Tylko dla następnych 100 rezerwacji: Zabezpiecz sobie 10% zniżki Last-Minute na wszystkie wille przy przyjeździe do 31.08.2024.

Crovillas

Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Ogólne wskazówki

Następujące wskazówki dają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziesz w naszej polityce prywatności wymienionej poniżej tego tekstu.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest prowadzone przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w sekcji „Informacje o odpowiedzialnej jednostce” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są zbierane, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub po uzyskaniu Twojej zgody podczas odwiedzania strony internetowej przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina odwiedzin strony). Zbieranie tych danych odbywa się automatycznie po wejściu na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Twojego zachowania jako użytkownika.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Masz prawo w dowolnym momencie bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcach i celu przechowywania Twoich danych osobowych. Masz również prawo żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją w dowolnym momencie cofnąć na przyszłość. Ponadto masz prawo w określonych sytuacjach żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawach dotyczących ochrony danych.

---<DOC_BEGIN_PL>---

Narzędzia analizy i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Podczas odwiedzania tej witryny internetowej, Twoje zachowanie podczas przeglądania może być poddane analizie statystycznej. Dzieje się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdziesz w następującej polityce prywatności.

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hostujemy treści naszej witryny u następującego dostawcy: ---<DOC_END_PL>---

Zewnętrzne hostowanie

Ta strona internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe zbierane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera / hosterów. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, zapytania kontaktowe, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, imiona, dostępy do strony internetowej oraz inne dane generowane przez stronę internetową.

Zewnętrzne hostowanie odbywa się w celu wypełnienia umowy wobec naszych potencjalnych i istniejących klientów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie zapewnienia bezpiecznego, szybkiego i efektywnego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli została uzyskana odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. identyfikacja urządzenia) zgodnie z TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Nasz hoster będzie przetwarzać Państwa dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich obowiązków świadczenia usług i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

Korzystamy z następującego hostera:

Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Przetwarzanie zlecone

Podpisaliśmy umowę o przetwarzaniu danych (AVV) w celu korzystania z powyższej usługi. Jest to umowa wymagana przepisami prawa o ochronie danych, która zapewnia, że dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Cloudflare

Korzystamy z usługi „Cloudflare”. Dostawcą jest Cloudflare Inc., 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA (dalej „Cloudflare”).

Cloudflare oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania treści z DNS. Technicznie transfer informacji między Twoją przeglądarką a naszą stroną internetową jest kierowany przez sieć Cloudflare. Dzięki temu Cloudflare jest w stanie analizować ruch danych między Twoją przeglądarką a naszą stroną internetową i działać jako filtr między naszymi serwerami a potencjalnie złośliwym ruchem danych z Internetu. Cloudflare może również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie do rozpoznawania użytkowników internetu, które jednak są używane wyłącznie w celu opisanym tutaj.

Wykorzystanie Cloudflare opiera się na naszym uzasadnionym interesie w jak najbardziej bezbłędnej i bezpiecznej dostawie naszej oferty internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Transfer danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Dodatkowe informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony danych w Cloudflare można znaleźć tutaj: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Przetwarzanie zlecone

Podpisaliśmy umowę o przetwarzaniu zleconym (AVV) w celu korzystania z powyższej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, która zapewnia, że dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane tylko zgodnie z naszymi poleceniami i zgodnie z RODO.

---<DOC_BEGIN---

Google Cloud CDN

Korzystamy z sieci dostarczania treści Google Cloud CDN. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google oferuje globalnie rozproszoną sieć dostarczania treści. Technicznie transfer informacji między przeglądarką a naszą stroną internetową jest kierowany przez sieć Google. Dzięki temu możemy zwiększyć dostępność naszej strony na całym świecie oraz jej wydajność.

Wykorzystanie Google Cloud CDN opiera się na naszym uzasadnionym interesie w jak najbardziej bezbłędnej i bezpiecznej dostawie naszej oferty internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Transfer danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://cloud.google.com/terms/eu-model-contract-clause.

Więcej informacji na temat Google Cloud CDN można znaleźć tutaj: https://cloud.google.com/cdn/docs/overview?hl=de.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Korzystając z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje, dzięki którym można zidentyfikować Cię osobiście. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może wiązać się z lukami w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja o administratorze danych

Administrator danych przetwarzanych na tej stronie internetowej to:

Crovillas GmbH Werner-Bock-Straße 40 33602 Bielefeld

Telefon: +49 (0)521 – 430 69 899 E-Mail: info@crovillas.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Okres przechowywania danych

Jeśli w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie został określony bardziej szczegółowy okres przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną w naszej posiadłości do momentu zakończenia celu przetwarzania danych. Jeśli zgłosisz uzasadnione żądanie usunięcia lub wycofanie zgody na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie uzasadnione powody do przechowywania Twoich danych osobowych (np. terminy przechowywania wynikające z przepisów podatkowych lub handlowych); w ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje dotyczące podstaw prawnych przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, jeśli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na Państwa urządzeniu (np. za pomocą identyfikacji urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Jeśli Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przedumownych, przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto przetwarzamy Państwa dane, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W kolejnych akapitach niniejszej polityki prywatności informujemy o odpowiednich podstawach prawnych w danym przypadku.

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych państw trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych państwach trzecich, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Gdy te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego do UE. Na przykład firmy z USA są zobowiązane do udostępniania danych osobowych organom bezpieczeństwa, bez możliwości odwołania się przeciwko temu jako osobie dotkniętej. Dlatego nie można wykluczyć, że amerykańskie organy (np. służby specjalne) przetwarzają, analizują i przechowują Twoje dane znajdujące się na serwerach w USA w celach monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za zgodą wyrażoną przez Państwa. Możecie Państwo w każdej chwili odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Legalność przetwarzania danych przed odwołaniem zgody nie jest dotknięta odwołaniem. ---<DOC_END---

Prawo do sprzeciwu w szczególnych przypadkach oraz do reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODPOWIADA ART. 6 PAR. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIOSKUJĄC ZE WZGLĘDÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPOARTEGO NA TYCH POSTANOWIENIACH. PODSTAWĘ PRAWNĄ KAŻDEGO PRZETWARZANIA MOŻESZ ZNALEŹĆ W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI WNIOSKUJESZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE MOŻEMY WYKAZAĆ WAŻNE, UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWYŻSZAJĄ TWOJE INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI LUB PRZETWARZANIE JEST NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA, OBRONY LUB WYKONYWANIA ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 PAR. 1 RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU WYKONYWANIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIOSKUJĄC SPRZECIW PRZECIWKO PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILUJĄCEGO, JEŻELI JEST ON ZWIĄZANY Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. JEŻELI WNIOSKUJESZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 PAR. 2 RODO).

Prawo do skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszeń RODO osoby dotknięte mają prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do skargi przysługuje bez uszczerbku na innych środkach odwoławczych administracyjnych lub sądowych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania od nas danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach wykonania umowy, w formacie powszechnie używanym i czytelnym maszynowo, aby przekazać je sobie lub innemu administratorowi danych. Jeśli żądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

Informacja, usunięcie i poprawka

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi masz zawsze prawo do bezpłatnej informacji o Twoich przechowywanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do poprawienia lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w tej sprawie oraz w innych kwestiach dotyczących danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. W trakcie tego procesu masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbyło się/nadal się odbywa w sposób niezgodny z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale Ty potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, konieczne jest dokonanie oceny interesów pomiędzy Tobą a nami. Dopóki nie ustalono, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, te dane - poza ich przechowywaniem - mogą być przetwarzane tylko za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z powodów istotnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i ochrony poufnych treści przesyłanych, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony. Połączenie zaszyfrowane rozpoznasz po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po ikonie zamka w pasku przeglądarki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej

Po zawarciu umowy płatnej istnieje obowiązek przekazania nam danych płatniczych (np. numer konta przy zleceniu zapłaty), które są niezbędne do przetworzenia płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą popularnych metod płatności (Visa/MasterCard, zlecenie zapłaty) odbywają się wyłącznie za pośrednictwem zaszyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu zamka w pasku przeglądarki.

Podczas zaszyfrowanej komunikacji dane płatnicze, które przekazujesz nam, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Korzystanie z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku podania informacji o właścicielu strony do przesyłania niezamówionej reklamy i materiałów informacyjnych jest tutaj sprzeciwiane. Operatorzy strony zastrzegają sobie wyraźnie podjęcie działań prawnych w przypadku niechcianego otrzymywania informacji reklamowych, na przykład za pomocą e-maili typu spam.

Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Ciasteczka

Nasze strony internetowe używają tzw. „ciasteczek”. Ciasteczka to małe paczki danych, które nie szkodzą Twojemu urządzeniu. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu tymczasowo przez czas trwania sesji (ciasteczka sesyjne) lub trwale (ciasteczka stałe). Ciasteczka sesyjne są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Ciasteczka stałe pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich ręcznego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Ciasteczka mogą pochodzić od nas (ciasteczka pierwszej strony) lub od firm trzecich (tzw. ciasteczka stron trzecich). Ciasteczka stron trzecich umożliwiają integrację określonych usług firm trzecich na stronach internetowych (np. ciasteczka do obsługi usług płatniczych).

Ciasteczka pełnią różne funkcje. Wiele ciasteczek jest technicznie koniecznych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka zakupowego lub odtwarzanie filmów). Inne ciasteczka mogą być używane do analizy zachowań użytkowników lub celów reklamowych.

Ciasteczka, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, które są przez Ciebie żądane (np. funkcja koszyka zakupowego) lub do optymalizacji strony internetowej (np. ciasteczka do pomiaru publiczności internetowej), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli nie podano innej podstawy prawnej. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych ciasteczek do technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli została poproszona o zgodę na przechowywanie ciasteczek i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o ustawieniu ciasteczek i zezwalała na nie tylko w pojedynczych przypadkach, odrzucała akceptację ciasteczek w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywowała automatyczne usuwanie ciasteczek po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie ciasteczek może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Jakie ciasteczka i usługi są używane na tej stronie internetowej, można znaleźć w tym oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka przesyła nam automatycznie. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera żądającego dostępu
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Zbieranie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie poprawnym wyświetlaniu i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu pliki dziennika serwera muszą być zbierane.

Formularz kontaktowy

Jeśli przesyłasz nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania wraz z danymi kontaktowymi podanymi przez Ciebie zostaną przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania oraz w przypadku ewentualnych pytań uzupełniających. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie ma związek z wykonaniem umowy lub jest konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w efektywnym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona pobrana; zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie istnieć (np. po zakończeniu obsługi Twojego zapytania). Obowiązujące przepisy prawa - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Zapytanie drogą mailową, telefoniczną lub faksem

Jeśli skontaktujesz się z nami drogą mailową, telefoniczną lub faksem, Twoje zapytanie wraz z wszelkimi danymi osobowymi (imię, zapytanie) będzie przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojej sprawy. Dane te nie będą udostępniane bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli Twoje zapytanie ma związek z wykonaniem umowy lub jest konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy. W pozostałych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym rozpatrywaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli została ona uzyskana; zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Dane przesłane nam w zapytaniach kontaktowych pozostają w naszym posiadaniu do momentu zgłoszenia przez Ciebie żądania usunięcia, cofnięcia zgody na przechowywanie lub do momentu zakończenia celu przechowywania danych (np. po zakończeniu rozpatrzenia Twojej sprawy). Obowiązujące przepisy prawa – w szczególności obowiązujące okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Wykorzystanie chatbotów

Wykorzystujemy chatboty do komunikacji z Tobą. Chatboty są w stanie reagować na Twoje pytania i inne wpisy bez pomocy człowieka. W tym celu chatboty analizują dodatkowe dane oprócz Twoich wpisów, aby udzielić odpowiednich odpowiedzi (np. imiona, adresy e-mail, inne dane kontaktowe, numery klientów i inne identyfikatory, zamówienia i historie czatów). Ponadto za pośrednictwem chatbota mogą być zbierane Twoje adres IP, pliki logów, informacje o lokalizacji i inne metadane. Te dane są przechowywane na serwerach dostawcy chatbota.

Na podstawie zebranych danych mogą być tworzone profile użytkowników. Ponadto dane mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam odpowiadających zainteresowaniom, jeśli spełnione są inne wymagania prawne (w szczególności zgoda). W tym celu chatboty mogą być powiązane z narzędziami analitycznymi i reklamowymi.

Zebrane dane mogą również być wykorzystane do poprawy naszych chatbotów i ich zachowania odpowiedzi (uczenie maszynowe).

Dane wprowadzone przez Ciebie w ramach komunikacji pozostają u nas lub u operatora chatbota do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, wycofujesz zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestaje istnieć (np. po zakończeniu obsługi Twojego zapytania). Obowiązujące przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

Podstawą prawną dla wykorzystania chatbotów jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli chatbot jest wykorzystywany do nawiązania umowy lub w ramach realizacji umowy. Jeśli została uzyskana odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. odciski urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. W pozostałych przypadkach wykorzystanie odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najbardziej efektywnej komunikacji z klientem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Media społecznościowe

Facebook

Na tej stronie internetowej zintegrowane są elementy społecznościowego serwisu Facebook. Usługodawcą tego serwisu jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Dane zbierane są jednak, jak twierdzi Facebook, również przesyłane do USA i innych krajów trzecich.

Przegląd elementów społecznościowych mediów społecznościowych Facebook znajdziesz tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Gdy element mediów społecznościowych jest aktywny, następuje bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje wtedy informację, że odwiedziłeś tę stronę internetową za pomocą swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk „Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym na swoje konto na Facebooku, możesz powiązać treści tej strony internetowej ze swoim profilem na Facebooku. W ten sposób Facebook może przypisać odwiedziny tej strony internetowej do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony nie mamy wiedzy o treści przesyłanych danych ani o ich wykorzystaniu przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli uzyskano zgodę (Consent), korzystanie z powyższej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Jeśli zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Jeśli za pomocą opisanego tutaj narzędzia zbierane są dane osobowe na naszej stronie internetowej i przekazywane do Facebooka, to my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność dotyczy wyłącznie zbierania danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Tekst umowy znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za udzielanie informacji o ochronie danych przy użyciu narzędzia Facebook oraz za bezpieczną implementację narzędzia na naszej stronie internetowej. Za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka odpowiedzialny jest Facebook. Prawa osób dotkniętych (np. żądania dostępu) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebooka można zgłaszać bezpośrednio do Facebooka. Jeśli zgłosisz prawa osób dotkniętych do nas, jesteśmy zobowiązani przekazać je do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Instagram

Na tej stronie internetowej są zintegrowane funkcje usługi Instagram. Te funkcje są oferowane przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Gdy element mediów społecznościowych jest aktywny, następuje bezpośrednie połączenie między Twoim urządzeniem a serwerem Instagram. Instagram otrzymuje w ten sposób informacje o Twojej wizycie na tej stronie internetowej.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Instagram, możesz kliknąć przycisk Instagram, aby połączyć treści tej strony internetowej z Twoim profilem Instagram. W ten sposób Instagram może przypisać Twoją wizytę na tej stronie internetowej do Twojego konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca strony nie mamy wiedzy o treści przesyłanych danych ani ich wykorzystaniu przez Instagram.

Jeśli uzyskano zgodę (Consent), korzystanie z powyższej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Jeśli zgoda nie została uzyskana, korzystanie z usługi odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu w jak najszerszej widoczności w mediach społecznościowych.

Jeśli za pomocą opisanego tutaj narzędzia zbierane są dane osobowe na naszej stronie internetowej i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, to my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność dotyczy wyłącznie zbierania danych i ich przekazywania do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie danych przez Facebooka lub Instagrama po przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Tekst umowy znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za udzielanie informacji o ochronie danych przy użyciu narzędzi Facebooka lub Instagrama oraz za bezpieczną implementację narzędzi na naszej stronie internetowej. Za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka lub Instagrama odpowiedzialny jest Facebook. Prawa osób dotkniętych (np. żądania dostępu) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebooka lub Instagrama można zgłaszać bezpośrednio do Facebooka. Jeśli zgłosisz prawa osób dotkniętych do nas, jesteśmy zobowiązani przekazać je do Facebooka.

Transfer danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Wykorzystujemy Google Tag Manager. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które pozwala nam integrować narzędzia do śledzenia lub statystyki oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza samodzielnych analiz. Służy jedynie do zarządzania i wdrażania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Google Tag Manager jednak rejestruje Twój adres IP, który może być przekazywany do głównej firmy Google w Stanach Zjednoczonych.

Wykorzystanie Google Tag Manager odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkim i łatwym wdrażaniu oraz zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli została uzyskana odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. Device-Fingerprinting) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy sieciowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowania odwiedzających stronę. Operator strony otrzymuje różne dane użytkowania, takie jak liczba wyświetleń, czas spędzony na stronie, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Te dane są łączone w identyfikator użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego odwiedzającego stronę internetową.

Ponadto za pomocą Google Analytics możemy rejestrować m.in. ruchy myszą i przewijanie oraz kliknięcia. Ponadto Google Analytics stosuje różne podejścia modelowania do uzupełniania zebranych danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub identyfikacja urządzenia). Informacje zebrane przez Google dotyczące korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec zbieraniu i przetwarzaniu danych przez Google, pobierając i instalując dostępną wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics znajdziesz w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie na zlecenie

Podpisaliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych na zlecenie i w pełni przestrzegamy rygorystycznych wymagań niemieckich organów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Hotjar

Ta strona korzysta z Hotjar. Dostawcą jest Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa (Strona internetowa: https://www.hotjar.com).

Hotjar to narzędzie do analizy zachowania użytkownika na tej stronie internetowej. Za pomocą Hotjara możemy m.in. rejestrować ruchy myszy, przewijanie i kliknięcia. Hotjar może również określić, jak długo zatrzymałeś kursor myszy w określonym miejscu. Na podstawie tych informacji Hotjar tworzy tzw. mapy ciepła, które pozwalają określić, które obszary strony internetowej są preferowane przez odwiedzającego stronę.

Ponadto możemy określić, jak długo pozostałeś na stronie i kiedy ją opuściłeś. Możemy również określić, w którym miejscu przerwałeś wprowadzanie danych w formularzu kontaktowym (tzw. lejki konwersji).

Ponadto za pomocą Hotjara można zbierać bezpośrednie opinie od odwiedzających stronę internetową. Ta funkcja służy poprawie ofert internetowych operatora strony internetowej.

Hotjar używa technologii umożliwiających rozpoznanie użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub użycie identyfikacji urządzenia).

Jeśli uzyskano zgodę (Consent), korzystanie z powyższej usługi odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta. Jeśli zgoda nie została uzyskana, korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i reklamy.

Wyłączenie Hotjara

Jeśli chcesz wyłączyć zbieranie danych przez Hotjara, kliknij poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcjami: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Należy pamiętać, że wyłączenie Hotjara musi być dokonane osobno dla każdej przeglądarki lub każdego urządzenia.

Więcej informacji na temat Hotjara i danych zbieranych znajdziesz w polityce prywatności Hotjara pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

Przetwarzanie zlecone

Podpisaliśmy umowę o przetwarzaniu danych (AVV) w celu korzystania z powyższej usługi. Jest to umowa wymagana przepisami prawa o ochronie danych, która zapewnia, że dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane tylko zgodnie z naszymi poleceniami i zgodnie z RODO.

Operator witryny korzysta z Google Ads. Google Ads to program reklamowy online Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads pozwala nam wyświetlać reklamy w wyszukiwarce Google lub na stronach trzecich, gdy użytkownik wprowadza określone słowa kluczowe w Google (targetowanie słów kluczowych). Ponadto reklamy ukierunkowane mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkowników dostępnych w Google (np. dane lokalizacyjne i zainteresowania) (targetowanie grupowe). Jako operator witryny możemy analizować te dane ilościowo, np. analizując, które słowa kluczowe doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tego usługi odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Śledzenie konwersji Google

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki śledzeniu konwersji Google, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania. Dzięki temu możemy na przykład ocenić, które przyciski na naszej stronie internetowej zostały najczęściej kliknięte, a które produkty były szczególnie często przeglądane lub kupowane. Te informacje służą do tworzenia statystyk konwersji. Dowiadujemy się o ogólnej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na nasze reklamy i jakie działania wykonali. Nie otrzymujemy żadnych informacji, które pozwoliłyby nam zidentyfikować użytkownika osobiście. Sam Google używa plików cookie lub podobnych technologii rozpoznawania.

Korzystanie z tego usługi odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat śledzenia konwersji Google znajdziesz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta-Pixel (dawniej Facebook Pixel)

Ta strona internetowa wykorzystuje piksele akcji odwiedzających Facebooka/Meta do pomiaru konwersji. Usługodawcą tego serwisu jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Dane zbierane są jednak, jak twierdzi Facebook, również przesyłane do USA i innych krajów trzecich.

Dzięki temu można śledzić zachowanie odwiedzających strony po przekierowaniu ich na stronę dostawcy poprzez kliknięcie w reklamę na Facebooku. Dzięki temu można ocenić skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badawczych oraz zoptymalizować przyszłe działania reklamowe.

Zebrane dane są dla nas, jako operatora tej strony, anonimowe, nie możemy wyciągać wniosków na temat tożsamości użytkowników. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, co umożliwia powiązanie ich z danym profilem użytkownika i wykorzystanie ich przez Facebooka do celów reklamowych zgodnie z polityką wykorzystywania danych przez Facebooka (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Dzięki temu Facebook może umożliwić wyświetlanie reklam na stronach Facebooka oraz poza nimi. Wykorzystanie tych danych nie może być przez nas, jako operatorów stron, kontrolowane.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli dane osobowe są zbierane za pomocą opisanego tutaj narzędzia na naszej stronie i przekazywane do Facebooka, to my i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych (art. 26 RODO). Wspólna odpowiedzialność dotyczy wyłącznie zbierania danych i ich przekazywania do Facebooka. Przetwarzanie danych przez Facebook po przekazaniu nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne obowiązki zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Tekst umowy znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za udzielanie informacji o ochronie danych przy użyciu narzędzia Facebooka i za bezpieczną implementację narzędzia na naszej stronie. Za bezpieczeństwo danych produktów Facebooka odpowiedzialny jest Facebook. Prawa osób dotkniętych (np. żądania dostępu) do danych przetwarzanych przez Facebooka można zgłaszać bezpośrednio do Facebooka. Jeśli zgłosisz prawa osób dotkniętych do nas, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

W polityce prywatności Facebooka znajdziesz dodatkowe informacje na temat ochrony swojej prywatności: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu „Custom Audiences” w ustawieniach reklam na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Musisz być zalogowany na Facebooku.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz wyłączyć reklamy oparte na zachowaniu od Facebooka na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Newsletter

---<DOC_BEGIN---

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które umożliwią nam zweryfikowanie, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są zbierane jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki żądanych informacji i nie są udostępniane osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłki newslettera można w każdej chwili wycofać, na przykład za pomocą linku „Wypisz się” w newsletterze. Legalność dotychczasowego przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez wycofanie zgody.

Dane, które podajesz nam w celu subskrypcji newslettera, są przechowywane przez nas do momentu wypisania się z newslettera lub do momentu zaprzestania jego wysyłki przez dostawcę usługi newsletterowej, a następnie są usuwane z listy dystrybucyjnej newslettera. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane przechowywane w innych celach pozostają nienaruszone.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera Twój adres e-mail może zostać umieszczony przez nas lub dostawcę usługi newsletterowej na czarnej liście, jeśli jest to konieczne do zapobieżenia przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Ma to zarówno na celu ochronę Twoich interesów, jak i nasze zainteresowanie zachowaniem zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi wysyłki newsletterów (uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Możesz się sprzeciwić przechowywaniu danych, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Ta strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według informacji udostępnionych przez YouTube, tryb ten powoduje, że YouTube nie przechowuje informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Jednakże tryb rozszerzonej ochrony danych nie wyklucza konieczności udostępnienia danych partnerom YouTube. Dlatego YouTube – niezależnie od tego, czy oglądasz film – nawiązuje połączenie z siecią reklamową Google DoubleClick.

Gdy uruchamiasz film z YouTube na tej stronie internetowej, następuje połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informację o tym, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie twojego zachowania w sieci bezpośrednio do twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu z YouTube, mogą być przechowywane różne pliki cookie na twoim urządzeniu lub stosowane podobne technologie rozpoznawania (np. Device-Fingerprinting). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę internetową. Te informacje są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności oraz zapobiegania oszustwom.

Po uruchomieniu filmu z YouTube mogą być uruchamiane dodatkowe procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Korzystanie z YouTube odbywa się w celu atrakcyjnego prezentowania naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli została udzielona odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu użytkownika (np. Device-Fingerprinting) zgodnie z TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube znajdziesz w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

---<DOC_BEGIN---

Google Fonts (lokalne hostowanie)

Ta strona korzysta z tzw. Google Fonts, które są dostarczane przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Google Fonts są zainstalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Więcej informacji na temat Google Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

9. eCommerce i dostawcy płatności

Przetwarzanie danych klientów i umów

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe klientów i umów w celu ustanowienia, opracowania treści oraz zmiany naszych relacji umownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane użytkowania) zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko wtedy, gdy jest to konieczne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub rozliczenia. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu relacji handlowej oraz po upływie ewentualnych obowiązujących okresów przechowywania danych określonych przez prawo. Obowiązujące okresy przechowywania danych określone przez prawo pozostają nienaruszone.

Przesyłanie danych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład do banku obsługującego płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie następuje, chyba że wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych.

Usługi płatnicze

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług płatniczych firm trzecich. Jeśli dokonasz u nas zakupu, Twoje dane płatnicze (np. imię, kwota płatności, numer konta, numer karty kredytowej) będą przetwarzane przez dostawcę usług płatniczych w celu dokonania płatności. Transakcje te podlegają odpowiednim warunkom umów i przepisom o ochronie danych dostawców usług. Wykorzystanie dostawców usług płatniczych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy) oraz w interesie jak najbardziej płynnego, wygodnego i bezpiecznego procesu płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku konieczności uzyskania zgody na określone działania, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgody można w każdej chwili cofnąć na przyszłość.

Poniżej przedstawiamy usługi płatnicze / dostawców usług płatniczych, których używamy w ramach tej strony internetowej:

PayPal

Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej „PayPal“).

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Szczegóły dotyczące ochrony danych znajdziesz w polityce prywatności PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Stripe

Dla klientów w UE dostawcą usługi jest Stripe Payments Europe, Ltd.,1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej „Stripe“).

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://stripe.com/de/privacy i https://stripe.com/de/guides/general-data-protection-regulation.

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Stripe pod następującym linkiem: https://stripe.com/de/privacy.

10. Własne usługi

Google Drive

Zintegrowaliśmy Google Drive na tej stronie internetowej. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Drive umożliwia nam dodanie obszaru do przesyłania plików na naszej stronie internetowej, na którym można przesyłać treści. Gdy przesyłasz treści, są one przechowywane na serwerach Google Drive. Po wejściu na naszą stronę internetową, nawiązywane jest również połączenie z Google Drive, dzięki czemu Google Drive może stwierdzić, że odwiedziłeś naszą stronę internetową.

Korzystanie z Google Drive odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w posiadaniu niezawodnego obszaru do przesyłania plików na swojej stronie internetowej. Jeśli została uzyskana odpowiednia zgoda, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może być w każdej chwili cofnięta.

Przetwarzanie zlecone

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu zleconym (AVV) w celu korzystania z powyższej usługi. Jest to umowa wymagana przepisami prawa o ochronie danych, która zapewnia, że dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową są przetwarzane tylko zgodnie z naszymi poleceniami i zgodnie z RODO.