Crovillas

Personvern

1. Personvern ved fĂžrste Ăžyekast

Generelle merknader

De fÞlgende merknadene gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine personopplysninger nÄr du besÞker denne nettsiden. Personopplysninger er alle data som kan brukes til Ä personlig identifisere deg. Detaljert informasjon om personvern finner du i vÄr personvernerklÊring som er oppfÞrt under denne teksten.

Datainnsamling pÄ denne nettsiden

Hvem er ansvarlig for datainnsamlingen pÄ denne nettsiden?

Databehandlingen pÄ denne nettsiden utfÞres av nettsideoperatÞren. Dennes kontaktopplysninger kan du finne i avsnittet "Merknad om den ansvarlige enheten" i denne personvernerklÊringen.

Hvordan samler vi inn dataene dine?

Dine data blir samlet inn dels ved at du gir oss informasjonen. Dette kan for eksempel vĂŠre data du legger inn i et kontaktskjema.

Andre data blir automatisk eller etter ditt samtykke samlet inn nÄr du besÞker nettsiden gjennom vÄre IT-systemer. Dette er hovedsakelig tekniske data (f.eks. internettleser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Innsamlingen av disse dataene skjer automatisk sÄ snart du gÄr inn pÄ denne nettsiden.

Hva bruker vi dataene dine til?

En del av dataene blir samlet inn for Ă„ sikre en feilfri tilgjengelighet av nettsiden. Andre data kan brukes til Ă„ analysere brukeratferden din.

Hvilke rettigheter har du angÄende dine data?

Du har til enhver tid rett til Ä fÄ gratis informasjon om opprinnelsen, mottakeren og formÄlet med dine lagrede personopplysninger. Du har ogsÄ rett til Ä be om retting eller sletting av disse dataene. Hvis du har gitt samtykke til databehandling, kan du nÄr som helst trekke dette samtykket tilbake for fremtiden. I tillegg har du rett til Ä be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger under visse omstendigheter. Du har ogsÄ rett til Ä klage til den relevante tilsynsmyndigheten.

For dette og andre spÞrsmÄl om personvern, kan du nÄr som helst kontakte oss.

AnalyseverktĂžy og verktĂžy fra tredjeparter

NÄr du besÞker denne nettsiden, kan din surfatferd bli statistisk evaluert. Dette skjer hovedsakelig med sÄkalte analyseprogrammer.

Detaljert informasjon om disse analyseprogrammene finner du i den fĂžlgende personvernerklĂŠringen.

2. Hosting og innholdsleveringsnettverk (CDN)

Vi hoster innholdet pÄ vÄr nettside hos fÞlgende leverandÞr:

Ekstern hosting

Denne nettsiden er eksternt hostet. Personopplysningene som samles inn pÄ denne nettsiden, lagres pÄ serverne til hostingleverandÞren(e). Dette kan hovedsakelig vÊre IP-adresser, kontaktforespÞrsler, meta- og kommunikasjonsdata, kontraktsdata, kontaktinformasjon, navn, nettstedtilganger og andre data som genereres via en nettside.

Ekstern hosting utfÞres for Ä oppfylle kontrakten overfor vÄre potensielle og eksisterende kunder (Art. 6 Abs. 1 lit. b GDPR) og i interesse av Ä tilby vÄrt online-tilbud pÄ en sikker, rask og effektiv mÄte gjennom en profesjonell leverandÞr (Art. 6 Abs. 1 lit. f GDPR). Dersom det er innhentet et samtykke, skjer behandlingen utelukkende pÄ grunnlag av Art. 6 Abs. 1 lit. a GDPR og § 25 Abs. 1 TTDSG, sÄ langt samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens endeenhet (f.eks. enhetsfingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan nÄr som helst trekkes tilbake.

VÄr(e) hostingleverandÞr(er) vil kun behandle dine data i den utstrekning det er nÞdvendig for Ä oppfylle sine ytelsesforpliktelser og fÞlge vÄre instrukser med hensyn til disse dataene.

Vi bruker fĂžlgende hostingleverandĂžr(er):

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Databehandleravtale

Vi har inngÄtt en databehandleravtale (DPA) for bruk av den ovennevnte tjenesten. Dette er en kontrakt pÄkrevd av databeskyttelseslovgivningen, som sikrer at leverandÞren behandler personopplysningene til vÄre nettsidebesÞkende kun i henhold til vÄre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

Cloudflare

Vi bruker tjenesten "Cloudflare". LeverandĂžren er Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (heretter "Cloudflare").

Cloudflare tilbyr et globalt distribuert innholdsleveringsnettverk med DNS. Teknisk sett blir informasjonsoverfÞringen mellom nettleseren din og nettstedet vÄrt ledet gjennom Cloudflares nettverk. Dette setter Cloudflare i stand til Ä analysere trafikken mellom nettleseren din og nettstedet vÄrt og Ä fungere som et filter mellom vÄre servere og potensielt ondsinnet trafikk fra internett. I denne prosessen kan Cloudflare ogsÄ bruke informasjonskapsler eller andre teknologier for Ä gjenkjenne internettbrukere, som imidlertid kun brukes til det formÄlet som er beskrevet her.

Bruken av Cloudflare er basert pÄ vÄr legitime interesse i Ä tilby vÄrt nettsted sÄ feilfritt og sikkert som mulig (Art. 6 (1) lit. f GDPR).

DataoverfÞringen til USA er basert pÄ standard kontraktsklausuler fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

For mer informasjon om sikkerhet og personvern hos Cloudflare, se her: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Databehandleravtale

Vi har inngÄtt en databehandleravtale (DPA) for bruk av tjenesten nevnt ovenfor. Dette er en kontrakt pÄlagt av databeskyttelseslovgivningen, som sikrer at den behandler personopplysningene til besÞkende pÄ nettstedet vÄrt kun i henhold til vÄre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

Google Cloud CDN

Vi bruker innholdsleveringsnettverket Google Cloud CDN. LeverandÞren er Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google tilbyr et globalt distribuert innholdsleveringsnettverk. Teknisk sett blir informasjonsoverfÞringen mellom nettleseren din og vÄr nettside ledet gjennom Googles nettverk. Dette gjÞr at vi kan Þke den globale tilgjengeligheten og ytelsen til vÄr nettside.

Bruken av Google Cloud CDN er basert pÄ vÄr legitime interesse i Ä tilby vÄrt nettinnhold sÄ feilfritt og sikkert som mulig (Art. 6 (1) lit. f GDPR).

DataoverfÞringen til USA er basert pÄ EUs standard kontraktsklausuler. Detaljer finner du her: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Mer informasjon om Google Cloud CDN finner du her: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de.

3. Generelle merknader og obligatorisk informasjon

Personvern

OperatĂžrene av disse sidene tar beskyttelsen av dine personlige data svĂŠrt alvorlig. Vi behandler dine personopplysninger konfidensielt og i samsvar med lovbestemte databeskyttelsesforskrifter samt denne personvernerklĂŠringen.

NÄr du bruker dette nettstedet, samles ulike personopplysninger inn. Personopplysninger er data som kan identifisere deg personlig. Denne personvernerklÊringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva vi bruker dem til. Den forklarer ogsÄ hvordan og i hvilket formÄl dette gjÞres.

Vi pÄpeker at dataoverfÞring over internett (f.eks. nÄr man kommuniserer via e-post) kan ha sikkerhetshull. En fullstendig beskyttelse av data mot tilgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Informasjon om den ansvarlige enheten

Den ansvarlige enheten for databehandlingen pÄ denne nettsiden er:

Crovillas GmbH Werner-Bock-Straße 40 33602 Bielefeld

Telefon: +49 (0)521 – 430 69 899 E-post: info@crovillas.com

Den ansvarlige enheten er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formÄlene med og midlene for behandlingen av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser o.l.).

Lagringstid

Med mindre det er angitt en mer spesifikk lagringstid i denne personvernerklÊringen, vil dine personopplysninger bli bevart hos oss til formÄlet med databehandlingen bortfaller. Hvis du gjÞr gjeldende en berettiget forespÞrsel om sletting eller trekker tilbake samtykke til databehandling, vil dine data bli slettet, med mindre vi har andre juridisk tillatte grunner for Ä lagre dine personopplysninger (f.eks. skatte- eller handelsrettslige oppbevaringsfrister); i sistnevnte tilfelle skjer slettingen etter at disse grunnene bortfaller.

Generelle merknader om de rettslige grunnlagene for databehandling pÄ dette nettstedet

Dersom du har samtykket til databehandlingen, behandler vi dine personopplysninger pÄ grunnlag av Art. 6 par. 1 lit. a GDPR eller Art. 9 par. 2 lit. a GDPR, dersom spesielle kategorier av data behandles i henhold til Art. 9 par. 1 GDPR. I tilfelle av uttrykkelig samtykke til overfÞring av personopplysninger til tredjeland, skjer databehandlingen ogsÄ pÄ grunnlag av Art. 49 par. 1 lit. a GDPR. Dersom du har samtykket til lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon pÄ din enhet (f.eks. via enhetsavtrykk), skjer databehandlingen i tillegg pÄ grunnlag av § 25 par. 1 TTDSG. Samtykket kan nÄr som helst trekkes tilbake. Hvis dine data er nÞdvendige for Ä oppfylle en kontrakt eller for Ä gjennomfÞre tiltak fÞr kontraktsinngÄelse, behandler vi dine data pÄ grunnlag av Art. 6 par. 1 lit. b GDPR. Videre behandler vi dine data hvis det er nÞdvendig for Ä oppfylle en juridisk forpliktelse pÄ grunnlag av Art. 6 par. 1 lit. c GDPR. Databehandlingen kan ogsÄ skje pÄ grunnlag av vÄr berettigede interesse i henhold til Art. 6 par. 1 lit. f GDPR. De relevante rettslige grunnlagene i hvert enkelt tilfelle vil bli informert om i de fÞlgende avsnittene i denne personvernerklÊringen.

Merknad om overfĂžring av data til USA og andre tredjeland

Vi bruker blant annet verktÞy fra selskaper basert i USA eller andre land som ikke har tilstrekkelig databeskyttelse. NÄr disse verktÞyene er aktive, kan dine personopplysninger bli overfÞrt til og behandlet i disse landene. Vi gjÞr oppmerksom pÄ at det i disse landene ikke kan garanteres et databeskyttelsesnivÄ som er sammenlignbart med EU. For eksempel er amerikanske selskaper forpliktet til Ä utlevere personopplysninger til sikkerhetsmyndigheter uten at du som berÞrt person kan ta rettslige skritt mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes at amerikanske myndigheter (f.eks. etterretningstjenester) behandler, evaluerer og permanent lagrer dine data som befinner seg pÄ amerikanske servere til overvÄkningsformÄl. Vi har ingen kontroll over disse behandlingsaktivitetene.

Tilbaketrekking av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprosesser er kun mulige med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan nÄr som helst trekke tilbake et allerede gitt samtykke. Lovligheten av databehandlingen som har funnet sted frem til tilbaketrekkingen pÄvirkes ikke av tilbaketrekkingen.

Rett til Ă„ protestere mot datainnsamling i spesielle tilfeller samt mot direkte markedsfĂžring (Art. 21 GDPR)

NÅR DATA BEHANDLES PÅ GRUNNLAG AV ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU TIL ENHVER TID RETTEN TIL Å PROTESTERE MOT BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER AV GRUNNER SOM FØLGER AV DIN SPESIELLE SITUASJON; DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILERING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. DEN RELEVANTE RETTSGRUNNLAGET SOM BEHANDLINGEN ER BASERT PÅ, FINNER DU I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU PROTESTERER, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE DINE BERØRTE PERSONOPPLYSNINGER, MED MINDRE VI KAN PÅVISE TUNGE BERETTIGEDE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN SOM OVERVEIER DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER BEHANDLINGEN ER NØDVENDIG FOR Å FASTSLÅ, UTØVE ELLER FORSVARE RETTSLIGE KRAV (PROTEST ETTER ART. 21 ABS. 1 GDPR).

NÅR DINE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES FOR Å DRIVE DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å PROTESTERE MOT BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER SOM ANGÅR DEG TIL FORMÅL MED SLIK MARKEDSFØRING; DETTE GJELDER OGSÅ FOR PROFILERING I DEN GRAD DET ER FORBUNDET MED SLIK DIREKTE MARKEDSFØRING. HVIS DU PROTESTERER, VIL DINE PERSONOPPLYSNINGER DERETTER IKKE LENGRE BLI BRUKT TIL FORMÅL MED DIREKTE MARKEDSFØRING (PROTEST ETTER ART. 21 ABS. 2 GDPR).

Klagerett hos den kompetente tilsynsmyndigheten

I tilfelle brudd pÄ GDPR har de berÞrte rett til Ä klage til en tilsynsmyndighet, spesielt i medlemsstaten der de vanligvis oppholder seg, deres arbeidsplass, eller stedet for den antatte overtredelsen. Klageretten gjelder uavhengig av andre administrative eller rettslige rettsmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til Ä fÄ utlevert data som vi behandler automatisk pÄ grunnlag av ditt samtykke eller for Ä oppfylle en kontrakt, til deg selv eller til en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Dersom du ber om direkte overfÞring av dataene til en annen ansvarlig, skjer dette bare sÄ langt det er teknisk gjennomfÞrbart.

Opplysning, sletting og retting

Du har til enhver tid rett til Ä fÄ gratis opplysninger om dine lagrede personopplysninger, deres opprinnelse og mottaker, og formÄlet med databehandlingen, og eventuelt en rett til retting eller sletting av disse dataene i henhold til gjeldende lovbestemmelser. For dette og andre spÞrsmÄl om personopplysninger kan du nÄr som helst kontakte oss.

Rett til begrensning av behandling

Du har rett til Ä kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Du kan kontakte oss nÄr som helst for dette. Rett til begrensning av behandlingen eksisterer i fÞlgende tilfeller:

  • Hvis du bestrider nĂžyaktigheten av de personopplysningene som er lagret hos oss, trenger vi vanligvis tid til Ă„ verifisere dette. For varigheten av denne kontrollen har du rett til Ă„ kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.
  • Hvis behandlingen av dine personopplysninger har skjedd eller skjer ulovlig, kan du kreve begrensning av databehandlingen i stedet for sletting.
  • Hvis vi ikke lenger trenger dine personopplysninger, men du trenger dem for Ă„ utĂžve, forsvare eller gjĂžre gjeldende rettskrav, har du rett til Ă„ kreve begrensning av behandlingen av dine personopplysninger i stedet for sletting.
  • Hvis du har inngitt en innsigelse etter Art. 21 (1) GDPR, mĂ„ det gjĂžres en avveining mellom dine og vĂ„re interesser. SĂ„ lenge det ikke er avgjort hvilke interesser som veier tyngst, har du rett til Ă„ kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses.

NĂ„r du har begrenset behandlingen av dine personopplysninger, kan disse dataene – med unntak av lagring – kun behandles med ditt samtykke eller for Ă„ gjĂžre gjeldende, utĂžve eller forsvare rettskrav, eller for Ă„ beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person, eller av grunner til viktig offentlig interesse for Den europeiske union eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Denne siden bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetshensyn og for Ä beskytte overfÞringen av konfidensielt innhold, som for eksempel bestillinger eller forespÞrsler, som du sender til oss som sideoperatÞr. Du kan se at en forbindelse er kryptert ved at adresselinjen i nettleseren endrer seg fra "http://" til "https://" og ved lÄsesymbolet i nettleserlinjen din.

NĂ„r SSL- eller TLS-krypteringen er aktivert, kan ikke dataene som du sender til oss, leses av tredjeparter.

Kryptert betalingsformidling pÄ denne nettsiden

Etter inngÄelse av en betalingspliktig kontrakt er det nÞdvendig Ä overfÞre dine betalingsdata til oss (f.eks. kontonummer ved direkte debitering) for Ä behandle betalingen.

Betalingsformidlingen via vanlige betalingsmetoder (Visa/MasterCard, direkte debitering) skjer utelukkende over en kryptert SSL- eller TLS-forbindelse. En kryptert forbindelse kan du gjenkjenne ved at adresselinjen i nettleseren endrer seg fra "http://" til "https://" og ved lÄs-symbolet i nettleserlinjen din.

Ved kryptert kommunikasjon kan ikke dine betalingsdata, som du overfĂžrer til oss, leses av tredjeparter.

Innsigelse mot reklame-e-poster

Bruken av kontaktinformasjon publisert som en del av plikten til Ă„ ha et imprint for Ă„ sende ut reklame og informasjonsmateriell som ikke er uttrykkelig etterspurt, motsies herved. Nettstedets operatĂžrer forbeholder seg retten til Ă„ ta rettslige skritt i tilfelle uĂžnsket tilsendelse av reklameinformasjon, slik som spam-e-poster.

Datainnsamling pÄ denne nettsiden

Informasjonskapsler

VÄre nettsider bruker sÄkalte "informasjonskapsler". Informasjonskapsler er smÄ datapakker og forÄrsaker ingen skade pÄ enheten din. De lagres enten midlertidig for varigheten av en Þkt (sesjonsinformasjonskapsler) eller permanent (permanente informasjonskapsler) pÄ enheten din. Sesjonsinformasjonskapsler slettes automatisk etter at besÞket ditt er over. Permanente informasjonskapsler forblir lagret pÄ enheten din til du selv sletter dem eller de blir automatisk slettet av nettleseren din.

Informasjonskapsler kan komme fra oss (fÞrstepartsinformasjonskapsler) eller fra tredjepartsfirmaer (sÄkalte tredjepartsinformasjonskapsler). Tredjepartsinformasjonskapsler muliggjÞr integrering av visse tjenester fra tredjepartsfirmaer innenfor nettsider (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har forskjellige funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk nÞdvendige, siden visse nettsidefunksjoner ikke ville fungere uten dem (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Andre informasjonskapsler kan brukes til Ä evaluere brukeratferd eller til reklameformÄl.

Informasjonskapsler som er nÞdvendige for Ä gjennomfÞre den elektroniske kommunikasjonsprosessen, for Ä tilby bestemte funksjoner du Þnsker (f.eks. for handlekurvfunksjonen) eller for Ä optimalisere nettstedet (f.eks. informasjonskapsler for Ä mÄle webpublikummet), lagres pÄ grunnlag av Art. 6 (1) lit. f GDPR, med mindre en annen rettslig grunnlag er angitt. NettstedsoperatÞren har en legitim interesse i Ä lagre nÞdvendige informasjonskapsler for Ä tilby sine tjenester teknisk feilfritt og optimalisert. Hvis det er innhentet samtykke til lagring av informasjonskapsler og lignende gjenkjennelsesteknologier, skjer behandlingen utelukkende pÄ grunnlag av dette samtykket (Art. 6 (1) lit. a GDPR og § 25 (1) TTDSG); samtykket kan nÄr som helst trekkes tilbake.

Du kan stille inn nettleseren din slik at du blir informert om innstillingen av informasjonskapsler og bare tillate informasjonskapsler i enkelte tilfeller, utelukke aksept av informasjonskapsler for visse tilfeller eller generelt, samt aktivere automatisk sletting av informasjonskapsler nÄr nettleseren lukkes. Deaktivering av informasjonskapsler kan begrense funksjonaliteten til dette nettstedet.

Hvilke informasjonskapsler og tjenester som brukes pÄ dette nettstedet, kan du finne ut av i denne personvernerklÊringen.

Server-loggfiler

LeverandÞren av sidene samler og lagrer automatisk informasjon i sÄkalte server-loggfiler, som nettleseren din automatisk sender til oss. Dette inkluderer:

  • Nettlesertype og nettleserversjon
  • Brukt operativsystem
  • Referrer URL
  • Vertsnavn pĂ„ den tilgangssĂžkende datamaskinen
  • Tidspunkt for serverforespĂžrselen
  • IP-adresse

Disse dataene vil ikke bli kombinert med andre datakilder.

Innsamlingen av disse dataene er basert pĂ„ Art. 6 (1) lit. f GDPR. NettstedsoperatĂžren har en legitim interesse i Ă„ sikre teknisk feilfri presentasjon og optimalisering av sitt nettsted – for dette mĂ„ server-loggfilene samles inn.

Kontaktskjema

NÄr du sender oss forespÞrsler via kontaktskjemaet, lagres opplysningene fra forespÞrselsskjemaet inkludert kontaktinformasjonen du har oppgitt der, for Ä behandle forespÞrselen og i tilfelle oppfÞlgingsspÞrsmÄl hos oss. Vi gir ikke disse dataene videre uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene er basert pÄ Art. 6 (1) lit. b GDPR, hvis forespÞrselen din er relatert til oppfyllelsen av en kontrakt eller er nÞdvendig for Ä gjennomfÞre forhÄndskontraktsmessige tiltak. I alle andre tilfeller er behandlingen basert pÄ vÄr legitime interesse i effektiv behandling av forespÞrslene rettet til oss (Art. 6 (1) lit. f GDPR) eller pÄ ditt samtykke (Art. 6 (1) lit. a GDPR) hvis dette er forespurt; samtykket kan nÄr som helst trekkes tilbake.

Dataene du har angitt i kontaktskjemaet forblir hos oss til du ber oss om Ă„ slette dem, trekker tilbake ditt samtykke til lagring, eller formĂ„let med datalagringen bortfaller (f.eks. etter at forespĂžrselen din er ferdigbehandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt oppbevaringsfrister – forblir upĂ„virket.

ForespĂžrsel via e-post, telefon eller telefaks

NÄr du kontakter oss via e-post, telefon eller telefaks, vil din forespÞrsel inkludert alle derav fÞlgende personopplysninger (navn, forespÞrsel) bli lagret og behandlet av oss for Ä hÄndtere din henvendelse. Vi gir ikke disse dataene videre uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse dataene skjer pÄ grunnlag av Art. 6 (1) bokstav b GDPR, dersom din forespÞrsel er relatert til oppfyllelsen av en kontrakt eller er nÞdvendig for Ä gjennomfÞre tiltak fÞr en kontrakt inngÄs. I alle andre tilfeller er behandlingen basert pÄ vÄr legitime interesse i effektiv hÄndtering av forespÞrslene som er rettet til oss (Art. 6 (1) bokstav f GDPR) eller pÄ ditt samtykke (Art. 6 (1) bokstav a GDPR) dersom dette er forespurt; samtykket kan nÄr som helst trekkes tilbake.

Dataene du sender til oss via kontaktforespĂžrsler forblir hos oss til du ber oss om Ă„ slette dem, trekker tilbake ditt samtykke til lagring, eller formĂ„let med datalagringen bortfaller (f.eks. etter at din henvendelse er ferdigbehandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt lovpĂ„lagte oppbevaringsfrister – forblir upĂ„virket.

Bruk av chatbots

Vi bruker chatbots for Ä kommunisere med deg. Chatbots er i stand til Ä svare pÄ dine spÞrsmÄl og andre inndata uten menneskelig hjelp. For Ä gjÞre dette analyserer chatbots, i tillegg til dine inndata, ytterligere data for Ä gi passende svar (f.eks. navn, e-postadresser og andre kontaktdetaljer, kundenumre og andre identifikatorer, bestillinger og chatlogger). Videre kan din IP-adresse, loggfiler, lokasjonsinformasjon og andre metadata samles inn via chatboten. Disse dataene lagres pÄ serverne til chatbot-leverandÞren.

Basert pÄ de innsamlede dataene kan brukerprofiler opprettes. I tillegg kan dataene brukes til Ä vise interessebasert reklame, forutsatt at de Þvrige juridiske forutsetningene (spesielt samtykke) er oppfylt. For dette formÄlet kan chatbots kobles til analyse- og annonseringsverktÞy.

De innsamlede dataene kan ogsÄ brukes til Ä forbedre vÄre chatbots og deres responsatferd (maskinlÊring).

Dataene du oppgir i kommunikasjonen forblir hos oss eller chatbot-operatĂžren til du ber oss om Ă„ slette dem, trekker tilbake ditt samtykke til lagring, eller formĂ„let med datalagringen bortfaller (f.eks. etter at din forespĂžrsel er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt oppbevaringsperioder – forblir upĂ„virket.

Rettsgrunnlaget for bruk av chatbots er Art. 6 (1) lit. b GDPR, hvis chatboten brukes for Ä initiere en kontrakt eller som en del av kontraktsoppfyllelse. Hvis et tilsvarende samtykke er innhentet, skjer behandlingen utelukkende pÄ grunnlag av Art. 6 (1) lit. a GDPR og § 25 (1) TTDSG, sÄ langt samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens endeenhet (f.eks. enhetsfingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan nÄr som helst trekkes tilbake. I alle andre tilfeller er bruken basert pÄ vÄr legitime interesse i Ä ha en sÄ effektiv kundekommunikasjon som mulig (Art. 6 (1) lit. f GDPR).

Sosiale medier

Facebook

PÄ denne nettsiden er elementer fra det sosiale nettverket Facebook integrert. LeverandÞr av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Dataene som samles inn overfÞres imidlertid ogsÄ til USA og andre tredjeland ifÞlge Facebook.

En oversikt over Facebooks sosiale medie-elementer finner du her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

NÄr det sosiale medie-elementet er aktivt, opprettes en direkte forbindelse mellom din enhet og Facebook-serveren. Facebook mottar dermed informasjon om at du har besÞkt denne nettsiden med din IP-adresse. Hvis du klikker pÄ Facebooks "Liker-knapp" mens du er logget inn pÄ din Facebook-konto, kan du lenke innholdet pÄ denne nettsiden til din Facebook-profil. Dette gjÞr at Facebook kan tilordne besÞket pÄ denne nettsiden til din brukerkonto. Vi gjÞr oppmerksom pÄ at vi som tilbyder av sidene ikke har kjennskap til innholdet i de overfÞrte dataene eller deres bruk av Facebook. Mer informasjon finner du i Facebooks personvernerklÊring pÄ: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

SÄ langt samtykke (Consent) er innhentet, baseres bruken av den ovennevnte tjenesten pÄ grunnlag av Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO og § 25 TTDSG. Samtykket kan nÄr som helst trekkes tilbake. Hvis ingen samtykke er innhentet, baseres bruken av tjenesten pÄ vÄr legitime interesse i Ä oppnÄ stÞrst mulig synlighet i sosiale medier.

SÄ langt personopplysninger samles inn pÄ vÄr nettside med hjelp av det her beskrevne verktÞyet og overfÞres til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland sammen ansvarlige for denne databehandlingen (Art. 26 DSGVO). Det felles ansvaret begrenser seg utelukkende til innsamling av data og deres videreformidling til Facebook. Behandlingen som skjer etter videreformidlingen av Facebook er ikke del av det felles ansvaret. Forpliktelsene som ligger pÄ oss begge er fastlagt i en avtale om felles behandling. Teksten til avtalen finner du pÄ: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. IfÞlge denne avtalen er vi ansvarlige for Ä gi personverninformasjon ved bruk av Facebook-verktÞyet og for den personvernvennlige implementeringen av verktÞyet pÄ vÄr nettside. Facebook er ansvarlig for datasikkerheten til Facebook-produktene. Rettigheter for berÞrte personer (f.eks. forespÞrsler om innsyn) angÄende data behandlet av Facebook kan gjÞres gjeldende direkte hos Facebook. Hvis du gjÞr gjeldende berÞrte personers rettigheter hos oss, er vi forpliktet til Ä videresende disse til Facebook.

DataoverfÞringen til USA er basert pÄ EUs standard kontraktsklausuler. Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

PĂ„ denne nettsiden er funksjoner fra tjenesten Instagram integrert. Disse funksjonene tilbys av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

NÄr sosialmedieelementet er aktivt, opprettes en direkte forbindelse mellom din enhet og Instagram-serveren. Instagram fÄr dermed informasjon om ditt besÞk pÄ denne nettsiden.

Hvis du er logget inn pÄ din Instagram-konto, kan du ved Ä klikke pÄ Instagram-knappen lenke innholdet pÄ denne nettsiden til din Instagram-profil. Dette gjÞr at Instagram kan tilordne besÞket pÄ denne nettsiden til din brukerkonto. Vi gjÞr oppmerksom pÄ at vi som tilbyder av sidene ikke har kjennskap til innholdet i de overfÞrte dataene eller deres bruk av Instagram.

I den grad samtykke (Consent) er innhentet, baseres bruken av den ovennevnte tjenesten pÄ grunnlag av Art. 6 (1) lit. a GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan nÄr som helst trekkes tilbake. I den grad samtykke ikke er innhentet, baseres bruken av tjenesten pÄ vÄr legitime interesse i Ä oppnÄ sÄ stor synlighet som mulig i sosiale medier.

I den grad personopplysninger samles inn pÄ vÄr nettside med hjelp av det her beskrevne verktÞyet og overfÞres til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, sammen ansvarlige for denne databehandlingen (Art. 26 GDPR). Det felles ansvaret begrenser seg utelukkende til innsamling av dataene og deres videreformidling til Facebook eller Instagram. Behandlingen som skjer etter videreformidlingen av Facebook eller Instagram er ikke del av det felles ansvaret. De forpliktelsene som ligger pÄ oss begge, er fastlagt i en avtale om felles behandling. Teksten til avtalen finner du her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. IfÞlge denne avtalen er vi ansvarlige for Ä gi personverninformasjon ved bruk av Facebook- eller Instagram-verktÞyene og for den personvernvennlige implementeringen av verktÞyet pÄ vÄr nettside. For datasikkerheten til Facebook eller Instagram-produktene er Facebook ansvarlig. Rettigheter for berÞrte personer (f.eks. forespÞrsler om informasjon) angÄende data behandlet av Facebook eller Instagram kan gjÞres gjeldende direkte hos Facebook. Hvis du gjÞr gjeldende berÞrte personers rettigheter hos oss, er vi forpliktet til Ä videresende disse til Facebook.

DataoverfÞringen til USA er basert pÄ standard kontraktsklausuler fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Mer informasjon finner du i Instagrams personvernerklĂŠring: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. AnalyseverktĂžy og reklame

Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager. LeverandĂžren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et verktÞy som gjÞr det mulig for oss Ä integrere sporing- eller statistikkverktÞy og andre teknologier pÄ nettstedet vÄrt. Google Tag Manager selv oppretter ikke brukerprofiler, lagrer ikke informasjonskapsler og utfÞrer ikke selvstendige analyser. Den brukes kun for administrasjon og levering av verktÞyene som er integrert gjennom den. Google Tag Manager samler imidlertid inn din IP-adresse, som ogsÄ kan overfÞres til Googles morselskap i USA.

Bruken av Google Tag Manager er basert pÄ Art. 6 (1) lit. f GDPR. NettstedsoperatÞren har en legitim interesse i Ä integrere og hÄndtere ulike verktÞy pÄ nettstedet sitt pÄ en rask og ukomplisert mÄte. Dersom det er innhentet et samtykke, skjer behandlingen utelukkende pÄ grunnlag av Art. 6 (1) lit. a GDPR og § 25 (1) TTDSG, sÄ langt samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon pÄ brukerens enhet (f.eks. enhetsfingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan nÄr som helst trekkes tilbake.

Google Analytics

Denne nettsiden bruker funksjoner fra webanalysetjenesten Google Analytics. LeverandĂžren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gjĂžr det mulig for nettstedoperatĂžren Ă„ analysere besĂžkendes oppfĂžrsel. Her mottar nettstedoperatĂžren ulike bruksdata, som for eksempel sidevisninger, oppholdstid, brukte operativsystemer og brukerens opprinnelse. Disse dataene blir samlet i en bruker-ID og tilordnet til den respektive besĂžkerens enhet.

Videre kan vi med Google Analytics blant annet registrere dine muse- og rullebevegelser og klikk. I tillegg bruker Google Analytics forskjellige modelleringstilnĂŠrminger for Ă„ supplere de innsamlede datasettene og bruker maskinlĂŠringsteknologier i dataanalysen.

Google Analytics bruker teknologier som muliggjĂžr gjenkjennelse av brukeren for Ă„ analysere brukeratferd (for eksempel cookies eller enhetsfingerprinting). Informasjonen som Google samler inn om bruken av denne nettsiden, overfĂžres vanligvis til en server i USA og lagres der.

Bruken av denne tjenesten er basert pÄ ditt samtykke i henhold til Art. 6 (1) lit. a GDPR og § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles nÄr som helst.

DataoverfÞringen til USA er basert pÄ standard kontraktsklausuler fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Nettleser-plugin

Du kan forhindre innsamling og behandling av dataene dine av Google ved Ă„ laste ned og installere nettleser-pluginen som er tilgjengelig under fĂžlgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer informasjon om hÄndtering av brukerdata hos Google Analytics finner du i Googles personvernerklÊring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Databehandling

Vi har inngÄtt en avtale om databehandling med Google og implementerer de strenge kravene fra de tyske databeskyttelsesmyndighetene ved bruk av Google Analytics fullt ut.

Hotjar

Denne nettsiden bruker Hotjar. LeverandĂžren er Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Nettsted: https://www.hotjar.com).

Hotjar er et verktÞy for Ä analysere brukeratferden din pÄ denne nettsiden. Med Hotjar kan vi blant annet registrere musebevegelser, rullebevegelser og klikk. Hotjar kan ogsÄ fastslÄ hvor lenge du har holdt musepekeren over et bestemt omrÄde. Fra denne informasjonen lager Hotjar sÄkalte varmekart, som viser hvilke omrÄder av nettsiden som oftest blir sett pÄ av besÞkende.

Videre kan vi se hvor lenge du har vÊrt pÄ en side og nÄr du forlot den. Vi kan ogsÄ se hvor du avbrÞt inntastingen din i et kontaktskjema (sÄkalte konverteringstrakter).

I tillegg kan Hotjar brukes til Ă„ innhente direkte tilbakemeldinger fra

nettsidebesĂžkende. Denne funksjonen brukes til Ă„ forbedre nettstedstilbudene til nettstedoperatĂžren.

Hotjar bruker teknologier som gjĂžr det mulig Ă„ gjenkjenne brukeren for Ă„ analysere brukeratferd (f.eks. cookies eller bruk av enhetsfingerprinting).

SÄ langt samtykke (Consent) er innhentet, skjer bruken av den ovennevnte tjenesten utelukkende pÄ grunnlag av Art. 6 (1) lit. a GDPR og § 25 TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles nÄr som helst. Hvis det ikke er innhentet samtykke, skjer bruken av denne tjenesten pÄ grunnlag av Art. 6 (1) lit. f GDPR; nettstedoperatÞren har en legitim interesse i Ä analysere brukeratferd for Ä optimalisere bÄde sitt nettstedtilbud og sin reklame.

Deaktivere Hotjar

Hvis du Þnsker Ä deaktivere datainnsamling av Hotjar, klikk pÄ fÞlgende lenke og fÞlg instruksjonene der: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

VÊr oppmerksom pÄ at deaktivering av Hotjar mÄ gjÞres separat for hver nettleser eller enhet.

For mer informasjon om Hotjar og de innsamlede dataene, se Hotjars personvernerklÊring pÄ fÞlgende lenke: https://www.hotjar.com/privacy.

Databehandleravtale

Vi har inngÄtt en avtale om databehandling (AVV) for bruk av den ovennevnte tjenesten. Dette er en kontrakt som er pÄkrevd av databeskyttelsesloven, som sikrer at den behandler personopplysninger fra vÄre nettsidebesÞkende kun i henhold til vÄre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

NettstedsoperatĂžren bruker Google Ads. Google Ads er et online annonseprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gjÞr det mulig for oss Ä vise annonser i Google-sÞkemotoren eller pÄ tredjeparts nettsteder nÄr brukeren taster inn bestemte sÞkeord i Google (nÞkkelord-targeting). Videre kan mÄlrettede annonser vises basert pÄ brukerdata tilgjengelig hos Google (f.eks. lokasjonsdata og interesser) (mÄlgruppe-targeting). Vi som nettstedsoperatÞrer kan kvantitativt evaluere disse dataene ved Ä analysere hvilke sÞkeord som fÞrte til visning av vÄre annonser og hvor mange annonser som fÞrte til tilsvarende klikk.

Bruken av denne tjenesten er basert pÄ ditt samtykke i henhold til Art. 6 (1) lit. a GDPR og § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles nÄr som helst.

DataoverfÞringen til USA er basert pÄ EUs standard kontraktsklausuler. Detaljer finner du her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Conversion-Tracking

Denne nettsiden bruker Google Conversion Tracking. LeverandĂžren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Conversion Tracking kan Google og vi se om brukeren har utfÞrt bestemte handlinger. For eksempel kan vi evaluere hvilke knapper pÄ vÄr nettside som er klikket pÄ hvor ofte, og hvilke produkter som er sett pÄ eller kjÞpt spesielt ofte. Denne informasjonen brukes til Ä lage konverteringsstatistikker. Vi fÄr vite det totale antallet brukere som har klikket pÄ annonsene vÄre og hvilke handlinger de har utfÞrt. Vi mottar ingen informasjon som gjÞr det mulig for oss Ä identifisere brukeren personlig. Google bruker selv cookies eller lignende gjenkjennelsesteknologier for identifikasjon.

Bruken av denne tjenesten er basert pÄ ditt samtykke i henhold til Art. 6 (1) lit. a GDPR og § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles nÄr som helst.

Mer informasjon om Google Conversion Tracking finner du i Googles personvernregler: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta-Pixel (tidligere Facebook Pixel)

Denne nettsiden bruker besÞksaksjons-pikselen fra Facebook/Meta for konverteringsmÄling. LeverandÞren av denne tjenesten er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Dataene som samles inn overfÞres imidlertid ogsÄ til USA og andre tredjeland ifÞlge Facebook.

Dette gjÞr det mulig Ä spore atferden til besÞkende pÄ siden etter at de har blitt omdirigert til leverandÞrens nettsted ved Ä klikke pÄ en Facebook-annonse. Dette gjÞr det mulig Ä evaluere effektiviteten av Facebook-annonser for statistiske og markedsundersÞkelsesformÄl og optimalisere fremtidige reklamekampanjer.

Dataene som samles inn er anonyme for oss som operatÞrer av denne nettsiden, vi kan ikke trekke noen konklusjoner om brukernes identitet. Dataene lagres og behandles imidlertid av Facebook, slik at en tilknytning til den respektive brukerprofilen er mulig, og Facebook kan bruke dataene for sine egne reklameformÄl i henhold til Facebooks retningslinjer for databruk (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Dette gjÞr det mulig for Facebook Ä plassere annonser pÄ sider av Facebook samt utenfor Facebook. Vi som sideoperatÞrer har ingen innflytelse pÄ denne bruken av dataene.

Bruken av denne tjenesten er basert pÄ ditt samtykke i henhold til Art. 6 (1) lit. a GDPR og § 25 (1) TTDSG. Samtykket kan tilbakekalles nÄr som helst.

I den grad personopplysninger samles inn pÄ vÄr nettside med hjelp av det verktÞyet som er beskrevet her og overfÞres til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland sammen ansvarlige for denne databehandlingen (Art. 26 GDPR). Det felles ansvaret er begrenset utelukkende til innsamling av data og deres overfÞring til Facebook. Behandlingen som skjer etter overfÞringen av Facebook er ikke en del av det felles ansvaret. VÄre felles forpliktelser er dokumentert i en avtale om felles behandling. Teksten til avtalen finner du her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. IfÞlge denne avtalen er vi ansvarlige for Ä gi informasjon om databeskyttelse ved bruk av Facebook-verktÞyet og for sikker implementering av verktÞyet pÄ vÄr nettside med hensyn til databeskyttelse. Facebook er ansvarlig for datasikkerheten til Facebook-produktene. Rettigheter for berÞrte personer (f.eks. forespÞrsler om informasjon) angÄende data behandlet av Facebook kan gjÞres gjeldende direkte hos Facebook. Hvis du gjÞr gjeldende rettigheter for berÞrte personer hos oss, er vi forpliktet til Ä videresende dem til Facebook.

DataoverfÞringen til USA er basert pÄ standard kontraktsklausuler fra EU-kommisjonen. Detaljer finner du her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

I Facebooks personvernerklĂŠring finner du mer informasjon om beskyttelse av personvernet ditt: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan ogsÄ deaktivere remarketing-funksjonen "Custom Audiences" i annonseinnstillingsomrÄdet pÄ https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For dette mÄ du vÊre logget inn pÄ Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere Facebooks brukerbasserte reklame pÄ nettstedet til European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevdata

Hvis du Þnsker Ä abonnere pÄ nyhetsbrevet som tilbys pÄ nettstedet, trenger vi en e-postadresse fra deg, samt informasjon som lar oss verifisere at du er eieren av den oppgitte e-postadressen og at du samtykker til Ä motta nyhetsbrevet. Ingen ytterligere data samles inn, eller de samles kun inn pÄ frivillig basis. Disse dataene brukes utelukkende for Ä sende informasjonen som er forespurt og deles ikke med tredjeparter.

Behandlingen av dataene som er innskrevet i nyhetsbrevregistreringsskjemaet, baseres utelukkende pÄ ditt samtykke (Art. 6 Abs. 1 lit. a GDPR). Du kan nÄr som helst trekke tilbake ditt samtykke til lagring av dataene, e-postadressen, samt deres bruk for Ä sende nyhetsbrevet, for eksempel via "meld deg av"-lenken i nyhetsbrevet. Lovligheten av de allerede utfÞrte databehandlingsprosessene pÄvirkes ikke av tilbaketrekkingen.

Dataene du har lagret hos oss for Ä motta nyhetsbrevet, vil bli oppbevart hos oss eller hos nyhetsbrevtjenesteleverandÞren til du melder deg av nyhetsbrevet, og vil bli slettet fra nyhetsbrevdistribusjonslisten etter at nyhetsbrevet er avbestilt eller nÄr formÄlet ikke lenger foreligger. Vi forbeholder oss retten til Ä slette eller blokkere e-postadresser fra vÄr nyhetsbrevdistribusjonsliste etter eget skjÞnn som en del av vÄr legitime interesse i henhold til Art. 6 Abs. 1 lit. f GDPR.

Data som er lagret hos oss av andre Ärsaker, pÄvirkes ikke av dette.

Etter at du har meldt deg av nyhetsbrevdistribusjonslisten, kan din e-postadresse bli lagret hos oss eller hos nyhetsbrevtjenesteleverandÞren i en svarteliste, hvis dette er nÞdvendig for Ä forhindre fremtidige utsendelser. Dataene fra svartelisten brukes kun til dette formÄlet og blir ikke kombinert med andre data. Dette tjener bÄde din interesse og vÄr interesse i Ä overholde de juridiske kravene ved sending av nyhetsbrev (legitim interesse i henhold til Art. 6 Abs. 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartelisten er ikke tidsbegrenset. Du kan protestere mot lagringen hvis dine interesser overstiger vÄr legitime interesse.

8. Plugins og verktĂžy

YouTube med utvidet personvern

Denne nettsiden inneholder videoer fra nettstedet YouTube. OperatĂžr av sidene er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker YouTube i en modus for utvidet personvern. IfĂžlge YouTube fĂžrer denne modusen til at YouTube ikke lagrer informasjon om besĂžkende pĂ„ denne nettsiden fĂžr de ser pĂ„ videoen. OverfĂžring av data til YouTube-partnere er imidlertid ikke nĂždvendigvis utelukket av den utvidede personvernmodusen. SĂ„ledes oppretter YouTube – uavhengig av om du ser pĂ„ en video – en forbindelse til Google DoubleClick-nettverket.

SÄ snart du starter en YouTube-video pÄ denne nettsiden, etableres en forbindelse til YouTubes servere. Det meddeles da YouTube-serveren hvilke av vÄre sider du har besÞkt. Hvis du er logget inn pÄ din YouTube-konto, tillater du YouTube Ä tilordne din surfaktivitet direkte til din personlige profil. Dette kan du forhindre ved Ä logge ut fra din YouTube-konto.

Videre kan YouTube, etter at en video er startet, lagre ulike informasjonskapsler pÄ din enhet eller bruke lignende gjenkjennelsesteknologier (f.eks. enhetsavtrykk). PÄ denne mÄten kan YouTube fÄ informasjon om besÞkende pÄ denne nettsiden. Denne informasjonen brukes blant annet til Ä samle videostatistikk, forbedre brukervennligheten og forebygge svindelforsÞk.

Det kan hende at ytterligere databehandlingsprosesser utlĂžses etter at en YouTube-video er startet, noe vi ikke har kontroll over.

Bruken av YouTube skjer i interesse av en tiltalende presentasjon av vÄre online tilbud. Dette utgjÞr en legitim interesse i henhold til Art. 6 (1) lit. f GDPR. Dersom det er innhentet et samtykke, skjer behandlingen utelukkende pÄ grunnlag av Art. 6 (1) lit. a GDPR og § 25 (1) TTDSG, sÄ langt samtykket omfatter lagring av informasjonskapsler eller tilgang til informasjon i brukerens enhet (f.eks. enhetsavtrykk) i henhold til TTDSG. Samtykket kan nÄr som helst trekkes tilbake.

Mer informasjon om personvern hos YouTube finner du i deres personvernerklÊring pÄ: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokalt vert)

Denne siden bruker sÄkalte Google Fonts, som er levert av Google, for Ä oppnÄ en enhetlig visning av skrifttyper. Google Fonts er installert lokalt. Det skjer ingen tilkobling til Googles servere i denne prosessen.

Mer informasjon om Google Fonts finner du pÄ https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles personvernerklÊring: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. eCommerce og betalingsleverandĂžrer

Behandling av kunde- og kontraktsdata

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger relatert til kunder og kontrakter for Ä etablere, utforme innholdet i, og endre vÄre kontraktsforhold. Personopplysninger om bruk av denne nettsiden (bruksdata) samler vi inn, behandler og bruker kun i den grad det er nÞdvendig for Ä muliggjÞre eller fakturere brukeren for tjenesten. Det rettslige grunnlaget for dette er Art. 6 (1) b GDPR.

Innsamlede kundedata vil bli slettet etter at oppdraget er fullfÞrt eller forretningsforholdet er avsluttet, og etter utlÞpet av eventuelle gjeldende lovpÄlagte oppbevaringsfrister. LovpÄlagte oppbevaringsfrister forblir upÄvirket.

OverfÞring av data ved kontraktsinngÄelse for tjenester og digitale innhold

Vi overfÞrer personopplysninger til tredjeparter kun nÄr det er nÞdvendig i forbindelse med kontraktsavviklingen, for eksempel til det finansinstituttet som hÄndterer betalingsprosessen.

Det skjer ingen videre overfÞring av data, eller det skjer kun hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til overfÞringen. Dine data vil ikke bli delt med tredjeparter uten uttrykkelig samtykke, for eksempel til reklameformÄl.

Grunnlaget for databehandlingen er Art. 6 (1) lit. b GDPR, som tillater behandling av data for Ä oppfylle en kontrakt eller tiltak fÞr kontraktsinngÄelse.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsleverandÞrer pÄ nettstedet vÄrt. NÄr du foretar et kjÞp hos oss, behandles betalingsdataene dine (f.eks. navn, betalingsbelÞp, kontoinformasjon, kredittkortnummer) av betalingstjenesteleverandÞren for Ä hÄndtere betalingen. De respektive kontrakts- og personvernreglene til de aktuelle leverandÞrene gjelder for disse transaksjonene. Bruken av betalingstjenesteleverandÞrer er basert pÄ Art. 6 (1) b GDPR (kontraktsavvikling) samt i interesse av en sÄ jevn, komfortabel og sikker betalingsprosess som mulig (Art. 6 (1) f GDPR). I den grad samtykke er nÞdvendig for visse handlinger, er Art. 6 (1) a GDPR rettsgrunnlaget for databehandlingen; samtykker kan nÄr som helst trekkes tilbake for fremtiden.

FÞlgende betalingstjenester / betalingsleverandÞrer brukes pÄ dette nettstedet:

PayPal

LeverandÞren av denne betalingstjenesten er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (heretter «PayPal»).

DataoverfÞringen til USA er basert pÄ EUs standard kontraktsklausuler. Detaljer finner du her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Detaljer finnes i PayPals personvernerklĂŠring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Stripe

LeverandÞr for kunder innenfor EU er Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (heretter «Stripe»).

DataoverfÞringen til USA er basert pÄ EUs standard kontraktsklausuler. Detaljer finner du her: https://stripe.com/de/privacy og https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Detaljer finnes i Stripes personvernerklĂŠring under fĂžlgende lenke: https://stripe.com/de/privacy.

10. Egne tjenester

Google Drive

Vi har integrert Google Drive pÄ dette nettstedet. LeverandÞren er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Drive gjÞr det mulig for oss Ä inkludere et opplastingsomrÄde pÄ nettstedet vÄrt, hvor du kan laste opp innhold. NÄr du laster opp innhold, lagres dette pÄ serverne til Google Drive. NÄr du besÞker nettstedet vÄrt, opprettes ogsÄ en forbindelse til Google Drive, slik at Google Drive kan fastslÄ at du har besÞkt nettstedet vÄrt.

Bruken av Google Drive er basert pÄ Art. 6 (1) lit. f GDPR. NettstedsoperatÞren har en legitim interesse i Ä ha et pÄlitelig opplastingsomrÄde pÄ sitt nettsted. Dersom det er innhentet et samtykke, skjer behandlingen utelukkende pÄ grunnlag av Art. 6 (1) lit. a GDPR; samtykket kan nÄr som helst trekkes tilbake.

Databehandleravtale

Vi har inngÄtt en databehandleravtale (DPA) for bruk av tjenesten nevnt ovenfor. Dette er en kontrakt pÄkrevd av databeskyttelsesloven, som sikrer at den behandler personopplysninger fra vÄre nettstedsbesÞkende kun i henhold til vÄre instruksjoner og i samsvar med GDPR.