Uvjeti i odredbe Crovillas GmbH

Poštovani kupci, sljedeći uvjeti i odredbe postat će sadržajem agencijskog ugovora u slučaju vaše rezervacije, ukoliko su valjano dogovoreni, što vi - u daljnjem tekstu \ "kupac \" - zaključujete s Crovillas GmbH - u daljnjem tekstu kao \ "CROVILLAS \" - u vezi s apartmanom / kućom za odmor. \ "Kuća za odmor \" ili \ "kuća za odmor \" u daljnjem tekstu će se jednolično nazivati \ "Kuća za odmor \". Sljedeći uvjeti istovremeno reguliraju ugovorni odnos između vas i vlasnika / najmodavca s kojim se ugovor sklapa na temelju dogovora tvrtke CROVILLAS. Iz razloga pojednostavljenja, vlasnik / iznajmljivač Kuća za odmor će se u daljnjem tekstu nazivati \ "Stanodavac \". Potvrdu rezervacije i važeće uvjete i odredbe u vrijeme rezervacije pohranit će CROVILLAS i mogu ih poslati na zahtjev u bilo kojem trenutku. Molimo pročitajte ove uvjete i odredbe s dužnom pažnjom i pažnjom.

 1. Položaj i usluge tvrtke CROVILLAS, važeće zakonske odredbe
 2. Postupak rezervacije
 3. Obrada plaćanja
 4. Povlačenje od strane kupca, prebukiranje, zamjenska osoba
 5. Otkaz od strane najmodavca
 6. Neiskorištene usluge
 7. Sigurnosni depozit
 8. Uvjeti za prijavu
 9. Obveze kupca prema CROVILLAS-u i najmodavcu, otkaz od strane kupca
 10. Odgovornost
 11. Obveze prema pružatelju usluga boravišta
 12. Ograničenje potraživanja koja proizlaze iz ugovora o zastupanju
 13. Izbor zakona i pravna nadležnost

Položaj i usluge tvrtke CROVILLAS, važeće zakonske odredbe

U brošuri / na web mjestu, CROVILLAS nudi agenciju usluga trećih strana, naime, ugovora s najmodavcima kuća za odmor. Stoga CROVILLAS ima samo položaj agenta između Kupca i Najmodavca. To se ne odnosi, ukoliko CROVILLAS daje izgled pružanja usluga propisanih ugovorom u odnosu na dom za odmor kao vlastiti, u skladu s načelima odjeljka 651a pododjeljka 2 BGB [Njemački građanski zakonik].

Prava i dužnosti CROVILLAS-a kao agenta proizlaze iz ovih uvjeta i odredbi, bilo kojih dodatnih ugovornih sporazuma ili, pak, iz zakonskih odredbi odjeljaka 675, 631 i dalje. BGB (odredbe o agencijskom poslovanju protiv plaćanja).

Za prava i dužnosti Kupca prema Zakupodavcu vrijede isključivo zakonske odredbe i sporazumi postignuti s istim.

Ukoliko sljedeće odredbe sadrže propise koji se tiču boravka i prava i dužnosti kupca i iznajmljivača, CROVILLAS će ove ugovore sklopiti kao zastupnik u ime i kao punomoćnik najmodavca i oni će postati sadržaj ugovor sklopljen s istim kroz aranžman tvrtke CROVILLAS.

Postupak rezervacije

Rezervacija se može izvršiti usmeno, u pisanom obliku, telefonom, telefaksom, e-poštom ili putem Interneta. Podaci tvrtke CROVILLAS prije rezervacije, u vezi s dostupnošću traženog boravišta, neobvezujuće su i ne predstavljaju ugovornu ponudu tvrtke CROVILLAS.

Rezervacijom kupac obvezuje iznajmljivaču kuće za odmor, koju zastupa CROVILLAS, da zaključi ugovor na temelju opisa apartmana, svih dodatnih podataka u brošuri / na internetu i ovih uvjeta i odredbi . Unutar opsega ugovorne ponude, kupac će dobiti informacije o raspoloživosti i određenim uvjetima plaćanja traženog boravišta.

Ugovor će se zaključiti s pravno obvezujućim učinkom za kupca i najmodavca, a potvrdu rezervacije CROVILLAS kao agent iznajmljivača šalje u pisanom obliku, telefaksom ili u elektroničkom obliku. Za rezervacije izvršene manje od tjedan dana prije početka zauzimanja, potvrda rezervacije može biti i pravno obvezujuća kada se obavlja telefonom.

Obrada plaćanja

CROVILLAS je ovlašteni agent za naplatu u vezi sa svim uplatama, također u vezi s troškovima otkazivanja i ostalim uplatama najmodavcu.

Polog dospijeva po zaključenju ugovora (primitak potvrde rezervacije). Iznos pologa iznosi 30% od ukupne cijene i plaća se CROVILLASU u roku od 5 radnih dana nakon primitka potvrde rezervacije. Preostalo plaćanje dospijeva na CROVILLAS 5 tjedana prije početka putovanja. Kupac će biti obaviješten o ovim uvjetima plaćanja prije svoje rezervacije u informacijama o dostupnosti Kuće za odmor. Nadalje, navedeni su u potvrdi rezervacije.

Bankovni prijenosi i kreditne kartice prihvaćeni su načini plaćanja za uplatu depozita, kao i za konačno plaćanje.

Ako CROVILLAS ili dogovoreni primatelj uplate ne primi depozit i / ili preostalu uplatu u ovom roku, iako je Dom za odmor dostupan u skladu s ugovorom i ne postoji ugovorno ili zakonsko pravo zadržavanja za kupca, CROVILLAS je ovlašten izjaviti da odustaje od ugovora nakon podsjetnika i određivanja roka, u ime i uz ovlaštenje najmodavca i naplaćuje kupcu paušalnu naknadu za odustajanje u ime najmodavca.

Ukoliko je najmodavac pripremljen i sposoban predati rezerviranu imovinu u skladu s ugovorom, a za kupca ne postoji ugovorno ili zakonsko pravo zadržavanja, ne postoji pravo useljenja u vlasništvo i na ugovorne usluge bez potpune uplate.

Povlačenje od strane kupca, prebukiranje, zamjenska osoba

Podsjeća se da u ugovorima za kuće za odmor ne postoji zakonsko pravo na odustajanje od iznajmljivača. Međutim, Kupci će dobiti ugovorno pravo odustajanja od najmodavca u ugovorima koje je ugovorio CROVILLAS, u skladu sa sljedećim odredbama. Izjava o povlačenju može se isključivo obratiti CROVILLAS-u kao agentu iznajmljivača. Hitno se preporučuje da se povlačenje izjavi u pisanom obliku.

`U slučaju povlačenja

najmodavci mogu naplatiti sljedeće paušalne troškove povlačenja

kroz CROVILLAS

kao agent za prikupljanje

za koje se u obzir moraju uzeti troškovi ušteđeni u njihovoj nagodbi i eventualno zauzimanje mjesta za odmor. Ove paušalne naknade za povlačenje iznose: \ n \ na) Za povlačenje do 90-og dana prije početka okupacije

30% od ukupne cijene. \ Nb) Za povlačenje s 89. na 60. dan prije početka okupacije

50% ukupne cijene. \ Nc) Za povlačenje s 59. do 30. dana prije početka okupacije

75% ukupne cijene. \ Nd) Za povlačenje od 29. dana do dana prije početka okupacije ili nedolazak bez izjave o povlačenju

90% od ukupne cijene`

U slučaju zahtjeva za paušalnim povlačenjem troškova u skladu s propisima 4.2 gore, vlasnik / iznajmljivač nije dužan dostaviti dokaze da je boravište boravište na drugi način tijekom izvorno ugovorenog ugovornog razdoblja. Međutim, kupac izričito zadržava pravo dokazati izravno stanodavcu ili tvrtki CROVILLAS da najmodavac uopće nije pretrpio gubitak ili samo znatno manji gubitak od odgovarajuće utvrđene paušalne naknade. U slučaju takvih dokaza, Kupac je dužan platiti samo niži iznos.

Iznajmljivač zadržava pravo da umjesto paušalne naknade utvrdi stvarni gubitak i mora kvantificirati i dokumentirati ušteđene troškove Kupcu, u ovom slučaju, uzimajući u obzir zauzetost u suprotnom, koja se možda dogodila, i detalje o tome , kao i ušteđeni troškovi.

U svakom slučaju odustajanja, Kupac je ovlašten na temelju ugovora o rezervaciji imenovati zamjenika koji će sklopiti ugovor sklopljen s Kupcem, sa svim svojim pravima i dužnostima. Iznajmljivač može prigovoriti ulasku zamjene u ovaj ugovor sam ili putem CROVILLAS-a, kao agenta, ako se ta osoba ili njezini supatnici ne pridržavaju ugovornih sporazuma ili ako postoje druge materijalne ugovorne okolnosti u vezi s zamjenikom ili njegovim suputnici.

Izričito se preporučuje zaključenje osiguranja otkaza putovanja i osiguranja za pokrivanje troškova repatrijacije, u slučaju nesreće ili bolesti. To se, između ostalog, može zaključiti putem web stranice usluge CROVILLAS.

Ugovorno ili zakonsko pravo na provedbu promjena nakon zaključenja ugovora s obzirom na datum putovanja, trajanje zauzetosti, rezervirane dodatne usluge ili druge značajne ugovorne okolnosti (prebukiranje) ne postoji. Ako je moguća ponovna rezervacija i ako se dogodi na zahtjev Kupca, CROVILLAS može naplatiti naknadu za ponovnu rezervaciju od 25 EUR po ponovnoj rezervaciji u ime vlasnika, do 90 dana prije početka zauzimanja. Zahtjevi za ponovno rezerviranje, koji se odvijaju nakon isteka ovog roka, mogu se, ako je moguće, provesti tek nakon odustajanja od ugovora pod prethodnim uvjetima i istodobnom novom rezervacijom. To se ne odnosi na zahtjeve za ponovno rezerviranje, koji imaju samo neznatne troškove.

Otkaz od strane najmodavca

Ako je izvršenje ugovora značajno otežano kao posljedica više sile, koja nije bila predviđena u vrijeme sklapanja ugovora, kupac ili najmodavac, kojeg zastupa CROVILLAS, mogu otkazati ugovor. U tom će se slučaju dogovoriti odgovarajuća primjena odredaba članka 651. j Građanskog zakonika Savezne Republike Njemačke i odredbi na koje se poziva ova odredba.

Iznajmljivač, njegov lokalni ovlašteni predstavnik ili CROVILLAS, kao njegov agent, mogu otkazati ugovor nakon početka zauzimanja, ako kupac i / ili njegovi suputnici nastave ometati izvršenje ugovora, bez obzira na upozorenje ili ako trebaju se ponašati kršeći ugovor na takav način, koji opravdava trenutnu raskid ugovora. To se posebno odnosi na slučaj s unaprijed smišljenom ili krajnje nemarom štetom na Domu za odmor i njegovom inventaru, kao i krivicu za kršenje posebnih obveza u skladu s odredbom 11. ovih uvjeta. Ako se ugovor otkaže, najmodavac ima pravo na ukupnu cijenu; međutim, najmodavac mora nadoknaditi sve ušteđene troškove, kao i one isplate dobivene od drugog zauzimanja boravišta.

Neiskorištene usluge

Ako Kupac ne koristi usluge koje mu se pružaju u skladu s ugovorom, posebno kao posljedica kasnog dolaska i / ili ranijeg odlaska zbog bolesti ili iz drugih razloga koji nisu kriv najmodavca ili CROVILLAS-a, ili ne u potpunosti koriste usluge, kupac neće imati pravo na proporcionalni povrat.

Međutim, najmodavac će kupcu vratiti iznose koji su mu pribavljeni ako je na drugi način zauzeo nekretninu. 6.3. Kupac se obavještava da troškove koji nastanu zbog neopozivog prekida boravka može pokriti samo određeno osiguranje od prekida putovanja, a ne i obično osiguranje otkaza putovanja. Takvo osiguranje za prekid putovanja nije uključeno u cijenu za Dom za odmor. Preporučuje se sklopiti ovo osiguranje.

Sigurnosni depozit

Nakon sklapanja ugovora, prilikom useljenja ili tijekom primopredaje ključa (ili kasnije, ako to nije moguće kasnim dolaskom ili ostavljanjem ključa na sigurnom mjestu), najmodavac ima pravo zatražiti polog osiguranja, ukoliko je ovo prikazan je u opisu Kuća za odmor i / ili potvrdi rezervacije.

Odnos pologa osiguranja isključivo se zaključuje između Kupca i Najmodavca. CROVILLAS neće imati nikakve obveze naplaćivanja ili vraćanja jamčevine.

Ako Dom za odmor i / ili njegov namještaj i vrt prikazuju štetu po povratku, zbog čega postoje opravdani razlozi za vjerovanje da ih je prouzročio kupac ili njegovi suputnici, najmodavac će zadržati troškove nastale zbog pokrivanja šteta iz sigurnosnog pologa. Ukoliko je izričito navedeno u opisu nekretnine, najmodavac može koristiti i polog za pokriće slučajnih troškova, poput električne energije, vode, grijanja, drva za kamin, privremenog čišćenja ili drugih dodatnih usluga korištenih na licu mjesta.

Iznajmljivač će izdati izjavu za polog osiguranja po odlasku Kupca i vratit će povrat gotovine iznosa pologa u gotovini i / ili tražiti zadržavanje od njega. U slučaju takvog zadržavanja, Kupac zadržava pravo na sve prigovore na osnovu i iznos zahtjeva, na kojima se temelji zadržavanje.

Uvjeti za prijavu

Za njemačke građane dovoljna je (varijabla) valjana osobna iskaznica ili djetetova osobna iskaznica (nema zamjenskih dokumenata!).

Odredbe kojih se moraju pridržavati strani kupci mogu se dobiti u njihovom domaćem predstavništvu ili u konzulatu. Bez izričitog sporazuma u vezi s tim, CROVILLAS neće biti obvezan saznati i / ili se pozvati na propise o ulasku za strance koji nisu državljani EU, osobe bez državljanstva ili osobe s usporedivim statusom.

Obveze kupca prema CROVILLAS-u i najmodavcu, otkaz od strane kupca

Kupac će iste odmah obavijestiti o nedostacima CROVILLAS-ovih agencijskih usluga i pružiti mu priliku za pravni lijek. Ako ova obavijest ostane kriva, prestaju sva potraživanja Kupca iz ugovora o zastupanju, ukoliko je CROVILLAS mogao pružiti odgovarajući pravni lijek.

U slučaju nedostataka na samom Domu za odmor, njegovom namještaju ili drugim nedostacima ili greškama, Kupac će odmah obavijestiti ured koji je odredio CROVILLAS, bez odvojenog obavještavanja samog iznajmljivača, i zahtijevati popravak. Ako je ova obavijest krivo izostavljena, kupac neće imati nikakvo pravo prema iznajmljivaču ukoliko je bio u mogućnosti izravno sanirati kvar ili kvar ili pružiti ekvivalentan, drugačiji dom za odmor.

Kako Kupac ne bi imao poteškoća s obzirom na svoju krivnju ili nedostatak krivnje u slučaju oštećenja turističkog objekta ili njegove opreme u vezi s mnoštvom dokaza, toplo se preporučuje da ako se takva šteta utvrdi prilikom zauzimanja ili kasnije imenovani predstavnik mora biti odmah obaviješten, čak i ako kupac sam nije prouzročio takvu štetu, čak i ako ga to ne smeta.

Ako je boravak u Domu za odmor znatno oštećen nedostatkom ili greškom, za koju najmodavac mora prihvatiti ugovornu odgovornost, kupac može otkazati ugovor s najmodavcem. Isto vrijedi i ako mu postane nerazumno nastaviti svoj boravak kao posljedica takve greške ili kvara iz uvjerljivog razloga koji je prepoznatljiv za CROVILLAS. Otkazivanje je dopušteno samo kad najmodavac ili njegov zastupnik, ako su dostupni i dogovore se kao kontakt, dozvole da istekne rok koji je odredio kupac, bez pružanja pravnih lijekova. Nije potrebno odrediti rok ako je pravni lijek nemoguć ili ga stanodavac ili njegov zastupnik odbija ili ako je trenutno otkazivanje ugovora opravdano posebnim interesom Kupca.

Odgovornost

Ugovorna odgovornost CROVILLAS-a, kao agenta za ugovor o zastupanju, ograničena je na trostruku vrijednost ugovorenih usluga, za bilo kakvu štetu Kupca, koja nije fizička ozljeda, ukoliko CROVILLAS-ovu štetu nije prouzročio niti Kupac na unaprijed smišljen ili krajnje nemaran način, ili ako je CROVILLAS isključivo odgovoran za štetu, na temelju odgovornosti svojih pravnih zastupnika.

Obveze prema pružatelju usluga boravišta

Ugovornu imovinu može zauzeti samo broj osoba navedenih u ugovoru. U slučaju prekomjerne zauzetosti, najmodavac ima pravo naplatiti dodatnu, odgovarajuću naknadu za razdoblje prekomjerne zauzetosti i, ako je potrebno, zahtijevati naknadu za novčane kazne izrečene najmodavcu, a višak osoba mora odmah napustiti imovinu.

Kupac je ugostiti goste u ugovornom vlasništvu i ograničen je na posjete bez noćenja. Dopuštanje noćenja gostima potrebno je izričitog prethodnog pristanka najmodavca, bez obzira na postojeći broj kreveta, a kupac može ovisiti o plaćanju dodatne naknade. Primjenjuje se klauzula 11.1.

Bez izričitog prethodnog pristanka najmodavca, promijenjena mjesta stanovanja, tj. Promjena ili nasljeđivanje osoba koje zauzimaju boravište, s obzirom na pojedince ili u cjelini, nisu dopuštene. U slučaju takvog ponašanja protivnog ugovoru, najmodavac ima pravo zahtijevati dodatnu naknadu.

Podizanje šatora, kamp prikolica itd. Na imanju nije dozvoljeno.

Kupac se obvezuje pažljivo postupati s Domom za odmor i njegovim namještajem, također u ime svojih suputnika, te što prije obavijestiti najmodavca o bilo kakvoj šteti i nedostacima tijekom razdoblja okupacije.

Prostor, objekti ili prostori, koji su lokalni za Holiday Domicile i na koje se upućuje u opisu Holiday Domicile ili odgovarajućih lokalnih informacija, odnosno da ne pripadaju ugovornim uslugama, ne mogu ući kupac ili njegovi suputnici.

Kupac se obvezuje da će kuću po odlasku napustiti u urednom, čistom i urednom stanju. Preostalu hranu morate odnijeti / zbrinuti. Kupac također mora zbrinuti otpad. Ako se Kuća za odmor ne isprazni u ispravnom stanju, najmodavac ima pravo zadržati troškove nastale iz sigurnosnog pologa.

`Kućne ljubimce možete ponijeti sa sobom

ako je \ n \ na) to predviđeno u opisu nekretnine. \ nb) uz rezervaciju su navedeni istiniti detalji u vezi s vrstom

vrsta i veličina. \ nc) u potvrdi rezervacije navedena je izričita potvrda u vezi s aranžmanima za dovođenje kućnog ljubimca. \ nd) a životinje su dresirane u kući i dobro disciplinirane. "

Ograničenje potraživanja koja proizlaze iz ugovora o zastupanju

Zahtjevi kupca iz ugovora o zastupanju koji su nastali zbog ozljede života, udova ili zdravlja, uključujući ugovorne zahtjeve za naknadu štete, koji su nastali zbog nesavjesne povrede dužnosti od strane CROVILLAS-a ili unaprijed smišljene ili nesavjesne povrede dužnosti od strane zakonskog zastupnika ili pravnog zastupnika agent CROVILLAS-a, zastarijeva za tri godine. To se također odnosi na zahtjeve za naknadu druge štete koji se temelje na grubo nemarnoj povredi dužnosti od strane CROVILLAS-a ili namjernoj ili na krajnje nemarnoj povredi dužnosti od strane zakonskog zastupnika ili pravnog zastupnika tvrtke CROVILLAS.

Sva ostala potraživanja iz ugovora o zastupanju zastarijevaju u roku od jedne godine.

Rok zastare u skladu s odredbama 12.1 i 12.2 započinje na kraju kalendarske godine u kojoj je nastao zahtjev i kupac je postao svjestan zahtjeva ili ga je trebao upoznati bez grube nepažnje. Ako zadnji dan roka pada na nedjelju, nacionalno priznati državni praznik na mjestu proglašenja ili subotu, takav će se dan zamijeniti sljedećim radnim danom.

Ako su u tijeku pregovori između Kupca i CROVILLAS-a o zahtjevu ili okolnostima na kojima se temelji zahtjev, rok zastare se obustavlja sve dok Kupac ili CROVILLAS ne odbiju nastaviti pregovore. Rok zastare nastupa najkasnije tri mjeseca nakon završetka suspenzije.

S obzirom na zakon o rješavanju potrošačkih sporova, CROVILLAS ističe da CROVILLAS neće sudjelovati u bilo kojem dobrovoljnom rješavanju potrošačkog spora. U koliko bi rješenje potrošačkog spora postalo obvezujuće za CROVILLAS nakon što ovi uvjeti putovanja postanu tiskani, CROVILLAS će o tome obavijestiti potrošače u odgovarajućem obliku. Za sve ugovore o putovanju koji su sklopljeni u elektroničkoj pravnoj komunikaciji, CROVILLAS se poziva na europsku platformu za internetsko rješavanje sporova http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Izbor zakona i pravna nadležnost

Što se tiče agencijske djelatnosti CROVILLAS-a, cjelokupnog pravnog i ugovornog odnosa između Kupca i CROVILLAS-a, primjenjuje se isključivo njemačko pravo.

Kupac može podnijeti pravnu tužbu protiv CROVILLAS-a samo u svom sjedištu, ukoliko se od njega traži da bude agent.

Za pravne radnje tvrtke CROVILLAS protiv Kupca, ukoliko su zahtjevi navedeni u ugovoru o zastupanju, mjesto stanovanja Kupca je odlučujuće. Za pravne postupke protiv kupaca, koji su trgovci, javnopravne pravne osobe ili osobe, koje imaju prebivalište ili uobičajeno prebivalište u inozemstvu ili prebivalište ili uobičajeno prebivalište, nije poznato u vrijeme podnošenja pravne tužbe, utoliko što zahtjevi iz ugovora o zastupanju utvrđuje se sjedište tvrtke CROVILLAS kao pravna nadležnost.

Prethodne odredbe ne primjenjuju se ako ugovorne odredbe međunarodnih ugovora ili odredbe europskog prava o kojima se ne može pregovarati, a koje se primjenjuju na ugovor o zastupanju između Kupca i CROVILLAS-a, propisuju drugačije u korist Kupca ili ako odredbe u državi članici EU, kojoj pripada kupac, a koji se primjenjuju na ugovor o putničkoj agenciji, povoljniji su za kupca od prethodnih odredbi ili odgovarajućih njemačkih odredbi.

© Ovi uvjeti i odredbe agencije zaštićeni su autorskim pravima; Crovillas GmbH, Bielefeld i odvjetnik, Rainer Noll, Stuttgart