Crovillas

Databeskyttelse

1. Databeskyttelse p√• et √łjeblik

Generelle retningslinjer

F√łlgende retningslinjer giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, n√•r du bes√łger dette websted. Personlige data er alle data, som kan identificere dig personligt. Du kan finde detaljerede oplysninger om databeskyttelse i vores databeskyttelseserkl√¶ring, som er angivet under denne tekst.

Dataindsamling på dette websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Dataforarbejdningen p√• dette websted udf√łres af webstedsoperat√łren. Dennes kontaktoplysninger kan findes i afsnittet "Bem√¶rkning om ansvarlig enhed" i denne databeskyttelseserkl√¶ring.

Hvordan indsamler vi dine data?

Dine data indsamles dels ved, at du selv giver dem til os. Dette kan f.eks. være data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data indsamles automatisk eller efter dit samtykke, n√•r du bes√łger webstedet via vores IT-systemer. Dette er prim√¶rt tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for sidevisning). Disse data indsamles automatisk, s√• snart du bes√łger dette websted.

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre en fejlfri levering af webstedet. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data?

Du har til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om oprindelse, modtager og formål med dine gemte personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse eller sletning af disse data. Hvis du har givet samtykke til databehandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke for fremtiden. Derudover har du ret til under visse omstændigheder at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at klage til det relevante tilsynsorgan.

Du kan til enhver tid kontakte os med sp√łrgsm√•l om databeskyttelse.

---<DOC_BEGIN---

Analysev√¶rkt√łjer og v√¶rkt√łjer fra tredjeparter

N√•r du bes√łger dette websted, kan din surfadf√¶rd statistisk evalueres. Dette sker prim√¶rt med s√•kaldte analyseprogrammer.

Du kan finde detaljerede oplysninger om disse analyseprogrammer i f√łlgende fortrolighedspolitik.

2. Hosting og Content Delivery Networks (CDN)

Vi hoster indholdet af vores websted hos f√łlgende udbyder:

Ekstern hosting

Dette websted hostes eksternt. De personlige data, der indsamles p√• dette websted, gemmes p√• v√¶rternes servere. Dette kan v√¶re IP-adresser, kontaktforsp√łrgsler, meta- og kommunikationsdata, kontraktdata, kontaktoplysninger, navne, webstedsadgange og andre data, der genereres via et websted.

Det eksterne hosting udf√łres med det form√•l at opfylde vores potentielle og eksisterende kunders kontraktforpligtelser (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) og i interesse af en sikker, hurtig og effektiv levering af vores online tilbud af en professionel udbyder (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Hvis der er anmodet om samtykke, sker behandlingen udelukkende p√• grundlag af Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO og ¬ß 25 Abs. 1 TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger p√• brugerens enhed (f.eks. enhedsfingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Vores v√¶rt(e) vil kun behandle dine data i det omfang, det er n√łdvendigt for at opfylde deres ydelsesforpligtelser og f√łlge vores instruktioner vedr√łrende disse data.

Vi bruger f√łlgende v√¶rt(er):

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Databehandling

Vi har indg√•et en databehandlingsaftale (DPA) for brugen af den ovenn√¶vnte tjeneste. Dette er en databeskyttelsesm√¶ssigt p√•kr√¶vet kontrakt, der sikrer, at denne kun behandler de personlige data fra vores webstedsbes√łgende i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med DSGVO.

Cloudflare

Vi bruger tjenesten "Cloudflare". Udbyderen er Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (herefter "Cloudflare").

Cloudflare tilbyder et globalt distribueret Content Delivery Network med DNS. Teknisk set dirigeres informationsudvekslingen mellem din browser og vores hjemmeside gennem Cloudflares netværk. Dette giver Cloudflare mulighed for at analysere datatrafikken mellem din browser og vores hjemmeside og fungere som en filter mellem vores servere og potentielt ondsindet datatrafik fra internettet. Cloudflare kan også bruge cookies eller andre teknologier til genkendelse af internetbrugere, som dog kun bruges til det beskrevne formål.

Brugen af Cloudflare er baseret på vores legitime interesse i at levere vores webtilbud så fejlfrit og sikkert som muligt (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Overf√łrslen af data til USA er baseret p√• EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde detaljer her: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Yderligere oplysninger om sikkerhed og databeskyttelse hos Cloudflare kan findes her: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Databehandling

Vi har indg√•et en databehandlingsaftale (DPA) for brugen af den n√¶vnte tjeneste. Dette er en databeskyttelsesaftale, der sikrer, at personoplysningerne fra vores webstedsbes√łgende kun behandles i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med DSGVO.

Google Cloud CDN

Vi bruger Content Delivery Network Google Cloud CDN. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google tilbyder et globalt distribueret Content Delivery Network. Teknisk set dirigeres informationsudvekslingen mellem din browser og vores hjemmeside gennem Googles netv√¶rk. Dette g√łr det muligt for os at √łge vores hjemmesides globale tilg√¶ngelighed og ydeevne.

Brugen af Google Cloud CDN er baseret på vores legitime interesse i at levere vores webtilbud så fejlfrit og sikkert som muligt (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Overf√łrslen af data til USA er baseret p√• EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde detaljer her: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Yderligere oplysninger om Google Cloud CDN kan findes her: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de.

3. Generelle oplysninger og pligtoplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger

Operat√łrerne af disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de g√¶ldende databeskyttelsesbestemmelser samt denne databeskyttelseserkl√¶ring.

Når du bruger dette websted, indsamles forskellige personlige oplysninger. Personlige oplysninger er oplysninger, som kan identificere dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette sker.

Vi g√łr opm√¶rksom p√•, at dataoverf√łrslen via internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldst√¶ndig beskyttelse af data mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig.

Bemærkning om den ansvarlige enhed

Den ansvarlige enhed for databehandlingen på dette websted er:

Crovillas GmbH Werner-Bock-Straße 40 33602 Bielefeld

Telefon: +49 (0)521 ‚Äď 430 69 899 E-mail: info@crovillas.com

Den ansvarlige enhed er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre beslutter formålene og midlerne til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mail-adresser osv.).

Opbevaringsperiode

Hvis der ikke er angivet en mere specifik opbevaringsperiode i denne databeskyttelseserkl√¶ring, vil dine personoplysninger forblive hos os, indtil form√•let med databehandlingen oph√łrer. Hvis du frems√¶tter en legitim anmodning om sletning eller tilbagekalder dit samtykke til databehandling, vil dine data blive slettet, medmindre vi har andre lovligt acceptable grunde til at opbevare dine personoplysninger (f.eks. skattem√¶ssige eller handelsm√¶ssige opbevaringsfrister); i sidstn√¶vnte tilf√¶lde vil sletningen ske efter oph√łr af disse grunde.

Generelle retningslinjer for retsgrundlagene for databehandling på dette websted

Hvis du har givet samtykke til databehandling, behandler vi dine personoplysninger p√• grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. a i DSGVO eller artikel 9, stk. 2, lit. a i DSGVO, hvis der behandles s√¶rlige kategorier af data i henhold til artikel 9, stk. 1 i DSGVO. Hvis du har givet udtrykkeligt samtykke til overf√łrsel af personoplysninger til tredjelande, sker databehandlingen ogs√• p√• grundlag af artikel 49, stk. 1, lit. a i DSGVO. Hvis du har givet samtykke til lagring af cookies eller adgang til oplysninger p√• din enhed (f.eks. via enhedsfingerprinting), sker databehandlingen desuden p√• grundlag af ¬ß 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis dine data er n√łdvendige for opfyldelse af en kontrakt eller for gennemf√łrelse af forberedende foranstaltninger, behandler vi dine data p√• grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. b i DSGVO. Derudover behandler vi dine data, hvis de er n√łdvendige for at opfylde en retlig forpligtelse, p√• grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. c i DSGVO. Databehandlingen kan ogs√• ske p√• grundlag af vores legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i DSGVO. De relevante retsgrundlag for den enkelte sag vil blive informeret om i de f√łlgende afsnit af denne databeskyttelseserkl√¶ring.

Bem√¶rkning om overf√łrsel af data til USA og andre tredjelande

Vi bruger blandt andet v√¶rkt√łjer fra virksomheder med base i USA eller andre datam√¶ssigt usikre tredjelande. N√•r disse v√¶rkt√łjer er aktive, kan dine personoplysninger blive overf√łrt til disse tredjelande og behandlet der. Vi g√łr opm√¶rksom p√•, at der i disse lande ikke kan garanteres et databeskyttelsesniveau, der svarer til EU's. For eksempel er amerikanske virksomheder forpligtet til at udlevere personoplysninger til sikkerhedsmyndigheder uden mulighed for dig som ber√łrt at g√• retsligt imod dette. Det kan derfor ikke udelukkes, at amerikanske myndigheder (f.eks. efterretningstjenester) behandler, analyserer og permanent lagrer dine data, der er placeret p√• amerikanske servere, af overv√•gningsform√•l. Vi har ingen indflydelse p√• disse behandlingsaktiviteter.

Tilbagekaldelse af dit samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et allerede givet samtykke. Lovligheden af databehandlingen indtil tilbagekaldelsen ber√łres ikke af tilbagekaldelsen.

Ret til at g√łre indsigelse mod indsamling af data i s√¶rlige tilf√¶lde samt mod direkte markedsf√łring (Art. 21 GDPR)

HVIS DATAFORARBEJDNINGEN SKER P√Ö GRUNDLAG AF ART. 6 STK. 1 LIT. ELLER F I GDPR, HAR DU RET TIL P√Ö ETHVERT TIDSPUNKT AT G√ėRE IND SIGELSE AF GRUNDE, DER FREMST√ÖR I DIN SPECIELLE SITUATION, MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER; DETTE G√ÜLDER OGS√Ö FOR PROFILERING BASERET P√Ö DISSE BESTEMMELSER. DE RESPEKTIVE RETLIGE GRUNDLAG, SOM BEHANDLINGEN ER BASERET P√Ö, KAN DU FINDE I DENNE DATABESKYTTELSESERKL√ÜRING. HVIS DU G√ėR IND SIGELSE, VIL VI IKKE L√ÜNGERE BEHANDLE DINE BER√ėRTE PERSONOPLYSNINGER, MEDMINDRE VI KAN FREMSTILLE TUNGE BEGRUNDEDE GRUNDE FOR BEHANDLINGEN, SOM VEJER TUNGERE END DINE INTERESSER, RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER BEHANDLINGEN TJENER FREMGANGEN, UD√ėVELSEN ELLER FORSVARELSEN AF RETSKRAV (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21 STK. 1 GDPR).

HVIS DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLES FOR AT DRIVE DIREKTEMARKEDSF√ėRING, HAR DU RET TIL P√Ö ETHVERT TIDSPUNKT AT G√ėRE IND SIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED HENBLIK P√Ö S√ÖDAN MARKEDSF√ėRING; DETTE G√ÜLDER OGS√Ö FOR PROFILERING, S√ÖFREMT DET ER RELATERET TIL S√ÖDAN DIREKTEMARKEDSF√ėRING. HVIS DU G√ėR IND SIGELSE, VIL DINE PERSONOPLYSNINGER HEREFTER IKKE L√ÜNGERE BLIVE BRUGT TIL FORM√ÖLET MED DIREKTEMARKEDSF√ėRING (INDSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21 STK. 2 GDPR).

Klageadgang hos tilsynsmyndigheden

I tilfælde af overtrædelser af databeskyttelsesforordningen har de registrerede ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i medlemsstaten for deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller stedet for den påståede overtrædelse. Klageadgangen eksisterer uafhængigt af andre administrative eller retslige klageadgange.

Ret til dataoverf√łrsel

Du har ret til at f√• de data, som vi behandler automatisk p√• baggrund af dit samtykke eller til opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig selv eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinl√¶sbart format. Hvis du anmoder om direkte overf√łrsel af data til en anden dataansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt.

Oplysninger, sletning og rettelse

Du har til enhver tid ret til gratis oplysning om dine gemte personoplysninger i henhold til g√¶ldende lovgivning, deres oprindelse og modtagere samt form√•let med databehandlingen og eventuelt ret til at f√• rettet eller slettet disse oplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os ang√•ende dette samt andre sp√łrgsm√•l vedr√łrende personoplysninger.

Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at anmode om begr√¶nsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du kan til enhver tid kontakte os herom. Retten til begr√¶nsning af behandlingen g√¶lder i f√łlgende tilf√¶lde:

  • Hvis du bestrider n√łjagtigheden af dine personoplysninger, som vi har gemt, har vi normalt brug for tid til at verificere dette. I l√łbet af denne verifikation har du ret til at anmode om begr√¶nsning af behandlingen af dine personoplysninger.
  • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er/sker ulovligt, kan du i stedet for sletning anmode om begr√¶nsning af databehandlingen.
  • Hvis vi ikke l√¶ngere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem til ud√łvelse, forsvar eller gennemf√łrelse af retskrav, har du ret til at anmode om begr√¶nsning af behandlingen af dine personoplysninger i stedet for sletning.
  • Hvis du har indgivet en indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 i databeskyttelsesforordningen, skal der foretages en afvejning mellem dine og vores interesser. Indtil det er fastlagt, hvilke interesser der vejer tungest, har du ret til at anmode om begr√¶nsning af behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har begr√¶nset behandlingen af dine personoplysninger, m√• disse data - ud over deres opbevaring - kun behandles med dit samtykke eller til gennemf√łrelse, ud√łvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af rettighederne for en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til en vigtig offentlig interesse i Den Europ√¶iske Union eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Denne side bruger af sikkerhedsm√¶ssige √•rsager og til beskyttelse af transmissionen af fortrolige oplysninger, s√•som ordrer eller foresp√łrgsler, som du sender til os som sideoperat√łr, en SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at adresselinjen i din browser skifter fra "http://" til "https://" og ved h√¶ngel√•s-symbolet i din browserlinje.

Når SSL- eller TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

Krypteret betalingstransaktion på dette websted

Hvis der efter indg√•else af en betalt aftale er en forpligtelse til at sende os dine betalingsoplysninger (f.eks. kontonummer ved direkte debitering), er disse oplysninger n√łdvendige for betalingsafviklingen.

Betalingstransaktionen via de almindelige betalingsmetoder (Visa/MasterCard, direkte debitering) sker udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse ved, at browserens adresselinje skifter fra "http://" til "https://" og ved hængelås-symbolet i din browserlinje.

Ved krypteret kommunikation kan dine betalingsoplysninger, som du sender til os, ikke læses af tredjeparter.

---<DOC_BEGIN---

Indsigelse mod reklame-e-mails

Brugen af kontaktoplysninger offentliggjort i henhold til imprintpligten til at sende uanmodet reklame og informationsmaterialer tilbagevises hermed. Sidens operat√łrer forbeholder sig udtrykkeligt ret til retlige skridt i tilf√¶lde af u√łnsket fremsendelse af reklameoplysninger, f.eks. via spam-e-mails.

Indsamling af data på dette websted

Cookies

Vores hjemmesider bruger s√•kaldte "cookies". Cookies er sm√• data-pakker og for√•rsager ingen skade p√• din enhed. De gemmes enten midlertidigt i l√łbet af en session (session-cookies) eller permanent (vedvarende cookies) p√• din enhed. Session-cookies slettes automatisk efter dit bes√łg. Vedvarende cookies forbliver gemt p√• din enhed, indtil du selv sletter dem eller der sker en automatisk sletning via din webbrowser.

Cookies kan komme fra os (first-party-cookies) eller fra tredjeparter (s√•kaldte third-party-cookies). Third-party-cookies muligg√łr integration af visse tjenester fra tredjeparter p√• hjemmesider (f.eks. cookies til behandling af betalingstjenester).

Cookies har forskellige funktioner. Mange cookies er teknisk n√łdvendige, da visse webstedsfunktioner ikke ville fungere uden dem (f.eks. indk√łbskurvfunktionen eller visning af videoer). Andre cookies kan bruges til at analysere brugeradf√¶rd eller til reklameform√•l.

Cookies, der er n√łdvendige for at udf√łre den elektroniske kommunikationsproces, for at levere bestemte funktioner, du √łnsker (f.eks. for indk√łbskurvfunktionen) eller for at optimere hjemmesiden (f.eks. cookies til m√•ling af webpublikum), gemmes p√• grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen, medmindre der angives en anden retlig grund. Webstedsoperat√łren har en legitim interesse i at gemme n√łdvendige cookies til teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. Hvis der er anmodet om samtykke til lagring af cookies og lignende genkendelsesteknologier, sker behandlingen udelukkende p√• grundlag af dette samtykke (artikel 6, stk. 1, lit. a i Databeskyttelsesforordningen og ¬ß 25, stk. 1 i TTDSG); samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan indstille din browser til at informere dig om placering af cookies og kun tillade cookies i enkelttilfælde, afvise accept af cookies i visse tilfælde eller generelt, og aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af dette websted være begrænset.

Du kan se, hvilke cookies og tjenester der bruges på dette websted, i denne fortrolighedspolitik.

Server-logfiler

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte server-logfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse inkluderer:

  • Browsertype og browserversion
  • Operativsystem
  • Referrer URL
  • V√¶rtsnavn p√• den tilg√•ende computer
  • Tidspunkt for serverforesp√łrgsel
  • IP-adresse

Disse data bliver ikke sammenf√łrt med andre datakilder.

Indsamlingen af disse data sker p√• grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. f i DSGVO. Webstedsoperat√łren har en legitim interesse i teknisk fejlfri pr√¶sentation og optimering af sit websted - til dette form√•l skal server-logfilerne indsamles.

Kontaktformular

Hvis du sender os foresp√łrgsler via kontaktformularen, gemmer vi dine oplysninger fra foresp√łrgselsformularen sammen med de kontaktoplysninger, du har angivet der, for at behandle foresp√łrgslen og eventuelle opf√łlgningssp√łrgsm√•l. Vi videregiver ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data sker p√• grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. b i DSGVO, hvis din foresp√łrgsel har forbindelse med opfyldelse af en kontrakt eller er n√łdvendig for at gennemf√łre foranstaltninger f√łr indg√•else af en kontrakt. I alle andre tilf√¶lde er behandlingen baseret p√• vores legitime interesse i effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet mod os (artikel 6, stk. 1, lit. f i DSGVO) eller p√• dit samtykke (artikel 6, stk. 1, lit. a i DSGVO), hvis dette er blevet anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du indtaster i kontaktformularen, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller form√•let med datalagringen oph√łrer (f.eks. efter afsluttet behandling af din foresp√łrgsel). Obligatoriske lovm√¶ssige bestemmelser - is√¶r opbevaringsfrister - forbliver up√•virkede.

Foresp√łrgsel via e-mail, telefon eller fax

N√•r du kontakter os via e-mail, telefon eller fax, vil din foresp√łrgsel sammen med alle personoplysninger (navn, foresp√łrgsel) blive gemt og behandlet af os med det form√•l at behandle din henvendelse. Disse data videregives ikke uden dit samtykke.

Behandlingen af disse data sker p√• grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. b i Databeskyttelsesforordningen, s√•fremt din foresp√łrgsel vedr√łrer opfyldelse af en kontrakt eller er n√łdvendig for at tr√¶ffe foranstaltninger inden indg√•else af en kontrakt. I alle andre tilf√¶lde er behandlingen baseret p√• vores legitime interesse i effektiv behandling af de henvendelser, der er rettet til os (artikel 6, stk. 1, lit. f i Databeskyttelsesforordningen) eller p√• dit samtykke (artikel 6, stk. 1, lit. a i Databeskyttelsesforordningen), hvis dette er blevet anmodet om; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

De data, du sender til os via kontaktforesp√łrgsler, forbliver hos os, indtil du anmoder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller form√•let med datalagringen oph√łrer (f.eks. efter afsluttet behandling af din henvendelse). Obligatoriske lovm√¶ssige bestemmelser - is√¶r lovm√¶ssige opbevaringsfrister - forbliver up√•virkede.

Brug af chatbots

Vi bruger chatbots til at kommunikere med dig. Chatbots er i stand til at reagere p√• dine sp√łrgsm√•l og andre input uden menneskelig hj√¶lp. For at give passende svar analyserer chatbots ud over dine input ogs√• andre data (f.eks. navne, e-mail-adresser og andre kontaktoplysninger, kundenumre og andre identifikatorer, ordrer og chatlogs). Derudover kan chatboten indsamle din IP-adresse, logfiler, placeringsoplysninger og andre metadata. Disse data gemmes p√• chatbot-udbyderens servere.

P√• baggrund af de indsamlede data kan der oprettes brugerprofiler. Derudover kan dataene bruges til at vise m√•lrettet reklame, hvis de √łvrige juridiske krav (is√¶r samtykke) er opfyldt. Chatbots kan ogs√• integreres med analyse- og reklamev√¶rkt√łjer.

De indsamlede data kan også bruges til at forbedre vores chatbots og deres svaradfærd (maskinlæring).

De data, du indtaster under kommunikationen, forbliver hos os eller chatbotoperat√łren, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller form√•let med datalagringen oph√łrer (f.eks. efter afsluttet behandling af din anmodning). Obligatoriske lovm√¶ssige bestemmelser - is√¶r opbevaringsfrister - forbliver up√•virkede.

Retlig grundlag for brugen af chatbots er artikel 6, stk. 1, lit. b i DSGVO, hvis chatboten bruges til at indgå en kontrakt eller som led i kontraktens opfyldelse. Hvis der er anmodet om samtykke, sker behandlingen udelukkende på grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. a i DSGVO og § 25, stk. 1 i TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger på brugerens enhed (f.eks. enhedsfingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. I alle andre tilfælde sker brugen på grundlag af vores legitime interesse i en så effektiv kundekommunikation som muligt (artikel 6, stk. 1, lit. f i DSGVO).

Sociale medier

Facebook

P√• dette websted er der integreret elementer fra det sociale netv√¶rk Facebook. Udbyder af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De indsamlede data overf√łres imidlertid if√łlge Facebook ogs√• til USA og andre tredjelande.

Du kan finde en oversigt over Facebook Social-Media-elementerne her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

N√•r det sociale medie-element er aktivt, oprettes der en direkte forbindelse mellem din enhed og Facebook-serveren. Facebook modtager dermed oplysningen om, at du har bes√łgt dette websted med din IP-adresse. Hvis du klikker p√• Facebook "Synes godt om"-knappen, mens du er logget ind p√• din Facebook-konto, kan du linke indholdet p√• dette websted til din Facebook-profil. P√• den m√•de kan Facebook tildele bes√łget p√• dette websted til din brugerkonto. Vi g√łr opm√¶rksom p√•, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overf√łrte data samt deres brug af Facebook. Yderligere oplysninger herom findes i Facebooks fortrolighedspolitik p√•: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Hvis der er indhentet samtykke (Consent), sker brugen af den ovenfor nævnte tjeneste på grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. a i DSGVO og § 25 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, sker brugen af tjenesten på grundlag af vores legitime interesse i en så omfattende synlighed som muligt på sociale medier.

Hvis der med hj√¶lp fra det her beskrevne v√¶rkt√łj indsamles personoplysninger p√• vores websted og videregives til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland f√¶lles ansvarlige for denne databehandling (artikel 26 i DSGVO). Det f√¶lles ansvar begr√¶nser sig udelukkende til indsamlingen af data og deres videregivelse til Facebook. Behandlingen efter videregivelsen af Facebook er ikke en del af det f√¶lles ansvar. De forpligtelser, der p√•hviler os f√¶lles, er fastlagt i en aftale om f√¶lles databehandling. Du kan finde teksten i aftalen her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. If√łlge denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om databeskyttelse ved brug af Facebook-v√¶rkt√łjet og for den databeskyttelsesm√¶ssigt sikre implementering af v√¶rkt√łjet p√• vores websted. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden for Facebook-produkterne. Ber√łrtes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedr√łrende data, der behandles af Facebook, kan du g√łre g√¶ldende direkte hos Facebook. Hvis du g√łr ber√łrtes rettigheder g√¶ldende hos os, er vi forpligtet til at videregive dem til Facebook.

Overf√łrslen af data til USA er baseret p√• EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde detaljer her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 og https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

På dette websted er funktioner fra Instagram-tjenesten integreret. Disse funktioner tilbydes af Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

N√•r det sociale medieelement er aktivt, oprettes der en direkte forbindelse mellem din enhed og Instagram-serveren. Instagram modtager dermed oplysninger om dit bes√łg p√• dette websted.

Hvis du er logget ind p√• din Instagram-konto, kan du ved at klikke p√• Instagram-knappen linke indholdet p√• dette websted til din Instagram-profil. Derved kan Instagram tildele dit bes√łg p√• dette websted til din brugerkonto. Vi g√łr opm√¶rksom p√•, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overf√łrte data samt deres brug af Instagram.

Hvis der er indhentet samtykke (Consent), sker brugen af den ovennævnte tjeneste på grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. a i DSGVO og § 25 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, sker brugen af tjenesten på grundlag af vores legitime interesse i en så omfattende synlighed som muligt på sociale medier.

Hvis der med hj√¶lp fra det her beskrevne v√¶rkt√łj indsamles personoplysninger p√• vores websted og videresendes til Facebook eller Instagram, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland f√¶lles ansvarlige for denne databehandling (artikel 26 i DSGVO). Det f√¶lles ansvar begr√¶nser sig udelukkende til indsamlingen af data og deres videregivelse til Facebook eller Instagram. Behandlingen efter videresendelsen af Facebook eller Instagram er ikke en del af det f√¶lles ansvar. De forpligtelser, der p√•hviler os f√¶lles, er fastlagt i en aftale om f√¶lles databehandling. Du kan finde teksten i aftalen her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. If√łlge denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om databeskyttelse ved brug af Facebook- eller Instagram-v√¶rkt√łjet og for den databeskyttelsesm√¶ssigt sikre implementering af v√¶rkt√łjet p√• vores websted. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden for Facebook- eller Instagram-produkterne. Ber√łrtes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedr√łrende data, der behandles af Facebook eller Instagram, kan du g√łre g√¶ldende direkte hos Facebook. Hvis du g√łr ber√łrtes rettigheder g√¶ldende hos os, er vi forpligtet til at videresende dem til Facebook.

Overf√łrslen af data til USA er baseret p√• EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde detaljer her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 og https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Yderligere oplysninger herom findes i Instagrams databeskyttelseserklæring: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Analysev√¶rkt√łjer og reklame

Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Leverand√łren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et v√¶rkt√łj, der g√łr det muligt for os at integrere tracking- eller statistikv√¶rkt√łjer og andre teknologier p√• vores hjemmeside. Google Tag Manager opretter ikke brugerprofiler, gemmer ikke cookies og udf√łrer ikke selvst√¶ndige analyser. Det bruges kun til administration og udsendelse af de v√¶rkt√łjer, der er integreret gennem det. Google Tag Manager registrerer dog din IP-adresse, som ogs√• kan overf√łres til Googles moderselskab i USA.

Brugen af Google Tag Manager sker p√• grundlag af Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Hjemmesideoperat√łren har en legitim interesse i en hurtig og ukompliceret integration og administration af forskellige v√¶rkt√łjer p√• sin hjemmeside. Hvis der er anmodet om samtykke, sker behandlingen udelukkende p√• grundlag af Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO og ¬ß 25 Abs. 1 TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger p√• brugerens enhed (f.eks. Device-Fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics giver hjemmesideejeren mulighed for at analysere adf√¶rden hos hjemmesidebes√łgende. Hjemmesideejeren modtager forskellige brugsdata, s√•som sidevisninger, tid brugt p√• siden, anvendte operativsystemer og brugerens oprindelse. Disse data samles i en bruger-ID og tildeles den p√•g√¶ldende enhed hos hjemmesidebes√łgeren.

Derudover kan vi med Google Analytics bl.a. registrere dine muse- og scrollbevægelser samt klik. Derudover bruger Google Analytics forskellige modelleringsmetoder til at supplere de indsamlede datasæt og anvender maskinlæringsteknologier til dataanalyse.

Google Analytics bruger teknologier, der muligg√łr genkendelse af brugeren med henblik p√• analyse af brugeradf√¶rd (f.eks. cookies eller enhedsfingerprinting). Oplysninger om brugen af denne hjemmeside, som Google indsamler, overf√łres normalt til en server hos Google i USA og gemmes der.

Brugen af denne tjeneste sker på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. a i DSGVO og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overf√łrslen af data til USA er baseret p√• EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde detaljer her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Browser Plugin

Du kan forhindre indsamling og behandling af dine data af Google ved at downloade og installere browser-pluginet, der er tilg√¶ngeligt p√• f√łlgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af brugerdata med Google Analytics i Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Databehandling

Vi har indgået en databehandlingsaftale med Google og overholder fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brug af Google Analytics.

Hotjar

Denne hjemmeside bruger Hotjar. Udbyderen er Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Hjemmeside: https://www.hotjar.com).

Hotjar er et v√¶rkt√łj til analyse af din brugeradf√¶rd p√• denne hjemmeside. Med Hotjar kan vi bl.a. optage dine muse- og scrollbev√¶gelser og klik. Hotjar kan ogs√• registrere, hvor l√¶nge du har v√¶ret p√• et bestemt sted med musen. Ud fra disse oplysninger opretter Hotjar s√•kaldte Heatmaps, som viser, hvilke omr√•der af hjemmesiden bes√łgende foretr√¶kker at se.

Derudover kan vi se, hvor længe du har været på en side, og hvornår du forlod den. Vi kan også se, hvor du stoppede med at indtaste dine oplysninger i en kontaktformular (såkaldte konverterings-tragt).

Derudover kan Hotjar indsamle direkte feedback fra hjemmesidebes√łgende. Denne funktion bruges til at forbedre hjemmesideoperat√łrens webtilbud.

Hotjar bruger teknologier, der muligg√łr genkendelse af brugeren med henblik p√• analyse af brugeradf√¶rd (f.eks. cookies eller brug af enheds-fingerprinting).

Hvis der er indhentet samtykke (Consent), sker brugen af tjenesten udelukkende p√• grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. a i DSGVO og ¬ß 25 TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis der ikke er indhentet samtykke, sker brugen af denne tjeneste p√• grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. f i DSGVO; hjemmesideoperat√łren har en legitim interesse i at analysere brugeradf√¶rd for at optimere b√•de sit webtilbud og sin reklame.

Deaktivering af Hotjar

Hvis du vil deaktivere dataindsamlingen via Hotjar, skal du klikke p√• f√łlgende link og f√łlge anvisningerne der: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Bemærk, at deaktivering af Hotjar skal ske separat for hver browser eller enhed.

Yderligere oplysninger om Hotjar og de indsamlede data findes i Hotjars databeskyttelseserkl√¶ring p√• f√łlgende link: https://www.hotjar.com/privacy.

Databehandling

Vi har indg√•et en databehandlingsaftale (AVV) for brugen af den ovenn√¶vnte tjeneste. Dette er en databeskyttelsesm√¶ssigt p√•kr√¶vet aftale, der sikrer, at denne kun behandler de personoplysninger fra vores hjemmesidebes√łgende i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med DSGVO.

Websideoperat√łren bruger Google Ads. Google Ads er et online reklameprogram fra Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads giver os mulighed for at vise annoncer i Google-s√łgemaskinen eller p√• tredjepartswebsteder, n√•r brugeren indtaster bestemte s√łgeord p√• Google (n√łgleordsm√•lretning). Derudover kan m√•lrettede annoncer vises baseret p√• brugerdataene, der er tilg√¶ngelige hos Google (f.eks. placering og interesser) (m√•lgruppem√•lretning). Vi som websideoperat√łrer kan kvantitativt evaluere disse data ved f.eks. at analysere, hvilke s√łgeord der har f√łrt til visning af vores annoncer, og hvor mange annoncer der har f√łrt til tilsvarende klik.

Brugen af denne tjeneste sker på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. a i DSGVO og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Overf√łrslen af data til USA er baseret p√• EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde detaljer her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Konverteringssporing

Denne hjemmeside bruger Google Konverteringssporing. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Konverteringssporing kan Google og vi se, om brugeren har udf√łrt bestemte handlinger. P√• den m√•de kan vi f.eks. evaluere, hvor ofte knapper p√• vores hjemmeside er blevet klikket p√•, og hvilke produkter der er blevet set eller k√łbt mest. Disse oplysninger bruges til at oprette konverteringsstatistikker. Vi f√•r at vide, hvor mange brugere der har klikket p√• vores annoncer, og hvilke handlinger de har udf√łrt. Vi modtager ikke oplysninger, der kan identificere brugeren personligt. Google selv bruger cookies eller lignende genkendelsesteknologier til identifikation.

Brugen af denne tjeneste sker på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. a i DSGVO og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Du kan finde flere oplysninger om Google Konverteringssporing i Googles databeskyttelsespolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta-Pixel (tidligere Facebook Pixel)

Denne hjemmeside bruger Facebook/Meta's pixel til konverteringsm√•ling af bes√łgende handlinger. Udbyderen af denne tjeneste er Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. De indsamlede data kan dog if√łlge Facebook ogs√• overf√łres til USA og andre tredjelande.

P√• denne m√•de kan adf√¶rden hos bes√łgende p√• siderne spores, efter de er blevet omdirigeret til udbyderens hjemmeside ved at klikke p√• en Facebook-annoncering. Dette g√łr det muligt at evaluere effektiviteten af Facebook-annoncer til statistiske og markedsf√łringsform√•l og optimere fremtidige reklamekampagner.

De indsamlede data er anonyme for os som operat√łr af denne hjemmeside, og vi kan ikke drage konklusioner om brugernes identitet. Dataene opbevares og behandles dog af Facebook, s√• der kan oprettes forbindelse til den enkelte brugerprofil, og Facebook kan bruge dataene til egne reklameform√•l i overensstemmelse med Facebooks databrugspolitik (https://da-dk.facebook.com/about/privacy/). Dette g√łr det muligt for Facebook at vise reklamer p√• Facebook-sider samt uden for Facebook. Denne brug af data kan ikke p√•virkes af os som sideoperat√łr.

Brugen af denne tjeneste sker på grundlag af dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. a i DSGVO og § 25, stk. 1 i TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Hvis der indsamles personoplysninger p√• vores hjemmeside ved hj√¶lp af det beskrevne v√¶rkt√łj og sendes videre til Facebook, er vi og Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland f√¶lles ansvarlige for denne databehandling (artikel 26 i DSGVO). Det f√¶lles ansvar begr√¶nser sig udelukkende til indsamling af data og deres videregivelse til Facebook. Behandlingen efter videregivelsen af Facebook er ikke en del af det f√¶lles ansvar. De forpligtelser, der p√•hviler os f√¶lles, er fastlagt i en aftale om f√¶lles databehandling. Du kan finde teksten i aftalen her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. If√łlge denne aftale er vi ansvarlige for at give oplysninger om databeskyttelse ved brug af Facebook-v√¶rkt√łjet og for den databeskyttelsesm√¶ssigt sikre implementering af v√¶rkt√łjet p√• vores hjemmeside. Facebook er ansvarlig for datasikkerheden for Facebook-produkterne. Ber√łrtes rettigheder (f.eks. anmodninger om oplysninger) vedr√łrende data, der behandles af Facebook, kan du g√łre g√¶ldende direkte hos Facebook. Hvis du g√łr ber√łrtes rettigheder g√¶ldende hos os, er vi forpligtet til at videregive dem til Facebook.

Overf√łrslen af data til USA er baseret p√• EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde detaljer her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum og https://da-dk.facebook.com/help/566994660333381.

I Facebooks databeskyttelsesoplysninger finder du yderligere oplysninger om beskyttelse af dit privatliv: https://da-dk.facebook.com/about/privacy/.

Du kan ogs√• deaktivere remarketing-funktionen "Custom Audiences" i afsnittet Indstillinger for annoncer p√• https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du skal v√¶re logget ind p√• Facebook for at g√łre dette.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugerdefineret reklame fra Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliance's hjemmeside: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Nyhedsbrev

Nyhedsbrevsdata

Hvis du √łnsker at modtage nyhedsbrevet, der tilbydes p√• hjemmesiden, har vi brug for din e-mail-adresse samt oplysninger, der g√łr det muligt for os at verificere, at du er ejeren af den angivne e-mail-adresse og accepterer at modtage nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke eller kun p√• frivillig basis. Disse data bruges udelukkende til at sende de anmodede oplysninger og videregives ikke til tredjeparter.

Behandlingen af de data, der indtastes i nyhedsbrevstilmeldingsformularen, sker udelukkende p√• grundlag af dit samtykke (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Det givne samtykke til lagring af data, e-mail-adressen og brugen af disse til at sende nyhedsbrevet kan til enhver tid tilbagekaldes, f.eks. via "Afmeld"-linket i nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede udf√łrte databehandlingsprocesser p√•virkes ikke af tilbagekaldelsen.

De data, du har indtastet hos os med henblik p√• at modtage nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet hos os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen, og slettes efter afmelding af nyhedsbrevet eller n√•r form√•let er opfyldt fra nyhedsbrevsfordelingslisten. Vi forbeholder os retten til at slette eller blokere e-mail-adresser fra vores nyhedsbrevsliste efter eget sk√łn inden for rammerne af vores legitime interesse i henhold til Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Data, der er gemt hos os til andre formål, påvirkes ikke af dette.

Efter din afmelding fra nyhedsbrevsfordelingslisten kan din e-mail-adresse hos os eller nyhedsbrevstjenesteudbyderen eventuelt blive gemt p√• en blacklist, hvis dette er n√łdvendigt for at forhindre fremtidige udsendelser. Dataene fra blacklisten bruges kun til dette form√•l og sammenk√łres ikke med andre data. Dette tjener b√•de dit interesse og vores interesse i at overholde lovgivningsm√¶ssige krav ved udsendelse af nyhedsbreve (berettiget interesse i henhold til Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Lagringen p√• blacklisten er ikke tidsbegr√¶nset. Du kan g√łre indsigelse mod lagringen, hvis dine interesser vejer tungere end vores legitime interesse.

8. Plugins og v√¶rkt√łjer

YouTube med udvidet databeskyttelse

Denne hjemmeside integrerer videoer fra hjemmesiden YouTube. Operat√łren af siderne er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruger YouTube i udvidet databeskyttelses tilstand. If√łlge YouTube betyder denne tilstand, at YouTube ikke gemmer oplysninger om bes√łgende p√• denne hjemmeside, f√łr de ser videoen. Videregivelse af data til YouTube-partnere er dog ikke n√łdvendigvis udelukket i udvidet databeskyttelses tilstand. S√•ledes opretter YouTube - uanset om du ser en video - forbindelse til Google DoubleClick-netv√¶rket.

N√•r du starter en YouTube-video p√• denne hjemmeside, oprettes der forbindelse til YouTube-servere. YouTube-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har bes√łgt. Hvis du er logget ind p√• din YouTube-konto, tillader du YouTube at tildele din surfadf√¶rd direkte til din personlige profil. Dette kan forhindres ved at logge ud af din YouTube-konto.

Derudover kan YouTube efter start af en video gemme forskellige cookies p√• din enhed eller bruge lignende genkendelsesteknologier (f.eks. Device-Fingerprinting). P√• denne m√•de kan YouTube f√• oplysninger om bes√łgende p√• denne hjemmeside. Disse oplysninger bruges bl.a. til at indsamle videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre svindel.

Efter start af en YouTube-video kan der eventuelt udl√łses yderligere databehandlingsprocesser, som vi ikke har indflydelse p√•.

Brugen af YouTube sker i interesse for en attraktiv pr√¶sentation af vores online-tilbud. Dette udg√łr en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, lit. f i databeskyttelsesforordningen. Hvis der er anmodet om samtykke, sker behandlingen udelukkende p√• grundlag af artikel 6, stk. 1, lit. a i databeskyttelsesforordningen og ¬ß 25, stk. 1 i TTDSG, i det omfang samtykket omfatter lagring af cookies eller adgang til oplysninger p√• brugerens enhed (f.eks. Device-Fingerprinting) i henhold til TTDSG. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos YouTube findes i deres databeskyttelseserklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=da.

Google Fonts (lokalt hosting)

Denne side bruger såkaldte Google Fonts, der leveres af Google, til ensartet visning af skrifttyper. Google Fonts er installeret lokalt. Der oprettes ikke forbindelse til Googles servere.

Yderligere oplysninger om Google Fonts findes på https://developers.google.com/fonts/faq og i Googles privatlivspolitik: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. eCommerce og betalingsudbydere

Behandling af kunde- og kontraktdata

Vi indsamler, behandler og bruger personlige kunde- og kontraktdata til at etablere, udforme og √¶ndre vores kontraktforhold. Personlige data om brugen af denne hjemmeside (brugsdata) indsamler, behandler og bruger vi kun, i det omfang det er n√łdvendigt for at muligg√łre eller fakturere brugeren af tjenesten. Den retlige grundlag herfor er Art. 6 stk. 1 lit. b DSGVO.

De indsamlede kundedata slettes efter afslutningen af ordren eller afslutningen af forretningsforholdet og udl√łbet af eventuelle g√¶ldende lovm√¶ssige opbevaringsfrister. Lovm√¶ssige opbevaringsfrister forbliver up√•virket.

Dataoverf√łrsel ved indg√•else af kontrakt for tjenesteydelser og digitale indhold

Vi overf√łrer personoplysninger til tredjeparter kun, n√•r det er n√łdvendigt i forbindelse med kontraktens udf√łrelse, f.eks. til det kreditinstitut, der er ansvarligt for betalingsafviklingen.

Der sker ikke yderligere overf√łrsel af data, medmindre du har givet udtrykkelig samtykke til det. Der sker ikke videregivelse af dine data til tredjeparter uden udtrykkelig tilladelse, f.eks. til reklameform√•l.

Grundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b i Databeskyttelsesforordningen, som tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller forudgående foranstaltninger.

Betalingstjenester

Vi integrerer betalingstjenester fra tredjepartsfirmaer p√• vores hjemmeside. N√•r du foretager et k√łb hos os, vil dine betalingsoplysninger (f.eks. navn, betalingsbel√łb, kontonummer, kreditkortnummer) blive behandlet af betalingstjenesteudbyderen med det form√•l at gennemf√łre betalingen. For disse transaktioner g√¶lder de respektive kontrakt- og databeskyttelsesbestemmelser fra de respektive udbydere. Brugen af betalingstjenesteudbyderne sker p√• grundlag af Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (kontraktgennemf√łrelse) samt i interesse af en s√• gnidningsl√łs, bekvem og sikker betalingsproces som muligt (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Hvis der kr√¶ves din samtykke til visse handlinger, er Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO retsgrundlaget for databehandlingen; samtykker kan til enhver tid tilbagekaldes for fremtiden.

F√łlgende betalingstjenester / betalingstjenesteudbydere bruger vi p√• denne hjemmeside:

PayPal

Udbyder af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal").

Overf√łrslen af data til USA er baseret p√• EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde detaljer her: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Du kan finde detaljer i PayPals databeskyttelseserklæring: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Stripe

Udbyderen for kunder inden for EU er Stripe Payments Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (herefter "Stripe").

Overf√łrslen af data til USA er baseret p√• EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan finde detaljer her: https://stripe.com/de/privacy og https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Du kan l√¶se mere om dette i Stripes databeskyttelseserkl√¶ring p√• f√łlgende link: https://stripe.com/de/privacy.

10. Egne tjenester

Google Drev

Vi har indlejret Google Drev på dette websted. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Drev giver os mulighed for at integrere et uploadomr√•de p√• vores websted, hvor du kan uploade indhold. N√•r du uploader indhold, gemmes det p√• Google Drevs servere. N√•r du bes√łger vores websted, oprettes der ogs√• forbindelse til Google Drev, s√• Google Drev kan se, at du har bes√łgt vores websted.

Brugen af Google Drev sker p√• grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Webstedsoperat√łren har en legitim interesse i at have et p√•lideligt uploadomr√•de p√• sit websted. Hvis der er anmodet om samtykke, sker behandlingen udelukkende p√• grundlag af Art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO; samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes.

Databehandling på vegne af tredjemand

Vi har indg√•et en databehandlingsaftale (DPA) for brugen af den ovenn√¶vnte tjeneste. Dette er en databeskyttelsesm√¶ssigt p√•kr√¶vet kontrakt, der sikrer, at denne kun behandler de personoplysninger fra vores webstedsbes√łgende i overensstemmelse med vores instruktioner og i overensstemmelse med DSGVO.