Samo za sljedećih 100 rezervacija: Osiguraj si 10% last-minute popusta na sve vile za dolazak do 31.08.2024.

97/100 puta iskorišteno

Zaštita podataka

1. Zaštita podataka ukratko

Opći napomene

Sljedeće napomene daju jednostavan pregled o tome što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovu web stranicu. Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Detaljne informacije o zaštiti podataka možete pronaći u našoj Izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obrada podataka na ovoj web stranici obavlja se od strane operatera web stranice. Njegove kontakt podatke možete pronaći u odjeljku "Informacije o odgovornoj osobi" u ovoj Izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo vaše podatke?

Vaši podaci se prikupljaju na način da nam ih sami dostavljate. To mogu biti podaci koje unesete u kontakt obrazac.

Drugi podaci se automatski ili nakon vaše suglasnosti prikupljaju prilikom posjete web stranici putem naših IT sustava. To su uglavnom tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme pristupa stranici). Prikupljanje ovih podataka automatski se obavlja čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Dio podataka prikuplja se radi osiguravanja besprijekornog pružanja usluge web stranice. Drugi podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo u svakom trenutku besplatno dobiti informacije o podrijetlu, primateljima i svrsi vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje tih podataka. Ako ste dali suglasnost za obradu podataka, možete tu suglasnost u bilo kojem trenutku povući za budućnost. Također imate pravo pod određenim uvjetima zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Nadalje, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Za sve dodatne informacije o zaštiti podataka možete se uvijek obratiti nama.

Alati za analizu i alati trećih strana

Prilikom posjete ove web stranice, vaše ponašanje prilikom surfanja može biti statistički analizirano. To se uglavnom radi pomoću takozvanih analitičkih programa.

Detaljne informacije o ovim analitičkim programima možete pronaći u sljedećoj izjavi o zaštiti privatnosti.

2. Hosting i mreže za isporuku sadržaja (CDN)

Sadržaj naše web stranice hostujemo kod sljedećeg pružatelja usluga:

Vanjsko hosting

Ova web stranica je vanjski hosting. Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima hostinga. To se posebno odnosi na IP adrese, kontaktne zahtjeve, meta i komunikacijske podatke, podatke o ugovoru, kontaktne podatke, imena, pristupe web stranicama i ostale podatke generirane putem web stranice.

Vanjski hosting se provodi radi ispunjenja ugovora prema našim potencijalnim i postojećim klijentima (Čl. 6 St. 1 lit. b GDPR) i u interesu sigurnog, brzog i učinkovitog pružanja naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja usluga (Čl. 6 St. 1 lit. f GDPR). Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se vrši isključivo na temelju Čl. 6 St. 1 lit. a GDPR i § 25 St. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj suglasnost obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama na uređaju korisnika (npr. otisak uređaja) u smislu TTDSG. Suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku.

Naš hosting pružatelj će obrađivati vaše podatke samo u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje svojih obveza i slijediti naše upute u vezi s tim podacima.

Koristimo sljedeće hosting pružatelje:

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD

Obrada narudžbe

Imamo ugovor o obradi narudžbe (AVV) za korištenje gore navedene usluge. To je ugovor propisan zakonom o zaštiti podataka koji osigurava da se osobni podaci posjetitelja naše web stranice obrađuju samo prema našim uputama i u skladu s GDPR-om.

Cloudflare

Koristimo uslugu „Cloudflare“. Davatelj usluge je Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, SAD (u daljnjem tekstu „Cloudflare”).

Cloudflare pruža globalnu mrežu za isporuku sadržaja s DNS-om. Tehnički se prijenos informacija između vašeg preglednika i naše web stranice usmjerava preko mreže Cloudflare-a. To omogućuje Cloudflare-u analizu prometa podataka između vašeg preglednika i naše web stranice te djeluje kao filter između naših poslužitelja i potencijalno zlonamjernog prometa podataka s interneta. Cloudflare također može koristiti kolačiće ili druge tehnologije za prepoznavanje internetskih korisnika, ali se koriste isključivo u svrhu opisanu ovdje.

Korištenje Cloudflare-a temelji se na našem opravdanom interesu za što pouzdaniju i sigurniju dostavu naše web ponude (Čl. 6 St. 1 lit. f DSGVO).

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Dodatne informacije o sigurnosti i zaštiti podataka kod Cloudflare-a možete pronaći ovdje: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Obrađivač narudžbe

Zaključili smo ugovor o obradi narudžbe (AVV) za korištenje gore navedene usluge. Radi se o ugovoru propisanom zakonima o zaštiti podataka koji osigurava da se osobni podaci posjetitelja naše web stranice obrađuju samo prema našim uputama i u skladu s DSGVO-om.

---<DOC_BEGIN---

Google Cloud CDN

Koristimo mrežu za isporuku sadržaja Google Cloud CDN. Davatelj usluge je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google pruža globalno distribuiranu mrežu za isporuku sadržaja. Tehnički se prijenos informacija između vašeg preglednika i naše web stranice usmjerava preko Googleove mreže. Na taj način možemo povećati globalnu dostupnost i performanse naše web stranice.

Korištenje Google Cloud CDN-a temelji se na našem opravdanom interesu za što pouzdaniju i sigurniju dostavu naše web ponude (Čl. 6 St. 1 lit. f DSGVO).

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Više informacija o Google Cloud CDN-u možete pronaći ovdje: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de.

3. Opće informacije i obvezne informacije

Zaštita podataka

Operateri ovih stranica ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke tretiramo povjerljivo i u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, kao i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Kada koristite ovu web stranicu, prikupljaju se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci pomoću kojih vas je moguće osobno identificirati. Ova Izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koje svrhe se to radi.

Napominjemo da prijenos podataka putem interneta (npr. prilikom komunikacije putem e-pošte) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o odgovornoj osobi

Odgovorna osoba za obradu podataka na ovoj web stranici je:

Crovillas GmbH Werner-Bock-Straße 40 33602 Bielefeld

Telefon: +49 (0)521 – 430 69 899 E-mail: info@crovillas.com

Odgovorna osoba je fizička ili pravna osoba koja samostalno ili zajedno s drugima odlučuje o svrsi i sredstvima obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

Trajanje pohrane

Ako unutar ove Izjave o zaštiti podataka nije navedeno posebno trajanje pohrane, vaši osobni podaci ostaju kod nas dok ne prestane svrha obrade podataka. Ako podnesete valjan zahtjev za brisanje ili povučete privolu za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani, osim ako nemamo druge zakonito dopuštene razloge za pohranu vaših osobnih podataka (npr. porezne ili trgovačke obveze čuvanja); u potonjem slučaju brisanje će se obaviti nakon prestanka tih razloga.

Opće napomene o pravnim osnovama obrade podataka na ovoj web stranici

Ako ste pristali na obradu podataka, obrađujemo vaše osobne podatke na temelju čl. 6. stavka 1. točke a GDPR-a ili čl. 9. stavka 2. točke a GDPR-a, ako se obrađuju posebne kategorije podataka prema čl. 9. stavku 1. GDPR-a. U slučaju izričitog pristanka na prijenos osobnih podataka u treće zemlje, obrada podataka također se provodi na temelju čl. 49. stavka 1. točke a GDPR-a. Ako ste pristali na pohranu kolačića ili pristup informacijama na vašem uređaju (npr. putem otiska uređaja), obrada podataka dodatno se provodi na temelju § 25. stavka 1. TTDSG-a. Pristanak se može u svakom trenutku povući. Ako su vaši podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili provođenje predugovornih mjera, obrađujemo vaše podatke na temelju čl. 6. stavka 1. točke b GDPR-a. Također obrađujemo vaše podatke ako su potrebni za ispunjenje pravne obveze na temelju čl. 6. stavka 1. točke c GDPR-a. Obrada podataka također može biti temeljena na našem legitimnom interesu prema čl. 6. stavka 1. točke f GDPR-a. O relevantnim pravnim osnovama u pojedinom slučaju informirat će se u sljedećim odlomcima ove Izjave o zaštiti podataka.

Napomena o prijenosu podataka u SAD i ostale treće zemlje

Koristimo alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u ili drugim zemljama koje nisu sigurne s aspekta zaštite podataka. Kada su ti alati aktivni, vaši osobni podaci mogu biti preneseni u te treće zemlje i tamo obrađeni. Napominjemo da u tim zemljama ne može biti zajamčena razina zaštite podataka slična onoj u EU. Na primjer, američke tvrtke su obvezane predati osobne podatke sigurnosnim agencijama, bez mogućnosti da se kao subjekt podataka tome pravno suprotstavite. Stoga nije isključeno da američke vlasti (npr. obavještajne agencije) obrađuju, analiziraju i trajno pohranjuju vaše podatke koji se nalaze na američkim poslužiteljima u svrhu nadzora. Mi nemamo utjecaja na ove aktivnosti obrade.

Povlačenje vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnogi postupci obrade podataka mogu se provesti samo uz vaš izričiti pristanak. Možete u bilo kojem trenutku povući već dano odobrenje. Zakonitost obrade podataka do povlačenja odobrenja neće biti pogođena povlačenjem.

Pravo na prigovor prikupljanju podataka u posebnim slučajevima i protiv izravne trgovine (čl. 21. GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA TEMELJI NA ČLANKU 6. STAVKU 1. TOČKI E ILI F. GDPR-A, IMATE PRAVO U BILO KOJE VRIJEME, IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE, PRIGOVORITI OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA; TO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE TEMELJENO NA TIM ODREDBAMA. ODGOVARAJUĆI PRAVNI TEMELJ NA KOJEM SE TEMELJI OBRADA NAVEDEN JE U OVOJ IZJAVI O ZAŠTITI PODATAKA. AKO PODNESITE PRIGOVOR, NEĆEMO VIŠE OBRADITI VAŠE OSOBNE PODATKE, OSIM AKO NE MOŽEMO DOKAZATI ODLUČUJUĆE ZAŠTITNE RAZLOGE ZA OBRADU KOJI PREVAŽUJU VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI AKO JE OBRADA POTREBNA ZA OSTVARIVANJE, IZVRŠENJE ILI OBRANU PRAVNIM ZAHTJEVIMA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21. STAVKU 1. GDPR-A).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRADJUJU RADI IZRAVNE TRGOVINE, IMATE PRAVO U BILO KOJE VRIJEME PRIGOVORITI OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA KOJI SE ODNOSI NA TAKVU TRGOVINU; TO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE, UKOLIKO JE POVEZANO S TAKVOM IZRAVNOM TRGOVINOM. AKO PRIGOVORITE, VAŠI OSOBNI PODACI VIŠE NEĆE BITI KORIŠTENI U SVRHU IZRAVNE TRGOVINE (PRIGOVOR PREMA ČL. 21. STAVKU 2. GDPR-A).

Pravo na pritužbu nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanicima je omogućeno pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, posebice u članici njihova uobičajenog boravišta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na pritužbu postoji bez obzira na druge upravne ili sudbene pravne lijekove.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zatražiti da vam podatke koje obrađujemo na temelju vaše privole ili radi ispunjenja ugovora prenesemo uobičajenim, strojno čitljivim formatom sebi ili trećoj strani. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugom odgovornom stranom, to će se obaviti samo ako je tehnički izvedivo.

Informacije, brisanje i ispravak

Imate pravo u skladu s važećim zakonskim odredbama u svakom trenutku besplatno dobiti informacije o vašim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primateljima te svrsi obrade podataka i po potrebi pravo na ispravak ili brisanje tih podataka. Za dodatna pitanja o osobnim podacima možete se u svakom trenutku obratiti nama.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Za to se možete obratiti nama u bilo koje vrijeme. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako osporavate točnost vaših osobnih podataka koje čuvamo, obično nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme provjere imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka.
  • Ako se obrada vaših osobnih podataka dogodila/odvija se nezakonito, možete umjesto brisanja zatražiti ograničenje obrade podataka.
  • Ako više ne trebamo vaše osobne podatke, ali ih trebate za ostvarivanje, obranu ili ostvarivanje pravnih zahtjeva, imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka umjesto brisanja.
  • Ako ste podnijeli prigovor prema čl. 21. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, potrebno je napraviti ravnotežu između vaših i naših interesa. Dok se ne utvrdi čiji interesi pretežu, imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci - osim njihova čuvanja - smiju obrađivati samo uz vaš pristanak ili za ostvarivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva ili radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

SSL ili TLS enkripcija

Ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, poput narudžbi ili upita koje nam šaljete kao vlasniku stranice. Enkriptirana veza prepoznaje se po tome što se adresna traka preglednika mijenja s "http://" na "https://" i po ikoni lokota u vašoj traci preglednika.

Kada je SSL ili TLS enkripcija aktivirana, podaci koje nam prenosite ne mogu biti pročitani od trećih strana.

Kriptirani platni promet na ovoj web stranici

Ako nakon zaključenja plaćenog ugovora imate obvezu dostaviti nam svoje podatke za plaćanje (npr. broj računa za trajni nalog), ti će podaci biti potrebni za obradu plaćanja.

Platni promet putem uobičajenih platnih sredstava (Visa/MasterCard, direktne obustave) odvija se isključivo putem kriptirane SSL- ili TLS-veze. Kriptiranu vezu prepoznajete po tome što se adresna traka preglednika mijenja s "http://" na "https://" i po ikoni lokota u vašoj traci preglednika.

Kod kriptirane komunikacije vaši podaci za plaćanje koje nam prenosite ne mogu biti pročitani od strane trećih strana.

---<DOC_BEGIN---

Prijepor protiv reklamnih e-poruka

Ovdje se protivim korištenju kontaktnih podataka objavljenih u skladu s obvezom navođenja podataka o izdavaču za slanje neizričito zatraženih reklama i informativnih materijala. Vlasnici stranica izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih koraka u slučaju neželjenog slanja reklamnih informacija, primjerice putem spam e-poruka.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Kolačići

Naše internetske stranice koriste tzv. "kolačiće". Kolačići su male datoteke podataka koje ne štete vašem uređaju. Oni se ili privremeno pohranjuju tijekom sesije (sesijski kolačići) ili trajno (trajni kolačići) na vašem uređaju. Sesijski kolačići automatski se brišu nakon završetka vaše posjete. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem uređaju dok ih sami ne izbrišete ili se automatski brišu putem vašeg web preglednika.

Kolačići mogu potjecati od nas (kolačići prve strane) ili od trećih strana (tzv. kolačići treće strane). Kolačići treće strane omogućuju integraciju određenih usluga trećih strana unutar web stranica (npr. kolačići za obradu plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Mnogi kolačići su tehnički nužni jer određene funkcije web stranica ne bi radile bez njih (npr. funkcija košarice ili prikazivanje videozapisa). Drugi kolačići mogu se koristiti za analizu ponašanja korisnika ili u marketinške svrhe.

Kolačići koji su potrebni za provođenje elektroničkog komunikacijskog procesa, za pružanje određenih funkcija koje ste zatražili (npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web mjesta (npr. kolačići za mjerenje publike weba) (nužni kolačići) pohranjuju se na temelju čl. 6. stavka 1. točke f GDPR, osim ako nije navedena druga pravna osnova. Vlasnik web mjesta ima opravdan interes za pohranu nužnih kolačića radi tehnički besprijekornog i optimiziranog pružanja svojih usluga. Ako je zatražena suglasnost za pohranu kolačića i sličnih tehnologija prepoznavanja, obrada se vrši isključivo na temelju te suglasnosti (čl. 6. stavak 1. točka a GDPR i § 25. stavak 1. TTDSG); suglasnost se može u bilo kojem trenutku povući.

Možete postaviti svoj preglednik tako da vas obavijesti o postavljanju kolačića i dopusti kolačiće samo u pojedinim slučajevima, odbijete prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito, te aktivirate automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. Onemogućavanjem kolačića može se ograničiti funkcionalnost ovog web mjesta.

Koje kolačiće i usluge se koriste na ovom web mjestu, možete saznati iz ove Izjave o zaštiti podataka.

Datoteke server zapisa

Prudavatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje informacije u tzv. datotekama server zapisa koje vaš preglednik automatski šalje nama. To uključuje:

  • Vrsta preglednika i verzija preglednika
  • Korišteni operativni sustav
  • Referrer URL
  • Ime računala koje pristupa
  • Vrijeme zahtjeva poslužitelja
  • IP adresa

Ove podatke se ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Prikupljanje ovih podataka temelji se na čl. 6 stavak 1 lit. f DSGVO. Vlasnik web stranice ima opravdan interes za tehnički besprijekoran prikaz i optimizaciju svoje web stranice - za to je potrebno prikupiti datoteke server zapisa.

Kontakt obrazac

Ako nam pošaljete upit putem kontakt obrasca, vaši podaci iz obrasca za upit zajedno s kontakt podacima koje ste tamo naveli bit će pohranjeni radi obrade upita i u slučaju dodatnih pitanja. Ove podatke nećemo dijeliti bez vaše suglasnosti.

Obrada ovih podataka temelji se na čl. 6 st. 1 lit. b Opće uredbe o zaštiti podataka, ako je vaš upit povezan s ispunjenjem ugovora ili je potrebno provesti predugovorne mjere. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6 st. 1 lit. f Opće uredbe o zaštiti podataka) ili na vašoj suglasnosti (čl. 6 st. 1 lit. a Opće uredbe o zaštiti podataka) ako je zatražena; suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku.

Podaci koje ste unijeli u kontakt obrazac ostaju kod nas dok nas ne zatražite da ih izbrišemo, povučete svoju suglasnost za pohranu ili svrha pohrane podataka prestane (npr. nakon završene obrade vašeg upita). Obvezujući zakonski propisi - posebno rokovi čuvanja - ostaju netaknuti.

Upit putem e-pošte, telefona ili telefaksa

Ako nas kontaktirate putem e-pošte, telefona ili telefaksa, vaš upit zajedno sa svim osobnim podacima (ime, upit) bit će pohranjen i obrađen radi obrade vašeg zahtjeva kod nas. Ove podatke nećemo dijeliti bez vaše suglasnosti.

Obrada ovih podataka temelji se na čl. 6. stavku 1. točki b Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ako je vaš upit povezan s ispunjenjem ugovora ili je potreban za provedbu predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. točka f GDPR) ili na vašoj suglasnosti (čl. 6. stavak 1. točka a GDPR) ako je zatražena; suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku.

Podaci koje nam pošaljete putem upita ostaju kod nas dok nas ne zatražite da ih izbrišemo, povučete svoju suglasnost za pohranu ili svrha pohrane podataka prestane (npr. nakon završene obrade vašeg zahtjeva). Obvezujući zakonski propisi - posebno zakonski rokovi čuvanja - ostaju netaknuti.

Korištenje chatbotova

Koristimo chatbotove kako bismo komunicirali s vama. Chatbotovi su sposobni odgovarati na vaša pitanja i druge unose bez ljudske pomoći. Za to chatbotovi analiziraju dodatne podatke uz vaše unose kako bi dali odgovarajuće odgovore (npr. imena, e-mail adrese i ostali kontakt podaci, brojevi klijenata i ostali identifikatori, narudžbe i povijest razgovora). Također, putem chatbota mogu se prikupiti vaša IP adresa, log datoteke, informacije o lokaciji i ostali metapodaci. Ti podaci se pohranjuju na serverima pružatelja chatbota.

Na temelju prikupljenih podataka mogu se izraditi korisnički profili. Također, podaci se mogu koristiti za prikazivanje oglasa koji su relevantni za interese, pod uvjetom da su ispunjeni ostali pravni zahtjevi (posebice pristanak). Za to se chatbotovi mogu povezati s alatima za analizu i oglašavanje.

Prikupljeni podaci također se mogu koristiti za poboljšanje naših chatbotova i njihovog odgovaranja (strojno učenje).

Podaci koje unesete tijekom komunikacije ostaju kod nas ili kod operatera chatbota dok nas ne zatražite da ih izbrišemo, povučete svoj pristanak za pohranu ili dok svrha pohrane podataka ne prestane (npr. nakon završene obrade vašeg zahtjeva). Obvezujući zakonski propisi - posebice rokovi čuvanja - ostaju netaknuti.

Pravna osnova za korištenje chatbotova je čl. 6 st. 1 toč. b Opće uredbe o zaštiti podataka, ako se chatbot koristi za sklapanje ugovora ili u okviru ispunjenja ugovora. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se vrši isključivo na temelju čl. 6 st. 1 toč. a Opće uredbe o zaštiti podataka i § 25 st. 1 Zakona o telekomunikacijama, u mjeri u kojoj pristanak obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama na uređaju korisnika (npr. otisak uređaja) u smislu Zakona o telekomunikacijama. Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku. U svim ostalim slučajevima, korištenje se temelji na našem opravdanom interesu za što učinkovitiju komunikaciju s klijentima (čl. 6 st. 1 toč. f Opće uredbe o zaštiti podataka).

Društveni mediji

Facebook

Na ovoj web stranici integrirani su elementi društvene mreže Facebook. Davatelj ove usluge je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Međutim, prema izjavi Facebooka, prikupljeni podaci također se prenose u SAD i u druge treće zemlje.

Pregled Facebook Social-Media elemenata možete pronaći ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Kada je društveni medij aktiviran, uspostavlja se izravna veza između vašeg uređaja i Facebook poslužitelja. Facebook tako dobiva informaciju da ste posjetili ovu web stranicu s vašom IP adresom. Ako kliknete na Facebook "Like-Button" dok ste prijavljeni na svoj Facebook račun, možete povezati sadržaj ove web stranice na svoj Facebook profil. Na taj način Facebook može povezati posjet ove web stranice s vašim korisničkim računom. Napominjemo da mi kao davatelji stranica nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka niti o njihovoj upotrebi od strane Facebooka. Dodatne informacije možete pronaći u Pravilima o privatnosti Facebooka na: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ako je dobiven pristanak (Consent), korištenje navedene usluge temelji se na čl. 6 st. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Pristanak se može u bilo kojem trenutku povući. Ako pristanak nije dobiven, korištenje usluge temelji se na našem legitimnom interesu za što većom vidljivošću na društvenim medijima.

Ako se putem opisanog alata prikupljaju osobni podaci na našoj web stranici i prenose Facebooku, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska zajednički smo odgovorni za obradu tih podataka (čl. 26 DSGVO). Zajednička odgovornost odnosi se isključivo na prikupljanje podataka i njihovo prenošenje Facebooku. Obrada koja slijedi nakon preusmjeravanja od strane Facebooka nije dio zajedničke odgovornosti. Naše zajedničke obveze zabilježene su u Ugovoru o zajedničkoj obradi. Tekst Ugovora možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema tom Ugovoru, odgovorni smo za pružanje informacija o zaštiti podataka prilikom korištenja Facebook alata i za implementaciju alata na našoj web stranici u skladu s propisima o zaštiti podataka. Za sigurnost podataka Facebook proizvoda odgovoran je Facebook. Prava subjekata (npr. zahtjevi za informacije) u vezi s podacima obrađenim od strane Facebooka možete ostvariti izravno kod Facebooka. Ako ostvarujete prava subjekata kod nas, dužni smo ih proslijediti Facebooku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 i https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Na ovoj web stranici uključene su funkcije usluge Instagram. Ove funkcije pruža Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Kada je društveni medij aktiviran, uspostavlja se izravna veza između vašeg uređaja i Instagram poslužitelja. Instagram tako dobiva informacije o vašoj posjeti ovoj web stranici.

Ako ste prijavljeni na svoj Instagram račun, možete klikom na Instagram gumb povezati sadržaj ove web stranice sa svojim Instagram profilom. Na taj način Instagram može povezati posjet ovoj web stranici s vašim korisničkim računom. Napominjemo da mi kao pružatelji stranica nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka niti njihovoj upotrebi od strane Instagrama.

Ako je dobiven pristanak (Consent), korištenje navedene usluge temelji se na čl. 6 st. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Pristanak se može u bilo kojem trenutku povući. Ako pristanak nije dobiven, korištenje usluge temelji se na našem legitimnom interesu za što većom vidljivošću na društvenim medijima.

Ako se putem opisanog alata prikupljaju osobni podaci na našoj web stranici i prenose Facebooku ili Instagramu, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska zajednički smo odgovorni za obradu tih podataka (čl. 26 DSGVO). Zajednička odgovornost odnosi se isključivo na prikupljanje podataka i njihovo prenošenje Facebooku ili Instagramu. Obrada koja slijedi nakon prenošenja od strane Facebooka ili Instagrama nije dio zajedničke odgovornosti. Naše zajedničke obveze zabilježene su u sporazumu o zajedničkoj obradi. Tekst sporazuma možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema tom sporazumu, odgovorni smo za pružanje informacija o zaštiti podataka prilikom korištenja Facebook-ovog ili Instagram-ovog alata i za sigurnu implementaciju alata na našoj web stranici. Za sigurnost podataka Facebook-ovih ili Instagram-ovih proizvoda odgovoran je Facebook. Prava subjekata (npr. zahtjevi za informacijama) u vezi s podacima koje obrađuje Facebook ili Instagram možete izravno ostvariti kod Facebooka. Ako ostvarujete prava subjekata kod nas, dužni smo ih proslijediti Facebooku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Više informacija možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Alati za analizu i oglašavanje

Google Tag Manager

Koristimo Google Tag Manager. Davatelj usluge je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Tag Manager je alat koji nam omogućuje integraciju alata za praćenje ili statistiku i druge tehnologije na našoj web stranici. Google Tag Manager sam po sebi ne stvara korisničke profile, ne pohranjuje kolačiće i ne provodi samostalne analize. Služi samo za upravljanje i prikazivanje alata koji su integrirani putem njega. Google Tag Manager ipak prikuplja vašu IP adresu, koja se može prenijeti i matičnoj tvrtki Google u Sjedinjene Američke Države.

Korištenje Google Tag Managera temelji se na čl. 6. stavku 1. točki f Opće uredbe o zaštiti podataka. Vlasnik web stranice ima opravdan interes za brzo i jednostavno integriranje i upravljanje različitim alatima na svojoj web stranici. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se vrši isključivo na temelju čl. 6. stavka 1. točke a Opće uredbe o zaštiti podataka i § 25. stavka 1. Zakona o telekomunikacijama, u mjeri u kojoj suglasnost obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama na uređaju korisnika (npr. otisak uređaja) u smislu Zakona o telekomunikacijama. Suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku.

Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije usluge web analitike Google Analytics. Davatelj usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućuje vlasniku web stranice analizu ponašanja posjetitelja web stranice. Vlasnik web stranice dobiva različite podatke o korištenju, poput pregledanih stranica, vremena zadržavanja, korištenih operativnih sustava i podrijetla korisnika. Ti se podaci grupiraju u korisnički ID i dodjeljuju odgovarajućem uređaju posjetitelja web stranice.

Osim toga, putem Google Analyticsa možemo snimati vaše pokrete mišem i skrolanje te klikove. Također, Google Analytics koristi različite pristupe modeliranju za nadopunjavanje prikupljenih podataka i koristi tehnologije strojnog učenja za analizu podataka.

Google Analytics koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika radi analize ponašanja korisnika (npr. kolačići ili otisak uređaja). Informacije koje Google prikupi o korištenju ove web stranice obično se prenose na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tamo pohranjuju.

Korištenje ove usluge temelji se na vašem pristanku prema čl. 6. stavku 1. lit. a Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) i § 25. stavku 1. Zakona o telekomunikacijama. Pristanak se može u bilo kojem trenutku povući.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Dodatak za preglednik

Možete spriječiti prikupljanje i obradu vaših podataka od strane Googlea preuzimanjem i instaliranjem dodatka za preglednik dostupnog na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Više informacija o postupanju s korisničkim podacima u Google Analyticsu možete pronaći u Pravilima o privatnosti tvrtke Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Obrada ugovora

S Googleom smo sklopili ugovor o obradi podataka i u potpunosti poštujemo stroge smjernice njemačkih nadzornih tijela za zaštitu podataka prilikom korištenja Google Analyticsa.

Hotjar

Ova web stranica koristi Hotjar. Davatelj usluge je Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe (Web stranica: https://www.hotjar.com).

Hotjar je alat za analizu ponašanja korisnika na ovoj web stranici. Pomoću Hotjara možemo, između ostalog, snimati vaše pokrete mišem, skrolanje i klikove. Hotjar također može utvrditi koliko dugo ste zadržali miša na određenom mjestu. Na temelju tih informacija, Hotjar stvara tzv. Heatmaps, pomoću kojih se može utvrditi koje dijelove web stranice posjetitelj preferira gledati.

Također možemo utvrditi koliko dugo ste ostali na stranici i kada ste je napustili. Također možemo utvrditi na kojem ste mjestu prekinuli unos u kontakt obrazac (tzv. Conversion-Funnels).

Osim toga, putem Hotjara možemo dobiti izravne povratne informacije od posjetitelja web stranice. Ova funkcija služi poboljšanju web ponude operatera web stranice.

Hotjar koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika radi analize ponašanja korisnika (npr. kolačići ili korištenje Device-Fingerprintinga).

Ako je dobiven pristanak (Consent), korištenje navedene usluge vrši se isključivo na temelju čl. 6 st. 1 lit. a DSGVO i § 25 TTDSG. Pristanak se može u bilo kojem trenutku povući. Ako pristanak nije dobiven, korištenje ove usluge temelji se na čl. 6 st. 1 lit. f DSGVO; operater web stranice ima opravdan interes za analizom ponašanja korisnika kako bi optimizirao svoju web ponudu i oglašavanje.

Onemogućavanje Hotjara

Ako želite onemogućiti prikupljanje podataka putem Hotjara, kliknite na sljedeću poveznicu i slijedite upute: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Imajte na umu da se onemogućavanje Hotjara mora obaviti zasebno za svaki preglednik ili svaki uređaj.

Više informacija o Hotjaru i prikupljenim podacima možete pronaći u Pravilima o zaštiti privatnosti Hotjara na sljedećoj poveznici: https://www.hotjar.com/privacy.

Obrađivač narudžbe

Zaključili smo Ugovor o obradi narudžbe (AVV) za korištenje gore navedene usluge. Radi se o ugovoru propisanom zakonima o zaštiti podataka koji osigurava da ovaj pružatelj usluga obrađuje osobne podatke posjetitelja naše web stranice samo prema našim uputama i u skladu s DSGVO.

Google oglasi

Vlasnik web stranice koristi Google oglase. Google oglasi su online oglašivački program tvrtke Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google oglasi nam omogućuju prikazivanje oglasa u Google pretraživaču ili na web stranicama trećih strana kada korisnik unese određene ključne riječi u Google pretraživač (ciljano oglašavanje prema ključnim riječima). Također, ciljani oglasi mogu biti prikazani na temelju podataka o korisnicima dostupnih u Googleu (npr. lokacijski podaci i interesi) (ciljano oglašavanje prema ciljanoj skupini). Mi kao vlasnici web stranica možemo kvantitativno analizirati ove podatke, primjerice analizirajući koje ključne riječi su dovele do prikazivanja naših oglasa i koliko je oglasa rezultiralo odgovarajućim klikovima.

Korištenje ove usluge temelji se na vašem pristanku prema čl. 6 st. 1 lit. a GDPR-a i § 25 st. 1 TTDSG-a. Pristanak se može u bilo kojem trenutku povući.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Praćenje konverzija

Ova web stranica koristi Google Praćenje konverzija. Davatelj usluge je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Pomoću Google Praćenja konverzija Google i mi možemo prepoznati je li korisnik obavio određene radnje. Na primjer, možemo analizirati koje su tipke na našoj web stranici često kliknute i koje su proizvode posebno često pregledavali ili kupili. Ove informacije koriste se za izradu statistike konverzija. Saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naše oglase i koje su radnje poduzeli. Ne dobivamo informacije pomoću kojih bismo mogli osobno identificirati korisnika. Google sam koristi kolačiće ili slične tehnologije prepoznavanja.

Korištenje ove usluge temelji se na vašem pristanku prema čl. 6. stavku 1. lit. a GDPR-a i § 25. stavku 1. TTDSG-a. Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku.

Više informacija o Google Praćenju konverzija možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta-Pixel (nekada Facebook Pixel)

Ova web stranica koristi Facebook/Meta piksel za mjerenje konverzija posjetitelja. Pružatelj ovih usluga je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Međutim, prikupljeni podaci prema izjavi Facebooka također se prenose u SAD i druge treće zemlje.

Na taj način može se pratiti ponašanje posjetitelja stranica nakon što su preusmjereni na web stranicu pružatelja klikom na Facebook oglas. Na taj način mogu se analizirati učinkovitost Facebook oglasa u statističke i istraživačke svrhe te optimizirati buduće marketinške aktivnosti.

Prikupljeni podaci su anonimni za nas kao operatera ove web stranice, ne možemo izvući zaključke o identitetu korisnika. Međutim, podaci se pohranjuju i obrađuju od strane Facebooka, tako da je moguća veza s odgovarajućim korisničkim profilom i Facebook može koristiti podatke u vlastite marketinške svrhe u skladu s Facebook politikom korištenja podataka (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Na taj način Facebook može omogućiti prikazivanje oglasa na Facebook stranicama i izvan Facebooka. Ovaj način korištenja podataka ne može se utjecati od strane nas kao operatera stranica.

Korištenje ove usluge temelji se na vašem pristanku prema čl. 6 st. 1 lit. a GDPR i § 25 st. 1 TTDSG. Pristanak se može povući u bilo kojem trenutku.

U mjeri u kojoj se pomoću opisanog alata prikupljaju osobni podaci na našoj web stranici i prenose Facebooku, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska zajednički smo odgovorni za obradu tih podataka (čl. 26 GDPR). Zajednička odgovornost odnosi se isključivo na prikupljanje podataka i njihovo prenošenje Facebooku. Obrada koja slijedi nakon preusmjeravanja od strane Facebooka nije dio zajedničke odgovornosti. Naše zajedničke obveze zabilježene su u sporazumu o zajedničkoj obradi. Tekst sporazuma možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema tom sporazumu, mi smo odgovorni za pružanje informacija o zaštiti podataka prilikom korištenja Facebook alata i za sigurnu implementaciju alata na našoj web stranici. Za sigurnost podataka Facebook proizvoda odgovoran je Facebook. Prava subjekata (npr. zahtjevi za informacije) u vezi s podacima koje Facebook obrađuje možete izravno ostvariti kod Facebooka. Ako ostvarujete prava subjekata kod nas, dužni smo ih proslijediti Facebooku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

U Facebook pravilima o zaštiti podataka možete pronaći dodatne informacije o zaštiti vaše privatnosti: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Također možete onemogućiti funkciju remarketinga "Prilagođene publike" u odjeljku Postavke oglasa na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Za to morate biti prijavljeni na Facebook.

Ako nemate Facebook račun, možete onemogućiti ciljanu reklamu od strane Facebooka na web mjestu Europske interaktivne digitalne oglašivačke alijanse: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

Newsletter podaci

Ako želite primati newsletter koji se nudi na web stranici, trebamo od vas e-mail adresu i informacije koje nam omogućuju provjeru da ste vlasnik navedene e-mail adrese i da pristajete na primanje newslettera. Dodatni podaci se ne prikupljaju ili se prikupljaju samo dobrovoljno. Ove podatke koristimo isključivo za slanje traženih informacija i ne dijelimo ih s trećim stranama.

Obrada podataka unesenih u obrazac za prijavu na newsletter vrši se isključivo na temelju vaše privole (Čl. 6 St. 1 lit. a GDPR). Dano odobrenje za pohranu podataka, e-mail adrese i njihovo korištenje za slanje newslettera možete u bilo kojem trenutku povući, primjerice putem veze "Odjava" u newsletteru. Zakonitost već provedenih postupaka obrade podataka neće biti pogođena povlačenjem privole.

Podaci koje ste nam dostavili radi primanja newslettera bit će pohranjeni kod nas ili pružatelja usluge newslettera do vaše odjave s newslettera kod nas ili brisanja s liste primatelja newslettera nakon odjave s newslettera ili nakon prestanka svrhe. Zadržavamo pravo brisanja ili blokiranja e-mail adresa iz naše liste primatelja newslettera prema vlastitom nahođenju u okviru našeg opravdanog interesa prema Čl. 6 St. 1 lit. f GDPR.

Podaci koji su pohranjeni kod nas iz drugih razloga neće biti pogođeni ovim.

Nakon odjave s liste primatelja newslettera, vaša e-mail adresa kod nas ili pružatelja usluge newslettera može biti pohranjena na crnoj listi, ako je to potrebno radi sprječavanja budućih slanja e-pošte. Podaci s crne liste koriste se samo u tu svrhu i ne spajaju se s drugim podacima. Ovo služi i vašem interesu i našem interesu za poštivanjem zakonskih zahtjeva prilikom slanja newslettera (opravdani interes u smislu Čl. 6 St. 1 lit. f GDPR). Pohrana na crnoj listi nije vremenski ograničena. Možete se usprotiviti pohrani, ako vaši interesi pretežu nad našim opravdanim interesom.

8. Dodaci i alati

YouTube s proširenim zaštitom privatnosti

Ova web stranica uključuje videozapise s web stranice YouTube. Operater stranica je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Koristimo YouTube u proširenom načinu zaštite privatnosti. Prema YouTube-u, ovaj način rada sprječava YouTube da sprema informacije o posjetiteljima ove web stranice prije nego što pogledaju videozapis. Međutim, prošireni način zaštite privatnosti ne isključuje nužno dijeljenje podataka s partnerima YouTube-a. Na taj način, YouTube uspostavlja vezu s Google DoubleClick mrežom, bez obzira gledate li videozapis.

Kada pokrenete YouTube video na ovoj web stranici, uspostavlja se veza s poslužiteljima YouTube-a. YouTube poslužitelju se šalje informacija o tome koje su naše stranice posjetili. Ako ste prijavljeni u svoj YouTube račun, omogućujete YouTube-u da izravno poveže vaše surfanje s vašim osobnim profilom. To možete spriječiti odjavom iz svog YouTube računa.

Također, nakon pokretanja videozapisa, YouTube može spremiti različite kolačiće na vaš uređaj ili koristiti slične tehnologije prepoznavanja (npr. otisak uređaja). Na taj način, YouTube može dobiti informacije o posjetiteljima ove web stranice. Te informacije se koriste, između ostalog, za prikupljanje statistika o videozapisima, poboljšanje korisničkog iskustva i sprječavanje prijevara.

Moguće je da će nakon pokretanja YouTube videozapisa biti pokrenuti dodatni postupci obrade podataka na koje nemamo utjecaja.

Korištenje YouTube-a provodi se u interesu privlačnog prikaza naših online ponuda. To predstavlja legitimni interes u smislu čl. 6 stavka 1. točke f Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se vrši isključivo na temelju čl. 6 stavka 1. točke a Opće uredbe o zaštiti podataka i § 25 stavka 1 Zakona o telekomunikacijama, u mjeri u kojoj suglasnost obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama na uređaju korisnika (npr. otisak uređaja) u smislu Zakona o telekomunikacijama. Suglasnost se može povući u bilo kojem trenutku.

Više informacija o zaštiti privatnosti na YouTube-u možete pronaći u njihovoj Izjavi o zaštiti privatnosti na: https://policies.google.com/privacy?hl=hr.

---<DOC_BEGIN---

Google fontovi (lokalno hosting)

Ova stranica koristi Google fontove koje pruža Google kako bi se jedinstveno prikazivale fontove. Google fontovi su lokalno instalirani. Ne dolazi do povezivanja s Google poslužiteljima.

Više informacija o Google fontovima možete pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq i u Googleovoj politici privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. eCommerce i pružatelji plaćanja

Obrada podataka o klijentima i ugovorima

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo osobne podatke klijenata i podatke o ugovorima radi uspostavljanja, sadržajne izrade i promjene naših ugovornih odnosa. Osobne podatke o korištenju ove web stranice (podaci o korištenju) prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u mjeri u kojoj je to potrebno kako bismo korisniku omogućili korištenje usluge ili naplatili uslugu. Pravna osnova za to je članak 6. stavak 1. točka b Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prikupljeni podaci o klijentima bit će izbrisani nakon završetka narudžbe ili završetka poslovnog odnosa i isteka eventualnih zakonskih rokova čuvanja. Zakonski rokovi čuvanja ostaju netaknuti.

Prijenos podataka prilikom sklapanja ugovora o pružanju usluga i digitalnih sadržaja

Osobne podatke prenosimo trećim stranama samo kada je to potrebno u okviru izvršenja ugovora, poput banke koja je zadužena za obradu plaćanja.

Daljnji prijenos podataka neće se dogoditi ili će se dogoditi samo ako ste izričito pristali na prijenos. Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez izričitog pristanka, poput u svrhu oglašavanja.

Osnova za obradu podataka je članak 6. stavak 1. točka b Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), koji dopušta obradu podataka radi ispunjenja ugovora ili predugovornih mjera.

Platne usluge

Na našoj web stranici integriramo platne usluge trećih strana. Kada obavite kupnju kod nas, vaši podaci za plaćanje (npr. ime, iznos plaćanja, broj računa, broj kreditne kartice) obrađuju se od strane pružatelja platnih usluga u svrhu obrade plaćanja. Za ove transakcije primjenjuju se odgovarajući ugovorni i zaštitni propisi odgovarajućih pružatelja usluga. Korištenje pružatelja platnih usluga temelji se na čl. 6. stavku 1. točki b GDPR-a (izvršenje ugovora) kao i u interesu što glađeg, udobnijeg i sigurnijeg procesa plaćanja (čl. 6. stavak 1. točka f GDPR-a). Ukoliko se za određene radnje traži vaša suglasnost, pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. stavak 1. točka a GDPR-a; suglasnosti se mogu povući u bilo kojem trenutku za budućnost.

Sljedeće platne usluge / pružatelji usluga koristimo u okviru ove web stranice:

PayPal

Pružatelj ove platne usluge je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (u daljnjem tekstu „PayPal“).

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Detalje možete pronaći u Izjavi o zaštiti privatnosti PayPala: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Stripe

Pružatelj za korisnike unutar EU je Stripe Payments Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irska (u daljnjem tekstu „Stripe“).

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje: https://stripe.com/de/privacy i https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Detalje možete pronaći u Izjavi o zaštiti privatnosti Stripea na sljedećem linku: https://stripe.com/de/privacy.

10. Vlastite usluge

Google Drive

Ugradili smo Google Drive na ovoj web stranici. Davatelj usluge je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Drive nam omogućuje ugradnju područja za prijenos datoteka na našoj web stranici, na kojem možete prenositi sadržaj. Kada prenesete sadržaj, on se pohranjuje na poslužiteljima Google Drivea. Prilikom posjete naše web stranice, također se uspostavlja veza s Google Driveom, tako da Google Drive može utvrditi da ste posjetili našu web stranicu.

Korištenje Google Drivea temelji se na čl. 6. stavku 1. točki f Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Davatelj usluge ima opravdan interes za pouzdano područje za prijenos datoteka na svojoj web stranici. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se vrši isključivo na temelju čl. 6. stavka 1. točke a GDPR-a; pristanak se može u bilo kojem trenutku povući.

Obrada u ime

Sklopili smo ugovor o obradi u ime (AVV) za korištenje gore navedene usluge. Radi se o ugovoru propisanom zakonima o zaštiti podataka koji osigurava da davatelj usluge obrađuje osobne podatke posjetitelja naše web stranice samo prema našim uputama i u skladu s GDPR-om.