en anslutning till respektive anvÀndarprofil och Facebook kan anvÀnda data för sina egna reklamÀndamÄl enligt Facebooks dataskyddspolicy (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). PÄ sÄ sÀtt kan Facebook möjliggöra visning av annonser pÄ Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna anvÀndning av data kan inte pÄverkas av oss som sidoperatörer.

AnvÀndningen av denna tjÀnst sker med ditt samtycke enligt Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO och § 25 Abs. 1 TTDSG. Samtycket kan Äterkallas nÀr som helst.

I den utstrÀckning personuppgifter samlas in pÄ vÄr webbplats med hjÀlp av det hÀr verktyget och vidarebefordras till Facebook, Àr vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna dataverksamhet (Art. 26 DSGVO). Det gemensamma ansvaret begrÀnsas endast till insamling av data och dess överföring till Facebook. Behandlingen som sker av Facebook efter vidarebefordran Àr inte en del av det gemensamma ansvaret. VÄra gemensamma skyldigheter har faststÀllts i ett avtal om gemensam behandling. Du hittar avtalets ordalydelse hÀr: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Enligt detta avtal Àr vi ansvariga för att tillhandahÄlla dataskyddsinformation vid anvÀndning av Facebook-verktyget och för den dataskyddsmÀssigt sÀkra implementeringen av verktyget pÄ vÄr webbplats. Facebook ansvarar för datasÀkerheten för sina produkter. RÀttigheter för de registrerade (t.ex. begÀran om information) avseende data som behandlas av Facebook kan du göra gÀllande direkt hos Facebook. Om du gör gÀllande rÀttigheter för de registrerade hos oss Àr vi skyldiga att vidarebefordra dessa till Facebook.

Överföringen av data till USA grundas pĂ„ EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Du hittar detaljer hĂ€r: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

I Facebooks dataskyddsmeddelanden hittar du ytterligare information om skyddet av din integritet: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan ocksÄ inaktivera remarketing-funktionen "Custom Audiences" i avsnittet AnnonseringsinstÀllningar pÄ https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du mÄste vara inloggad pÄ Facebook för att göra detta.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera intressebaserad reklam frÄn Facebook pÄ webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevsdata

Om du vill prenumerera pÄ nyhetsbrevet som erbjuds pÄ webbplatsen behöver vi din e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du Àr Àgaren till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Ytterligare data samlas inte in eller endast pÄ frivillig basis. Dessa data anvÀnds endast för att skicka den begÀrda informationen och delas inte med tredje part.

Behandlingen av de data som anges i nyhetsbrevsanmÀlningsformulÀret sker endast med ditt samtycke (Art. 6 Abs. 1 lit. a GDPR). Det givna samtycket till lagring av data, e-postadressen och dess anvÀndning för att skicka nyhetsbrevet kan Äterkallas nÀr som helst, till exempel via lÀnken "Avsluta prenumerationen" i nyhetsbrevet. Lagligheten av de redan utförda dataskyddsÄtgÀrderna pÄverkas inte av Äterkallelsen.

De data som du lÀmnar till oss för att prenumerera pÄ nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig frÄn nyhetsbrevet hos oss eller nyhetsbrevstjÀnsteleverantören och raderas frÄn nyhetsbrevsdistributionslistan efter avbestÀllning av nyhetsbrevet eller nÀr syftet upphör. Vi förbehÄller oss rÀtten att radera eller blockera e-postadresser frÄn vÄr nyhetsbrevsdistributionslista enligt vÄrt eget gottfinnande inom ramen för vÄrt berÀttigade intresse enligt Art. 6 Abs. 1 lit. f GDPR.

Data som har lagrats av oss för andra ÀndamÄl pÄverkas inte av detta.

Efter att du har avregistrerat dig frÄn nyhetsbrevsdistributionslistan kan din e-postadress hos oss eller nyhetsbrevstjÀnsteleverantören eventuellt lagras i en svartlista om detta Àr nödvÀndigt för att förhindra framtida utskick av e-post. Data frÄn svartlistan anvÀnds endast för detta ÀndamÄl och sammanförs inte med andra data. Detta tjÀnar bÄde ditt intresse och vÄrt intresse av att följa lagstadgade krav vid utskick av nyhetsbrev (berÀttigat intresse enligt Art. 6 Abs. 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartlistan Àr inte tidsbegrÀnsad. Du kan invÀnda mot lagringen om dina intressen vÀger tyngre Àn vÄrt berÀttigade intresse.

8. TillÀgg och verktyg

YouTube med utökad integritetsskydd

Denna webbplats bÀddar in videor frÄn webbplatsen YouTube. Operatör för sidorna Àr Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi anvĂ€nder YouTube i utökad integritetsskyddslĂ€ge. Enligt YouTube innebĂ€r detta lĂ€ge att YouTube inte lagrar information om besökarna pĂ„ denna webbplats innan de tittar pĂ„ videon. Å andra sidan utesluts inte överföring av data till YouTube-partners genom det utökade integritetsskyddslĂ€get. SĂ„ oavsett om du tittar pĂ„ en video eller inte, skapar YouTube en anslutning till Google DoubleClick-nĂ€tverket.

NÀr du startar en YouTube-video pÄ denna webbplats skapas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube-servern meddelas vilka av vÄra sidor du har besökt. Om du Àr inloggad pÄ ditt YouTube-konto tillÄter du YouTube att direkt koppla ditt surfande till din personliga profil. Detta kan förhindras genom att logga ut frÄn ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube efter att ha startat en video spara olika cookies pÄ din enhet eller anvÀnda liknande igenkÀnningstekniker (t.ex. Device-Fingerprinting). PÄ detta sÀtt kan YouTube fÄ information om besökare pÄ denna webbplats. Denna information anvÀnds bl.a. för att samla in videostatistik, förbÀttra anvÀndarvÀnligheten och förhindra bedrÀgeriförsök.

Eventuellt kan ytterligare datahanteringsprocesser utlösas efter att en YouTube-video har startats, vilket vi inte har nÄgon kontroll över.

AnvÀndningen av YouTube sker i syfte att ge en attraktiv presentation av vÄra onlineerbjudanden. Detta utgör ett berÀttigat intresse enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Om ett lÀmpligt samtycke har begÀrts, sker behandlingen endast pÄ grundval av artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen och § 25.1 i TTDSG, i den mÄn samtycket omfattar lagring av cookies eller Ätkomst till information pÄ anvÀndarens enhet (t.ex. Device-Fingerprinting) enligt TTDSG. Samtycket kan Äterkallas nÀr som helst.

Ytterligare information om dataskydd pÄ YouTube finns i deras integritetspolicy pÄ: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

---<DOC_BEGIN---

Google Fonts (lokalt vÀrd)

Denna sida anvÀnder Google Fonts för enhetlig visning av typsnitt som tillhandahÄlls av Google. Google Fonts Àr lokalt installerade. Det sker ingen anslutning till Googles servrar.

Ytterligare information om Google Fonts finns pÄ https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

9. eCommerce och betalningsleverantörer

Behandling av kund- och kontraktsdata

Vi samlar in, behandlar och anvÀnder personuppgifter om kunder och kontrakt för att etablera, utforma innehÄllet och Àndra vÄra kontraktsrelationer. Personuppgifter om anvÀndningen av denna webbplats (anvÀndningsdata) samlar vi in, behandlar och anvÀnder endast i den utstrÀckning som Àr nödvÀndig för att möjliggöra eller fakturera anvÀndaren för anvÀndningen av tjÀnsten. RÀttslig grund för detta Àr artikel 6.1.b i dataskyddsförordningen.

De insamlade kunduppgifterna raderas efter avslutad bestÀllning eller avslutad affÀrsrelation och efter eventuella gÀllande lagstadgade lagringsperioder. Lagstadgade lagringsperioder förblir oförÀndrade.

Dataöverföring vid avtalsslut för tjÀnster och digitala innehÄll

Vi överför personuppgifter till tredje part endast nÀr det Àr nödvÀndigt inom ramen för avtalsutförandet, till exempel till det kreditinstitut som ansvarar för betalningshanteringen.

Ytterligare överföring av data sker inte eller endast om du har uttryckligen godkÀnt överföringen. En vidarebefordran av dina data till tredje part utan uttryckligt samtycke, till exempel för reklamÀndamÄl, sker inte.

Grundvalen för databehandlingen Àr artikel 6.1.b i dataskyddsförordningen (DSGVO), som tillÄter behandling av data för att uppfylla ett avtal eller föravtaliga ÄtgÀrder.

BetalningstjÀnster

Vi integrerar betalningstjÀnster frÄn tredje part pÄ vÄr webbplats. NÀr du gör ett köp hos oss behandlas dina betalningsuppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, kontouppgifter, kreditkortsnummer) av betalningstjÀnstleverantören för ÀndamÄlet med betalningshanteringen. För dessa transaktioner gÀller de respektive avtals- och dataskyddsbestÀmmelserna frÄn de olika leverantörerna. AnvÀndningen av betalningstjÀnsterna sker pÄ grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (avtalsutförande) samt i syfte att uppnÄ en sÄ smidig, bekvÀm och sÀker betalningsprocess som möjligt (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Om din samtycke krÀvs för vissa ÄtgÀrder, Àr Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO rÀttslig grund för databehandlingen; samtycken kan Äterkallas nÀr som helst för framtiden.

Följande betalningstjÀnster / betalningstjÀnstleverantörer anvÀnder vi pÄ denna webbplats:

PayPal

TjÀnsteleverantör för denna betalningstjÀnst Àr PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallad "PayPal").

Överföringen av data till USA baseras pĂ„ EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns hĂ€r: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Mer information finns i PayPals dataskyddspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Stripe

TjÀnsteleverantör för kunder inom EU Àr Stripe Payments Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallad "Stripe").

Överföringen av data till USA baseras pĂ„ EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns hĂ€r: https://stripe.com/de/privacy och https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Mer information finns i Stripes dataskyddspolicy pÄ följande lÀnk: https://stripe.com/de/privacy.

10. Egna tjÀnster

Google Drive

Vi har integrerat Google Drive pĂ„ denna webbplats. Leverantören Ă€r Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Drive gör det möjligt för oss att integrera ett uppladdningsomrÄde pÄ vÄr webbplats dÀr du kan ladda upp innehÄll. NÀr du laddar upp innehÄll lagras det pÄ Googles servrar. NÀr du besöker vÄr webbplats upprÀttas ocksÄ en anslutning till Google Drive sÄ att Google Drive kan faststÀlla att du har besökt vÄr webbplats.

AnvÀndningen av Google Drive sker pÄ grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. WebbplatsÀgaren har ett berÀttigat intresse av ett pÄlitligt uppladdningsomrÄde pÄ sin webbplats. Om samtycke har begÀrts sker behandlingen endast pÄ grundval av Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; samtycket kan Äterkallas nÀr som helst.

Uppdragsbehandling

Vi har ingÄtt ett avtal om uppgiftsbehandling (AVV) för att anvÀnda den ovan nÀmnda tjÀnsten. Detta Àr ett dataskyddsmÀssigt föreskrivet avtal som sÀkerstÀller att denna behandlar de personuppgifter som vÄra webbplatsbesökare endast enligt vÄra instruktioner och i enlighet med DSGVO.