Crovillas

Crovillas GmbH'nin Aracılık Koşulları

Sayın müşteriler, aşağıdaki aracılık koşulları, geçerli bir şekilde kabul edildiği takdirde, rezervasyonunuz durumunda, siz -- aşağıda "Müşteri" olarak anılacaksınız -- ile Crovillas GmbH -- aşağıda "CROVILLAS" olarak kısaltılacaktır -- arasında tatil dairesi/tatil evi ile ilgili olarak yapılan aracılık sözleşmesinin içeriği olacaktır. "Tatil dairesi" veya "tatil evi" aşağıda birleştirilmiş olarak "Tatil yeri" olarak adlandırılacaktır. Aşağıdaki aracılık koşulları aynı zamanda CROVILLAS'ın aracılığıyla yapılan sözleşme ile sizin ve tatil yerinin sahibi/kiracısı arasındaki sözleşme ilişkisini düzenler. Tatil yerinin sahibi veya kiracısı aşağıda basitlik açısından "Kiracı" olarak anılacaktır. Rezervasyon onayı ve rezervasyon anında geçerli olan aracılık koşulları Crovillas tarafından saklanır ve gerektiğinde tekrar iletilebilir. Lütfen bu koşulları dikkatlice okuyun.

Copyright: © Bu aracılık koşulları telif hakkı ile korunmaktadır; CROVILLAS GmbH, Bielefeld ve Avukat Rainer Noll, Stuttgart

CROVILLAS'ın Konumu ve Hizmetleri, Uygulanacak Hukuki Düzenlemeler

CROVILLAS, broşürde veya internet sayfalarında, tatil konaklama yerlerinin kiralayıcıları ile yapılan sözleşmelerin aracılığını sunmaktadır. Bu nedenle CROVILLAS, müşteri ile kiralayıcı arasında yalnızca bir aracı konumundadır. Bu, CROVILLAS'ın § 651a Abs. 2 BGB ilkelerine göre tatil konaklama yeri ile ilgili sözleşmede öngörülen hizmetleri kendi hizmeti olarak sunma izlenimi vermediği sürece geçerlidir.

CROVILLAS'ın aracı olarak hak ve yükümlülükleri, bu aracılık koşullarından, olası ek sözleşme düzenlemelerinden ve yardımcı olarak §§ 675, 631 ff. BGB (ücretli iş görme hükümleri) yasal düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır.

Müşterinin kiralayıcıya karşı hak ve yükümlülükleri için yalnızca yasal hükümler ve bunlarla yapılan anlaşmalar geçerlidir.

Aşağıdaki hükümler, müşteri ve kiralayıcının konaklama süresi ile ilgili hak ve yükümlülüklerine ilişkin düzenlemeler içerdiği sürece, bu anlaşmalar CROVILLAS tarafından kiralayıcı adına ve yetkisi dahilinde yapılır ve CROVILLAS aracılığıyla yapılan sözleşmenin içeriğini oluşturur.

Rezervasyon Süreci

Rezervasyon sözlü, yazılı, telefonla, faksla, e-posta ile veya internet üzerinden yapılabilir. CROVILLAS tarafından istenilen tatil yerinin müsaitliği hakkında verilen bilgiler bağlayıcı değildir ve CROVILLAS tarafından bir sözleşme teklifi oluşturmaz.

Rezervasyon ile müşteri, CROVILLAS tarafından temsil edilen tatil yeri sahibine, tatil yerinin tanımı, broşürde veya internette yer alan tüm ek bilgiler ve bu aracılık koşulları temelinde sözleşmenin yapılmasını bağlayıcı olarak teklif eder. Sözleşme teklifi kapsamında müşteri, istenilen tatil yerinin müsaitliği ve özel ödeme koşulları hakkında bilgi alır.

Sözleşme, CROVILLAS'ın tatil yeri sahibi adına yazılı, faksla veya elektronik metin formunda gönderilen rezervasyon onayı ile müşteri ve tatil yeri sahibi için yasal olarak bağlayıcı hale gelir. Konaklama başlangıcından bir haftadan kısa süre önce yapılan rezervasyonlarda, rezervasyon onayı telefonla da yasal olarak bağlayıcı olabilir.

Ödeme İşlemleri

CROVILLAS, tüm ödemeler, iptal masrafları ve kiracıya yapılacak diğer ödemeler konusunda kiracının tahsilat yetkilisidir.

Sözleşmenin imzalanmasıyla (rezervasyon onayının alınması), bir ön ödeme yapılması gerekmektedir. Ön ödemenin miktarı toplam fiyatın %30'u olup, rezervasyon onayının alınmasından itibaren 5 iş günü içinde CROVILLAS'a ödenmelidir. Kalan ödeme, seyahatten 5 hafta önce CROVILLAS'a yapılmalıdır. Bu ödeme koşulları, müşteri tatil evi müsaitlik bilgisi alırken de kendisine bildirilir. Ayrıca rezervasyon onayında da belirtilmiştir.

Ön ödeme ve kalan ödeme için ödeme aracı olarak banka havalesi (ücretsiz) ve kredi kartı (ücretsiz) kabul edilmektedir.

Ön ödeme ve/veya kalan ödeme, tatil evi sözleşmeye uygun olarak hazır olmasına ve müşterinin sözleşmesel veya yasal bir alıkoyma hakkı bulunmamasına rağmen, bu süre içinde CROVILLAS'a veya kararlaştırılan ödeme alıcısına ulaşmazsa, CROVILLAS, kiracı adına ve yetkisiyle, ihtarname ile süre belirterek sözleşmeden çekilme hakkını kullanabilir ve müşteri adına kiracıya madde 4'e göre sabit iptal ücretleri tahsil edebilir.

Kiracı, sözleşmeye uygun olarak rezerve edilen nesneyi teslim etmeye hazır ve muktedir olduğu sürece ve müşterinin sözleşmesel veya yasal bir alıkoyma hakkı bulunmadığı sürece, tam ödeme yapılmadan nesneye ve sözleşmesel hizmetlere hak talep edilemez.

Müşterinin İptali, Rezervasyon Değişikliği, Yedek Kişi

Yurt içi ve yurt dışındaki kiralayanlara karşı tatil konaklama sözleşmelerinde yasal bir iptal hakkının bulunmadığına dikkat çekilmektedir. Ancak, CROVILLAS tarafından aracılığı yapılan sözleşmelerde, kiralayan tarafından aşağıdaki hükümler doğrultusunda müşteriye sözleşmesel bir iptal hakkı tanınmaktadır. İptal beyanı yalnızca kiralayanın temsilcisi olarak CROVILLAS'a yönlendirilebilir. İptalin yazılı olarak bildirilmesi şiddetle tavsiye edilir.

Kiracılar, CROVILLAS tarafından tahsil yetkilisi olarak, iptal durumunda aşağıdaki sabit iptal masraflarını talep edebilirler. Bu hesaplamada tasarruf edilen harcamalar ve tatil konaklama yerinin başka bir şekilde kiralanması dikkate alınmıştır. Bu sabit iptal ücretleri şunlardır:

  • Konaklama başlangıcından 90 gün öncesine kadar yapılan iptallerde: Toplam fiyatın %30'u.
  • Konaklama başlangıcından 89 gün ile 60 gün öncesine kadar yapılan iptallerde: Toplam fiyatın %50'si.
  • Konaklama başlangıcından 59 gün ile 30 gün öncesine kadar yapılan iptallerde: Toplam fiyatın %75'i.
  • Konaklama başlangıcından 29 gün öncesine kadar yapılan iptallerde veya iptal beyanı olmadan gelinmemesi durumunda: Toplam fiyatın %90'ı.

Yukarıdaki 4.2 düzenlemelerine göre sabit iptal masraflarının talep edilmesi durumunda, mülk sahibi/kiralayan, tatil konaklama yerinin başlangıçta kararlaştırılan sözleşme süresi içinde başka bir şekilde kiralandığına dair kanıt sunmak zorunda değildir. Ancak, müşterinin doğrudan kiralayana veya CROVILLAS'a, kiralayanın gerçekten hiç veya önemli ölçüde daha az bir kayıp yaşadığını kanıtlaması açıkça saklıdır. Böyle bir kanıt durumunda, müşteri yalnızca daha düşük miktarı ödemekle yükümlüdür.

Kiralayan, sabit tazminat yerine somut kaybı talep etme hakkını saklı tutar. Bu durumda, müşteri karşısında, varsa başka bir şekilde kiralanma ve buna ilişkin bilgiler ile tasarruf edilen harcamalar dikkate alınarak belirlenmeli ve belgelenmelidir.

Herhangi bir iptal durumunda, müşteri, rezervasyon sözleşmesi uyarınca, tüm hak ve yükümlülüklerle birlikte müşteri ile yapılan sözleşmeye girecek bir yedek kişi belirleme hakkına sahiptir. Kiralayan, kendisi veya temsilcisi olarak CROVILLAS aracılığıyla, yedek kişinin sözleşmeye girmesine itiraz edebilir, eğer bu kişi veya onunla seyahat eden kişiler sözleşme şartlarına uymuyorsa veya yedek kişi veya onunla seyahat eden kişilerde diğer önemli sözleşme koşulları mevcut değilse.

Bir seyahat iptal sigortası ve kaza veya hastalık durumunda geri dönüş masraflarını kapsayan bir sigorta yapılması açıkça tavsiye edilir. Bu, CROVILLAS'ın hizmet sayfası üzerinden de yapılabilir.

Sözleşme yapıldıktan sonra seyahat tarihi, konaklama süresi, rezervasyon yapılan ek hizmetler veya diğer önemli sözleşme koşulları (rezervasyon değişikliği) ile ilgili değişikliklerin yapılmasına dair sözleşmesel veya yasal bir hak yoktur. Bir rezervasyon değişikliği mümkünse ve müşterinin talebi üzerine gerçekten yapılırsa, CROVILLAS, mülk sahibi adına, konaklama başlangıcından 90 gün öncesine kadar her rezervasyon değişikliği için 25,- EUR rezervasyon değişikliği ücreti talep edebilir. Bu sürenin bitiminden sonra yapılan rezervasyon değişikliği talepleri, mümkünse, yalnızca sözleşmeden yukarıdaki şartlara göre iptal edilerek ve aynı anda yeni bir rezervasyon yapılarak gerçekleştirilebilir. Bu, yalnızca küçük maliyetler gerektiren rezervasyon değişikliği talepleri için geçerli değildir.

Kiralayanın Cayma Hakkı

Sözleşmenin ifası, sözleşmenin akdedildiği sırada öngörülemeyen mücbir sebepler nedeniyle önemli ölçüde zorlaşır, tehlikeye girer veya olumsuz etkilenirse, müşteri ve kiralayan, CROVILLAS tarafından temsil edilen kiralayan, sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda, Almanya Federal Cumhuriyeti Medeni Kanunu'nun § 651 j maddesi ve bu hükümde atıfta bulunulan düzenlemelerin uygulanması kararlaştırılmıştır.

Kiralayan veya yerel yetkilileri ya da bunların temsilcisi olarak CROVILLAS, müşteri ve/veya onunla seyahat edenlerin, bir uyarıya rağmen sözleşmenin ifasını sürekli olarak engellemeleri veya sözleşmeye aykırı davranışlarının sözleşmenin derhal feshedilmesini haklı kılacak ölçüde olması durumunda, sözleşmeyi konaklama başladıktan sonra feshedebilir. Bu durum özellikle tatil evinin ve demirbaşlarının kasıtlı veya ağır ihmal sonucu zarar görmesi ve bu şartların 11. maddesindeki özel yükümlülüklere kasıtlı olarak aykırı davranılması durumunda geçerlidir. Sözleşme feshedilirse, kiralayan toplam fiyat üzerinde hak iddia etmeye devam eder; ancak kiralayan, tasarruf edilen harcamaların değerini ve tatil evinin başka bir şekilde kiralanmasından elde edilen avantajları hesaba katmak zorundadır.

Kullanılmayan Hizmetler

Müşteri, sözleşmeye uygun olarak kendisine sunulan sözleşmesel hizmetleri, özellikle geç varış ve/veya erken ayrılış nedeniyle hastalık veya kiralayan ya da CROVILLAS tarafından sorumlu tutulamayan diğer nedenlerden dolayı kısmen veya tamamen kullanmazsa, müşterinin kısmi geri ödeme talep etme hakkı yoktur.

Ancak kiralayan, müşteri tarafından ödenen ve nesnenin başka bir şekilde kiralanmasından elde edilen tutarları müşteriye geri öder.

Müşteriye, kusursuz bir şekilde tatilin kesilmesinden kaynaklanan masrafların yalnızca özel bir seyahat iptal sigortası ile karşılanabileceği ve sıradan bir seyahat iptal sigortası ile karşılanamayacağı bildirilir. Böyle bir seyahat iptal sigortası tatil evi fiyatına dahil değildir. Sigorta yaptırılması tavsiye edilir.

Depozito

Ev sahibi, sözleşme imzalandıktan sonra, taşınma sırasında veya anahtar tesliminde (örneğin, geç varış veya anahtar bırakma durumunda mümkün değilse daha sonra) bir depozito talep etme hakkına sahiptir, bu durum tatil evinin tanımından ve/veya rezervasyon onayından kaynaklanıyorsa.

Depozito ilişkisi yalnızca müşteri ile ev sahibi arasında gerçekleşir. CROVILLAS'ın depozitonun hesaplanması veya iade edilmesi konusunda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Tatil evi ve/veya tesisleri ile bahçe alanı iade sırasında hasar görmüşse ve bu hasarın müşteri veya onunla seyahat edenler tarafından yapıldığına dair makul bir sebep varsa, ev sahibi hasarın karşılanması için oluşacak maliyetleri depozitodan kesme hakkına sahiptir. Nesne tanımında açıkça belirtilmişse, ev sahibi depozitoyu elektrik, su, ısıtma, şömine odunu, ara temizlikler ve yerinde alınan diğer ek hizmetler gibi yan masraflar için de kullanabilir.

Ev sahibi, müşterinin ayrılışı sırasında depozitonun hesaplamasını yapar, iade edilecek depozito miktarını nakit olarak öder ve/veya talep ettiği kesintileri belirtir. Böyle bir kesinti durumunda, müşteri, kesintinin dayandığı talebin nedeni ve miktarı konusunda tüm itiraz haklarını saklı tutar.

Giriş Koşulları

Alman vatandaşları için (Variable) geçerli bir kimlik kartı veya çocuk kimlik kartı yeterlidir (yedek kimlik kartları kabul edilmez!).

Yabancı müşterilerin uyması gereken koşullar hakkında bilgi, onların yerel temsilciliği veya bir konsolosluk tarafından verilir. Bu konuda açık bir anlaşma olmaksızın, CROVILLAS'ın EG dışı yabancılar, vatansızlar veya benzer statüdeki kişiler için giriş koşulları hakkında bilgi edinme ve/veya bilgilendirme yükümlülüğü yoktur.

CROVILLAS ve kiraya verene karşı müşterinin yükümlülükleri, müşteri tarafından fesih

CROVILLAS'ın aracılık hizmetindeki eksiklikler, müşteri tarafından derhal bildirilmelidir ve giderilmesi için fırsat verilmelidir. Bu bildirim kasıtlı olarak yapılmazsa, CROVILLAS makul bir çözüm sağlayabilecek durumda olduğu sürece, müşterinin aracılık sözleşmesinden doğan herhangi bir talebi ortadan kalkar.

Tatil konutunun kendisindeki, tesislerindeki veya diğer eksiklikler veya aksaklıklar, CROVILLAS tarafından belirtilen yere, kiraya verene özel bir bildirimde bulunmaksızın, müşteri tarafından derhal bildirilmelidir ve giderilmesi talep edilmelidir. Bu bildirim kasıtlı olarak yapılmazsa, kiraya verenin eksikliği veya aksaklığı doğrudan veya eşdeğer başka bir tatil konutu sağlayarak giderebileceği sürece, müşterinin kiraya verene karşı herhangi bir talebi olmaz.

Tatil konutunda veya tesislerinde hasar meydana geldiğinde, müşterinin kusuru veya kusursuzluğu veya hasarın boyutu konusunda delil durumu açısından dezavantaj yaşamaması için, bu tür hasarlar girişte veya daha sonra tespit edildiğinde, müşteri bu hasarları kendisi neden olmasa bile ve kendisi için rahatsız edici olmasa bile, kiraya verene veya bu amaçla belirlenmiş temsilcilerine derhal bildirmesi şiddetle tavsiye edilir.

Kiraya verenin sözleşme gereği sorumlu olduğu bir eksiklik veya aksaklık nedeniyle tatil konutundaki konaklama önemli ölçüde etkilenirse, müşteri kiraya verenle olan sözleşmeyi feshedebilir. Aynı durum, CROVILLAS tarafından fark edilebilecek önemli bir nedenle, böyle bir eksiklik veya aksaklık nedeniyle konaklamanın devamının müşteri için makul olmaması durumunda da geçerlidir. Fesih, ancak kiraya veren veya varsa ve sözleşmede iletişim kişisi olarak belirlenmiş temsilcileri, müşterinin belirlediği makul bir süreyi geçirmelerine rağmen çözüm sağlamazlarsa mümkündür. Süre belirlenmesine gerek yoktur, eğer çözüm imkansızsa veya kiraya veren veya temsilcileri tarafından reddedilirse veya müşterinin özel bir çıkarı nedeniyle sözleşmenin derhal feshi haklıysa.

Sorumluluk

CROVILLAS'ın aracılık sözleşmesinden kaynaklanan sözleşmesel sorumluluğu, müşterinin bedensel zararlar dışındaki herhangi bir zararı için, CROVILLAS'ın müşterinin zararını kasten veya ağır ihmal ile sebep olmadığı veya CROVILLAS'ın bir zarardan yalnızca bir ifa yardımcısının kusuru nedeniyle sorumlu olduğu durumlarda, aracılık edilen hizmetin üç katı değeri ile sınırlıdır.

Tatil Evi Sağlayıcısına Karşı Yükümlülükler

Sözleşme konusu, yalnızca sözleşmede belirtilen kişi sayısı ile işgal edilebilir. Aşırı doluluk durumunda, kiraya veren, aşırı doluluk süresi için ek bir makul ücret talep etme hakkına sahiptir ve fazla kişilerin derhal konutu terk etmesi gerekmektedir.

Müşterinin misafir kabulü 24 saat ve en fazla bir gece ile sınırlıdır. Misafirlerin uzun süreli kabulü, kiraya verenin açık ön onayını gerektirir ve bu, müşterinin ek bir ücret ödemesine bağlı olabilir.

Kiraya verenin açık onayı olmadan, değişim işgalleri, yani tatil evini fiilen işgal eden kişilerin değişimi veya ardıllığı, bireysel kişiler veya genel olarak izin verilmez. Bu tür sözleşmeye aykırı davranış durumunda, kiraya veren ek bir ücret talep etme hakkına sahiptir.

Araziye çadır, karavan vb. kurmak yasaktır.

Müşteri, aynı zamanda seyahat arkadaşları adına, tatil evini ve tesislerini özenle kullanmayı ve kiraya verene işgal süresi boyunca tüm hasar ve eksiklikleri mümkün olan en kısa sürede bildirmeyi taahhüt eder.

Tatil evi ile yerel olarak bağlantılı olan ve tatil evi tanımında veya ilgili yerel işaretlerde sözleşmeye bağlı hizmetlere dahil olmadığı belirtilen mekanlar, tesisler veya alanlar müşteri ve seyahat arkadaşları tarafından girilemez.

Müşteri, ayrılırken evi düzenli, temiz ve tertipli bırakmakla yükümlüdür. Kalan yiyecekler alınmalı veya atılmalıdır. Çöp de müşteri tarafından atılmalıdır. Tatil evi düzgün bırakılmazsa, kiraya veren oluşan masrafları depozitodan kesme hakkına sahiptir.

Evcil hayvanlar yalnızca şu durumlarda getirilebilir: a) Bu, nesnenin tanımında öngörülmüşse b) Rezervasyon sırasında tür, cins ve boyut hakkında doğru bilgiler verilmişse c) Rezervasyon onayında evcil hayvanın getirilmesine dair açık bir onay verilmişse d) Ve hayvanlar ev eğitimi almış ve iyi eğitilmişse ve rezervasyon sırasında verilen bilgilere uygunsa.

Yataklar ve kanepeler iki ayaklılara ayrılmıştır.

Aracılık Sözleşmesinden Doğan Taleplerin Zamanaşımı

Müşterinin aracılık sözleşmesinden doğan, CROVILLAS'ın ihmali bir yükümlülük ihlali veya CROVILLAS'ın yasal temsilcisi veya ifa yardımcısının kasıtlı veya ihmali bir yükümlülük ihlali nedeniyle yaşam, beden veya sağlık ihlaline dayanan talepleri, dahil olmak üzere sözleşmeye dayalı manevi tazminat talepleri, üç yıl içinde zamanaşımına uğrar. Bu, CROVILLAS'ın ağır ihmali bir yükümlülük ihlali veya CROVILLAS'ın yasal temsilcisi veya ifa yardımcısının kasıtlı veya ağır ihmali bir yükümlülük ihlali nedeniyle doğan diğer zararların tazmini talepleri için de geçerlidir.

Aracılık sözleşmesinden doğan diğer tüm talepler bir yıl içinde zamanaşımına uğrar.

12.1 ve 12.2 numaralı maddelere göre zamanaşımı, talebin doğduğu ve müşterinin talebi öğrendiği veya ağır ihmalkarlık olmaksızın öğrenmesi gerektiği takvim yılının sonunda başlar. Sürenin son günü, açıklama yerinde devlet tarafından tanınan genel bir tatil günü olan bir Pazar, Cumartesi veya bir tatil gününe denk gelirse, bu günün yerine bir sonraki iş günü geçer.

Müşteri ile CROVILLAS arasında talep veya talebi doğuran koşullar hakkında müzakereler devam ediyorsa, zamanaşımı, müşteri veya CROVILLAS müzakerelerin devamını reddedene kadar durur. Zamanaşımı, durmanın sona ermesinden en erken üç ay sonra başlar.

Hukukun Seçimi ve Yetkili Mahkeme

CROVILLAS'ın aracılık faaliyetleri ile ilgili olarak, müşteri ile CROVILLAS arasındaki tüm hukuki ve sözleşmesel ilişkilere yalnızca Alman hukuku uygulanır.

Müşteri, CROVILLAS'ı, CROVILLAS aracı olarak kabul edildiği sürece, yalnızca CROVILLAS'ın merkezinde dava edebilir.

CROVILLAS'ın müşteriye karşı açacağı davalar için, aracılık sözleşmesinden doğan talepler ileri sürüldüğü sürece, müşterinin ikametgahı esas alınır. İkametgahı veya olağan ikamet yeri yurtdışında olan veya dava açıldığı tarihte ikametgahı veya olağan ikamet yeri bilinmeyen tüccarlar, kamu veya özel hukuk tüzel kişileri veya kişiler olan müşterilere karşı açılacak davalar için, aracılık sözleşmesinden doğan talepler ileri sürüldüğü sürece, CROVILLAS'ın merkezi yetkili mahkeme olarak kabul edilir.

Yukarıdaki hükümler, uluslararası anlaşmaların veya müşteri ile CROVILLAS arasındaki aracılık sözleşmesine uygulanacak Avrupa hukuku hükümlerinin zorunlu hükümlerinden veya müşterinin ait olduğu AB üye devletinde seyahat aracılık sözleşmesine uygulanacak zorunlu hükümlerin yukarıdaki hükümlerden veya ilgili Alman hükümlerinden daha lehe olduğu durumlarda geçerli değildir.