Doar pentru următoarele 100 de rezervări: Asigură-ți Reducere de ultim moment de 10% la toate vilele pentru sosiri până la 31.08.2024.

Crovillas

Condițiile de intermediere ale Crovillas GmbH

Stimați clienți, următoarele condiții de intermediere vor deveni, în măsura în care sunt convenite în mod valabil, parte a contractului de intermediere în cazul rezervării dumneavoastră, pe care îl încheiați cu firma Crovillas GmbH -- denumită în continuare „CROVILLAS" -- referitor la apartamentul de vacanță/casa de vacanță. „Apartament de vacanță" sau „casă de vacanță" vor fi denumite în continuare în mod unitar „locuință de vacanță". Următoarele condiții de intermediere reglementează în același timp relația contractuală dintre dumneavoastră și proprietarul/chiriașul cu care contractul este încheiat prin intermediul CROVILLAS. Proprietarul sau chiriașul locuinței de vacanță va fi denumit în continuare, din motive de simplificare, „chiriaș". Confirmarea rezervării, precum și condițiile de intermediere valabile la momentul rezervării sunt stocate de Crovillas și pot fi transmise din nou oricând, la nevoie. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste condiții.

Copyright: © Aceste condiții de intermediere sunt protejate prin drepturi de autor; CROVILLAS GmbH, Bielefeld și avocatul Rainer Noll, Stuttgart

Poziția și serviciile CROVILLAS, Reglementările legale aplicabile

CROVILLAS oferă în prospect sau pe paginile de internet intermedierea serviciilor străine, și anume a contractelor cu proprietarii locuințelor de vacanță. Prin urmare, CROVILLAS are doar poziția unui intermediar între client și proprietar. Acest lucru nu se aplică în măsura în care CROVILLAS, conform principiilor § 651a alin. 2 BGB, creează impresia că prestează serviciile prevăzute în contract referitoare la locuința de vacanță ca fiind proprii.

Drepturile și obligațiile CROVILLAS ca intermediar rezultă din aceste condiții de intermediere, eventualele acorduri contractuale suplimentare, și, în subsidiar, din prevederile legale ale §§ 675, 631 și urm. BGB (reglementări privind gestionarea afacerilor contra cost).

Pentru drepturile și obligațiile clientului față de proprietar se aplică exclusiv dispozițiile legale și acordurile încheiate cu aceștia.

În măsura în care următoarele dispoziții conțin reglementări privind șederea, precum și drepturile și obligațiile clientului și proprietarului, aceste acorduri sunt încheiate de CROVILLAS ca reprezentant în numele și cu împuternicirea proprietarului și devin parte a contractului încheiat cu acesta prin intermedierea CROVILLAS.

Procesul de rezervare

Rezervarea se poate face verbal, în scris, telefonic, prin fax, prin e-mail sau prin internet. Informațiile furnizate de CROVILLAS înainte de rezervare cu privire la disponibilitatea locuinței de vacanță dorite nu sunt obligatorii și nu constituie încă o ofertă contractuală din partea CROVILLAS.

Prin rezervare, clientul oferă proprietarului locuinței de vacanță, reprezentat de CROVILLAS, încheierea contractului pe baza descrierii locuinței de vacanță, a tuturor informațiilor suplimentare din broșură sau de pe internet și a acestor condiții de intermediere, în mod obligatoriu. În cadrul ofertei contractuale, clientul primește informații despre disponibilitate și condițiile specifice de plată ale locuinței de vacanță dorite.

Contractul devine obligatoriu din punct de vedere juridic pentru client și proprietar odată cu confirmarea rezervării transmisă în scris, prin fax sau în formă electronică de text de către CROVILLAS, în calitate de reprezentant al proprietarului. Pentru rezervările efectuate cu mai puțin de o săptămână înainte de începerea ocupării, confirmarea rezervării poate fi transmisă și telefonic, având aceeași valabilitate juridică.

Procesarea plăților

CROVILLAS este împuternicit pentru toate plățile, inclusiv pentru costurile de retragere și alte plăți către proprietar, ca agent de încasare al proprietarului.

Odată cu încheierea contractului (primirea confirmării rezervării), este datorată o plată în avans. Valoarea plății în avans este de 30% din prețul total și trebuie efectuată către CROVILLAS în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea confirmării rezervării. Plata finală trebuie efectuată către CROVILLAS cu 5 săptămâni înainte de începerea călătoriei. Clientul este informat despre aceste condiții de plată și înainte de rezervare, în informațiile despre disponibilitatea locuinței de vacanță. Acestea sunt, de asemenea, indicate în confirmarea rezervării.

Ca mijloace de plată pentru plata în avans și plata finală sunt acceptate transferul bancar (fără taxe) și cardul de credit (fără taxe).

Dacă plata în avans și/sau plata finală nu sunt primite de CROVILLAS sau de destinatarul plății convenit în acest termen, deși locuința de vacanță este disponibilă conform contractului și nu există un drept contractual sau legal de reținere din partea clientului, CROVILLAS are dreptul, după notificare cu termen, să declare în numele și cu împuternicirea proprietarului retragerea acestuia din contract și să perceapă clientului, în numele proprietarului, taxe de retragere forfetare conform punctului 4.

În măsura în care proprietarul este dispus și capabil să pună la dispoziție obiectul rezervat conform contractului, și nu există un drept contractual sau legal de reținere din partea clientului, nu există niciun drept de a ocupa obiectul și de a beneficia de serviciile contractuale fără plata integrală.

Retragerea clientului, reprogramare, persoană înlocuitoare

Se atrage atenția că, în cazul contractelor pentru case de vacanță încheiate cu proprietari din țară și din străinătate, nu există un drept legal de retragere. Cu toate acestea, clientului i se acordă un drept de retragere contractual de către proprietar, în conformitate cu următoarele dispoziții, pentru contractele intermediate de CROVILLAS. Declarația de retragere poate fi adresată exclusiv către CROVILLAS, în calitate de reprezentant al proprietarului. Se recomandă insistent ca retragerea să fie declarată în scris.

Proprietarii pot, prin intermediul CROVILLAS, în calitate de mandatari pentru încasare, să perceapă următoarele costuri fixe de retragere în cazul retragerii, luând în considerare economiile realizate și posibilitatea obișnuită de a închiria casa de vacanță altcuiva. Aceste taxe fixe de retragere sunt:

  • În cazul unei retrageri până în a 90-a zi înainte de începerea ocupării: 30% din prețul total.
  • În cazul unei retrageri din a 89-a zi până în a 60-a zi înainte de începerea ocupării: 50% din prețul total.
  • În cazul unei retrageri din a 59-a zi până în a 30-a zi înainte de începerea ocupării: 75% din prețul total.
  • În cazul unei retrageri din a 29-a zi până în ziua înainte de începerea ocupării sau în cazul neprezentării fără declarație de retragere: 90% din prețul total.

În cazul solicitării costurilor fixe de retragere conform reglementărilor de mai sus, proprietarul nu este obligat să furnizeze dovezi privind închirierea casei de vacanță în perioada contractuală inițial convenită. Cu toate acestea, clientul are dreptul expres de a demonstra direct proprietarului sau către CROVILLAS că proprietarului nu i-a fost cauzată nicio pierdere sau o pierdere semnificativ mai mică decât despăgubirea fixă solicitată. În cazul unei astfel de dovezi, clientul este obligat să plătească doar suma mai mică.

Proprietarul își rezervă dreptul de a solicita pierderea concretă în locul despăgubirii fixe, care în acest caz trebuie cuantificată și justificată clientului, ținând cont de o eventuală închiriere alternativă și de economiile realizate.

În orice caz de retragere, clientul are dreptul, conform contractului de rezervare, să desemneze o persoană înlocuitoare care să intre în contractul încheiat cu clientul, cu toate drepturile și obligațiile. Proprietarul poate, personal sau prin intermediul CROVILLAS, în calitate de reprezentant, să se opună intrării persoanei înlocuitoare în contract, dacă aceasta sau persoanele care călătoresc cu ea nu respectă acordurile contractuale sau dacă există alte circumstanțe esențiale ale contractului care nu sunt îndeplinite de persoana înlocuitoare sau de însoțitorii săi.

Se recomandă în mod expres încheierea unei asigurări de anulare a călătoriei, precum și a unei asigurări pentru acoperirea costurilor de repatriere în caz de accident sau boală. Aceasta poate fi încheiată, printre altele, prin intermediul paginii de servicii CROVILLAS.

Nu există un drept contractual sau legal de a efectua modificări după încheierea contractului în ceea ce privește data călătoriei, durata ocupării, serviciile suplimentare rezervate sau alte circumstanțe esențiale ale contractului (reprogramare). Dacă o reprogramare este posibilă și este efectuată la cererea clientului, CROVILLAS poate solicita, în numele proprietarului, o taxă de reprogramare de 25,- EUR per reprogramare, până la 90 de zile înainte de începerea ocupării. Cererile de reprogramare care sunt făcute după expirarea acestui termen pot fi efectuate, dacă este posibil, doar după retragerea din contract în conformitate cu condițiile de mai sus și efectuarea unei noi rezervări simultan. Aceasta nu se aplică cererilor de reprogramare care cauzează doar costuri minore.

Retragerea de către proprietar

Dacă executarea contractului devine semnificativ mai dificilă, periculoasă sau afectată din cauza forței majore imprevizibile la momentul încheierii contractului, clientul, precum și proprietarul, reprezentat de CROVILLAS, pot rezilia contractul. În acest caz, se aplică în mod corespunzător dispozițiile § 651 j din Codul Civil al Republicii Federale Germania, precum și dispozițiile la care se face referire în această prevedere.

Proprietarul, respectiv reprezentanții săi locali sau CROVILLAS ca reprezentant al acestora, pot rezilia contractul după începerea ocupării, dacă clientul și/sau însoțitorii săi perturbă în mod semnificativ executarea contractului în ciuda unui avertisment sau dacă aceștia se comportă într-o manieră contrară contractului într-o asemenea măsură încât anularea imediată a contractului este justificată. Acest lucru se aplică în special în cazul unei deteriorări intenționate sau din neglijență gravă a casei de vacanță și a inventarului, precum și în cazul unei încălcări culpabile a obligațiilor speciale conform punctului 11. din aceste condiții. Dacă contractul este reziliat, proprietarul își păstrează dreptul la prețul total; cu toate acestea, proprietarul trebuie să deducă valoarea economiilor realizate, precum și avantajele obținute dintr-o altă ocupare a casei de vacanță.

Servicii neutilizate

Dacă clientul nu utilizează serviciile contractuale care i-au fost puse la dispoziție conform contractului, în special din cauza sosirii întârziate și/sau plecării anticipate din motive de boală sau din alte motive care nu sunt imputabile proprietarului sau CROVILLAS, nu are dreptul la rambursare parțială.

Proprietarul va rambursa clientului sumele obținute dintr-o altă ocupare a obiectului.

Clientul este informat că costurile generate de întreruperea neimputabilă a sejurului pot fi acoperite doar printr-o asigurare specială de întrerupere a călătoriei și nu sunt acoperite de o asigurare obișnuită de anulare a călătoriei. O astfel de asigurare de întrerupere a călătoriei nu este inclusă în prețul pentru locuința de vacanță. Se recomandă încheierea acesteia.

Garanție

Proprietarul are dreptul să solicite o garanție după încheierea contractului, la mutare sau la predarea cheilor (în măsura în care acest lucru nu este posibil, de exemplu, în cazul sosirii târzii sau al depozitării cheilor, și ulterior), în măsura în care acest lucru reiese din descrierea casei de vacanță și/sau din confirmarea rezervării.

Relația de garanție se stabilește exclusiv între client și proprietar. CROVILLAS nu are nicio obligație de a deconta sau de a returna garanția.

Dacă casa de vacanță și/sau facilitățile acesteia, precum și grădina prezintă daune la returnare, pentru care există motive întemeiate să se creadă că sunt cauzate de client sau de însoțitorii acestuia, proprietarul are dreptul să rețină din garanție costurile estimate pentru acoperirea daunelor. În cazul în care este specificat în mod expres în descrierea obiectului, proprietarul poate folosi garanția și pentru a acoperi costuri suplimentare precum electricitate, apă, încălzire, lemne pentru șemineu, curățenie intermediară, precum și alte servicii suplimentare utilizate la fața locului.

Proprietarul va emite un decont al garanției la plecarea clientului, va plăti suma de garanție de returnat în numerar și/sau va face reținerile revendicate de el. Clientul păstrează toate obiecțiile privind motivul și cuantumul pretenției pe care se bazează reținerea, în cazul unei astfel de rețineri.

Condiții de intrare

Pentru cetățenii germani este suficient un act de identitate valabil pentru (Variable), respectiv un act de identitate pentru copii (nu sunt acceptate documente de înlocuire!).

Informații despre condițiile pe care trebuie să le respecte clienții străini pot fi obținute de la reprezentanța lor națională sau de la un consulat. Fără un acord expres în acest sens, CROVILLAS nu are nicio obligație de a se informa și/sau de a informa despre condițiile de intrare pentru cetățenii non-UE, apatrizii sau persoanele cu statut similar.

Obligațiile clientului față de CROVILLAS și proprietar, rezilierea de către client

Deficiențele în serviciile de intermediere ale CROVILLAS trebuie raportate imediat de către client și trebuie oferită ocazia de remediere. Dacă această notificare nu este făcută din vina clientului, orice pretenții ale clientului din contractul de intermediere sunt anulate, în măsura în care CROVILLAS ar fi fost în măsură să ofere o remediere adecvată.

Deficiențele proprietății de vacanță în sine, ale facilităților acesteia sau alte deficiențe sau perturbări trebuie raportate imediat de către client la locul indicat de CROVILLAS, fără a fi necesară o notificare specială către proprietar, și trebuie solicitată remedierea. Dacă această notificare nu este făcută din vina clientului, nu există pretenții ale clientului față de proprietar, în măsura în care acesta ar fi fost în măsură să remedieze deficiența sau perturbarea direct sau prin oferirea unei alte proprietăți de vacanță echivalente.

Pentru a evita dezavantajele legate de probarea vinovăției sau nevinovăției clientului sau a cuantumului daunelor în cazul unor daune la proprietatea de vacanță sau la facilitățile acesteia, se recomandă insistent ca, dacă astfel de daune sunt constatate la sosire sau ulterior, acestea să fie raportate imediat proprietarului sau reprezentanților desemnați de acesta, chiar dacă clientul nu a cauzat personal aceste daune și chiar dacă acestea nu sunt deranjante pentru el.

Dacă șederea în proprietatea de vacanță este considerabil afectată de o deficiență sau o perturbare pentru care proprietarul este responsabil contractual, clientul poate rezilia contractul cu proprietarul. Același lucru este valabil dacă continuarea șederii devine inacceptabilă pentru client dintr-un motiv important, evident pentru CROVILLAS, din cauza unei astfel de deficiențe sau perturbări. Rezilierea este permisă doar dacă proprietarul sau, dacă există și este convenit contractual ca punct de contact, reprezentanții acestuia, au lăsat să treacă un termen rezonabil stabilit de client fără a oferi remediere. Nu este necesară stabilirea unui termen dacă remedierea este imposibilă sau este refuzată de către proprietar sau reprezentanții acestuia sau dacă rezilierea imediată a contractului este justificată de un interes special al clientului.

Răspundere

Răspunderea contractuală a CROVILLAS ca intermediar din contractul de intermediere este, pentru orice daune ale clientului, care nu sunt daune corporale, limitată la valoarea triplă a serviciului intermediat, în măsura în care dauna clientului nu a fost cauzată de CROVILLAS nici intenționat, nici din neglijență gravă sau CROVILLAS este responsabil pentru o daună doar din cauza vinovăției unui agent de îndeplinire.

Obligații față de furnizorul locuinței de vacanță

Obiectul contractului poate fi ocupat doar de numărul de persoane specificat în contract. În cazul unei supraocupări, proprietarul are dreptul de a solicita o remunerație suplimentară rezonabilă pentru perioada de supraocupare, iar persoanele în plus trebuie să părăsească imediat obiectul.

Primirea oaspeților clientului este limitată la o perioadă de 24 de ore și maxim o noapte. Primirea pe termen lung a oaspeților necesită acordul prealabil expres al proprietarului și poate fi condiționată de plata unei remunerații suplimentare de către client.

Fără acordul expres al proprietarului, schimbările de ocupanți, adică schimbarea sau succesiunea persoanelor care locuiesc efectiv în locuința de vacanță, fie individual, fie în totalitate, nu sunt permise. În cazul unui comportament contrar contractului, proprietarul are dreptul de a solicita o remunerație suplimentară.

Instalarea corturilor, rulotelor etc. pe proprietate nu este permisă.

Clientul se obligă, în același timp și în numele însoțitorilor săi, să trateze cu grijă locuința de vacanță și facilitățile acesteia și să raporteze proprietarului toate daunele și defecțiunile cât mai curând posibil în timpul perioadei de ocupare.

Spațiile, instalațiile sau suprafețele care sunt în legătură locală cu locuința de vacanță și care sunt indicate în descrierea locuinței de vacanță sau în indicii locali corespunzători că nu fac parte din serviciile datorate contractual, nu pot fi accesate de client și însoțitorii săi.

Clientul este obligat să lase casa ordonată, curată și îngrijită la plecare. Alimentele rămase trebuie luate sau eliminate. Deșeurile trebuie, de asemenea, eliminate de către client. Dacă locuința de vacanță nu este lăsată în mod corespunzător, proprietarul are dreptul de a reține costurile rezultate din depozit.

Animalele de companie pot fi aduse doar dacă a) acest lucru este prevăzut în descrierea obiectului b) la rezervare s-au făcut declarații adevărate cu privire la tipul, rasa și dimensiunea animalului c) în confirmarea rezervării s-a făcut o promisiune expresă cu privire la aducerea animalului d) și animalele sunt obișnuite cu casa și bine educate și corespund declarațiilor făcute la rezervare.

Paturile și canapelele sunt rezervate pentru bipede.

Prescripția cererilor din contractul de intermediere

Cererile clientului din contractul de intermediere, care se bazează pe vătămarea vieții, a corpului sau a sănătății, inclusiv cererile contractuale de despăgubire pentru durere și suferință, care se bazează pe o încălcare neglijentă a obligațiilor de către CROVILLAS sau pe o încălcare intenționată sau neglijentă a obligațiilor de către un reprezentant legal sau un agent de îndeplinire a obligațiilor de către CROVILLAS, se prescriu în trei ani. Acest lucru se aplică și cererilor de despăgubire pentru alte daune, care se bazează pe o încălcare grav neglijentă a obligațiilor de către CROVILLAS sau pe o încălcare intenționată sau grav neglijentă a obligațiilor de către un reprezentant legal sau un agent de îndeplinire a obligațiilor de către CROVILLAS.

Toate celelalte cereri din contractul de intermediere se prescriu într-un an.

Prescripția conform punctelor 12.1 și 12.2 începe la sfârșitul anului calendaristic în care a apărut cererea și clientul a luat cunoștință de cerere sau ar fi trebuit să ia cunoștință fără neglijență gravă. Dacă ultima zi a termenului cade într-o duminică, o sărbătoare legală recunoscută la locul declarației sau o sâmbătă, ziua respectivă este înlocuită cu următoarea zi lucrătoare.

Dacă între client și CROVILLAS există negocieri cu privire la cerere sau la circumstanțele care stau la baza cererii, prescripția este suspendată până când clientul sau CROVILLAS refuză continuarea negocierilor. Prescripția intervine cel mai devreme la trei luni după sfârșitul suspendării.

Alegerea legii și jurisdicția

În ceea ce privește activitatea de intermediere a CROVILLAS, se aplică exclusiv legea germană pentru întregul raport juridic și contractual dintre client și CROVILLAS.

Clientul poate acționa în judecată CROVILLAS, în măsura în care CROVILLAS este luat în considerare ca intermediar, doar la sediul acestuia.

Pentru acțiunile în justiție ale CROVILLAS împotriva clientului, în măsura în care sunt invocate pretenții din contractul de intermediere, este determinant domiciliul clientului. Pentru acțiunile împotriva clienților care sunt comercianți, persoane juridice de drept public sau privat sau persoane care au domiciliul sau reședința obișnuită în străinătate sau al căror domiciliu sau reședință obișnuită nu este cunoscută la momentul introducerii acțiunii, se stabilește ca loc de jurisdicție sediul CROVILLAS, în măsura în care sunt invocate pretenții din contractul de intermediere.

Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul în care și în măsura în care din dispozițiile obligatorii ale acordurilor internaționale sau ale reglementărilor europene aplicabile contractului de intermediere dintre client și CROVILLAS rezultă altceva în favoarea clientului sau în măsura în care dispozițiile obligatorii aplicabile contractului de intermediere în statul membru al UE de care aparține clientul sunt mai favorabile pentru client decât prevederile de mai sus sau decât dispozițiile germane corespunzătoare.