Crovillas

Умови посередництва Crovillas GmbH

Шановні клієнти, наступні умови посередництва будуть, наскільки це ефективно узгоджено, у разі вашого бронювання змістом договору посередництва, який ви -- надалі "Клієнт" -- укладаєте з компанією Crovillas GmbH -- надалі скорочено "CROVILLAS" -- щодо квартири для відпочинку/будинку для відпочинку. "Квартира для відпочинку", або "будинок для відпочинку" надалі будуть називатися "місцем відпочинку". Наступні умови посередництва одночасно регулюють договірні відносини між вами та власником/орендодавцем, з яким договір укладається через посередництво CROVILLAS. Власник, або орендодавець місця відпочинку надалі для спрощення буде називатися "орендодавець". Підтвердження бронювання, а також умови посередництва, що діють на момент бронювання, зберігаються Crovillas і можуть бути повторно надіслані в будь-який час за потреби. Будь ласка, уважно прочитайте ці умови.

Copyright: © Ці умови посередництва захищені авторським правом; CROVILLAS GmbH, Білефельд та адвокат Райнер Нолл, Штутгарт

Положення та послуги CROVILLAS, Застосовувані правові норми

CROVILLAS пропонує в проспекті або на інтернет-сторінках посередництво у наданні сторонніх послуг, а саме укладання договорів з орендодавцями відпочинкових будинків. Тому CROVILLAS має лише статус посередника між клієнтом та орендодавцем. Це не стосується випадків, коли CROVILLAS відповідно до принципів § 651a абз. 2 BGB створює враження, що надає передбачені договором послуги щодо відпочинкового будинку як власні.

Права та обов'язки CROVILLAS як посередника випливають з цих умов посередництва, можливих додаткових договірних угод, а також з правових норм §§ 675, 631 і далі BGB (норми про оплатне ведення справ).

Для прав та обов'язків клієнта перед орендодавцем застосовуються виключно законодавчі положення та укладені з ними угоди.

Оскільки наступні положення містять регулювання щодо перебування, а також прав та обов'язків клієнта та орендодавця, ці угоди укладаються CROVILLAS як представником від імені та за дорученням орендодавця і є частиною договору, укладеного за посередництвом CROVILLAS.

Процедура бронювання

Бронювання може здійснюватися усно, письмово, по телефону, факсом, електронною поштою або через Інтернет. Інформація, надана CROVILLAS перед бронюванням про наявність бажаного місця відпочинку, є необов'язковою і не є пропозицією укласти договір від CROVILLAS.

Здійснюючи бронювання, клієнт пропонує орендодавцю місця відпочинку, представленому CROVILLAS, укласти договір на основі опису місця відпочинку, всіх додаткових даних у проспекті або в Інтернеті та цих умов посередництва. У рамках пропозиції укласти договір клієнт отримує інформацію про наявність та специфічні умови оплати бажаного місця відпочинку.

Договір стає юридично обов'язковим для клієнта та орендодавця з моменту отримання клієнтом письмового підтвердження бронювання, надісланого CROVILLAS як представником орендодавця, факсом або в електронній текстовій формі. У разі бронювання менш ніж за тиждень до початку заселення підтвердження бронювання може бути надано в телефонній формі і також буде юридично обов'язковим.

Обробка платежів

CROVILLAS є уповноваженим агентом орендодавця щодо всіх платежів, включаючи витрати на відмову та інші платежі орендодавцю.

З моменту укладення договору (отримання підтвердження бронювання) необхідно внести авансовий платіж. Розмір авансового платежу становить 30% від загальної вартості і має бути сплачений протягом 5 робочих днів після отримання підтвердження бронювання на рахунок CROVILLAS. Залишок суми має бути сплачений за 5 тижнів до початку подорожі на рахунок CROVILLAS. Про ці умови оплати клієнт також інформується перед бронюванням у повідомленні про доступність місця відпочинку. Вони також вказані у підтвердженні бронювання.

Як засоби оплати авансового платежу та залишку суми приймаються банківський переказ (без комісії) та кредитна картка (без комісії).

Якщо авансовий платіж та/або залишок суми не надійдуть на рахунок CROVILLAS або до узгодженого отримувача платежу протягом цього терміну, хоча місце відпочинку доступне відповідно до договору і клієнт не має договірного або законного права на утримання, CROVILLAS має право після нагадування з встановленням терміну від імені та за дорученням орендодавця оголосити про його відмову від договору та стягнути з клієнта від імені орендодавця фіксовані збори за відмову відповідно до пункту 4.

Якщо орендодавець готовий і здатний надати заброньований об'єкт відповідно до договору, і клієнт не має договірного або законного права на утримання, без повної оплати клієнт не має права на отримання об'єкта та на договірні послуги.

Відмова клієнта, перебронювання, заміна особи

Звертаємо увагу, що за договорами на оренду відпочинкових будинків з орендодавцями в країні та за кордоном не існує законного права на відмову. Однак клієнту надається право на відмову від договору, укладеного через CROVILLAS, відповідно до наступних положень. Заява про відмову може бути направлена виключно до CROVILLAS як представника орендодавця. Настійно рекомендується подавати заяву про відмову в письмовій формі.

Орендодавці можуть через CROVILLAS як уповноважених на інкасо у разі відмови стягувати наступні фіксовані витрати на відмову, при розрахунку яких враховуються зекономлені витрати та можливе інше використання відпочинкового будинку. Ці фіксовані витрати на відмову становлять:

  • При відмові до 90-го дня до початку оренди: 30% від загальної вартості.
  • При відмові з 89-го до 60-го дня до початку оренди: 50% від загальної вартості.
  • При відмові з 59-го до 30-го дня до початку оренди: 75% від загальної вартості.
  • При відмові з 29-го дня до дня перед початком оренди або у разі не прибуття без заяви про відмову: 90% від загальної вартості.

У разі стягнення фіксованих витрат на відмову відповідно до вищезазначених положень 4.2, власник/орендодавець не зобов'язаний надавати докази щодо іншого використання відпочинкового будинку в початково узгоджений період договору. Однак клієнт має право довести безпосередньо орендодавцю або через CROVILLAS, що орендодавець фактично не зазнав або зазнав значно менших втрат, ніж заявлена фіксована компенсація. У разі такого доказу клієнт зобов'язаний сплатити лише меншу суму.

Орендодавець залишає за собою право замість фіксованої компенсації вимагати конкретні втрати, які в цьому випадку повинні бути визначені та обґрунтовані клієнту з урахуванням можливого іншого використання та зекономлених витрат.

У будь-якому випадку відмови клієнт має право, відповідно до умов договору, призначити заміну особи, яка вступає в договір з усіма правами та обов'язками клієнта. Орендодавець може самостійно або через CROVILLAS як представника заперечити проти вступу заміни особи в договір, якщо ця особа або її супутники не відповідають договірним умовам або інші суттєві обставини щодо заміни особи або її супутників не відповідають вимогам.

Настійно рекомендується укласти страхування витрат на відмову від подорожі, а також страхування для покриття витрат на повернення у разі нещасного випадку або хвороби. Це можна зробити, зокрема, через сервісну сторінку CROVILLAS.

Договірне або законне право на внесення змін після укладення договору щодо дати подорожі, тривалості оренди, заброньованих додаткових послуг або інших суттєвих умов договору (перебронювання) не передбачено. Якщо перебронювання можливе і здійснюється на прохання клієнта, CROVILLAS від імені власника може вимагати плату за перебронювання у розмірі 25 євро за кожне перебронювання до 90 днів до початку оренди. Бажання перебронювання, що виникають після закінчення цього терміну, можуть бути виконані, якщо можливо, лише після відмови від договору на вищезазначених умовах та одночасного нового бронювання. Це не стосується бажань перебронювання, які спричиняють лише незначні витрати.

Відмова орендодавця

Якщо виконання договору значно ускладнюється, загрожує або порушується внаслідок непередбачуваної вищої сили на момент укладення договору, клієнт, а також орендодавець, представлений CROVILLAS, можуть розірвати договір. У цьому випадку застосовуються відповідні положення § 651 j Цивільного кодексу Федеративної Республіки Німеччина, а також положення, на які посилається це положення.

Орендодавець, або його місцеві уповноважені особи чи CROVILLAS як їх представник, можуть розірвати договір після початку заселення, якщо клієнт та/або його супутники суттєво порушують виконання договору, незважаючи на попередження, або якщо вони поводяться настільки неправомірно, що негайне розірвання договору є виправданим. Це стосується, зокрема, випадків навмисного або грубо недбалого пошкодження відпочинкового будинку та його інвентарю, а також винного порушення особливих обов'язків згідно з пунктом 11 цих умов. Якщо договір розірвано, орендодавець зберігає право на повну вартість; однак орендодавець повинен врахувати вартість зекономлених витрат, а також ті вигоди, які він отримав від іншого заселення відпочинкового будинку.

Невикористані послуги

Якщо клієнт не скористався договірними послугами, які були надані йому відповідно до договору, зокрема через запізнення при прибутті та/або ранній від'їзд через хворобу або з інших причин, за які орендодавець або CROVILLAS не несуть відповідальності, клієнт не має права на часткове повернення коштів.

Орендодавець повертає клієнту ті суми, які він отримав від іншого бронювання об'єкта.

Клієнта повідомляють, що витрати, які виникли через незаплановане припинення перебування, можуть бути покриті лише спеціальною страховкою на випадок переривання подорожі і не покриваються звичайною страховкою на випадок скасування подорожі. Така страховка на випадок переривання подорожі не включена у вартість орендованого житла. Рекомендується укласти таку страховку.

Завдаток

Орендодавець має право вимагати завдаток після укладення договору, при заселенні або при передачі ключів (якщо це неможливо, наприклад, при пізньому прибутті або залишенні ключів, також пізніше), якщо це випливає з опису відпочинкового будинку та/або підтвердження бронювання.

Відносини щодо завдатку виникають виключно між клієнтом та орендодавцем. CROVILLAS не несе жодних зобов'язань щодо розрахунку або повернення завдатку.

Якщо відпочинковий будинок та/або його обладнання, а також садова ділянка при поверненні мають пошкодження, за які є обґрунтовані підстави вважати, що вони спричинені клієнтом або його супутниками, орендодавець має право утримати з завдатку кошти, необхідні для покриття ймовірних витрат на ремонт. Якщо в описі об'єкта чітко зазначено, орендодавець може також використовувати завдаток для покриття додаткових витрат, таких як електроенергія, вода, опалення, дрова для каміна, проміжне прибирання та інші додаткові послуги, що надаються на місці.

Орендодавець надає розрахунок завдатку при виїзді клієнта, виплачує суму завдатку, що підлягає поверненню, готівкою та/або заявляє про утримання, на яке він претендує. У разі такого утримання клієнт має право на всі заперечення щодо підстави та розміру вимоги, на яку спирається утримання.

Вимоги до в'їзду

Для німецьких громадян достатньо мати дійсне посвідчення особи або дитяче посвідчення особи (жодних замінних посвідчень!).

Про вимоги, яких повинні дотримуватися іноземні клієнти, надає інформацію їхнє внутрішнє представництво або консульство. Без явної угоди щодо цього CROVILLAS не несе обов'язку щодо розслідування і/або інформування про вимоги до в'їзду для не-ЄС іноземців, осіб без громадянства або осіб зі схожим статусом.

Обов'язки клієнта перед CROVILLAS та орендодавцем, розірвання договору клієнтом

Недоліки послуг посередництва від CROVILLAS повинні бути негайно повідомлені клієнтом і надана можливість для усунення. Якщо це повідомлення не було зроблено з вини клієнта, будь-які претензії клієнта за договором посередництва втрачають силу, якщо CROVILLAS могла б надати відповідне усунення.

Недоліки самого відпочинкового об'єкта, його обладнання або інші недоліки чи порушення повинні бути негайно повідомлені клієнтом до вказаного CROVILLAS місця, без особливого повідомлення самого орендодавця, і вимагати усунення. Якщо це повідомлення не було зроблено з вини клієнта, клієнт не має претензій до орендодавця, якщо той міг би усунути недолік або порушення безпосередньо або шляхом надання іншого рівноцінного відпочинкового об'єкта.

Щоб клієнт не зазнав шкоди щодо доказової бази стосовно своєї вини або невини чи розміру шкоди у випадку пошкоджень відпочинкового об'єкта або його обладнання, настійно рекомендується, якщо такі пошкодження виявлені при заселенні або пізніше, негайно повідомити про це орендодавця або його призначених представників, навіть якщо клієнт не спричинив ці пошкодження і навіть якщо вони його не турбують.

Якщо перебування у відпочинковому об'єкті значно ускладнене через недолік або порушення, за які орендодавець несе договірну відповідальність, клієнт може розірвати договір з орендодавцем. Те саме стосується випадків, коли продовження перебування через такий недолік або порушення є неприйнятним для клієнта з важливої, очевидної для CROVILLAS причини. Розірвання договору можливе лише після того, як орендодавець або, якщо є і договірно визначений як контактна особа, його представники, не усунули недолік у визначений клієнтом розумний термін. Визначення терміну не потрібне, якщо усунення неможливе або відмовлено орендодавцем або його представниками, або якщо негайне розірвання договору виправдане особливим інтересом клієнта.

Відповідальність

Договірна відповідальність CROVILLAS як посередника за договором посередництва обмежується для будь-яких збитків клієнта, які не є тілесними ушкодженнями, потрійною вартістю наданої послуги, якщо збиток клієнта не був спричинений CROVILLAS навмисно або через грубу недбалість, або якщо CROVILLAS несе відповідальність за збиток виключно через провину помічника у виконанні зобов'язань.

Обов'язки перед постачальником відпочинкового житла

Об'єкт договору може бути зайнятий лише тією кількістю осіб, яка вказана в договорі. У разі перевищення кількості осіб орендодавець має право вимагати додаткову розумну плату за період перевищення, і зайві особи повинні негайно залишити об'єкт.

Прийом гостей клієнта обмежується періодом 24 години і максимально однією ночівлею. Довгостроковий прийом гостей потребує явної попередньої згоди орендодавця і може бути залежним від оплати додаткової винагороди клієнтом.

Без явної згоди орендодавця зміна мешканців, тобто зміна або наступність осіб, які фактично проживають у відпочинковому житлі, щодо окремих осіб або загалом не дозволяється. У разі відповідної поведінки, що суперечить договору, орендодавець має право вимагати додаткову винагороду.

Встановлення наметів, караванів тощо на території не дозволяється.

Клієнт зобов'язується, одночасно від імені своїх супутників, дбайливо ставитися до відпочинкового житла та його обладнання, а також повідомляти орендодавця про всі пошкодження та недоліки під час періоду проживання якомога швидше.

Приміщення, споруди або площі, які знаходяться в місцевому зв'язку з відпочинковим житлом і в описі відпочинкового житла або відповідних місцевих вказівках зазначені як такі, що не належать до договірних послуг, не можуть бути відвідувані клієнтом та його супутниками.

Клієнт зобов'язаний залишити будинок при виїзді прибраним, чистим і охайним. Залишки продуктів харчування повинні бути забрані або утилізовані. Сміття також повинно бути утилізоване самостійно. Якщо відпочинкове житло не буде залишене в належному стані, орендодавець має право утримати понесені витрати з застави.

Домашні тварини можуть бути привезені лише за умови, що a) це передбачено в описі об'єкта b) при бронюванні були надані правдиві дані про вид, породу та розмір c) у підтвердженні бронювання було надано явну згоду щодо привезення d) і тварини привчені до туалету, добре виховані та відповідають даним, наданим при бронюванні.

Ліжка та дивани призначені для двоногих.

Позовна давність вимог за договором посередництва

Вимоги клієнта за договором посередництва, які ґрунтуються на порушенні життя, тіла або здоров'я, включаючи договірні вимоги про відшкодування болю та страждань, які ґрунтуються на недбалому порушенні обов'язків CROVILLAS або навмисному чи недбалому порушенні обов'язків законного представника або виконавця CROVILLAS, підлягають позовній давності протягом трьох років. Це також стосується вимог про відшкодування інших збитків, які ґрунтуються на грубому недбалому порушенні обов'язків CROVILLAS або на навмисному чи грубому недбалому порушенні обов'язків законного представника або виконавця CROVILLAS.

Усі інші вимоги за договором посередництва підлягають позовній давності протягом одного року.

Позовна давність згідно з пунктами 12.1 та 12.2 починається з кінця календарного року, в якому виникла вимога, і клієнт дізнався про вимогу або повинен був дізнатися про неї без грубої недбалості. Якщо останній день строку припадає на неділю, загальнодержавне свято, визнане державою за місцем заяви, або суботу, то замість такого дня настає наступний робочий день.

Якщо між клієнтом і CROVILLAS ведуться переговори щодо вимоги або обставин, що обґрунтовують вимогу, то позовна давність призупиняється до тих пір, поки клієнт або CROVILLAS не відмовляться від продовження переговорів. Позовна давність настає не раніше ніж через три місяці після закінчення призупинення.

Вибір права та місце судового розгляду

Щодо діяльності з посередництва CROVILLAS на всі правові та договірні відносини між клієнтом і CROVILLAS застосовується виключно німецьке право.

Клієнт може подати позов проти CROVILLAS, якщо CROVILLAS виступає як посередник, лише за місцем його знаходження.

Для позовів CROVILLAS проти клієнта, якщо пред'являються вимоги за посередницьким договором, визначальним є місце проживання клієнта. Для позовів проти клієнтів, які є підприємцями, юридичними особами публічного або приватного права або особами, які мають місце проживання або звичайне місце перебування за кордоном, або чиє місце проживання або звичайне місце перебування на момент подання позову невідоме, місцем судового розгляду, якщо пред'являються вимоги за посередницьким договором, узгоджується місце знаходження CROVILLAS.

Зазначені вище положення не застосовуються, якщо і настільки, наскільки з обов'язкових положень міжнародних угод або європейських правових норм, які застосовуються до посередницького договору між клієнтом і CROVILLAS, випливає інше на користь клієнта, або якщо і настільки, наскільки обов'язкові положення, що застосовуються до договору про посередництво в подорожах у державі-члені ЄС, до якої належить клієнт, є більш сприятливими для клієнта, ніж зазначені вище положення або відповідні німецькі положення.