Vain seuraaville 100 varaukselle: Varmista itsellesi 10% viime hetken alennus kaikista huviloista saapumiseen asti 31.08.2024.

Tietosuoja

1. Tietosuoja lyhyesti

Yleiset ohjeet

Seuraavat ohjeet antavat yksinkertaisen yleiskuvan siitä, mitä tapahtuu henkilötiedoillesi, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Henkilötiedot ovat kaikki tiedot, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tarkempia tietoja tietosuojasta löydät alla olevasta tietosuojaselosteestamme.

Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä tällä verkkosivustolla?

Tietojen käsittely tällä verkkosivustolla tapahtuu verkkosivuston ylläpitäjän toimesta. Yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojailmoituksen kohdasta "Vastuullinen taho".

Miten keräämme tietojasi?

Tietojasi kerätään osittain siten, että annat ne meille. Tämä voi tapahtua esimerkiksi syöttämällä tietoja yhteydenottolomakkeeseen.

Toiset tiedot kerätään automaattisesti tai suostumuksellasi vieraillessasi verkkosivustolla IT-järjestelmiemme toimesta. Nämä ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. internet-selain, käyttöjärjestelmä tai sivun latausajankohta). Tietojen kerääminen tapahtuu automaattisesti heti kun vierailet tällä verkkosivustolla.

Mihin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään varmistaaksemme verkkosivuston virheettömän toiminnan. Toisia tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisesi analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on oikeus saada milloin tahansa maksuton tieto siitä, mistä henkilötiedoistasi on peräisin, kenelle niitä on luovutettu ja mihin tarkoitukseen ne on tallennettu. Sinulla on myös oikeus vaatia näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Jos olet antanut suostumuksen tietojen käsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten. Sinulla on myös oikeus tietyissä tilanteissa pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa lisätietoja tietosuojasta tai muihin kysymyksiin liittyen.

Analyysityökalut ja kolmansien osapuolten työkalut

Tämän verkkosivuston vierailun aikana selauskäyttäytymistäsi voidaan analysoida tilastollisesti. Tämä tapahtuu pääasiassa niin kutsuttujen analyysiohjelmien avulla.

Yksityiskohtaiset tiedot näistä analyysiohjelmista löydät seuraavasta tietosuojaselosteesta.

2. Webhotellit ja sisällönjakeluverkot (CDN)

Isännöimme verkkosivustomme sisältöä seuraavalla tarjoajalla:

Ulkoinen hosting

Tämä verkkosivusto on ulkoistettu. Tällä verkkosivustolla kerätyt henkilötiedot tallennetaan isäntäpalvelimen palvelimille. Tämä voi sisältää erityisesti IP-osoitteet, yhteydenottopyynnöt, meta- ja viestintädata, sopimusdata, yhteystiedot, nimet, verkkosivuston käynnit ja muut verkkosivuston kautta luodut tiedot.

Ulkoinen hosting tapahtuu sopimuksen täyttämiseksi potentiaalisten ja olemassa olevien asiakkaidemme kanssa (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja turvallisen, nopean ja tehokkaan verkkotarjontamme tarjoamiseksi ammattimaisen tarjoajan kautta (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Mikäli suostumus on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n perusteella, mikäli suostumus kattaa evästeiden tallentamisen tai käyttäjän laitteen tietojen käytön (esim. laitelisäys) TTDSG:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Isäntämme käsittelee tietojasi vain siinä määrin kuin se on tarpeen sen palvelusitoumusten täyttämiseksi ja noudattaa ohjeitamme näiden tietojen osalta.

Käytämme seuraavaa isäntää:

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Toimeksiantojen käsittely

Olemme solmineet toimeksiantosopimuksen (AVV) yllä mainitun palvelun käytöstä. Tämä on tietosuojalainsäädännön mukainen sopimus, joka varmistaa, että isäntä käsittelee verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja vain ohjeidemme mukaisesti ja GDPR:n mukaisesti.

Cloudflare

Käytämme palvelua "Cloudflare". Palveluntarjoaja on Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (jäljempänä "Cloudflare").

Cloudflare tarjoaa maailmanlaajuisen sisällönjakeluverkon DNS:llä. Teknisesti tiedonsiirto selaimen ja verkkosivustomme välillä ohjataan Cloudflaren verkoston kautta. Tämä mahdollistaa Cloudflarelle liikenteen analysoinnin selaimen ja verkkosivustomme välillä sekä suodattimen toimimisen palvelimiemme ja mahdollisesti haitallisen liikenteen välillä internetistä. Cloudflare voi myös käyttää evästeitä tai muita teknologioita tunnistamaan internetin käyttäjiä, mutta näitä käytetään yksinomaan tässä kuvatun tarkoituksen saavuttamiseksi.

Cloudflaren käyttö perustuu oikeutettuun etuun tarjota mahdollisimman virheetön ja turvallinen verkkosivustomme (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Lisätietoja löydät täältä: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Lisätietoja Cloudflaren tietoturvasta ja tietosuojasta löydät täältä: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Tilausdatan käsittely

Olemme solmineet tilausdatan käsittelysopimuksen (AVV) yllä mainitun palvelun käytöstä. Tämä on tietosuojalainsäädännön mukainen sopimus, joka varmistaa, että henkilötietoja verkkosivustomme kävijöistä käsitellään vain ohjeidemme mukaisesti ja DSGVO:n mukaisesti.

Google Cloud CDN

Käytämme sisällönjakeluverkkoa Google Cloud CDN. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google tarjoaa maailmanlaajuisen sisällönjakeluverkon. Teknisesti tietojensiirto selaimen ja verkkosivustomme välillä ohjataan Googlen verkoston kautta. Tämän avulla voimme lisätä verkkosivustomme maailmanlaajuista saavutettavuutta ja suorituskykyä.

Google Cloud CDN:n käyttö perustuu oikeutettuun etuumme mahdollisimman virheettömän ja turvallisen verkkosivustomme tarjoamisessa (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU-komission vakiosopimuslausekkeisiin. Lisätietoja löydät täältä: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Lisätietoja Google Cloud CDN:stä löydät täältä: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de.

3. Yleiset tiedot ja pakolliset tiedot

Tietosuoja

Tämän sivuston ylläpitäjät ottavat henkilötietojesi suojauksen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja noudatamme sovellettavia tietosuojalakeja sekä tätä tietosuojailmoitusta.

Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa keräämme erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytämme. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tämä tapahtuu.

Huomautamme, että tietojen siirto internetissä (esim. sähköpostitse tapahtuva viestintä) voi sisältää tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen suojaaminen kolmansien osapuolten pääsyltä ei ole mahdollista.

Huomautus vastuullisesta tahosta

Tietojenkäsittelyn vastuullinen taho tällä verkkosivustolla on:

Crovillas GmbH Werner-Bock-Straße 40 33602 Bielefeld

Puhelin: +49 (0)521 – 430 69 899 Sähköposti: info@crovillas.com

Vastuullinen taho on luonnollinen tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa päättää henkilötietojen (kuten nimi, sähköpostiosoite jne.) käsittelyn tarkoituksista ja keinoista.

Tietojen säilytysaika

Mikäli tässä tietosuojaselosteessa ei ole erikseen mainittu tarkempaa säilytysaikaa, henkilötietosi säilyvät meillä siihen asti, kunnes tietojen käsittelyn tarkoitus poistuu. Mikäli esität perustellun poistopyynnön tai peruutat suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, tietosi poistetaan, ellei meillä ole muita laillisia syitä säilyttää henkilötietojasi (esim. verotukselliset tai kaupalliset säilytysajat); viimeksi mainitussa tapauksessa tietojen poistaminen tapahtuu näiden syiden poistumisen jälkeen.

Yleiset ohjeet tietojenkäsittelyn oikeusperusteista tällä verkkosivustolla

Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, käsittelemme henkilötietojasi Artiklan 6 kohdan 1 a alakohdan DSGVO tai Artiklan 9 kohdan 2 a alakohdan DSGVO perusteella, mikäli erityisiä tietokategorioita käsitellään Artiklan 9 kohdan 1 DSGVO mukaisesti. Jos olet antanut nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen siirtämiseen kolmansiin maihin, tietojenkäsittely tapahtuu myös Artiklan 49 kohdan 1 a alakohdan DSGVO perusteella. Jos olet suostunut evästeiden tallentamiseen tai tietojen käyttöön laitteellasi (esim. laitejäljitteellä), tietojenkäsittely tapahtuu lisäksi § 25 kohdan 1 TTDSG perusteella. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos tietojasi tarvitaan sopimuksen täyttämiseen tai ennen sopimuksen tekemistä toteutettaviin toimenpiteisiin, käsittelemme tietojasi Artiklan 6 kohdan 1 b alakohdan DSGVO perusteella. Lisäksi käsittelemme tietojasi, jos ne ovat tarpeen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi Artiklan 6 kohdan 1 c alakohdan DSGVO perusteella. Tietojenkäsittely voi tapahtua myös oikeutetun etumme perusteella Artiklan 6 kohdan 1 f alakohdan DSGVO mukaisesti. Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan tarkemmin kussakin tapauksessa sovellettavista oikeusperusteista.

Huomautus tietojen siirrosta Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin

Käytämme muun muassa työkaluja yrityksiltä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa tai muissa tietosuojan kannalta epävarmoissa kolmansissa maissa. Kun nämä työkalut ovat käytössä, henkilötietojasi voidaan siirtää näihin kolmansiin maihin ja niitä voidaan käsitellä siellä. Huomautamme, että näissä maissa ei voida taata EU:n kanssa vertailukelpoista tietosuojan tasoa. Esimerkiksi Yhdysvaltain yrityksiä voidaan velvoittaa luovuttamaan henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman että voitte valittaa asiasta tuomioistuimessa. Siksi ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että Yhdysvaltain viranomaiset (esim. tiedustelupalvelut) käsittelevät, arvioivat ja säilyttävät Yhdysvaltain palvelimilla olevia tietojanne valvontatarkoituksissa. Emme voi vaikuttaa näihin käsittelytoimiin.

---<DOC_BEGIN---

Suostumuksesi peruuttaminen tietojenkäsittelyyn

Monet tietojenkäsittelytoimet ovat mahdollisia vain sinun nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa jo annetun suostumuksesi milloin tahansa. Peruutuksen tekeminen ei vaikuta peruutuksen tekemiseen asti tehtyjen tietojenkäsittelytoimien lainmukaisuuteen.

Vastustusoikeus tietojen keräämiseen erityistapauksissa sekä suoramarkkinointiin (Art. 21 GDPR)

JOS TIETOJEN KÄSITTELY PERUSTUU ART. 6 KOHDAN 1 LITRAAN E TAI F GDPR:N MUKAAN, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ SINUN ERITYISEEN TILANTEESEESI LIITTYVISTÄ SYISTÄ; TÄMÄ KOSKEE MYÖS TÄLLAISEEN MÄÄRÄYKSEEN PERUSTUVAA PROFILIAA. KUNKIN KÄSITTELYN PERUSTEEN, JOLLE KÄSITTELY PERUSTUU, LÖYDÄT TÄSTÄ TIETOSUOJASELOSTEESTA. JOS VASTUSTAT, EMME ENÄÄ KÄYTÄ HENKILÖTIETOJASI, ELLEI MEILLÄ OLE PAKOTTAVIA OIKEUTETTUJA PERUSTEITA KÄSITTELYLLE, JOTKA SYRJÄYTTÄVÄT SINUN ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI TAI KÄSITTELY LIITTYY OIKEUDEN VAATIMISEEN, HARJOITTAMISEEN TAI PUOLUSTAMISEEN (VASTUSTUS ART. 21 KOHDAN 1 MUKAAN GDPR).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄYTETÄÄN SUORAMARKKINOINTIIN, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ TÄLLAISEN MARKKINOINNIN TARKOITUKSESSA; TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILIA, JOS SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMARKKINOINTIIN. JOS VASTUSTAT, HENKILÖTIETOJASI EI ENÄÄ KÄYTETÄ SUORAMARKKINOINTITARKOITUKSIIN (VASTUSTUS ART. 21 KOHDAN 2 MUKAAN GDPR).

Valitusoikeus asianmukaiselle valvontaviranomaiselle

Jos GDPR:n säännöksiä rikotaan, rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus asianmukaiselle valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heillä on vakituinen asuinpaikka, työpaikka tai väitetty rikkomus tapahtui. Valitusoikeus ei vaikuta muihin hallinnollisiin tai oikeudellisiin oikeussuojakeinoihin.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada meiltä suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi automaattisesti käsittelemämme tiedot itsellesi tai kolmannelle osapuolelle yleisessä, koneellisesti luettavassa muodossa. Mikäli pyydät tietojen suoran siirron toiselle rekisterinpitäjälle, se tapahtuu vain, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Tiedot, poisto ja korjaus

Sinulla on voimassa olevien lakien mukaisesti oikeus saada maksuton tieto tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajista sekä tietojen käsittelyn tarkoituksesta ja mahdollisesti oikeus näiden tietojen korjaamiseen tai poistamiseen. Voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä näihin ja muihin henkilötietoihin liittyviin kysymyksiin.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tämän pyytämiseksi. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on voimassa seuraavissa tapauksissa:

  • Jos kiistät tietojesi oikeellisuuden, tarvitsemme yleensä aikaa tämän tarkistamiseen. Tarkistuksen aikana sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
  • Jos henkilötietojesi käsittely on tapahtunut/ tapahtuu lainvastaisesti, voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sen sijaan, että ne poistettaisiin.
  • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeuksiesi toteuttamiseen, puolustamiseen tai oikeusvaateiden esittämiseen, sinulla on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sen sijaan, että ne poistettaisiin.
  • Jos olet tehnyt vastalauseen artiklan 21 kohdan 1 mukaisesti, meidän ja sinun etujen välillä on tehtävä tasapainotus. Siihen asti kun ei ole selvää, kenen edut ovat painavammat, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja saa käsitellä – niiden säilyttämistä lukuun ottamatta – vain suostumuksellasi tai oikeuksien toteuttamiseksi, puolustamiseksi tai oikeusvaateiden esittämiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai Euroopan unionin tai jonkin jäsenvaltion tärkeän julkisen edun perusteella.

SSL- tai TLS-salaus

Tämä sivusto käyttää turvallisuussyistä ja luottamuksellisten tietojen, kuten tilausten tai kyselyjen, suojaamiseksi SSL- tai TLS-salausta. Salattu yhteys tunnistetaan siitä, että selaimen osoiterivillä siirrytään "http://" -osoitteesta "https://" -osoitteeseen ja että selaimen yläreunassa näkyy lukkosymboli.

Kun SSL- tai TLS-salaus on käytössä, meille lähettämäsi tiedot eivät ole kolmansien osapuolien luettavissa.

Salattu maksuliikenne tällä verkkosivustolla

Jos maksullisen sopimuksen tekemisen jälkeen velvoitetaan toimittamaan meille maksutietonne (esim. tilinumero suoraveloituksessa), näitä tietoja tarvitaan maksujen käsittelyä varten.

Maksuliikenne yleisillä maksutavoilla (Visa/MasterCard, suoraveloitus) tapahtuu yksinomaan salatun SSL- tai TLS-yhteyden kautta. Salatun yhteyden tunnistaa siitä, että selaimen osoiterivillä siirrytään "http://"-osoitteesta "https://" ja selaimen yläreunassa näkyy lukkosymboli.

Salatun viestinnän aikana maksutietoja, jotka lähetät meille, ei voi lukea kolmannet osapuolet.

Vastustus mainos sähköposteille

Täten vastustetaan yhteystietojen käyttöä, jotka on julkaistu julkaisuvelvollisuuden puitteissa, ei-toivotun mainonnan ja informaatiomateriaalin lähettämiseen. Sivustojen ylläpitäjät pidättävät itselleen oikeuden oikeudellisiin toimenpiteisiin ei-toivotun mainosinformaation lähettämisen tapauksessa, esimerkiksi roskapostin välityksellä.

Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Evästeet

Verkkosivustomme käyttävät niin kutsuttuja "evästeitä". Evästeet ovat pieniä tietopaketteja, jotka eivät vahingoita laitettasi. Ne tallennetaan joko väliaikaisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet) laitteeseesi. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailunne päättyessä. Pysyvät evästeet pysyvät laitteellasi, kunnes poistat ne itse tai ne poistetaan automaattisesti selaimestasi.

Evästeet voivat olla peräisin meiltä (ensimmäisen osapuolen evästeet) tai kolmansilta osapuolilta (ns. kolmannen osapuolen evästeet). Kolmannen osapuolen evästeet mahdollistavat tiettyjen kolmansien osapuolten palveluiden integroinnin verkkosivuille (esim. evästeet maksupalveluiden käsittelyyn).

Evästeillä on erilaisia ​​toimintoja. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, koska tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman niitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Toisia evästeitä voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisen arviointiin tai mainostarkoituksiin.

Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestinnän toteuttamiseksi, tietyiden toivomiesi toimintojen tarjoamiseksi (esim. ostoskoritoiminto) tai verkkosivuston optimoimiseksi (esim. evästeet web-publikaation mittaamiseen), tallennetaan Artiklan 6 kohdan 1 mukaisesti. f DSGVO, ellei toisin mainita. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu välttämättömien evästeiden tallentamiseen teknisesti virheettömän ja optimoidun palvelun tarjoamiseksi. Jos suostumus evästeiden ja vastaavien tunnisteteknologioiden tallentamiseen on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan tämän suostumuksen perusteella (Artikla 6 kohdan 1 mukaisesti). a DSGVO ja § 25 kohdan 1 TTDSG); suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Voit määrittää selaimen niin, että saat ilmoituksen evästeiden asettamisesta ja sallit evästeet vain yksittäistapauksissa, kieltää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti sekä aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkemisen yhteydessä. Evästeiden poistaminen voi rajoittaa tämän verkkosivuston toiminnallisuutta.

Mitä evästeitä ja palveluita tällä verkkosivustolla käytetään, voit lukea tästä tietosuojaselosteesta.

Palvelinlokitiedostot

Sivuston tarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin kutsutuissa palvelinlokitiedostoissa, jotka selaimenne automaattisesti lähettää meille. Nämä ovat:

  • Selaintyyppi ja selainversio
  • Käytetty käyttöjärjestelmä
  • Viittaavan URL-osoite
  • Pääsyn saaneen tietokoneen isäntänimi
  • Palvelinpyynnön aika
  • IP-osoite

Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Tietojen kerääminen perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f kohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu teknisesti virheettömän esityksen ja verkkosivustonsa optimoinnin suhteen – tähän tarkoitukseen palvelinlokitiedostot on tallennettava.

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille kyselyjä yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme lomakkeessa annetut tiedot, mukaan lukien yhteystietosi, kyselyn käsittelyä varten ja mahdollisia jatkokysymyksiä varten. Emme luovuta näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Tietojen käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jos kysely liittyy sopimuksen täyttämiseen tai sopimuksen tekemistä edeltäviin toimenpiteisiin. Muissa tapauksissa käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tehokkaassa kyselyjen käsittelyssä (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sellainen on pyydetty; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot säilytetään kunnes pyydät niiden poistamista, peruutat suostumuksesi niiden säilyttämiseen tai tietojen säilyttämisen tarkoitus poistuu (esim. kyselyn käsittelyn päätyttyä). Pakolliset lakisääteiset määräykset - erityisesti säilytysajat - säilyvät voimassa.

Kysely sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Kun otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, kyselysi ja kaikki siihen liittyvät henkilötiedot (nimi, kysely) tallennetaan ja käsitellään meillä käsitelläksemme asiaasi. Emme luovuta näitä tietoja ilman suostumustasi.

Tietojen käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, mikäli kyselysi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai sopimuksen tekemistä edeltäviin toimenpiteisiin. Muissa tapauksissa käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tehokkaasti käsitellä meille osoitettuja kyselyjä (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), mikäli se on pyydetty; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Kontaktikyselyillä meille lähettämäsi tiedot säilytetään kunnes pyydät niiden poistamista, peruutat suostumuksesi niiden säilyttämiseen tai tietojen säilyttämisen tarkoitus poistuu (esim. kun asiaasi on käsitelty loppuun). Pakottavat lainsäädännölliset määräykset - erityisesti lakisääteiset säilytysajat - pysyvät voimassa.

Chatbotien käyttö

Käytämme chatboteja kommunikoidaksemme kanssasi. Chatbotit pystyvät reagoimaan kysymyksiisi ja muihin syöttöihin ilman ihmisen apua. Tähän tarkoitukseen chatbotit analysoivat syöttöjesi lisäksi muita tietoja antaakseen sopivia vastauksia (esim. nimet, sähköpostiosoitteet ja muut yhteystiedot, asiakasnumerot ja muut tunnisteet, tilaukset ja chat-historia). Lisäksi chatbot voi tallentaa IP-osoitteesi, lokitiedostot, sijaintitiedot ja muut metatiedot. Nämä tiedot tallennetaan chatbotin tarjoajan palvelimille.

Kerättyjen tietojen perusteella voidaan luoda käyttäjäprofiileja. Lisäksi tietoja voidaan käyttää kiinnostuksen mukaisten mainosten näyttämiseen, mikäli muut oikeudelliset edellytykset (erityisesti suostumus) täyttyvät. Tähän tarkoitukseen chatbotit voidaan kytkeä analyysi- ja mainostyökaluihin.

Kerättyjä tietoja voidaan myös käyttää chatbottiemme ja niiden vastauskäyttäytymisen parantamiseen (koneoppiminen).

Kommunikoinnin yhteydessä antamasi tiedot säilyvät meillä tai chatbotin tarjoajalla, kunnes pyydät niiden poistamista, peruutat suostumuksesi tietojen säilyttämiseen tai tietojen säilyttämisen tarkoitus poistuu (esim. kyselysi käsittelyn päätyttyä). Pakolliset lakisääteiset määräykset - erityisesti säilytysajat - pysyvät voimassa.

Chatbotien käytön oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, mikäli chatbotia käytetään sopimuksen solmimiseen tai sopimuksen täyttämiseen. Mikäli vastaava suostumus on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja TTDSG:n 25 §:n perusteella, mikäli suostumus kattaa evästeiden tallentamisen tai käyttäjän laitteen tietojen käytön (esim. laitejäljen tunnistaminen) TTDSG:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Kaikissa muissa tapauksissa käyttö perustuu oikeutettuun etuumme mahdollisimman tehokkaassa asiakaskommunikaatiossa (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Sosiaalinen media

Facebook

Tällä sivustolla on integroitu sosiaalisen verkoston Facebook elementtejä. Tämän palvelun tarjoaa Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Facebookin keräämiä tietoja siirretään kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

Facebookin sosiaalisen median elementtien yleiskatsauksen löydät täältä: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kun sosiaalisen median elementti on aktiivinen, suora yhteys muodostetaan laitteesi ja Facebook-palvelimen välille. Tämän seurauksena Facebook saa tiedon siitä, että olet vieraillut tällä verkkosivustolla IP-osoitteesi avulla. Jos napsautat Facebookin "Tykkää"-painiketta ollessasi kirjautuneena Facebook-tilillesi, voit linkittää tämän verkkosivuston sisällön Facebook-profiiliisi. Tämän seurauksena Facebook voi liittää tämän verkkosivuston vierailun käyttäjätiliisi. Huomautamme, että sivujen tarjoajana emme saa tietoa välitetyistä tiedoista eikä niiden käytöstä Facebookin toimesta. Lisätietoja tästä löydät Facebookin tietosuojakäytännöstä osoitteessa: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jos suostumus on saatu, edellä mainitun palvelun käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a ja TTDSG:n 25 §:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos suostumusta ei ole saatu, palvelun käyttö perustuu oikeutettuun etuumme mahdollisimman laajassa näkyvyydessä sosiaalisessa mediassa.

Jos tämän työkalun avulla kerätään henkilötietoja verkkosivustollamme ja niitä välitetään Facebookille, olemme yhdessä vastuussa tästä tietojenkäsittelystä Meta Platforms Ireland Limitedin kanssa, osoitteessa 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (GDPR:n 26 artikla). Yhteisvastuullisuus koskee vain tietojen keräämistä ja niiden välittämistä Facebookille. Facebookin jälkeen tapahtuva käsittely ei kuulu yhteisvastuun piiriin. Yhteiset velvollisuutemme on kirjattu yhteisen käsittelysopimukseen. Sopimuksen sanamuodon löydät täältä: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Sopimuksen mukaan meidän on annettava tietosuojatiedot Facebook-työkalun käytöstä ja vastattava työkalun tietosuojan turvallisesta toteuttamisesta verkkosivustollamme. Facebook on vastuussa Facebook-tuotteiden tietoturvasta. Henkilötietojen käsittelyyn Facebookissa liittyvät oikeudet (esim. tietopyynnöt) voit esittää suoraan Facebookille. Jos esität meille henkilötietoihin liittyviä oikeuksia, meidän on välitettävä ne Facebookille.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU-komission vakiosopimuslausekkeisiin. Lisätietoja löydät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ja https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Tällä sivustolla on integroitu Instagram-palvelun toimintoja. Nämä toiminnot tarjoaa Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti.

Kun sosiaalisen median elementti on aktiivinen, suora yhteys muodostetaan laitteesi ja Instagram-palvelimen välillä. Instagram saa siten tietoa siitä, että olet vieraillut tällä sivustolla.

Jos olet kirjautunut Instagram-tilillesi, voit napsauttaa Instagram-painiketta ja linkittää tämän sivuston sisällön Instagram-profiiliisi. Tämän avulla Instagram voi yhdistää tämän sivuston vierailun käyttäjätiliisi. Huomautamme, että sivujen tarjoajana emme saa tietoa välitetyistä tiedoista eikä niiden käytöstä Instagramin toimesta.

Jos suostumus (Consent) on saatu, yllä mainitun palvelun käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a ja TTDSG:n 25 §:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos suostumusta ei ole saatu, palvelun käyttö perustuu oikeutettuun etuumme mahdollisimman laajassa näkyvyydessä sosiaalisessa mediassa.

Jos tämän työkalun avulla kerätään henkilötietoja verkkosivustollamme ja niitä välitetään Facebookille tai Instagramille, olemme yhdessä vastuussa tästä tietojenkäsittelystä Meta Platforms Ireland Limitedin kanssa, osoitteessa 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti (GDPR:n 26 artikla). Yhteisvastuullisuus rajoittuu yksinomaan tietojen keräämiseen ja niiden välittämiseen Facebookille tai Instagramille. Facebookin tai Instagramin jälkeen tapahtuva käsittely ei kuulu yhteisvastuun piiriin. Yhteiset velvollisuutemme on kirjattu yhteisen käsittelysopimukseen. Sopimuksen sanamuodon löydät täältä: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Sopimuksen mukaan me olemme vastuussa tietosuojatietojen antamisesta Facebook- tai Instagram-työkalun käytön yhteydessä ja työkalun tietosuojan turvallisesta toteuttamisesta verkkosivustollamme. Facebook on vastuussa Facebookin tai Instagramin tuotteiden tietoturvasta. Henkilötietojen käsittelyyn Facebookissa tai Instagramissa liittyvät oikeudet (esim. tietopyynnöt) voit esittää suoraan Facebookille. Jos esität meille henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia, meidän on välitettävä ne Facebookille.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU-komission vakiosopimuslausekkeisiin. Lisätietoja löydät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Lisätietoja löydät Instagramin tietosuojakäytännöstä: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analyysi- ja mainostyökalut

Google Tag Manager

Käytämme Google Tag Manageria. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Tag Manager on työkalu, jonka avulla voimme integroida seuranta- tai tilastointityökaluja ja muita teknologioita verkkosivustollemme. Google Tag Manager ei itsessään luo käyttäjäprofiileja, tallenna evästeitä eikä tee itsenäisiä analyysejä. Se toimii vain hallinnointi- ja näyttötyökaluna siihen integroitujen työkalujen osalta. Google Tag Manager kuitenkin tallentaa IP-osoitteesi, joka voidaan myös siirtää Googlen emoyhtiölle Yhdysvaltoihin.

Google Tag Managerin käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f kohtaan. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu nopeaan ja vaivattomaan eri työkalujen integrointiin ja hallintaan verkkosivustollaan. Jos suostumus on pyydetty, käsittely perustuu yksinomaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a ja TTDSG:n 25 §:n 1 momenttiin, mikäli suostumus kattaa evästeiden tallentamisen tai käyttäjän laitteen tietojen käytön (esim. laitejäljitteet) TTDSG:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Google Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -verkkoanalyysipalvelun ominaisuuksia. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Analytics mahdollistaa verkkosivuston ylläpitäjän analysoivan verkkosivuston kävijöiden käyttäytymistä. Ylläpitäjä saa erilaisia käyttötietoja, kuten esimerkiksi sivunäyttökerrat, vierailun kesto, käytetyt käyttöjärjestelmät ja käyttäjän alkuperä. Nämä tiedot yhdistetään käyttäjätunnisteeseen ja niihin liitetään kyseisen verkkosivuston kävijän päätelaite.

Lisäksi voimme Google Analyticsin avulla muun muassa tallentaa hiiren ja vierityksen liikkeet sekä klikkaukset. Lisäksi Google Analytics käyttää erilaisia mallinnuslähestymistapoja täydentääkseen kerättyjä tietoja ja hyödyntää koneoppimisteknologioita tietojen analysoinnissa.

Google Analytics käyttää teknologioita, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen käyttäjäkäyttäytymisen analysointitarkoituksessa (esim. evästeet tai laitejäljitteet). Google kerää tämän verkkosivuston käytöstä saadut tiedot yleensä siirtämällä ne ja tallentamalla ne palvelimelleen Yhdysvalloissa.

Tämän palvelun käyttö perustuu suostumukseenne GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a ja TTDSG:n 25 §:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU-komission vakiosopimuslausekkeisiin. Lisätietoja löydät täältä: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Selainliitännäinen

Voit estää tietojesi keräämisen ja käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla alla olevasta linkistä saatavilla olevan selainliitännäisen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä Google Analyticsissa löydät Googlen tietosuojakäytännöstä: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Toimeksiantojen käsittely

Olemme solmineet Googlen kanssa toimeksiantosopimuksen ja noudatamme täysin saksalaisten tietosuojaviranomaisten tiukkoja vaatimuksia Google Analyticsin käytössä.

Hotjar

Tämä verkkosivusto käyttää Hotjaria. Palveluntarjoaja on Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (Verkkosivusto: https://www.hotjar.com).

Hotjar on työkalu käyttäjäkäyttäytymisesi analysointiin tällä verkkosivustolla. Hotjarilla voimme muun muassa tallentaa hiiren ja vierityksen liikkeesi sekä klikkauksesi. Hotjar voi myös havaita, kuinka kauan pysyt hiiren osoittimella tietyllä alueella. Näiden tietojen perusteella Hotjar luo niin kutsuttuja lämpökarttoja, joiden avulla voidaan selvittää, mitkä verkkosivuston osat ovat vierailijan suosiossa.

Lisäksi voimme selvittää, kuinka kauan pysyit tietyllä sivulla ja milloin poistuit siitä. Voimme myös selvittää, missä vaiheessa keskeytit syöttösi yhteydenottolomakkeeseen (ns. konversiotunnelit).

Lisäksi Hotjarilla voidaan kerätä suoraa palautetta verkkosivuston kävijöiltä. Tämä toiminto on tarkoitettu verkkosivuston tarjoajan verkkotarjonnan parantamiseen.

Hotjar käyttää teknologioita, jotka mahdollistavat käyttäjän tunnistamisen käyttäytymisanalyysiä varten (esim. evästeet tai laitejäljitteiden käyttö).

Jos suostumus (Consent) on saatu, yllä mainitun palvelun käyttö perustuu yksinomaan GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a ja TTDSG:n 25 §:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos suostumusta ei ole saatu, tämän palvelun käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f mukaisesti; verkkosivuston tarjoajalla on oikeutettu etu käyttäjäkäyttäytymisen analysoinnissa sekä verkkotarjonnan että mainonnan optimoimiseksi.

Hotjarin poistaminen käytöstä

Jos haluat poistaa Hotjarin tietojen keräämisen käytöstä, napsauta seuraavaa linkkiä ja noudata siellä annettuja ohjeita: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Huomaa, että Hotjarin poistaminen käytöstä on tehtävä erikseen jokaiselle selaimelle tai laitteelle.

Lisätietoja Hotjarista ja kerätyistä tiedoista löydät Hotjarin tietosuojakäytännöstä seuraavasta linkistä: https://www.hotjar.com/privacy.

Toimeksiantojen käsittely

Olemme solmineet toimeksiantosopimuksen (AVV) yllä mainitun palvelun käytöstä. Tämä on tietosuojalainsäädännön mukainen sopimus, joka varmistaa, että tämä käsittelee verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja vain ohjeidemme mukaisesti ja GDPR:n määräysten noudattamiseksi.

Verkkosivuston ylläpitäjä käyttää Google Adsia. Google Ads on Google Ireland Limitedin ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, tarjoama verkkomainosohjelma.

Google Ads mahdollistaa mainosten näyttämisen Google-hakukoneessa tai kolmansien osapuolten verkkosivustoilla, kun käyttäjä syöttää tiettyjä hakusanoja Googleen (avainsanakohdistus). Lisäksi kohdennettuja mainoksia voidaan näyttää Googlella olevien käyttäjätietojen perusteella (esim. sijaintitiedot ja kiinnostuksen kohteet) (kohdeyleisökohdistus). Me verkkosivuston ylläpitäjät voimme arvioida näitä tietoja määrällisesti esimerkiksi analysoimalla, mitkä hakusanat johtivat mainostemme näyttämiseen ja kuinka monta mainosta johti vastaaviin klikkauksiin.

Tämän palvelun käyttö perustuu suostumukseenne GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a ja TTDSG:n 25 §:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU-komission vakiosopimuslausekkeisiin. Lisätietoja löydät täältä: https://policies.google.com/privacy/frameworks ja https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google-muunnosseuranta

Tämä verkkosivusto käyttää Google-muunnosseurantaa. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google-muunnosseurannan avulla Google ja me voimme havaita, onko käyttäjä suorittanut tiettyjä toimia. Näin voimme esimerkiksi arvioida, mitä painikkeita verkkosivustollamme on napsautettu useimmin ja mitkä tuotteet ovat erityisen usein katsottu tai ostettu. Nämä tiedot auttavat luomaan muunnostilastoja. Saamme tietää kokonaismäärän käyttäjiä, jotka ovat napsauttaneet mainoksiamme, ja mitä toimia he ovat suorittaneet. Emme saa tietoja, joiden avulla voimme tunnistaa käyttäjän henkilökohtaisesti. Google itse käyttää tunnistamiseen evästeitä tai vastaavia tunnistustekniikoita.

Tämän palvelun käyttö perustuu suostumukseenne GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a ja TTDSG:n 25 §:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja Google-muunnosseurannasta löydät Googlen tietosuojakäytännöistä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

Meta-Pikseli (aiemmin Facebook Pikseli)

Tämä verkkosivusto käyttää Facebook/Meta-pikseliä kävijöiden konversiomittaamiseen. Tämän palvelun tarjoaa Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti. Kerätyt tiedot siirretään Facebookin mukaan kuitenkin myös Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin.

Tämän avulla sivuston kävijöiden käyttäytymistä voidaan seurata sen jälkeen, kun heidät on ohjattu palveluntarjoajan verkkosivustolle napsauttamalla Facebook-mainosta. Tämän avulla Facebook-mainosten tehokkuutta voidaan arvioida tilastollisiin ja markkinatutkimustarkoituksiin sekä optimoida tulevia mainoskampanjoita.

Kerätyt tiedot ovat meille tämän verkkosivuston ylläpitäjänä anonyymejä, emme voi päätellä käyttäjien henkilöllisyyttä. Tiedot tallennetaan kuitenkin Facebookin toimesta ja niitä käsitellään, joten yhteys kyseiseen käyttäjäprofiiliin on mahdollinen ja Facebook voi käyttää tietoja omiin mainostarkoituksiinsa Facebookin tietosuojakäytännön mukaisesti (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Tämän avulla Facebook voi mahdollistaa mainosten näyttämisen Facebook-sivuilla sekä Facebookin ulkopuolella. Tätä tietojen käyttöä emme sivuston ylläpitäjinä voi vaikuttaa.

Tämän palvelun käyttö perustuu suostumukseenne GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a ja TTDSG:n 25 §:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Siltä osin kuin tämän kuvatun työkalun avulla kerätään henkilötietoja verkkosivustollamme ja niitä siirretään Facebookille, olemme yhdessä vastuussa tietojenkäsittelystä Meta Platforms Ireland Limitedin, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti kanssa (GDPR:n 26 artikla). Yhteisvastuullisuus rajoittuu yksinomaan tietojen keräämiseen ja niiden välittämiseen Facebookille. Facebookin jälkeen tapahtuva käsittely ei kuulu yhteisvastuun piiriin. Yhteiset velvollisuutemme on kirjattu yhteisen käsittelysopimukseen. Sopimuksen sanamuodon löydät täältä: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Tämän sopimuksen mukaan meidän vastuullamme on antaa tietosuojatiedot Facebook-työkalun käytöstä ja toteuttaa työkalu verkkosivustollamme tietosuojan kannalta turvallisesti. Facebook on vastuussa Facebook-tuotteiden tietoturvasta. Henkilötietojen käsittelyyn Facebookissa liittyvät oikeudet (esim. tietopyynnöt) voit esittää suoraan Facebookille. Jos esität meille henkilötietoihin liittyviä oikeuksia, meidän on välitettävä ne Facebookille.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU-komission vakiosopimuslausekkeisiin. Lisätietoja löydät täältä: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ja https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Facebookin tietosuojakäytännöstä löydät lisätietoja yksityisyytesi suojaamiseksi: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Voit myös poistaa käytöstä uudelleenmarkkinointitoiminnon "Custom Audiences" mainosasetuksista osoitteessa https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Sinun on oltava kirjautuneena Facebookiin.

Jos sinulla ei ole Facebook-tiliä, voit poistaa Facebookin käyttäjäperusteisen mainonnan käytöstä Euroopan interaktiivisen digitaalisen mainonnan liiton verkkosivustolla: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Uutiskirje

Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat tilata verkkosivustolla tarjotun uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tietoja, jotka mahdollistavat meille varmistaa, että olet ilmoittamasi sähköpostiosoitteen omistaja ja suostut vastaanottamaan uutiskirjeen. Muita tietoja ei kerätä tai ne kerätään vain vapaaehtoisesti. Näitä tietoja käytetään ainoastaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Uutiskirjeen tilauslomakkeeseen syötettyjen tietojen käsittely perustuu yksinomaan suostumukseesi (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Antamasi suostumuksen tietojen tallentamiseen, sähköpostiosoitteen käyttämiseen uutiskirjeen lähettämiseen voit peruuttaa milloin tahansa esimerkiksi uutiskirjeessä olevan "Peruuta tilaus" -linkin kautta. Peruutuksen vaikutukset eivät vaikuta ennen peruutusta tehtyyn tietojenkäsittelyyn.

Sinun uutiskirjeen tilaamiseksi antamasi tiedot säilytetään meillä tai uutiskirjepalveluntarjoajalla, kunnes peruutat tilauksen meiltä tai kun tietoja ei enää tarvita uutiskirjeen jakelulistalla. Pidätämme oikeuden poistaa tai estää sähköpostiosoitteita uutiskirjelistaltamme oman harkintamme mukaan oikeutetun edun perusteella (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Muut tarkoituksiin tallennetut tiedot säilyvät ennallaan.

Kun poistut uutiskirjeen jakelulistalta, sähköpostiosoitteesi saatetaan tarvittaessa tallentaa meillä tai uutiskirjepalveluntarjoajalla mustalle listalle tulevien postitusten estämiseksi. Mustalla listalla olevia tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun että meidän etua noudattaa lainsäädännön vaatimuksia uutiskirjeiden lähettämisessä (oikeutettu etu Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Mustalla listalla olevia tietoja ei ole määräaikainen.

Voit vastustaa tallennusta, jos etusi ovat vahvemmat kuin meidän oikeutettu etumme.

8. Lisäosat ja työkalut

YouTube laajennetulla tietosuojalla

Tämä verkkosivusto upottaa videoita YouTube-sivustolta. Sivuston operaattori on Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Käytämme YouTubea laajennetussa tietosuojatilassa. Tämä tila estää YouTuben tallentamasta tietoja tämän verkkosivuston vierailijoista ennen kuin he katsovat videon. Sen sijaan laajennetun tietosuojatilan avulla tietojen jakaminen YouTuben kumppaneille ei ole välttämättä suljettu pois. Näin ollen YouTube muodostaa yhteyden Google DoubleClick-verkkoon riippumatta siitä, katsotteko videota vai ette.

Kun käynnistät YouTube-videon tällä verkkosivustolla, yhteys muodostetaan YouTuben palvelimiin. Tässä yhteydessä YouTube-palvelimelle kerrotaan, mitä sivujamme olette vierailleet. Jos olette kirjautuneena YouTube-tilillenne, sallitte YouTuben yhdistää selauskäyttäytymisenne suoraan henkilökohtaiseen profiiliinne. Voitte estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtänne.

Lisäksi YouTube voi tallentaa erilaisia evästeitä tai vastaavia tunnistusteknologioita (esim. laitejäljitteet) laitteeseenne videon käynnistämisen jälkeen. Tällä tavoin YouTube voi saada tietoja tämän verkkosivuston vierailijoista. Näitä tietoja käytetään muun muassa videostatistiikan keräämiseen, käyttäjäystävällisyyden parantamiseen ja petoksien estämiseen.

Videon käynnistämisen jälkeen voi mahdollisesti käynnistyä muita tietojenkäsittelytoimintoja, joihin meillä ei ole vaikutusvaltaa.

YouTubea käytetään verkkosivustomme houkuttelevan ulkoasun takaamiseksi. Tämä on oikeutettu etu Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO:n mukaisesti. Mikäli asianmukainen suostumus on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO:n ja § 25 Abs. 1 TTDSG:n perusteella, mikäli suostumus kattaa evästeiden tallentamisen tai käyttäjän laitteen tietojen käytön (esim. laitejäljitteet) TTDSG:n mukaisesti. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja YouTuben tietosuojasta löydät heidän tietosuojakäytännöstään osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

---<DOC_BEGIN---

Google Fonts (paikallinen hosting)

Tämä sivusto käyttää yhtenäisen fonttien esittämisen varmistamiseksi niin kutsuttuja Google Fonts -fontteja, jotka tarjoaa Google. Google Fonts on asennettu paikallisesti. Yhteys Googlen palvelimiin ei tapahdu.

Lisätietoja Google Fontsista löydät osoitteesta https://developers.google.com/fonts/faq ja Googlen tietosuojakäytännöstä: https://policies.google.com/privacy?hl=fi.

9. Verkkokauppa ja maksupalveluntarjoajat

Asiakas- ja sopimusdatan käsittely

Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaista asiakas- ja sopimusdataa sopimussuhteidemme perustamiseen, sisällön muokkaamiseen ja muuttamiseen. Keräämme, käsittelemme ja käytämme henkilökohtaisia tietoja tämän verkkosivuston käytöstä (käyttötiedot) vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen käyttäjän palvelun käytön mahdollistamiseksi tai laskuttamiseksi. Tähän oikeusperusteena on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

Kerätyt asiakastiedot poistetaan tilauksen päätyttyä tai liiketoimintasuhdetta päätettäessä ja mahdollisten lakisääteisten säilytysaikojen päätyttyä. Lakisääteiset säilytysajat säilyvät ennallaan.

Tietojen siirto palvelujen ja digitaalisten sisältöjen sopimuksen tekemisen yhteydessä

Henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille vain silloin, kun se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanon kannalta, esimerkiksi maksujen käsittelyyn osallistuvalle luottolaitokselle.

Tietojen edelleen siirtoa ei tapahdu, ellei olet antanut siihen nimenomaista suostumusta. Tietojesi luovuttaminen kolmansille osapuolille ilman nimenomaista lupaa, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin, ei tapahdu.

Tietojen käsittelyn perustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta, joka sallii tietojen käsittelyn sopimuksen täyttämiseksi tai ennakko- toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Maksupalvelut

Integroimme kolmansien osapuolten maksupalvelut verkkosivustollemme. Kun teet ostoksen meiltä, maksutietosi (kuten nimi, maksusumma, tilinumero, luottokortin numero) käsitellään maksunvälittäjän toimesta maksutapahtuman toteuttamiseksi. Näihin tapahtumiin sovelletaan kyseisten tarjoajien sopimus- ja tietosuojamääräyksiä. Maksupalveluntarjoajien käyttö perustuu GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan (sopimuksen täytäntöönpano) sekä mahdollisimman sujuvan, mukavan ja turvallisen maksutapahtuman varmistamiseen (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta). Mikäli tiettyihin toimiin tarvitaan suostumustasi, tietojenkäsittelyn oikeusperustana on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta; suostumukset voidaan peruuttaa milloin tahansa tulevaisuutta varten.

Seuraavia maksupalveluita / maksupalveluntarjoajia käytämme tämän verkkosivuston yhteydessä:

PayPal

Tämän maksupalvelun tarjoaja on PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (jäljempänä "PayPal").

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU-komission vakiosopimuslausekkeisiin. Lisätietoja löydät täältä: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Lisätietoja PayPalin tietosuojakäytännöstä löydät täältä: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Stripe

EU:n sisäisille asiakkaille tarjoaja on Stripe Payments Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlanti (jäljempänä "Stripe").

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU-komission vakiosopimuslausekkeisiin. Lisätietoja löydät täältä: https://stripe.com/de/privacy ja https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Lisätietoja tästä löydät Stripen tietosuojakäytännöstä seuraavasta linkistä: https://stripe.com/de/privacy.

10. Omat palvelut

Google Drive

Olemme upottaneet Google Drive -palvelun tälle verkkosivustolle. Palveluntarjoaja on Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Google Drive mahdollistaa meille latausalueen integroimisen verkkosivustollemme, johon voit ladata sisältöä. Kun lataat sisältöä, se tallennetaan Google Drive -palvelimen palvelimille. Kun vierailet verkkosivustollamme, yhteys Google Driveen luodaan myös, jotta Google Drive voi havaita, että olet vieraillut verkkosivustollamme.

Google Drivea käytetään Artiklan 6(1) kohdan f DSGVO:n perusteella. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu luotettavan latausalueen tarjoamiseen verkkosivustollaan. Mikäli asianmukainen suostumus on pyydetty, käsittely tapahtuu yksinomaan Artiklan 6(1) kohdan a DSGVO:n perusteella; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Toimeksiantojen käsittely

Olemme solmineet sopimuksen toimeksiantojen käsittelystä (AVV) yllä mainitun palvelun käytöstä. Tämä on tietosuojalainsäädännön mukainen sopimus, joka varmistaa, että palveluntarjoaja käsittelee verkkosivustomme kävijöiden henkilötietoja vain ohjeidemme mukaisesti ja DSGVO:n noudattamisen varmistamiseksi.