Csak az első 100 foglalásra: Szerezd meg a 10% Last-Minute kedvezmény minden villára érkezés 2024.08.31-ig.

Crovillas

Adatvédelem

1. Adatvédelem röviden

Általános információk

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a webhelyet. Személyes adatoknak minősülnek azok az adatok, amelyekkel Önt személyesen azonosítani lehet. A adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkat a szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkban találja.

Adatgyűjtés ezen a webhelyen

Ki felelős az adatgyűjtésért ezen a webhelyen?

Az adatfeldolgozást ezen a webhelyen a webhely üzemeltetője végzi. Az elérhetőségeit megtalálhatja a "Felelős személyre vonatkozó tájékoztatás" szakaszban ebben az adatvédelmi nyilatkozatban.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Az Ön adatait egyrészt azáltal gyűjtjük, hogy Ön megadja azokat nekünk. Ez például olyan adatok lehetnek, amelyeket egy kapcsolatfelvételi űrlapba ír be.

Más adatok automatikusan vagy az Ön beleegyezése alapján kerülnek rögzítésre a webhely látogatásakor az IT rendszereink által. Ezek főként technikai adatok (például internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal meglátogatásának ideje). Ezek az adatok automatikusan kerülnek rögzítésre, amint belép erre a webhelyre.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét azért gyűjtjük, hogy hibamentes webhely biztosítását garantáljuk. Más adatokat az Ön felhasználói viselkedésének elemzésére használhatunk.

Milyen jogai vannak az Ön adataival kapcsolatban?

Önnek bármikor joga van ingyenes tájékoztatást kérni a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Emellett joga van az adatok helyesbítését vagy törlését kérni. Ha adatfeldolgozási hozzájárulást adott, bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulást a jövőre nézve. Emellett jogában áll bizonyos körülmények között kérni személyes adatainak feldolgozásának korlátozását. Továbbá jogában áll panaszt tenni a hatóságnál.

Ehhez és más adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel bármikor fordulhat hozzánk.

---<DOC_BEGIN---

Elemző eszközök és harmadik fél által szolgáltatott eszközök

Ezen a webhelyen történő látogatás során a böngészési viselkedése statisztikailag kiértékelhető. Ez főként az úgynevezett elemzőprogramok segítségével történik.

Részletes információkat ezekről az elemzőprogramokról a következő adatvédelmi nyilatkozatban talál.

2. Hosting és Tartalom Szállítási Hálózatok (CDN)

A webhely tartalmát a következő szolgáltatónál tároljuk:

Külső hosting

Ez a weboldal külső szerveren van tárolva. Az ezen a weboldalon gyűjtött személyes adatokat a hosting szolgáltató szerverein tárolják. Ezek lehetnek például IP-címek, kapcsolatfelvételek, meta- és kommunikációs adatok, szerződéses adatok, kapcsolattartási adatok, nevek, webhelylátogatások és egyéb adatok, amelyek egy webhelyen generálódnak.

A külső hosting a szerződés teljesítése érdekében történik a potenciális és meglévő ügyfeleink felé (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja) és az online ajánlatunk biztonságos, gyors és hatékony biztosítása érdekében egy profi szolgáltató által (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Amennyiben megfelelő hozzájárulásra volt szükség, a feldolgozás kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § alapján történik, amennyiben a hozzájárulás a sütik tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést az eszközén (például eszköz-azonosítás) a TTDSG értelmében tartalmazza. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A hosting szolgáltatónk csak azokat az adatokat dolgozza fel, amelyek szükségesek a szolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséhez, és betartja az adatokra vonatkozó utasításainkat.

Az alábbi hosting szolgáltató(k)at használjuk:

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Megbízási szerződés

Megkötöttünk egy adatfeldolgozási megállapodást (AVV) a fent említett szolgáltatás használatára. Ez egy adatvédelmi szempontból előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak az utasításaink szerint és a GDPR betartásával dolgozza fel.

Cloudflare

A „Cloudflare” szolgáltatást használjuk. A szolgáltató a Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (a továbbiakban: „Cloudflare”).

A Cloudflare világszerte elosztott tartalomátviteli hálózatot (CDN) és DNS-t kínál. Ennek során technikailag az információtranszfer a böngészője és weboldalunk között a Cloudflare hálózatán keresztül történik. Ez lehetővé teszi a Cloudflare számára, hogy elemzéseket végezzen a böngészője és weboldalunk közötti adatforgalomról, valamint szűrőként szolgáljon a szervereink és a potenciálisan kártékony adatforgalom között az internetről. Ebben a folyamatban a Cloudflare cookie-kat vagy más technológiákat is használhat az internetezők azonosítására, amelyek azonban kizárólag a itt leírt célra szolgálnak.

A Cloudflare használata azon alapul, hogy jogos érdekünk fűződik weboldalunk lehető legnagyobb hibamentes és biztonságos működtetéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Az adatátvitel az USA-ba az EU Bizottság által jóváhagyott standard szerződéses záradékokra támaszkodik. További részletek itt találhatók: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

További információk a biztonságról és adatvédelemről a Cloudflare-nél itt találhatók: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Adatfeldolgozás

Aláírtunk egy adatfeldolgozási szerződést (AVV) a fent említett szolgáltatás használatára. Ez egy adatvédelmi szempontból előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak az utasításaink szerint és a GDPR betartásával dolgozza fel.

---<DOC_BEGIN---

Google Cloud CDN

A Google Cloud CDN-t használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google világszerte elosztott tartalomátviteli hálózatot kínál. Ennek során technikailag az információtranszfer a böngészője és weboldalunk között a Google hálózatán keresztül történik. Ezáltal növelhetjük weboldalunk világméretű elérhetőségét és teljesítményét.

A Google Cloud CDN használata azon jogos érdekünkön alapul, hogy weboldalunkat a lehető legnagyobb hibamentességgel és biztonsággal biztosítsuk (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Az adatátvitel az USA-ba az EU Bizottság által jóváhagyott standard szerződési klauzulákra támaszkodik. További részletekért látogasson el ide: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

További információk a Google Cloud CDN-ről itt találhatók: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de.

3. Allgemeine Hinweise und Pflicht­informationen

Adatvédelem

Ezen az oldalon üzemeltetők nagyon komolyan veszik személyes adatainak védelmét. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és a jogszabályoknak megfelelően, valamint ezen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően járunk el.

Amikor ezt a webhelyet használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. Személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Önt személyesen azonosítani lehet. A jelen adatvédelmi nyilatkozat részletezi, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és mire használjuk azokat. Részletezi azt is, hogyan és milyen célból történik ez.

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten történő adatátvitel (például az e-mail kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme a harmadik felek hozzáférésétől nem lehetséges.

Figyelem a felelős személyre

Az adatfeldolgozásért felelős személy ezen a webhelyen:

Crovillas GmbH Werner-Bock-Straße 40 33602 Bielefeld

Telefon: +49 (0)521 – 430 69 899 E-mail: info@crovillas.com

A felelős személy az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

Adattárolási idő

Amennyiben ezen adatvédelmi nyilatkozatban nincs különleges tárolási idő megjelölve, személyes adatai nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja megszűnik. Ha jogos törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását, az adatait töröljük, hacsak nincs más jogilag elfogadható ok a személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi jogi megőrzési határidők); ebben az utóbbi esetben az okok megszűnése után történik a törlés.

Általános tájékoztatások az adatfeldolgozás jogi alapjairól ezen a webhelyen

Amennyiben hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, személyes adatait az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja vagy az 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján dolgozzuk fel, amennyiben az 9. cikk (1) bekezdése szerinti különleges adatkategóriák kerülnek feldolgozásra. Amennyiben kifejezett hozzájárulást adott személyes adatainak átadásához harmadik országokba, az adatfeldolgozás továbbá az Adatvédelmi Alaprendelet 49. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik. Amennyiben hozzájárult a sütik tárolásához vagy az információkhoz való hozzáféréshez az eszközén (pl. eszköz-azonosítóval), az adatfeldolgozás továbbá a TTDSG 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben az Ön adatai a szerződés teljesítéséhez vagy előzetes intézkedések végrehajtásához szükségesek, az Ön adatait az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján dolgozzuk fel. Továbbá az Ön adatait feldolgozzuk, amennyiben ezek a jogi kötelezettség teljesítéséhez szükségesek az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján. Az adatfeldolgozás továbbá megtörténhet jogos érdekünk alapján az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Az adatfeldolgozásra vonatkozó konkrét jogi alapokról az adatvédelmi nyilatkozat ezen bekezdéseiben tájékoztatunk.

Figyelmeztetés az adatok továbbítására az Egyesült Államokba és más harmadik országokba

Az Egyesült Államokban vagy más adatvédelmi szempontból nem biztonságos harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk. Ha ezek az eszközök aktívak, személyes adatait továbbíthatják ezekbe a harmadik országokba, ahol feldolgozásra kerülhetnek. Felhívjuk figyelmét, hogy ezekben az országokban nem garantálható az EU-hoz hasonló adatvédelmi szint. Például az amerikai vállalatok kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön, mint érintett, jogi lépéseket tehetne ezzel szemben. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. titkosszolgálatok) az amerikai szervereken található adatait megfigyelési célokra feldolgozzák, kiértékelik és tartósan tárolják. Ezekre a feldolgozási tevékenységekre nincs befolyásunk.

Az adatfeldolgozáshoz való hozzájárulás visszavonása

Sok adatfeldolgozási folyamat csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. Bármikor visszavonhatja már megadott hozzájárulását. A visszavonásig végzett adatfeldolgozás jogszerűsége érintetlen marad.

Adatgyűjtés elleni jogosultság különleges esetekben, valamint közvetlen marketing elleni jog (21. cikk GDPR)

HA AZ ADATKEZELÉS AZ 6. CIKK (1) BEKEZDÉS E) VAGY F) PONTJA ALAPJÁN TÖRTÉNIK, ÖNNEK BÁRMELY IDŐPONTBAN JOGA VAN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOK MIATT AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉVEL SZEMBEN KIFOGÁST EMELNI; EZ VONATKOZIK AZ ILYEN MEGHATÁROZÁSOKRA ALAPULÓ PROFILKÉPZÉSRE IS. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁT, AMELYEN AZ ADATKEZELÉS ALAPUL, EZEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBÓL TUDJA MEG. HA KIFOGÁST EMEL, NEM FOGLJUK TOVÁBB FELDOLGOZNI AZ ÖN ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA KÖTELEZŐ ÉRDEKELTETT OKOKAT TUDUNK IGÉNYBE VENNI AZ ADATKEZELÉSRE, AMELYEK AZ ÖN ÉRDEKEIT, JOGAIT ÉS SZABADSÁGAIT FELÜLMÚLJÁK, VAGY AZ ADATKEZELÉS AZ IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉT, GYAKORLÁSÁT VAGY VÉDELMI CÉLOKAT SZOLGÁLJA (KIFOGÁS A 21. CIKK (1) BEKEZDÉS ALAPJÁN GDPR).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT AZÉRT DOLGOZZÁK FEL, HOGY KÖZVETLEN MARKETINGET FOLYTASSANAK, JOGA VAN BÁRMELY IDŐPONTBAN KIFOGÁST EMELNI AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ILYEN MARKETING CÉLJÁBÓL; EZ VONATKOZIK A PROFILKÉPZÉSRE IS, AMENNYIBEN AZ KÖZVETLEN MARKETINGGEL KAPCSOLATBAN ÁLL. HA KIFOGÁST EMEL, AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT EZUTÁN NEM HASZNÁLJUK FEL KÖZVETLEN MARKETING CÉLJÁBÓL (KIFOGÁS A 21. CIKK (2) BEKEZDÉS ALAPJÁN GDPR).

Panaszjog a illetékes felügyeleti hatóságnál

Az adatvédelmi alaprendelet megsértése esetén az érintetteknek panaszjoga van egy felügyeleti hatóságnál, különösen azon tagállamban, ahol állandó lakóhelyük van, ahol dolgoznak, vagy ahol a feltételezett jogsértés történt. A panaszjog más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatokat érintetlenül hagyva érvényes.

Adatátviteli jog

Jogában áll azokat az adatokat, amelyeket hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése érdekében automatizáltan kezelünk, átadni magának vagy egy harmadik félnek egy általánosan használt, géppel olvasható formátumban. Amennyiben az adatok közvetlen átadását egy másik adatkezelőnek kéri, ez csak akkor történik meg, ha ez technikailag lehetséges.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az érvényes jogszabályok értelmében bármikor jogában áll ingyenes tájékoztatást kérni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, valamint esetlegesen jogában áll ezeknek az adatoknak a helyesbítését vagy törlését kérni. Ezzel kapcsolatban, valamint más személyes adatokkal kapcsolatos kérdésekkel bármikor fordulhat hozzánk.

Adatkezelés korlátozásának joga

Jogában áll kérni személyes adatainak kezelésének korlátozását. Ebben az esetben bármikor fordulhat hozzánk. Az adatkezelés korlátozásának joga az alábbi esetekben áll fenn:

  • Ha kétségbe vonja nálunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk a vizsgálathoz. A vizsgálat ideje alatt jogában áll kérni személyes adatainak kezelésének korlátozását.
  • Ha személyes adatainak kezelése jogellenesen történt/történik, akkor a törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk személyes adataira, de Ön mégis szükségesnek tartja azokat jogainak érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor jogában áll kérni az adatkezelés korlátozását a törlés helyett.
  • Ha az 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott, akkor az Ön és az érdekeink közötti egyensúlyozásra van szükség. Amíg nem derül ki, hogy melyik érdek érvényesül, jogában áll kérni személyes adatainak kezelésének korlátozását.

Ha korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor ezeket az adatokat – tároláson kívül – csak az Ön beleegyezésével, vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, vagy egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez, vagy az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdekének érdekében lehet feldolgozni.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez az oldal biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak átvitelének védelme érdekében, például rendelések vagy kérdések, amelyeket Ön mint oldal üzemeltető küld nekünk, SSL vagy TLS titkosítást használ. Az titkosított kapcsolatot azon ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában az „http://” helyett „https://” jelenik meg, valamint a zárszimbólum látható a böngésző sávjában.

Amikor az SSL vagy TLS titkosítás aktív, az általunk átvitt adatokat nem lehet harmadik fél által elolvasni.

Titkosított fizetési forgalom ezen a webhelyen

Ha egy fizetős szerződés megkötése után kötelezővé válik számunkra az Ön fizetési adatainak (pl. bankszámlaszám az átutaláshoz) megadása, akkor ezek az adatok szükségesek a fizetés lebonyolításához.

A fizetési forgalom a szokásos fizetési eszközökön keresztül (Visa/MasterCard, csoportos beszedési megbízás) kizárólag titkosított SSL- vagy TLS-kapcsolaton keresztül történik. Egy titkosított kapcsolatot azonosíthatja, hogy a böngésző címsorában az „http://” helyett „https://” jelenik meg, valamint a zárszimbólum látható a böngésző sávjában.

A titkosított kommunikáció során az általunk általad megadott fizetési adataidat harmadik fél nem tudja elolvasni.

---<DOC_BEGIN---

Ellenzés a reklám e-mailek ellen

Az impresszum közzétett elérhetőségi adatainak felhasználásával nem kívánt reklám és információs anyagok küldésére kifejezetten ellenezem. Az oldal üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot jogi lépések megtételére a nem kívánt rekláminformációk küldése esetén, például spam e-mailek útján.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Az internetes oldalaink ún. „sütiket” használnak. A sütik kis adatcsomagok, és nem okoznak kárt az Ön eszközén. Vagy ideiglenesen egy munkamenet idejére (munkamenet-sütik), vagy tartósan (állandó sütik) tárolódnak az eszközén. A munkamenet-sütik automatikusan törlődnek a látogatás befejezése után. Az állandó sütik az eszközén maradnak, amíg Ön maga nem törli azokat, vagy azokat automatikusan törli a webböngészője.

A sütik lehetnek tőlünk (első fél sütik) vagy harmadik felektől (úgynevezett harmadik fél sütik). A harmadik fél sütik lehetővé teszik bizonyos szolgáltatások beillesztését harmadik felektől a weboldalakon belül (pl. sütik a fizetési szolgáltatások lebonyolításához).

A sütiknek különböző funkcióik vannak. Számos sütik technikailag szükségesek, mivel bizonyos weboldalfunkciók nélkül nem működnének (pl. a kosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütiket a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámcélokra használnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat végrehajtásához, bizonyos, Ön által kívánt funkciók biztosításához (pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webközönség mérésére szolgáló sütik) szükséges sütik (szükséges sütik) az Art. 6. § (1) bekezdés f) GDPR alapján kerülnek tárolásra, ha nincs más jogalap megadva. A webhely üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik a szükséges sütik tárolásához a technikailag hibamentes és optimalizált szolgáltatások biztosítása érdekében. Ha a sütik és hasonló felismerési technológiák tárolásához adott beleegyezését kérték, akkor az adatkezelés kizárólag ezen beleegyezés alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és TTDSG 25. § (1) bekezdés); a beleegyezés bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy értesítést kapjon a sütik beállításáról, és csak egyes esetekben engedélyezze a sütiket, vagy bizonyos esetekben teljesen kizárja a sütik elfogadását, valamint aktiválja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik letiltásakor ez a webhely funkcionalitása korlátozott lehet.

Mely sütik és szolgáltatások kerülnek alkalmazásra ezen a webhelyen, azt ebből az adatvédelmi nyilatkozatból megtudhatja.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol ún. szerver naplófájlokban, amelyeket a böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Hivatkozó URL
  • A hozzáférő számítógép hosztneve
  • A szerverkérés időpontja
  • IP-cím

Ezen adatok összevonása más adatforrásokkal nem történik.

Ezen adatok gyűjtése az Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO alapján történik. Az oldal üzemeltetőjének jogos érdeke van a technikailag hibátlan megjelenítésben és webhelyének optimalizálásában - ehhez szükségesek a szerver naplófájlok.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Amennyiben kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk kérdéseket, az űrlapon megadott adatait, valamint elérhetőségeit az Ön által megadottak alapján az érdeklődés kezelése érdekében tároljuk, valamint az esetleges további kérdések esetén. Ezeket az adatokat nem adjuk ki az Ön beleegyezése nélkül.

Az adatok kezelése az Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO alapján történik, amennyiben a kérdése összefügg egy szerződés teljesítésével vagy előzetes intézkedések végrehajtásával szükséges. Egyéb esetekben az adatkezelés az érdeklődés hatékony kezelésének érdekében történik (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) vagy az Ön beleegyezésével (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), amennyiben ez szükséges; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Az űrlapon megadott adatok nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri a törlésüket, visszavonja a tároláshoz való beleegyezését, vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. a kérdésének feldolgozása befejeződött). Kötelező jogszabályi rendelkezések – különösen a megőrzési idők – érintetlenek maradnak.

E-mail, telefon vagy faxon keresztül tett kérelem

Amikor minket e-mailben, telefonon vagy faxon keresztül kapcsolatba lép, a kérelme és az abból származó személyes adatok (név, kérelem) a mi céljainkra történő tárolásra és feldolgozásra kerülnek. Ezeket az adatokat nem adjuk tovább az Ön beleegyezése nélkül.

Az adatok feldolgozása az Art. 6. § (1) bekezdés b) DSGVO alapján történik, ha a kérelme szerződés teljesítésével vagy előszerződéses intézkedések végrehajtásával kapcsolatos. Az összes többi esetben az adatfeldolgozás az érdekeinken alapul, hogy hatékonyan kezeljük az Ön által hozzánk intézett kérelmeket (Art. 6. § (1) bekezdés f) DSGVO), vagy az Ön beleegyezésén (Art. 6. § (1) bekezdés a) DSGVO), ha ez kérésre történt; a beleegyezés bármikor visszavonható.

Az Ön által nekünk küldött kapcsolatfelvételi kérelmekben szereplő adatok nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri a törlésüket, vissza nem vonja a tároláshoz való beleegyezését, vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. a kérelme feldolgozásának befejezése után). Az előírt jogszabályi rendelkezések - különösen a jogi megőrzési határidők - érintetlenek maradnak.

Chatbotok használata

Chatbotokat használunk az Önnel való kommunikációra. A chatbotok képesek emberi segítség nélkül reagálni a kérdéseire és egyéb beviteli adatokra. Ehhez a chatbotok az Ön által megadott adatok mellett más adatokat is elemznek annak érdekében, hogy megfelelő válaszokat adjanak (pl. nevek, e-mail címek és egyéb elérhetőségek, ügyfélazonosítók és egyéb azonosítók, rendelések és chat történetek). Emellett a chatboton keresztül rögzíthető az IP-címe, naplófájlok, tartózkodási hely információk és egyéb metaadatok. Ezek az adatok a chatbot szolgáltató szerverein kerülnek tárolásra.

Az összegyűjtött adatok alapján felhasználói profilokat lehet létrehozni. Emellett az adatokat érdeklődési alapú hirdetések megjelenítésére is felhasználhatják, amennyiben a többi jogi előfeltétel (különösen az engedély) adott. Ehhez a chatbotokat elemző és hirdetési eszközökkel lehet összekapcsolni.

Az összegyűjtött adatokat továbbá arra is felhasználhatják, hogy javítsák chatbotjainkat és válaszreakcióikat (gépi tanulás).

Az Ön által kommunikáció során megadott adatok nálunk vagy a chatbot üzemeltetőjénél maradnak, amíg nem kéri a törlésüket, visszavonja a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy az adattárolás célja megszűnik (pl. az Ön kérdésének feldolgozása befejeződött). Az irányadó jogszabályi rendelkezések – különösen a megőrzési idők – érintetlenek maradnak.

A chatbotok használatának jogalapja az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amennyiben a chatbotot szerződéskötés elősegítésére vagy a szerződés teljesítése keretében használják. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § (1) alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a sütik tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó eszközén (pl. eszköz-azonosítás) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Az összes egyéb esetben a használat jogalapja az érdekeltekkel való hatékony kommunikáció érdekében fennálló jogos érdekünk (Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés f).

Közösségi média

Facebook

Ezen a webhelyen a Facebook közösségi hálózat elemei vannak integrálva. Ennek a szolgáltatásnak a szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook által rögzített adatok azonban az USA-ba és más harmadik országokba is átadhatók.

A Facebook közösségi média elemeinek áttekintése itt található: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Ha a közösségi média elem aktív, közvetlen kapcsolat jön létre az Ön eszköze és a Facebook szervere között. Ezáltal a Facebook információt kap arról, hogy IP-címével meglátogatta ezt a webhelyet. Ha rákattint a Facebook „Like” gombra, miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor ezen a webhelyen található tartalmakat hivatkozhatja a Facebook-profiljára. Ezáltal a Facebook hozzárendelheti ezt a webhely-látogatást a felhasználói fiókjához. Felhívjuk figyelmét, hogy a weboldal szolgáltatójaként nem kapunk információt az átvitt adatok tartalmáról és a Facebook általi felhasználásáról. További információkért látogasson el a Facebook adatvédelmi irányelveihez: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Amennyiben hozzájárulás (Consent) történt, a fent említett szolgáltatás alkalmazása az Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO és a § 25 TTDSG alapján történik. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Amennyiben nem történt hozzájárulás, a szolgáltatás használata azon alapul, hogy jogos érdekünk van a lehető legteljesebb láthatóság elérésében a közösségi médiában.

Amennyiben ezen a leírt eszköz segítségével személyes adatokat gyűjtünk és továbbítunk a weboldalunkon, és ezeket továbbítjuk a Facebooknak, akkor mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország közösen felelősek ezeknek az adatoknak a kezeléséért (Art. 26 DSGVO). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és azok továbbítására vonatkozik a Facebooknak. A Facebook általi továbbítást követő feldolgozás nem része a közös felelősségnek. A közös kötelezettségeinket egy közös adatfeldolgozási megállapodásban rögzítettük. A megállapodás szövege itt található: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ennek a megállapodásnak megfelelően mi vagyunk felelősek a Facebook eszköz használatakor a adatvédelmi információk megadásáért és az eszköz adatvédelmi szempontból biztonságos implementálásáért a weboldalunkon. A Facebook termékek adatbiztonságáért a Facebook felelős. Az érintettek jogai (pl. tájékoztatási kérelmek) az általuk a Facebooknál feldolgozott adatokra közvetlenül érvényesíthetők. Ha az érintettek jogait nálunk érvényesíti, kötelesek vagyunk ezeket továbbítani a Facebooknak.

Az adatok átvitele az USA-ba az EU Bizottság standard szerződéses záradékaira támaszkodik. Részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 és https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Ezen a webhelyen az Instagram szolgáltatás funkciói vannak beágyazva. Ezeket a funkciókat a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország kínálja.

Amikor a közösségi média elem aktív, közvetlen kapcsolat jön létre az Ön eszköze és az Instagram szervere között. Az Instagram így információkat kap arról, hogy Ön meglátogatta ezt a webhelyet.

Ha be van jelentkezve az Instagram-fiókjába, akkor az Instagram-gombra kattintva összekapcsolhatja e webhely tartalmait az Instagram-profiljával. Ezáltal az Instagram hozzá tudja rendelni e webhely látogatását a felhasználói fiókjához. Felhívjuk figyelmét, hogy mint az oldal szolgáltatója, nincs tudomásunk az általános adatokról és azok felhasználásáról az Instagram által.

Amennyiben beleegyezés (Consent) került beszerzésre, az említett szolgáltatás alkalmazása az Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO és a § 25 TTDSG alapján történik. A beleegyezés bármikor visszavonható. Amennyiben nem került beleegyezés beszerzésre, a szolgáltatás használata az érdekeinken alapul, hogy minél szélesebb körben láthatóak legyünk a közösségi médiában.

Amennyiben az itt leírt eszköz segítségével személyes adatokat gyűjtünk és továbbítunk a Facebook vagy az Instagram részére, akkor mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország közösen felelősek ezeknek az adatoknak a feldolgozásáért (Art. 26 DSGVO). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és továbbítására korlátozódik a Facebook vagy az Instagram részére. A Facebook vagy az Instagram általi további feldolgozás nem része a közös felelősségnek. A közös kötelezettségeinket egy közös feldolgozási megállapodásban rögzítettük. A megállapodás szövegét itt találja: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ennek a megállapodásnak megfelelően mi vagyunk felelősek a Facebook vagy az Instagram eszköz használatával kapcsolatos adatvédelmi információk megadásáért és az eszköz adatvédelmi szempontból biztonságos implementálásáért a webhelyünkön. A Facebook vagy az Instagram termékek adatbiztonságáért a Facebook felelős. Az érintettek jogai (pl. tájékoztatási kérelmek) az általuk feldolgozott adatok vonatkozásában közvetlenül érvényesíthetők a Facebookon vagy az Instagramon. Ha az érintettek jogait nálunk érvényesíti, kötelesek vagyunk ezeket továbbítani a Facebooknak.

Az adatok átvitele az Egyesült Államokba az EU Bizottság standard szerződéses klauzuláin alapul. További részletekért lásd itt: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

További információkért lásd az Instagram adatvédelmi irányelveit: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Elemző eszközök és reklám

Google Tag Manager

A Google Tag Manager-t használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Tag Manager egy olyan eszköz, amely segítségével követési vagy statisztikai eszközöket és más technológiákat tudunk beilleszteni weboldalunkra. A Google Tag Manager maga nem hoz létre felhasználói profilokat, nem tárol sütiket és nem végez önálló elemzéseket. Kizárólag az általa beillesztett eszközök kezelésére és kiszolgálására szolgál. A Google Tag Manager azonban rögzíti az IP-címét, amelyet át is adhat az Egyesült Államokban található Google anyavállalatának.

A Google Tag Manager használata az Art. 6. § (1) bekezdés f) DSGVO alapján történik. A webhely üzemeltetőjének jogos érdeke a különböző eszközök gyors és egyszerű beillesztése és kezelése weboldalán. Amennyiben megfelelő hozzájárulást kértünk, a feldolgozás kizárólag az Art. 6. § (1) bekezdés a) DSGVO és a TTDSG 25. § (1) alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a sütik tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó eszközén (pl. eszköz-azonosítás) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics webanalitikai szolgáltatás funkcióit használja. A szolgáltatást a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország nyújtja.

A Google Analytics lehetővé teszi a weboldal üzemeltetőjének, hogy elemezze a weboldal látogatóinak viselkedését. Az üzemeltető különféle felhasználási adatokat kap, például oldalmegtekintések, tartózkodási idő, használt operációs rendszerek és a felhasználó eredete. Ezek az adatok egy felhasználói azonosítóban kerülnek összevonásra, és hozzá vannak rendelve a weboldal látogatójának adott eszközéhez.

Emellett a Google Analytics segítségével rögzíthetjük többek között az egér- és görgetési mozgásokat, valamint a kattintásokat. A Google Analytics különféle modellezési megközelítéseket alkalmaz az összegyűjtött adatok kiegészítésére, és gépi tanulási technológiákat használ az adatelemzés során.

A Google Analytics olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó azonosítását a felhasználói viselkedés elemzése céljából (például sütik vagy eszköz-azonosítás). A Google által ezen weboldal használatával kapcsolatban gyűjtött információkat általában egy Google szerverre továbbítják és ott tárolják az Egyesült Államokban.

Ez a szolgáltatás az Ön hozzájárulásán alapul az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatok átvitele az Egyesült Államokba az EU Bizottság által kiadott standard szerződéses klauzulákra támaszkodik. További részletek itt találhatók: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Böngésző bővítmény

Megakadályozhatja az adatainak gyűjtését és feldolgozását a Google által a következő linken elérhető böngésző-bővítmény letöltésével és telepítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

További információk a felhasználói adatok kezeléséről a Google Analytics esetében megtalálhatók a Google adatvédelmi irányelveiben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Megbízási adatfeldolgozás

Megkötöttünk a Google-lel egy adatfeldolgozási megállapodást, és teljes mértékben betartjuk a német adatvédelmi hatóságok szigorú előírásait a Google Analytics használata során.

Hotjar

Ez a weboldal használja a Hotjart. A szolgáltató a Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Málta, Európa (Weboldal: https://www.hotjar.com).

A Hotjar egy eszköz a felhasználói viselkedés elemzésére ezen a weboldalon. A Hotjarral rögzíthetjük többek között az egérmozgásokat, görgetéseket és kattintásokat. A Hotjar képes arra is, hogy megállapítsa, mennyi ideig maradt az egérmutató egy adott helyen. Ezekből az információkból a Hotjar ún. hőtérképeket készít, amelyek segítségével megállapítható, mely weboldalakat részeket preferálja a weboldallátogató.

Emellett megállapíthatjuk, mennyi ideig maradt egy oldalon és mikor hagyta el azt. Megállapíthatjuk azt is, hogy hol szakította meg az adatbevitelt egy kapcsolatfelvételi űrlapon (úgynevezett konverziós csatornák).

Ezenkívül a Hotjarral közvetlen visszajelzéseket kaphatunk a weboldallátogatóktól. Ez a funkció a weboldal üzemeltetőjének webes kínálatának javítását szolgálja.

A Hotjar olyan technológiákat használ, amelyek lehetővé teszik a felhasználó felismerését a felhasználói viselkedés elemzése céljából (pl. sütik vagy eszköz-azonosító alkalmazása).

Amennyiben beleegyezés (Consent) történt, a fent említett szolgáltatás csak az Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO és a § 25 TTDSG alapján történik. A beleegyezés bármikor visszavonható. Amennyiben nem történt beleegyezés, a szolgáltatás használata az Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO alapján történik; a weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a felhasználói viselkedés elemzése annak érdekében, hogy mind a webes kínálatát, mind a reklámait optimalizálja.

Hotjar kikapcsolása

Ha szeretné letiltani a Hotjar által történő adatgyűjtést, kattintson az alábbi linkre és kövesse az ott található utasításokat: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Hotjar kikapcsolása minden böngészőre vagy eszközre külön-külön történik.

További információk a Hotjarról és az összegyűjtött adatokról a Hotjar adatvédelmi nyilatkozatában találhatók az alábbi linken: https://www.hotjar.com/privacy.

Adatfeldolgozás

Aláírtunk egy adatfeldolgozási szerződést (AVV) a fent említett szolgáltatás használatára. Ez egy adatvédelmi szempontból előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a weboldalunk látogatóinak személyes adatait csak az utasításaink szerint és a DSGVO betartásával dolgozza fel.

A webhely üzemeltetője használja a Google Ads szolgáltatást. A Google Ads egy online hirdetési program, amelyet a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország üzemeltet.

A Google Ads lehetővé teszi számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg a Google keresőmotorban vagy harmadik fél webhelyein, amikor a felhasználó bizonyos keresőkifejezéseket ad meg a Google-ben (kulcsszó-célzás). Emellett célzott hirdetéseket is megjeleníthetünk a Google által rendelkezésre álló felhasználói adatok alapján (pl. tartózkodási hely és érdeklődési kör) (célközönség-célzás). Mint webhely üzemeltetője, mi ezeket az adatokat mennyiségi szempontból kiértékelhetjük, például elemzéssel megállapíthatjuk, hogy mely keresőkifejezések vezettek a hirdetéseink megjelenítéséhez, és hány hirdetés vezetett az adott kattintásokhoz.

Ez a szolgáltatás az Ön hozzájárulásán alapul az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az adatok átvitele az Egyesült Államokba az EU Bizottság által jóváhagyott standard szerződéses klauzulákra támaszkodik. További részletek itt találhatók: https://policies.google.com/privacy/frameworks és https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversion-Tracking

Ez a weboldal használja a Google Conversion Tracking szolgáltatást. A szolgáltató a Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Conversion Tracking segítségével a Google és mi felismerhetjük, hogy a felhasználó bizonyos cselekvéseket hajtott-e végre. Például kiértékelhetjük, hogy mely gombokra kattintottak leggyakrabban a weboldalunkon, illetve mely termékeket tekintették meg vagy vásárolták meg leggyakrabban. Ezek az információk a konverziós statisztikák létrehozásához szolgálnak. Megtudjuk, hogy összesen hány felhasználó kattintott az hirdetéseinkre, és milyen cselekvéseket hajtottak végre. Nem kapunk olyan információkat, amelyekkel azonosítani lehetne a felhasználót személy szerint. A Google saját maga azonosításra sütiket vagy hasonló felismerési technológiákat használ.

Ez a szolgáltatás az Ön beleegyezésére épül az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Távközlési Törvény 25. § (1) bekezdése alapján. A beleegyezés bármikor visszavonható.

További információk a Google Conversion Trackingről megtalálhatók a Google adatvédelmi irányelveiben: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

Meta-Pixel (korábban Facebook Pixel)

Ez a webhely a Facebook/Meta látogatói cselekvési pixeljeit használja a konverzióméréshez. Ennek a szolgáltatásnak a szolgáltatója a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írország. A Facebook által rögzített adatok azonban az Egyesült Államokba és más harmadik országokba is átadhatók.

Ez lehetővé teszi az oldallátogatók viselkedésének nyomon követését, miután egy Facebook-hirdetésre kattintva az adott szolgáltató webhelyére irányították őket. Ezáltal a Facebook-hirdetések hatékonyságát statisztikai és piackutatási célokra ki lehet értékelni, és a jövőbeni reklámkampányok optimalizálhatók.

Az általunk gyűjtött adatok névtelenek, mint ennek a webhelynek az üzemeltetője, nem vonhatunk le következtetéseket a felhasználók azonosságára. Az adatok azonban a Facebook által tárolt és feldolgozott, így kapcsolat létesíthető a megfelelő felhasználói profilhoz, és a Facebook saját reklámcéljaira felhasználhatja az adatokat a Facebook adatvédelmi irányelveinek megfelelően (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Ennek révén a Facebook lehetővé teheti a hirdetések megjelenítését a Facebook oldalain és azon kívül is. Az adatok felhasználását nem tudjuk befolyásolni, mint oldalüzemeltetők.

Ez a szolgáltatás az Ön hozzájárulásán alapul az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a TTDSG 25. § alapján. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Amennyiben ezen eszköz segítségével személyes adatokat gyűjtünk webhelyünkön és továbbítunk azokat a Facebooknak, akkor mi és a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország közösen felelősek vagyunk ezeknek az adatoknak a feldolgozásáért (GDPR 26. cikk). A közös felelősség kizárólag az adatok gyűjtésére és azok továbbítására vonatkozik a Facebooknak. A Facebook általi további feldolgozás nem része a közös felelősségnek. A közös felelősséggel kapcsolatos kötelezettségeinket egy közös feldolgozási megállapodásban rögzítettük. A megállapodás szövege megtalálható itt: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Ennek a megállapodásnak megfelelően mi vagyunk felelősek a Facebook-eszköz használatával kapcsolatos adatvédelmi információk megadásáért és az eszköz adatvédelmi szempontból biztonságos implementálásáért webhelyünkön. A Facebook termékek adatbiztonságáért a Facebook felelős. Az érintettek jogait (pl. tájékoztatási kérelmeket) az általuk feldolgozott adatok vonatkozásában közvetlenül a Facebooknál érvényesíthetik. Ha az érintettek jogait nálunk érvényesítik, kötelesek vagyunk ezeket továbbítani a Facebooknak.

Az adatok átvitele az Egyesült Államokba az EU Bizottság standard szerződéses klauzuláin alapul. További részletek itt találhatók: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum és https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

A Facebook adatvédelmi irányelveiben további információkat találhat a magánéletének védelméről: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Emellett letilthatja a „Custom Audiences” remarketing funkciót a hirdetési beállítások területén a https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen oldalon. Ehhez be kell jelentkeznie a Facebookon.

Ha Önnek nincs Facebook-fiókja, akkor a Facebook által nyújtott érdeklődés alapú hirdetéseket letilthatja az European Interactive Digital Advertising Alliance webhelyén: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Hírlevél

---<DOC_BEGIN---

Hírlevél adatok

Amennyiben szeretné megkapni a weboldalon kínált hírlevelet, szükségünk van az Ön e-mail címére, valamint olyan információkra, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy ellenőrizzük, Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és beleegyezik a hírlevél fogadásába. Egyéb adatokat nem vagy csak önkéntesen gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag az igényelt információk küldésére használjuk, és nem adjuk át harmadik félnek.

A hírlevél feliratkozási űrlapjába beírt adatok feldolgozása kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Adatainak, az e-mail címének tárolására és a hírlevél küldésére való felhasználására adott hozzájárulást bármikor visszavonhatja, például a hírlevélben található "Leiratkozás" linkre kattintva. A visszavonás nem érinti a már végrehajtott adatfeldolgozási műveletek jogszerűségét.

Az Ön által hagyott adatokat a hírlevél feliratkozás céljából nálunk addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hírlevélről nálunk vagy a hírlevél szolgáltatójánál, és a hírlevél leiratkozása vagy a cél megszűnése után töröljük a hírlevélküldő listáról. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az e-mail címeket saját belátásunk szerint töröljük vagy blokkoljuk a hírlevélküldő listánkból az érdekeink védelme érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.

Az Ön által más célból nálunk tárolt adatokat ez nem érinti.

Miután leiratkozott a hírlevélküldő listáról, az Ön e-mail címét nálunk vagy a hírlevél szolgáltatójánál esetleg feketelistára helyezzük, ha ez a jövőbeni levelezések megakadályozásához szükséges. A feketelistáról származó adatokat csak erre a célra használjuk, és nem kapcsoljuk össze más adatokkal. Ez mind az Ön, mind a mi érdekünknek megfelel, hogy betartsuk a hírlevelek küldésekor érvényes jogszabályi előírásokat (jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint). A feketlistára helyezés időbelileg nem korlátozott. Ellentmondhat a tárolásnak, ha az Ön érdekei felülmúlják a mi jogos érdekünket.

8. Bővítmények és eszközök

YouTube kibővített adatvédelemmel

Ez a weboldal YouTube videókat is beágyaz. Az oldal üzemeltetője a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-t kibővített adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód azt eredményezi, hogy a YouTube nem tárol információkat a látogatókról ezen a weboldalon, mielőtt megnéznék a videót. Az adatok továbbítása a YouTube partnerei felé azonban nem feltétlenül zárható ki a kibővített adatvédelmi módban. Így a YouTube - függetlenül attól, hogy megnéz-e egy videót - kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózattal.

Amikor elindít egy YouTube-videót ezen a weboldalon, kapcsolatot létesít a YouTube szervereivel. Ekkor a YouTube szerverének jelzi, hogy melyik oldalainkat látogatta meg. Ha be van jelentkezve a YouTube-fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy közvetlenül az Ön személyes profiljához rendelje a böngészési szokásait. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik a YouTube-fiókjából.

Ezenkívül a YouTube különböző cookie-kat vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. eszköz-azonosítás) is tárolhat vagy hasonlókat használhat a videó elindítása után az Ön eszközén. Így a YouTube információkat kaphat a weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között arra használják, hogy videostatisztikákat gyűjtsenek, javítsák a felhasználói élményt és megelőzzék a csalásokat.

Lehetséges, hogy egy YouTube-videó elindítása után további adatfeldolgozási folyamatokat indítanak el, amelyekre nincs befolyásunk.

A YouTube használata az online ajánlataink vonzó megjelenése érdekében történik. Ez jogos érdeknek minősül az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a TTDSG 25. § (1) bekezdése alapján történik, amennyiben a hozzájárulás magában foglalja a cookie-k tárolását vagy az információkhoz való hozzáférést a felhasználó eszközén (pl. eszköz-azonosítás) a TTDSG értelmében. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

További információk a YouTube adatvédelméről megtalálhatók az adatvédelmi irányelveikben: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

---<DOC_BEGIN---

Google Fonts (helyi tárhely)

Ez az oldal egységes betűtípusok megjelenítéséhez úgynevezett Google Fonts-ot használ, amelyeket a Google biztosít. A Google Fonts helyileg telepítve vannak. Nincs kapcsolat a Google szervereivel.

További információk a Google Fonts-ról megtalálhatók itt: https://developers.google.com/fonts/faq és a Google adatvédelmi irányelveiben: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. eCommerce és fizetési szolgáltatók

Ügyfél- és szerződési adatok kezelése

Személyes ügyfél- és szerződéses adatokat gyűjtünk, kezelünk és használunk a szerződéses kapcsolataink létrehozásához, tartalmi kialakításához és módosításához. Az ezen a webhelyen történő használatra vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak akkor gyűjtjük, kezeljük és használjuk, ha ez szükséges annak érdekében, hogy a felhasználó igénybe vehesse a szolgáltatást vagy elszámolhassunk vele. Ennek jogalapja az Art. 6. § (1) bekezdés b) DSGVO.

A gyűjtött ügyféladatakat a megrendelés befejezése vagy az üzleti kapcsolat megszüntetése után és a vonatkozó törvényes megőrzési időszakok lejárta után töröljük. A törvényes megőrzési időszakok érintetlenek maradnak.

---<DOC_BEGIN---

Adatátvitel szolgáltatások és digitális tartalmak szerződéskötésekor

Személyes adatokat csak akkor továbbítunk harmadik félnek, ha ez szükséges a szerződés teljesítése során, például a fizetési tranzakciókért felelős hitelintézetnek.

Az adatok további továbbítása nem történik meg, kivéve ha kifejezetten hozzájárult a továbbításhoz. Az Ön adatainak harmadik félnek történő továbbítása kifejezett beleegyezés nélkül, például reklámcélokra, nem történik.

Az adatkezelés alapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely lehetővé teszi az adatok kezelését a szerződés teljesítése vagy előszerződéses intézkedések céljából. ---<DOC_END---

Fizetési szolgáltatások

Harmadik felek fizetési szolgáltatásait integráljuk weboldalunkba. Amikor vásárlást hajt végre nálunk, a fizetési adatai (pl. név, fizetendő összeg, bankszámlaszám, hitelkártyaszám) a fizetési szolgáltató által feldolgozásra kerülnek a fizetés lebonyolítása érdekében. Ezekre a tranzakciókra az adott szolgáltatók megfelelő szerződéses és adatvédelmi rendelkezései vonatkoznak. A fizetési szolgáltatók alkalmazása az Art. 6. § (1) bekezdés b) DSGVO (szerződés teljesítése) alapján történik, valamint a lehető legzökkenőmentesebb, kényelmesebb és biztonságosabb fizetési folyamat érdekében (Art. 6. § (1) bekezdés f) DSGVO). Amennyiben bizonyos tevékenységekhez az Ön beleegyezése szükséges, az adatkezelés jogalapja az Art. 6. § (1) bekezdés a) DSGVO; a beleegyezések bármikor visszavonhatók a jövőre nézve.

Az alábbi fizetési szolgáltatásokat / fizetési szolgáltatókat alkalmazzuk ezen a weboldalon:

PayPal

Ennek a fizetési szolgáltatásnak a szolgáltatója a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (a továbbiakban „PayPal”).

Az adatok átvitele az Egyesült Államokba az EU Bizottság standard szerződési klauzuláin alapul. Részletekért látogasson el ide: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

További részletekért tekintse meg a PayPal adatvédelmi irányelveit: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Stripe

Az EU-n belüli ügyfelek számára a Stripe Payments Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Írország (a továbbiakban „Stripe”) a szolgáltató.

Az adatok átvitele az Egyesült Államokba az EU Bizottság standard szerződési klauzuláin alapul. Részletekért látogasson el ide: https://stripe.com/de/privacy és https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

További részletekért olvassa el a Stripe adatvédelmi irányelveit a következő linken: https://stripe.com/de/privacy.

10. Saját szolgáltatások

Google Drive

Google Drive-t használunk ezen a webhelyen. A szolgáltató a Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A Google Drive lehetővé teszi számunkra, hogy egy feltöltési területet integráljunk webhelyünkbe, ahol tartalmakat tud feltölteni. Ha tartalmakat tölt fel, azokat a Google Drive szerverein tárolják. Amikor belép webhelyünkre, kapcsolatot is létesít a Google Drive-val, így a Google Drive megállapíthatja, hogy meglátogatta webhelyünket.

A Google Drive használata az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik. A webhely üzemeltetőjének jogos érdeke van egy megbízható feltöltési terület létrehozásában webhelyén. Ha megfelelő hozzájárulást kértünk, akkor a feldolgozás kizárólag az Adatvédelmi Alaprendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Megbízási feldolgozás

Megkötöttünk egy Megbízási Feldolgozási Szerződést (AVV) a fent említett szolgáltatás használatára. Ez egy adatvédelmi szempontból előírt szerződés, amely biztosítja, hogy a webhelylátogatók személyes adatait csak utasításaink szerint és az Adatvédelmi Alaprendelet betartásával dolgozza fel.