Crovillas

Veri Koruma

1. Veri Koruma Bir Bakışta

Genel Bilgiler

Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinizle ne olduğu hakkında basit bir genel bakış sunar. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlayan tüm verilerdir. Gizlilik konusunda detaylı bilgiler için metnin altında yer alan Gizlilik Politikamıza bakınız.

Bu Web Sitesinde Veri Toplama

Bu Web Sitesinde Veri Toplamak İçin Kim Sorumludur?

Bu Web Sitesinde veri işleme işlemi Web Sitesi işletmecisi tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerine bu Gizlilik Politikasındaki "Sorumlu Kişi Hakkında Bilgi" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

Verileriniz bir yandan bize ilettiğinizde toplanır. Bu, örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir.

Diğer veriler, Web Sitesini ziyaretiniz sırasında otomatik olarak veya onayınız sonrasında IT sistemlerimiz tarafından toplanır. Bu veriler genellikle teknik verilerdir (örneğin İnternet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfa ziyareti saati). Bu verilerin toplanması, bu Web Sitesine girdiğiniz anda otomatik olarak gerçekleşir.

Verilerinizi Ne İçin Kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, Web Sitesinin hatasız bir şekilde sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızın analizinde kullanılabilir.

Verilerinizle İlgili Hangi Haklara Sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında ücretsiz olarak bilgi alma hakkınız her zaman vardır. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Veri işleme için verdiğiniz bir onay varsa, bu onayı gelecekte her zaman geri çekebilirsiniz. Ayrıca belirli durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca, ilgili denetim makamına şikayette bulunma hakkınız da vardır.

Bu konuyla ilgili ve diğer gizlilik konularıyla ilgili sorularınız için her zaman bize başvurabilirsiniz.

---<DOC_BEGIN---

Analiz Araçları ve Üçüncü Taraf Araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde, gezinme davranışınız istatistiksel olarak analiz edilebilir. Bu genellikle analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programları hakkında detaylı bilgileri aşağıdaki Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz.

2. Barındırma ve İçerik Dağıtım Ağları (CDN)

Web sitemizin içeriğini aşağıdaki sağlayıcıda barındırıyoruz:

Harici Barındırma

Bu web sitesi harici olarak barındırılmaktadır. Bu web sitesinde toplanan kişisel veriler, barındırıcının sunucularında saklanmaktadır. Bu, özellikle IP adresleri, iletişim talepleri, meta ve iletişim verileri, sözleşme verileri, iletişim bilgileri, isimler, web sitesi erişimleri ve web sitesi üzerinden oluşturulan diğer veriler olabilir.

Harici barındırma, potansiyel ve mevcut müşterilerimize karşı sözleşme yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla (Madde 6(1)(b) GDPR) ve profesyonel bir sağlayıcı aracılığıyla çevrimiçi teklifimizin güvenli, hızlı ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla yapılmaktadır (Madde 6(1)(f) GDPR). İlgili bir onay alındıysa, işleme yalnızca Madde 6(1)(a) GDPR ve TTDSG'nin 25(1) maddesi uyarınca çerezlerin saklanması veya kullanıcının cihazında bilgilere erişim (örneğin, cihaz parmak izi) konusunda onay verilmişse yapılır. Onay her zaman geri alınabilir.

Barındırıcınız, verilerinizi yalnızca hizmet yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olduğu ölçüde işleyecek ve bu verilerle ilgili talimatlarımızı takip edecektir.

Aşağıdaki barındırıcı(lar)ı kullanıyoruz:

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, ABD

İşleme Verme

Yukarıda belirtilen hizmeti kullanmak için bir Veri İşleme Sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve GDPR'ye uygun olarak işlediğini sağlayan, veri koruma açısından zorunlu bir sözleşmedir.

Cloudflare

"Cloudflare" hizmetini kullanıyoruz. Sağlayıcı Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, ABD (bundan sonra "Cloudflare" olarak anılacaktır).

Cloudflare, DNS ile birlikte dünya çapında dağıtılmış bir İçerik Dağıtım Ağı sunmaktadır. Bu, tarayıcınız ile web sitemiz arasındaki bilgi transferinin Cloudflare ağı üzerinden yönlendirilmesi anlamına gelir. Bu, Cloudflare'ın tarayıcınız ile web sitemiz arasındaki veri trafiğini analiz etmesine ve sunucularımız ile potansiyel kötü niyetli internet trafiği arasında bir filtre olarak hizmet etmesine olanak tanır. Cloudflare ayrıca, yalnızca burada açıklanan amaçlar için kullanılan, internet kullanıcılarını tanıma amacıyla çerezler veya diğer teknolojiler de kullanabilir.

Cloudflare'ın kullanımı, web sitemizin mümkün olan en hatasız ve güvenli bir şekilde sunulmasına ilişkin meşru çıkarımıza dayanmaktadır (Madde 6, Paragraf 1, f DSGVO).

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayandırılmaktadır. Detaylar için buraya bakabilirsiniz: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Cloudflare hakkında güvenlik ve gizlilik konularında daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Veri İşleme

Yukarıda belirtilen hizmeti kullanmak için Veri İşleme Sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve DSGVO'ya uygun olarak işlediğini garanti eden, veri koruma açısından zorunlu bir sözleşmedir.

---<DOC_BEGIN---

Google Cloud CDN

Google Cloud CDN hizmetini kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google, dünya çapında dağıtılmış bir Content Delivery Network sunmaktadır. Bu sayede tarayıcınız ile web sitemiz arasındaki bilgi transferi teknik olarak Google ağı üzerinden yönlendirilir. Böylece web sitemizin dünya çapında erişilebilirliğini ve performansını artırabiliriz.

Google Cloud CDN'nin kullanımı, web sitemizin mümkün olan en hatasız ve güvenli bir şekilde sunulmasına ilişkin meşru çıkarımıza dayanmaktadır (Madde 6, Paragraf 1, f DSGVO).

AB Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerine dayalı olarak ABD'ye veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Detaylar için buraya bakabilirsiniz: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Google Cloud CDN hakkında daha fazla bilgi için buraya bakabilirsiniz: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de.

3. Allgemeine Hinweise und Pflicht­informationen

Veri Koruma

Bu sayfaların işletmecileri kişisel verilerinizin korunmasını ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli tutar ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu gizlilik politikasına uygun olarak işler.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanmaktadır. Kişisel veriler, sizi kişisel olarak tanımlayan verilerdir. Bu gizlilik politikası, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne amaçla kullandığımızı açıklar. Ayrıca, bunun nasıl ve hangi amaçla gerçekleştiğini de açıklar.

İnternet üzerinden veri iletiminin (örneğin, e-posta ile iletişim kurulurken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişiminden tamamen korunması mümkün değildir.

Sorumlu Kuruluş Hakkında Bilgi

Bu web sitesinde veri işleme sorumlusu:

Crovillas GmbH Werner-Bock-Straße 40 33602 Bielefeld

Telefon: +49 (0)521 – 430 69 899 E-posta: info@crovillas.com

Sorumlu kuruluş, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) işlenmesi amaçları ve araçları konusunda tek başına veya diğerleriyle birlikte karar veren doğal veya tüzel kişidir.

Depolama Süresi

Bu Gizlilik Politikası'nda özel bir depolama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, veri işleme amacı ortadan kalkana kadar bizimle kalacaktır. Bir silme talebi yaparsanız veya veri işleme için verdiğiniz onayı geri çekerseniz, kişisel verileriniz silinecektir, başka yasal olarak izin verilen nedenlerimiz olmadığı sürece (örneğin, vergi veya ticari saklama süreleri); bu durumda, bu nedenler ortadan kalktıktan sonra silme gerçekleştirilecektir.

Bu web sitesinde veri işleme hukuki dayanaklarına ilişkin genel bilgiler

Veri işleme konusunda onay verdiyseniz, kişisel verilerinizi GDPR'nin 6. maddesi 1. fıkrası a veya GDPR'nin 9. maddesi 2. fıkrası a uyarınca işliyoruz, özel veri kategorileri GDPR'nin 9. maddesi 1. fıkrası uyarınca işleniyorsa. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarımına açıkça onay verdiyseniz, veri işlemesi ayrıca GDPR'nin 49. maddesi 1. fıkrası uyarınca gerçekleştirilir. Çerezlerin saklanmasına veya cihazınıza erişime (örneğin, Cihaz Parmak İzi aracılığıyla) onay verdiyseniz, veri işlemesi ayrıca TTDSG'nin 25. maddesi 1. fıkrası uyarınca gerçekleştirilir. Onay her zaman geri alınabilir. Verilerinizin sözleşme yerine getirilmesi veya ön sözleşmeli önlemlerin uygulanması için gerekiyorsa, verilerinizi GDPR'nin 6. maddesi 1. fıkrası b uyarınca işliyoruz. Ayrıca, verilerinizi bir yasal yükümlülüğü yerine getirmek için gerekiyorsa GDPR'nin 6. maddesi 1. fıkrası c uyarınca işliyoruz. Veri işlemesi ayrıca GDPR'nin 6. maddesi 1. fıkrası f uyarınca meşru menfaatimize dayanarak gerçekleştirilebilir. İlgili hukuki dayanaklar hakkında ayrıntılı bilgi bu Gizlilik Politikasının ilgili bölümlerinde verilecektir.

ABD ve Diğer Üçüncü Ülkelerde Veri Aktarımı Hakkında Bilgilendirme

ABD veya diğer veri koruma açısından güvenli olmayan üçüncü ülkelerde bulunan şirketlerin araçlarını kullanmaktayız. Bu araçlar aktif olduğunda, kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB ile karşılaştırılabilir bir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri kişisel verileri güvenlik güçlerine vermekle yükümlü olabilir ve bu konuda mahkemeye başvuramazsınız. Bu nedenle, ABD makamlarının (örneğin, istihbarat servisleri) ABD sunucularında bulunan verilerinizi izleme amaçlarıyla işleyebileceğini, değerlendirebileceğini ve kalıcı olarak saklayabileceğini garanti edemeyiz. Bu işlemler üzerinde kontrolümüz yoktur.

Veri İşleme İzni İptali

Birçok veri işleme işlemi sadece açıkça verdiğiniz izinle mümkündür. Verdiğiniz izni istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. İptal edilene kadar yapılan veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Özel Durumlarda Veri Toplama ve Doğrudan Pazarlama Karşıtı Hak (Madde 21 GDPR)

VERİ İŞLEMENİN MADDE 6/1-E VEYA F GDPR'YE DAYANDIĞI DURUMLARDA, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İTİRAZ ETME HAKKINA SAHİPSİNİZ; BU, BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİLLER İÇİN DE GEÇERLİDİR. İŞLEMİN DAYANDIĞI HUKUKİ DAYANAĞI BU VERİ KORUMA BEYANINDAN ALABİLİRSİNİZ. İTİRAZ ETTİĞİNİZDE, İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYECEĞİZ, ANCAK, ÇIKARLARINIZ, HAKLARINIZ VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ AĞIRLIKLI OLARAK ETKİLEYEN ZORUNLU KORUNMA GEREKÇELERİNİ İSPAT EDEBİLİRİZ VEYA İŞLEM, HAKLARINIZI SAVUNMAK, KULLANMAK VEYA SAVUNMAK İÇİN GEREKLİ OLABİLİR (MADDE 21/1 GDPR'YE GÖRE İTİRAZ).

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA İŞLEMEK İÇİN KULLANILIYORSA, BU DURUMDA, BU TÜR PAZARLAMA AMAÇLI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU, BU TÜR DOĞRUDAN PAZARLAMA İLE İLGİLİ PROFİLLER İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ ETTİĞİNİZDE, KİŞİSEL VERİLERİNİZ DAHA SONRA DOĞRUDAN PAZARLAMA AMACIYLA KULLANILMAZ (MADDE 21/2 GDPR'YE GÖRE İTİRAZ).

Yetkili Denetim Otoritesine Şikayet Hakkı

GDPR'ye karşı ihlaller durumunda, ilgili kişilere, özellikle ikamet ettikleri üye devletin, çalıştıkları yerin veya ihlalin olası olduğu yerin denetim otoritesine şikayet hakkı tanınmaktadır. Şikayet hakkı, diğer idari veya yargısal başvurulara zarar vermeden geçerlidir.

Veri Taşınabilirlik Hakkı

Onayınıza dayalı olarak veya bir sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla otomatik olarak işlediğimiz verilerin, yaygın bir makine tarafından okunabilir formatta size veya üçüncü bir kişiye teslim edilmesi hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan başka bir sorumluya aktarılmasını istemeniz durumunda, bu sadece teknik olarak mümkün olduğu sürece gerçekleştirilir.

Bilgi, Silme ve Düzeltme

Geçerli yasal düzenlemeler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz hakkında her zaman ücretsiz bilgi alma, verilerin kaynağı ve alıcısı ile veri işleme amacı hakkında bilgi alma ve gerekirse bu verilerin düzeltilmesi veya silinmesi hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerle ilgili diğer sorularınız için her zaman bize başvurabilirsiniz.

İşleme Sınırlama Hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu konuda her zaman bize başvurabilirsiniz. İşleme sınırlama hakkı aşağıdaki durumlarda geçerlidir:

 • Bize saklanan kişisel verilerinizin doğruluğunu reddediyorsanız, genellikle bunu kontrol etmek için zaman gereklidir. Kontrol süresince kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenmesi haksız yapıldıysa/yapılıyorsa, silme yerine veri işleme sınırlamasını talep edebilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizi artık ihtiyaç duymuyoruz, ancak bunları kullanarak hak iddia etme, savunma veya uygulama gereksinimleriniz varsa, silme yerine kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
  1. Madde 1. Fıkra DSGVO'ya göre bir itirazda bulunduysanız, çıkarlarınız ile bizim çıkarlarımız arasında bir dengeleme yapılmalıdır. Hangi çıkarların ağır bastığı henüz belirlenmediği sürece kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini sınırladıysanız, bu veriler - saklanmaları dışında - yalnızca izninizle veya hak iddia etme, uygulama veya savunma veya başka bir doğal veya tüzel kişinin haklarını koruma veya Avrupa Birliği'nin veya bir üye devletin önemli bir kamu yararı nedeniyle işlenmesi gerektiğinde kullanılabilir.

SSL veya TLS Şifreleme

Bu sayfa, güvenlik nedenleri ve sizin tarafınızdan bize gönderilen siparişler veya talepler gibi hassas bilgilerin iletimini korumak için bir SSL veya TLS şifrelemesi kullanmaktadır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres çubuğunun "http://"den "https://"e geçtiğini ve tarayıcı çubuğunuzdaki kilit simgesinden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi etkinleştirildiğinde, bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

Bu web sitesinde şifreli ödeme işlemleri

Ücretli bir sözleşme imzaladıktan sonra ödeme bilgilerinizi (örneğin, otomatik ödeme talimatında hesap numarası) bize iletmek zorunda kalırsanız, bu bilgiler ödeme işlemleri için gereklidir.

Visa/MasterCard, otomatik ödeme gibi yaygın ödeme yöntemleri üzerinden gerçekleştirilen ödemeler yalnızca şifreli bir SSL veya TLS bağlantısı üzerinden yapılır. Şifreli bir bağlantı olduğunu, tarayıcınızın adres çubuğunun "http://"den "https://"e geçtiğini ve tarayıcı çubuğunuzdaki kilit simgesinden anlayabilirsiniz.

Şifreli iletişimde, bize ilettiğiniz ödeme bilgileriniz üçüncü taraflar tarafından okunamaz.

---<DOC_BEGIN---

Reklam E-postalarına İtiraz

İletişim bilgileri kısmında yayınlanan iletişim bilgilerinin açıkça istenmeyen reklam ve bilgilendirme materyallerinin gönderilmesine karşı çıkılmaktadır. Sayfa sahipleri, istenmeyen reklam bilgilerinin, örneğin spam e-postalar aracılığıyla gönderilmesi durumunda hukuki adımları açıkça saklı tutar.

Bu web sitesinde veri toplama

Çerezler

İnternet sitelerimiz, "çerezler" olarak adlandırılan veri paketlerini kullanmaktadır. Çerezler küçük veri paketleridir ve cihazınıza zarar vermezler. Bunlar ya bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) cihazınıza kaydedilir. Oturum çerezleri ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, kendiniz silene kadar veya web tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar cihazınızda kalır.

Çerezler bizden (First-Party-Cookies) veya üçüncü şirketlerden (Third-Party-Cookies) olabilir. Üçüncü şirket çerezleri, web siteleri içinde belirli üçüncü şirket hizmetlerinin entegrasyonunu sağlar (örneğin, ödeme hizmetlerinin işlenmesi için çerezler).

Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Birçok çerez teknik olarak gerekli olduğundan, belirli web sitesi işlevleri olmadan çalışmazlar (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların görüntülenmesi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi veya reklam amaçlarıyla kullanılabilir.

Elektronik iletişim sürecinin gerçekleştirilmesi, belirli, istediğiniz fonksiyonların sağlanması (örneğin, alışveriş sepeti işlevi için) veya web sitesinin optimize edilmesi (örneğin, web trafiğinin ölçümü için çerezler) için gereken çerezler (zorunlu çerezler), başka bir hukuki dayanak belirtilmediği sürece, 6. Madde 1. f bendi DSGVO'ya dayanarak saklanır. Web sitesi işletmecisinin hizmetlerini teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunmak için zorunlu çerezlerin saklanmasına meşru bir çıkarı vardır. Çerezlerin ve benzeri tanıma teknolojilerinin saklanmasına ilişkin bir onay istendiğinde, işleme yalnızca bu onay temelinde yapılır (6. Madde 1. a bendi DSGVO ve 25. Madde 1. TTDSG); onay her zaman geri alınabilir.

Tarayıcınızı çerezlerin ayarlarını yaparak, çerezlerin ayarlanmasından bilgilendirilmenizi ve çerezleri yalnızca belirli durumlar için veya genel olarak kabul etmeyi reddetmenizi, tarayıcının kapanmasıyla çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirmenizi sağlayabilirsiniz. Çerezlerin devre dışı bırakılması durumunda bu web sitesinin işlevselliği kısıtlanabilir.

Bu web sitesinde hangi çerezlerin ve hizmetlerin kullanıldığını bu Gizlilik Politikasından öğrenebilirsiniz.

Sunucu Günlük Dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarında bilgileri otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:

 • Tarayıcı türü ve sürümü
 • Kullanılan işletim sistemi
 • Yönlendirici URL
 • Erişen bilgisayarın ana bilgisayarı
 • Sunucu isteğinin saati
 • IP adresi

Bu verilerin diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmesi yapılmaz.

Bu verilerin toplanması, 6. Madde 1. f DSGVO'ya dayanmaktadır. Web sitesi işletmecisinin web sitesinin teknik olarak hatasız bir şekilde görüntülenmesi ve optimize edilmesine meşru bir ilgisi vardır - bunun için sunucu günlük dosyalarının toplanması gerekmektedir.

İletişim Formu

Eğer bize iletişim formu aracılığıyla sorular gönderirseniz, iletişim bilgilerinizi içeren formdaki bilgileriniz, sorunuzun işlenmesi ve takip soruları için bizim tarafımızdan saklanacaktır. Bu verileri izniniz olmadan başkalarıyla paylaşmayacağız.

Bu verilerin işlenmesi, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya ön sözleşmeli önlemlerin uygulanması gerekiyorsa, 6. Madde 1. fıkrası uyarınca gerçekleştirilir. Diğer durumlarda, verilerin işlenmesi, bize yönlendirilen soruların etkili bir şekilde işlenmesine olan meşru ilgimizden (6. Madde 1. fıkrası uyarınca) veya izniniz varsa (6. Madde 1. fıkrası uyarınca) gerçekleştirilir; izin her zaman geri alınabilir.

İletişim formunda girdiğiniz veriler, bize silinme talebinde bulunana, saklama iznini geri çekene veya veri saklama amacı sona erene kadar bizde kalacaktır (örneğin, sorunuzun işlenmesi tamamlandıktan sonra). Zorunlu yasal düzenlemeler - özellikle saklama süreleri - etkilenmez.

E-posta, Telefon veya Faks ile İletişim Talebi

Bize e-posta, telefon veya faks yoluyla ulaştığınızda, talebiniz ve bu talepten kaynaklanan tüm kişisel verileriniz (ad, talep) işleminizin tarafımızca saklanması ve işlenmesi amacıyla kaydedilir. Bu verileri izniniz olmadan paylaşmıyoruz.

Bu verilerin işlenmesi, talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya ön sözleşmeli önlemlerin uygulanması gerekiyorsa, 6. Madde 1. fıkrası uyarınca gerçekleşir. Diğer durumlarda, verilerin işlenmesi, tarafımıza iletilen taleplerin etkili bir şekilde işlenmesine olan meşru ilgimizden (6. Madde 1. fıkrası uyarınca) veya izninizden (6. Madde 1. fıkrası uyarınca) kaynaklanmaktadır; izin alındıysa, izin her zaman geri alınabilir.

Bize iletişim talepleriyle gönderdiğiniz veriler, bize silme talebinde bulunana, saklama iznini geri çekene veya veri saklama amacı sona erene kadar bizde kalır (örneğin, talebinizin işlenmesi tamamlandıktan sonra). Zorunlu yasal düzenlemeler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmez.

Chatbot Kullanımı

Sizinle iletişim kurmak için chatbot'ları kullanıyoruz. Chatbot'lar, sorularınıza ve diğer girişlerinize insan yardımı olmadan yanıt verebilme yeteneğine sahiptir. Bunun için chatbot'lar, uygun yanıtlar vermek için girişlerinizin yanı sıra diğer verileri de analiz eder (örneğin, isimler, e-posta adresleri ve diğer iletişim bilgileri, müşteri numaraları ve diğer tanımlayıcılar, siparişler ve chat geçmişleri). Ayrıca chatbot üzerinden IP adresiniz, log dosyaları, konum bilgileri ve diğer meta veriler de toplanabilir. Bu veriler chatbot sağlayıcısının sunucularında saklanır.

Toplanan veriler temel alınarak kullanıcı profilleri oluşturulabilir. Ayrıca veriler ilgi alanlarına uygun reklamların gösterilmesi için kullanılabilir, diğer yasal gereklilikler (özellikle bir onay) mevcut ise. Bunun için chatbot'lar analiz ve reklam araçlarıyla ilişkilendirilebilir.

Toplanan veriler ayrıca chatbot'larımızı ve yanıt davranışlarını geliştirmek için kullanılabilir (makine öğrenimi).

İletişim sırasında girdiğiniz veriler, talebiniz üzerine silinene kadar bizde veya chatbot işletmecisinde kalır, saklama iznini geri çekene kadar veya veri saklama amacı ortadan kalkana kadar (örneğin, talebiniz işleme alındıktan sonra). Zorunlu yasal düzenlemeler - özellikle saklama süreleri - etkilenmez.

Chatbot'ların kullanımı için hukuki dayanak, chatbot'un sözleşme kurulması veya sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla kullanılması durumunda Madde 6(1)(b) DSGVO'dur. Uygun bir onay alındıysa, işleme sadece Madde 6(1)(a) DSGVO ve TTDSG Madde 25(1) uyarınca ve onay, kullanıcının cihazında çerezlerin saklanması veya bilgilere erişim (örneğin, cihaz parmak izi) dahil olması durumunda gerçekleştirilir. Onay her zaman geri alınabilir. Diğer durumlarda, kullanımımızın temelini mümkün olduğunca etkili müşteri iletişimi sağlama amacımız oluşturur (Madde 6(1)(f) DSGVO).

Sosyal Medya

Facebook

Bu web sitesinde sosyal ağ Facebook'un öğeleri entegre edilmiştir. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Ancak Facebook'un belirttiğine göre toplanan veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılabilir.

Facebook sosyal medya öğelerinin genel bir bakışını burada bulabilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Sosyal medya öğesi etkin olduğunda, cihazınız ile Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Bu sayede Facebook, IP adresinizle bu web sitesini ziyaret ettiğinizi bilir. Facebook "Beğen" düğmesine tıklarsanız ve Facebook hesabınıza giriş yapmışsanız, bu web sitesinin içeriğini Facebook profilinizde paylaşabilirsiniz. Böylece Facebook, bu web sitesini ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atayabilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği ve Facebook tarafından kullanımı hakkında bilgi sahibi olmadığımızı belirtmek isteriz. Daha fazla bilgi için Facebook'un gizlilik politikasını buradan inceleyebilirsiniz: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Bir onay alındıysa, yukarıdaki hizmetin kullanımı, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO ve § 25 TTDSG temelinde gerçekleştirilir. Onay her zaman geri alınabilir. Onay alınmadıysa, hizmetin kullanımı, sosyal medyada mümkün olduğunca geniş bir görünürlüğe sahip olma meşru çıkarımı temelinde gerçekleştirilir.

Burada açıklanan araç kullanılarak web sitemizde kişisel veriler toplanıp Facebook'a iletiliyorsa, bu veri işleme sürecinden sorumlu olan biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda ortak sorumluyuz (Art. 26 DSGVO). Ortak sorumluluk sadece verilerin toplanması ve Facebook'a iletilmesi ile sınırlıdır. Facebook tarafından yapılan işlemler ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortak olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerimiz ortak veri işleme anlaşmasında belirtilmiştir. Anlaşmanın metnini şurada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu anlaşmaya göre, Facebook aracının kullanımında gizlilik bilgilerini vermek ve aracı web sitemizde güvenli bir şekilde uygulamak bizim sorumluluğumuzdadır. Facebook ürünlerinin veri güvenliği Facebook'un sorumluluğundadır. Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili haklarınızı (örneğin, bilgi talepleri) doğrudan Facebook'a iletebilirsiniz. Haklarınızı bizden talep ettiğinizde, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Detaylar için buraya bakabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 ve https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Bu web sitesinde Instagram hizmetinin işlevleri entegre edilmiştir. Bu işlevler, Meta Platforms Ireland Limited tarafından sunulmaktadır, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda.

Sosyal medya öğesi etkin olduğunda, cihazınız ile Instagram sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulur. Instagram bu sayfayı ziyaretiniz hakkında bilgi alır.

Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız, Instagram düğmesini tıklayarak bu web sitesinin içeriğini Instagram profilinizle bağlayabilirsiniz. Bu sayede Instagram, bu web sitesini ziyaretinizi kullanıcı hesabınıza atayabilir. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği ve Instagram tarafından kullanımı hakkında bilgi sahibi olmadığımızı belirtmek isteriz.

Bir onay alındıysa, yukarıdaki hizmetin kullanımı, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO ve § 25 TTDSG temelinde gerçekleşir. Onay her zaman geri alınabilir. Onay alınmadıysa, hizmetin kullanımı, sosyal medyada mümkün olduğunca geniş bir görünürlüğe sahip olma meşru çıkarımı temelinde gerçekleşir.

Burada açıklanan araçla web sitemizde kişisel verilerin toplanması ve Facebook veya Instagram'a iletilmesi durumunda, bu veri işleme sürecinden sorumlu olan biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda ortak sorumluyuz (Art. 26 DSGVO). Ortak sorumluluk sadece verilerin toplanması ve Facebook veya Instagram'a iletilmesiyle sınırlıdır. Facebook veya Instagram tarafından yapılan işlemler ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortak olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerimiz ortak veri işleme anlaşmasında belirtilmiştir. Anlaşmanın metnini şurada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu anlaşmaya göre, Facebook veya Instagram aracının kullanımında gizlilik bilgilerinin verilmesi ve aracın web sitemizde gizlilik açısından güvenli bir şekilde uygulanması bizim sorumluluğumuzdadır. Facebook veya Instagram ürünlerinin veri güvenliği Facebook'un sorumluluğundadır. Facebook veya Instagram tarafından işlenen verilerle ilgili haklarınızı (örneğin, bilgi talepleri) doğrudan Facebook'a iletebilirsiniz. Haklarınızı bizden talep ettiğinizde, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır. Detaylar için buraya bakabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Daha fazla bilgi için Instagram'ın gizlilik politikasına bakabilirsiniz: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analiz Araçları ve Reklam

Google Tag Manager

Google Tag Manager'i kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Tag Manager, web sitemize izleme veya istatistik araçları ve diğer teknolojileri entegre etmemize yardımcı olan bir araçtır. Google Tag Manager kendisi kullanıcı profilleri oluşturmaz, çerezleri saklamaz ve bağımsız analizler yapmaz. Sadece üzerine entegre edilen araçların yönetimi ve oynatımı için kullanılır. Ancak, Google Tag Manager IP adresinizi kaydeder ve bu bilgi Google'ın ana şirketine ABD'ye aktarılabilir.

Google Tag Manager'ın kullanımı, 6. Madde 1. f bendi DSGVO'ya dayanmaktadır. Web sitesi işletmecisinin web sitesinde çeşitli araçların hızlı ve sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi ve yönetilmesine yönelik meşru bir çıkarı vardır. Uygun bir onay alındıysa, işleme yalnızca 6. Madde 1. a bendi DSGVO ve 25. Madde 1. TTDSG'ye dayanarak yapılır, onay çerezlerin saklanmasını veya kullanıcının cihazında bilgilere erişimini (örneğin, Cihaz Parmak İzi) içeriyorsa. Onay her zaman geri alınabilir.

Google Analytics

Bu web sitesi, Web analiz hizmeti Google Analytics'in özelliklerinden yararlanmaktadır. Sağlayıcı, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Analytics, web sitesi sahibinin web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesini sağlar. Web sitesi sahibi, sayfa görüntüleme sayısı, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni gibi çeşitli kullanım verilerini alır. Bu veriler, bir Kullanıcı Kimliği'nde birleştirilir ve web sitesi ziyaretçisinin ilgili cihazına atanır.

Ayrıca, Google Analytics aracılığıyla fare ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydedebiliriz. Ayrıca, Google Analytics, toplanan veri setlerini tamamlamak için çeşitli modelleme yaklaşımları kullanır ve veri analizinde Makine Öğrenimi teknolojilerini kullanır.

Google Analytics, kullanıcı davranışlarının analizi amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır (örneğin, çerezler veya Cihaz Parmak İzi). Google tarafından bu web sitesinin kullanımıyla ilgili bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada depolanır.

Bu hizmetin kullanımı, GDPR Madde 6(1)(a) ve TTDSG Madde 25(1) uyarınca verdiğiniz onay temelinde gerçekleşmektedir. Onayınız her zaman geri alınabilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerine dayandırılmaktadır. Detaylar için buraya bakabilirsiniz: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Tarayıcı Eklentisi

Google'ın verilerinizi toplamasını ve işlemesini engellemek için aşağıdaki bağlantıdan tarayıcı eklentisini indirip yükleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Google Analytics'te kullanıcı verileriyle ilgili daha fazla bilgi için Google'ın Gizlilik Politikasını inceleyebilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sözleşmeli İşleme

Google ile bir veri işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics kullanımında Alman veri koruma yetkililerinin sıkı gereksinimlerini tamamen uyguluyoruz.

Hotjar

Bu web sitesi Hotjar kullanmaktadır. Sağlayıcı Hotjar Ltd.'dir, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Avrupa (Web sitesi: https://www.hotjar.com).

Hotjar, bu web sitesindeki kullanıcı davranışlarını analiz etmek için bir araçtır. Hotjar ile fare ve kaydırma hareketlerinizi ve tıklamalarınızı kaydedebiliriz. Hotjar ayrıca fare imlecinizin belirli bir noktada ne kadar süre kaldığını da belirleyebilir. Bu bilgilerden Hotjar, web sitesi ziyaretçisinin hangi web sitesi alanlarını tercih ettiğini belirlemek için ısı haritaları oluşturur.

Ayrıca, bir sayfada ne kadar süre kaldığınızı ve ne zaman terk ettiğinizi belirleyebiliriz. Ayrıca, bir iletişim formuna girdiğiniz yeri nerede bıraktığınızı da belirleyebiliriz (sözde Dönüşüm Hunileri).

Ayrıca, Hotjar ile web sitesi ziyaretçilerinden doğrudan geri bildirimler alınabilir. Bu işlev, web sitesi işletmecisinin web tekliflerini iyileştirmesine hizmet eder.

Hotjar, kullanıcı davranışlarının analizi için kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır (örneğin, çerezler veya Cihaz Parmak İzi kullanımı).

Bir onay alındıysa, yukarıda belirtilen hizmet sadece 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca ve TTDSG'nin 25. maddesi uyarınca temel alınarak kullanılır. Onay her zaman geri alınabilir. Onay alınmadıysa, bu hizmetin kullanımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca f fıkrası temel alınarak yapılır; web sitesi işletmecisinin kullanıcı davranışlarını analiz etme konusunda hem web teklifini hem de reklamını optimize etme konusunda meşru bir çıkarı vardır.

Hotjar'ı Devre Dışı Bırakma

Hotjar tarafından veri toplamanın devre dışı bırakmak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve oradaki talimatları izleyin: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Lütfen Hotjar'ın her tarayıcı veya her cihaz için ayrı ayrı devre dışı bırakılması gerektiğini unutmayın.

Hotjar hakkında daha fazla bilgi ve toplanan verilere ilişkin ayrıntılar için Hotjar'ın Gizlilik Politikasını aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz: https://www.hotjar.com/privacy.

İşleme Verme

Yukarıda belirtilen hizmeti kullanmak için bir Veri İşleme Sözleşmesi (AVV) imzaladık. Bu, web sitesi ziyaretçilerimizin kişisel verilerini sadece talimatlarımıza ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlediğini garanti eden bir veri koruma yasası gereği sözleşmedir.

Web sitesi işletmecisi Google Ads kullanmaktadır. Google Ads, Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'nın çevrimiçi reklam programıdır.

Google Ads, kullanıcı belirli arama terimlerini (Anahtar Kelime Hedefleme) Google'da aradığında veya üçüncü taraf web sitelerinde reklamlarımızı göstermemizi sağlar. Ayrıca, Google'da bulunan kullanıcı verilerine dayalı hedef kitleye yönelik reklamlar da gösterilebilir (Hedef Kitle Hedefleme). Web sitesi işletmecileri olarak, örneğin reklamlarımızın gösterilmesine yol açan arama terimlerini ve ilgili tıklamaların kaç reklama yol açtığını analiz ederek bu verileri nicel olarak değerlendirebiliriz.

Bu hizmetin kullanımı, GDPR Madde 6(1)(a) ve TTDSG Madde 25(1) uyarınca verdiğiniz izin temelinde gerçekleşmektedir. Verilen izin her zaman geri alınabilir.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerine dayandırılmaktadır. Detaylar için buraya bakabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy/frameworks ve https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Dönüşüm İzleme

Bu web sitesi Google Dönüşüm İzleme kullanmaktadır. Sağlayıcı Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Dönüşüm İzleme sayesinde Google ve biz, kullanıcının belirli eylemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini belirleyebiliriz. Örneğin, web sitemizde hangi düğmelere ne sıklıkta tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sıkça görüntülendiği veya satın alındığını değerlendirebiliriz. Bu bilgiler, dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımıza kaç kullanıcının tıkladığını ve hangi eylemleri gerçekleştirdiklerini öğreniriz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz bilgiler almıyoruz. Google kendisi tanımlama için çerezler veya benzer tanıma teknolojilerini kullanır.

Bu hizmetin kullanımı, GDPR'nin 6. maddesi uyarınca ve TTDSG'nin 25. maddesi uyarınca verdiğiniz izne dayanmaktadır. İzin her zaman geri alınabilir.

Google Dönüşüm İzleme hakkında daha fazla bilgi için Google'ın gizlilik politikalarına bakabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta-Piksel (önceden Facebook Pikseli)

Bu web sitesi, ziyaretçi eylem pikselleri aracılığıyla dönüşüm ölçümü için Facebook/Meta'yı kullanmaktadır. Bu hizmetin sağlayıcısı Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, İrlanda'dır. Ancak, Facebook'un açıklamasına göre toplanan veriler ABD ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılmaktadır.

Bu sayede, ziyaretçilerin Facebook reklamına tıkladıktan sonra sağlayıcının web sitesine yönlendirilmesinden sonra sayfa ziyaretçilerinin davranışları takip edilebilir. Bu sayede Facebook reklamlarının etkinliği istatistiksel ve pazar araştırma amaçları için değerlendirilebilir ve gelecekteki reklam faaliyetleri optimize edilebilir.

Toplanan veriler, bu web sitesinin işletmecisi olarak bizim için anonimdir, kullanıcıların kimliği hakkında çıkarımda bulunamayız. Ancak veriler Facebook tarafından saklanır ve işlenir, böylece ilgili kullanıcı profiliyle bağlantı kurulabilir ve Facebook verileri kendi reklam amaçları için, Facebook Veri Kullanım Politikası'na uygun olarak kullanabilir. Bu sayede Facebook, Facebook sayfalarında ve Facebook dışında reklam yayınlamayı mümkün kılabilmektedir. Bu verilerin kullanımı, sayfa işletmecisi olarak bizim tarafımızdan etkilenemez.

Bu hizmetin kullanımı, onayınıza dayanmaktadır, GDPR Madde 6(1)(a) ve TTDSG Madde 25(1) uyarınca. Onay istediğiniz zaman geri alınabilir.

Burada açıklanan araç kullanılarak web sitemizde kişisel verilerin toplanması ve Facebook'a iletilmesi durumunda, bu veri işleme sürecinden sorumlu olan biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda, bu veri işleme sürecinde ortak sorumluyuz (GDPR Madde 26). Ortak sorumluluk, verilerin toplanması ve Facebook'a iletilmesiyle sınırlıdır. Facebook tarafından yapılan işlemler ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Ortak olarak yerine getirmemiz gereken yükümlülükler, ortak veri işleme anlaşmasında belirtilmiştir. Anlaşmanın metnini şurada bulabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Bu anlaşmaya göre, Facebook aracı kullanımında gizlilik bilgilerini sağlamak ve aracı web sitemizde güvenli bir şekilde uygulamak bizim sorumluluğumuzdadır. Facebook ürünlerinin veri güvenliği Facebook'un sorumluluğundadır. Facebook tarafından işlenen verilerle ilgili etkilenen haklar (örneğin, bilgi talepleri) doğrudan Facebook'a iletilmelidir. Eğer etkilenen haklarınızı bizden talep ederseniz, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme hükümlerine dayandırılmaktadır. Detaylar için buraya bakabilirsiniz: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Facebook'un gizlilik politikasında gizliliğinizi koruma hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Ayrıca, "Özel Hedef Kitleler" yeniden pazarlama işlevini reklam tercihleri ayarları bölümünde devre dışı bırakabilirsiniz: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Bunun için Facebook'a giriş yapmanız gerekmektedir.

Eğer bir Facebook hesabınız yoksa, Facebook'un web sitesindeki Avrupa İnteraktif Dijital Reklamcılık Birliği web sitesinden hedefe yönelik reklamları devre dışı bırakabilirsiniz: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Bülten

---<DOC_BEGIN---

Bülten Veri

Web sitesinde sunulan bülteni almak istiyorsanız, bize bir e-posta adresi ve belirttiğiniz e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve bülteni almayı kabul ettiğinizi doğrulamamıza izin veren bilgiler gerekmektedir. Diğer veriler gönüllü olarak toplanmaz veya sadece gönüllü olarak toplanır. Bu verileri yalnızca istenen bilgilerin gönderimi için kullanırız ve üçüncü taraflara verilmez.

Bülten kayıt formuna girilen verilerin işlenmesi yalnızca onayınıza dayanmaktadır (Madde 6, Paragraf 1, lit. a DSGVO). Verilerin, e-posta adresinin ve bültenin gönderimi için kullanımının saklanmasına verilen onayı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz, örneğin bülten içindeki "Ayrıl" bağlantısı aracılığıyla. Geri çekilme işleminden önce gerçekleştirilen veri işleme işlemlerinin yasallığı geri çekilmekten etkilenmez.

Bize bülten aboneliği için verdiğiniz veriler, bülten aboneliğinizden çıkana kadar bizde veya bülten hizmet sağlayıcısında saklanır ve bülten aboneliğinin iptal edilmesinden veya amaç gereği sona ermesinden sonra bülten dağıtım listesinden silinir. E-posta adreslerini, kendi takdirimize göre, meşru menfaatimiz çerçevesinde (Madde 6, Paragraf 1, lit. f DSGVO) silme veya engelleme hakkını saklı tutarız.

Diğer amaçlarla bizde saklanan veriler bundan etkilenmez.

Bülten dağıtım listesinden çıktıktan sonra e-posta adresiniz, gelecekteki postaların engellenmesi gerekiyorsa bizde veya bülten hizmet sağlayıcısında bir Kara Liste'de saklanabilir. Kara liste verileri yalnızca bu amaç için kullanılır ve diğer verilerle birleştirilmez. Bu hem sizin hem de bülten gönderimi sırasında yasal gereksinimlerin yerine getirilmesine olan ilgimiz içindir (Madde 6, Paragraf 1, lit. f DSGVO). Kara listede saklama süresi sınırlı değildir. Eğer çıkarlarınız meşru menfaatimizi aşarsa saklamaya itiraz edebilirsiniz.

8. Eklentiler ve Araçlar

YouTube genişletilmiş gizlilikle

Bu web sitesi YouTube web sitesinin videolarını entegre eder. Sayfaların işletmecisi Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

YouTube'u genişletilmiş gizlilik modunda kullanıyoruz. Bu mod, YouTube'a göre, ziyaretçiler hakkında bilgi saklamadığını belirtir, bu web sitesinde videoyu izlemeden önce. Ancak genişletilmiş gizlilik moduyla verilerin YouTube ortaklarına aktarılması zorunlu olarak dışlanmaz. Bu nedenle YouTube, bir video izleyip izlemediğinizden bağımsız olarak Google DoubleClick ağına bağlantı kurar.

Bu web sitesinde bir YouTube videosunu başlattığınızda, YouTube sunucularına bir bağlantı kurulur. Bu sırada YouTube sunucusuna hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğiniz bildirilir. YouTube hesabınızda oturum açıkken, YouTube'un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasına izin verirsiniz. Bu durumu önlemek için YouTube hesabınızdan çıkış yapabilirsiniz.

Ayrıca, bir video başlatıldıktan sonra YouTube, cihazınızda çeşitli çerezler veya benzer tanıma teknolojileri (örneğin, Cihaz Parmak İzi) saklayabilir. Bu şekilde YouTube, bu web sitesinin ziyaretçileri hakkında bilgi alabilir. Bu bilgiler, video istatistiklerini toplamak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.

Bir YouTube videosu başlatıldıktan sonra, bizim kontrolümüz dışında başka veri işleme işlemleri de tetiklenebilir.

YouTube'un kullanımı, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması amacıyla yapılır. Bu, GDPR'nin 6. maddesi 1. fıkrası uyarınca meşru bir menfaati temsil eder. Uygun bir onay alındıysa, işleme yalnızca GDPR'nin 6. maddesi 1. fıkrası ve TTDSG'nin 25. maddesi uyarınca çerezlerin saklanması veya kullanıcı cihazındaki bilgilere erişim (örneğin, Cihaz Parmak İzi) dahil olmak üzere onayın kapsadığı bilgilere dayanarak yapılır. Onay her zaman geri alınabilir.

YouTube hakkında daha fazla bilgi için, gizlilik politikalarını şu adreste bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

---<DOC_BEGIN---

Google Fonts (yerel barındırma)

Bu site, Google tarafından sağlanan Google Fonts adı verilen yazı tiplerini tutarlı bir şekilde göstermek için kullanmaktadır. Google Fonts yerel olarak yüklenmiştir. Google sunucularına bağlantı kurulmamaktadır.

Google Fonts hakkında daha fazla bilgi için https://developers.google.com/fonts/faq adresine ve Google'ın Gizlilik Politikası'na https://policies.google.com/privacy?hl=de bakabilirsiniz.

9. e-Ticaret ve Ödeme Sağlayıcıları

Müşteri ve Sözleşme Verilerinin İşlenmesi

Müşteri ve sözleşme verilerini kişisel olarak topluyor, işliyor ve kullanıyoruz, sözleşme ilişkilerimizi kurmak, içeriğini şekillendirmek ve değiştirmek için. Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) sadece kullanıcının hizmeti kullanmasını veya faturalandırmasını sağlamak için gerekli olduğu ölçüde topluyor, işliyor ve kullanıyoruz. Bu işlem için hukuki dayanak, Madde 6(1)(b) DSGVO'dur.

Toplanan müşteri verileri, işin tamamlanmasından veya iş ilişkisinin sona ermesinden ve varsa mevcut yasal saklama sürelerinin sona ermesinden sonra silinir. Yasal saklama süreleri saklı kalır.

Hizmetler ve dijital içerikler için sözleşme yapılırken veri iletimi

Kişisel verileri yalnızca sözleşme işlemleri kapsamında gerekli olduğunda, örneğin ödeme işlemlerinden sorumlu kredi kuruluşuna iletiyoruz.

Verilerin daha fazla iletilmesi yapılmaz veya yalnızca açıkça onay verdiğiniz durumlarda yapılır. Reklam amaçlı gibi, üçüncü taraflara verilerinizin açıkça izinsiz aktarılması yapılmaz.

Veri işleme temeli, bir sözleşmenin veya ön sözleşme önlemlerinin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren 6. madde 1. fıkrası b DSGVO'dur.

Ödeme Hizmetleri

Web sitemizde üçüncü taraf şirketlerin ödeme hizmetlerini entegre ediyoruz. Bizden bir satın alma yaptığınızda, ödeme hizmet sağlayıcısı tarafından ödeme işlemleri için ödeme verileriniz (örneğin, ad, ödeme tutarı, hesap bilgileri, kredi kartı numarası) işlenir. Bu işlemler için ilgili sağlayıcıların ilgili sözleşme ve gizlilik politikaları geçerlidir. Ödeme hizmet sağlayıcılarının kullanımı, Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (sözleşme yürütme) ve mümkün olan en sorunsuz, konforlu ve güvenli ödeme işlemi (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO) amacıyla temellendirilmiştir. Belirli eylemler için onayınızın gerektiği durumlarda, veri işleme için hukuki dayanak Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO'dur; Onaylar gelecekte her zaman geri alınabilir.

Bu web sitesi kapsamında aşağıdaki ödeme hizmetleri / ödeme hizmet sağlayıcılarını kullanıyoruz:

PayPal

Bu ödeme hizmetinin sağlayıcısı PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (bundan sonra "PayPal" olarak anılacaktır).

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Detaylar için buraya bakabilirsiniz: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Detaylar için PayPal'ın gizlilik politikasına bakabilirsiniz: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Stripe

AB içindeki müşteriler için sağlayıcı Stripe Payments Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, İrlanda (bundan sonra "Stripe" olarak anılacaktır).

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Detaylar için buraya bakabilirsiniz: https://stripe.com/de/privacy ve https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Bu konudaki detayları Stripe'ın gizlilik politikasında şu bağlantıdan okuyabilirsiniz: https://stripe.com/de/privacy.

10. Kendi Hizmetler

Google Drive

Bu web sitesine Google Drive entegre ettik. Sağlayıcı Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dır.

Google Drive, web sitemizde içerik yükleyebileceğiniz bir yükleme alanı entegre etmemizi sağlar. İçerik yüklediğinizde, bu içerikler Google Drive sunucularında saklanır. Web sitemize girdiğinizde, ayrıca Google Drive ile bir bağlantı kurulur, böylece Google Drive'ın sitemizi ziyaret ettiğinizi tespit etmesi sağlanır.

Google Drive'ın kullanımı, Madde 6(1) fıkra DSGVO uyarınca gerçekleştirilir. Web sitesi işletmecisinin web sitesinde güvenilir bir yükleme alanına sahip olma konusunda meşru bir çıkarı vardır. Uygun bir onay alındıysa, işleme yalnızca Madde 6(1) a fıkrası DSGVO uyarınca yapılır; onay her zaman geri alınabilir.

Sözleşmeli İşleme

Yukarıda belirtilen hizmetin kullanımı için Sözleşmeli İşleme Anlaşması (AVV) imzaladık. Bu, web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve DSGVO'ya uygun olarak işlediğini garanti eden, veri koruma açısından zorunlu bir sözleşmedir.